Magnifying glass Close

Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen, wat 1 procent minder is dan over 2017. Net als in het jaar daarvoor, waren de niet-goedgekeurde rechtsmatigheidsoordelen met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen. Dat schrijft minister van Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt PIANoo.

In 2018 steeg het percentage gemeenten, dat vanwege het niet-naleven van aanbestedingsregels een anders dan goedkeurende verklaring kreeg, naar 11 procent. Dat was het jaar daarvoor nog 8 procent. Het gaat hierbij vooral om het niet volgen van een Europese aanbestedingsprocedure in situaties waarbij dat wel noodzakelijk is, of onrechtmatige verlening van bestaande contracten. Met 2 procent is het ‘sociaal domein’ juist minder vaak de (hoofd-)oorzaak van een niet-goedkeurend oordeel.

Aanbestedingsmaatregelen

Aangezien aanbestedingen inmiddels de belangrijkste oorzaak zijn van niet-goedkeurende verklaringen, wil Ollongren onder andere regiobijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp. De NBA brengt dit jaar daarnaast een publieke managementletter uit over aanbestedingen. Begin dit jaar heeft de Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) van de beroepsorganisatie al een notitie over controle van aanbestedingsrechtmatigheid uitgebracht. Daarnaast zal de gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) aandacht schenken aan dit onderwerp, aldus de minister.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres