Magnifying glass Close

Arnhem wil overheid geen zorgtaken laten uitvoeren

Het Arnhemse college wil de marktwerking niet uit de zorg halen. Het stelt dat de zorg te ingewikkeld is en dat de overheid te weinig inhoudelijke deskundigheid heeft om zorgtaken zelf uit te voeren. Het college concludeert dit naar aanleiding van een onderzoek over de marktwerking bij beschermd wonen.

Eerder dit jaar maakte Omroep Gelderland bekend dat rond beschermd wonen in Arnhem veel mis gaat. Zo zou er sprake zijn van drugsgebruik, wapenincidenten en ongeschoold personeel. Naar aanleiding hiervan eiste de gemeenteraad een onderzoek naar de mogelijkheden om marktwerking uit beschermd wonen te halen. De markt zou volgens de raad immers voor perverse prikkels zorgen. Dat onderzoek concludeert nu dus dat het geen goed idee is om de markt (volledig) uit de zorg te halen en dat overheid beter geen zorgtaken kan uitvoeren.

Europees aanbesteden
Het college stelt naar aanleiding van het onderzoek dat er drie manieren zijn om de zorg te organiseren: via een open markt met weinig regulering (zoals Arnhem nu doet), via een semi-open markt waarbij de aanbieders streng worden geselecteerd op kwaliteit en dienstverlening, of via Europees aanbesteden, waarbij het aantal aanbieders nog verder wordt beperkt.

Lokaal organiseren
In de gemeenteraad is boos gereageerd op de conclusies van het college, zo meldt Omroep Gelderland. GroenLinks vindt dat de mogelijkheden voor het lokaal of regionaal organiseren van de zorg te makkelijk van tafel worden geschoven; de PVV stelt dat door deze mogelijkheden te negeren het college zich niet aan de opdracht van de raad heeft gehouden. De SP stelt dat het absurd is om te stellen dat met Europees aanbesteden de markt uit de zorg gehaald wordt. Volgens de partij zorgen Europese aanbestedingen juist voor een grote concurrentieslag. De VVD is het wel eens met het college. De liberalen stellen dat de marktwerking er voor zorgt dat ook kleine partijen een kans krijgen en wijzen erop dat de overheid de kwaliteitseisen en monitoring van aanbieders heeft aangescherpt.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties (1)

18 september 2019 08:46 uur

Ten eerste is het goed om te kijken naar wat voor soort marktwerking er gestreefd wordt. Een kwantitatieve of een kwalitatieve. Bij de eerste is de keuze voor het instrument van concurrentie middels een (europese) aanbesteding een adequaat middel bij de tweede ligt dat niet voor de hand. Daarnaast wordt de term semi open geïntroduceerd als methode. Deze term cq methode bestaat echter helemaal niet in de aanbestedingsregelgeving. Het duidt enkel op de mate van controle die zowel in een kwantitatieve als kwalitatieve procedures wordt beoogd en kan worden vormgegeven in beide procedures. Het introduceren als een derde mogelijkheid lijkt redelijk onzinnig. Controle dient in elke procedure een plek te hebben.

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres