Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Joost Jacobs

Joost Jacobs

Joost Jacobs is aanbestedingsjurist / consultant bij Het NIC.

Grosmann revisited

Dossier: Column Soort:
Grosmann revisited
Het Grossmann verweer is verworden tot een standaard bepaling in het aanbestedingsdocument die niet zelden vergaande consequenties heeft voor klagende inschrijvers. De strekking van deze bepaling is dat een klagende inschrijver zijn recht om te

Motiveren van de gunningsbeslissing

Dossier: Column Soort:
Motiveren van de gunningsbeslissing
De motivering van de gunningsbeslissing blijkt in de praktijk een lastige opgave. Regelmatig word ik benaderd met de vraag welke punten in de motivering van de gunningsbeslissing dienen te worden opgenomen.

Paritair opgestelde voorwaarden; comply or explain?!

Dossier: Column Soort:
Paritair opgestelde voorwaarden; comply or explain?!
In afwijking van wat is bepaald in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 (verder:UAV-GC), oordeelde de Raad van Arbitrage voor de Bouw op 27 december jl. dat een faalrisico ter zake van bodemsaneringswerkzaamheden

Bij twijfel… ALTIJD doen!

Dossier: Column Soort:
Het berekenen van de opdrachtwaarde van een aan te besteden (diensten)opdracht wil nog wel eens leiden tot hevige discussies. Dit is met name het gevolg van verwarring die ontstaat door het bepaalde in artikel 2.21

Waar zijn we nou helemaal mee bezig?!

Dossier: Column Soort:
Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant dat de gemeente Boxmeer als aanbestedende dienst een inschrijver terecht had uitgesloten op grond van het feit dat deze inschrijver, in strijd met het bepaalde in het aanbestedingsdocument, rechtstreeks telefonisch

D-Day!

Dossier: Column Soort:
25 Mei 2018 wordt een juridische D-day. De dag dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming binnen de Europese lidstaten vervangt.