Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Tim Robbe

Tim Robbe

mr. drs. Tim H.G. Robbe, partner bij Victor Advocaten

Is Hugo de Jonge een moderne Don Quichot? 4

Dossier: Geen categorie Soort:
Nee, deze column gaat niet over wat de minister van Volksgezondheid vindt van ‘open house’. Daarover is de laatste tijd even genoeg geschreven en gezegd. Deze column gaat over een andere strijd van Hugo de 4

Rechtsstaat in de inkooppraktijk 1

Dossier: Column Soort:
Rechtsstaat in de inkooppraktijk
Nederland is een rechtsstaat omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en overheid. Zo staat het op de website van de Nederlandse rechtspraak, www.rechtspraak.nl. Wat betekent de definitie van ‘rechtstaat’ voor 1

De uitvinder van aanbesteden was een mens 1

Dossier: Column
De uitvinder van aanbesteden was een mens
In het oude Rome kregen zegevierende generaals een zogenaamde triomftocht. Zij mochten paraderen door de straten van Rome met hun legioen en hun ‘buit’. De generaal zelf stond op een versierde kar getrokken door een 1

De kerstvakantie is voorbij

Dossier: Column Soort:
De kerstvakantie is voorbij
De kerstvakantie is voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen. Zoals de trouwe lezer weet, bestaan mijn vakanties vooral ook uit lezen. Deze vakantie heb ik mij gestort op de stoïcijnen: Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius. Ik

Aanbesteden zit het nieuwe Sovjet inkoopmodel sociaal domein in de weg

Dossier: Column Soort:
Aanbesteden zit het nieuwe Sovjet inkoopmodel sociaal domein in de weg
Een tijd terug schreef ik voor deze website een column over de film ‘Groundhog day’. In die column laat ik zien dat eigenlijk alles wat er nu gebeurt op het terrein van inkoop in het

Zonder inhoud is een proces bezigheidstherapie

Dossier: Column Soort:
Zonder inhoud is een proces bezigheidstherapie
Gemeenten gaven in 2017 724 miljoen euro meer uit dan begroot in het sociaal domein. De overschrijdingen in de jeugdzorg van 600 miljoen euro zijn zelfs ‘onverklaard’. Het valt niet te ontkennen dat ‘binnen begroting

Reële tarieven? Ten opzichte van wat? 2

Dossier: Column Soort:
Reële tarieven? Ten opzichte van wat?
Gemeenten die zorg en hulp inkopen in het sociaal domein, moeten daarvoor zogenaamde “reële prijzen” betalen. Dat is onder andere vastgelegd in artikel 2.12 Jeugdwet en artikel 2.6.6 Wmo 2015. Voor de Wmo 2015 gelden 2

Schaarste bij ideeën over de verdeling van schaarste 14

Dossier: Column Soort:
Schaarste bij ideeën over de verdeling van schaarste
Wellicht merkte u al op dat een nieuw rechtsgebied zich ontwikkelt. Ik heb het over het zogenaamde ‘verdelingsrecht’, waar het aanbestedingsrecht onderdeel van uitmaakt. Verdelingsrecht gaat over recht van toepassing op de verdeling van schaarse 14

Open House: wel blijven nadenken natuurlijk

Dossier: Column Soort:
Open House: wel blijven nadenken natuurlijk
Op 1 maart 2018 zorgde het Tirkkonen arrest van het Hof van Justitie EU voor flink wat reuring. Het Hof bepaalde namelijk, tegen alle verwachtingen in, dat wat wij in Nederland het “Zeeuws model” noemen

Het hek is van de dam… door landbouwadviesdiensten

Dossier: Column Soort:
Het hek is van de dam… door landbouwadviesdiensten
Eens in de zoveel tijd wijst het Hof van Justitie EU een arrest dat werkelijk richting geeft aan inhoudelijke discussies over de werking van het aanbestedingsrecht. Denk aan arresten als “Telaustria”, “An Post”, “Grossman” en

Actieagenda beter aanbesteden?

Dossier: Column Soort:
Actieagenda beter aanbesteden?
Op 16 februari ontving Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda “Beter Aanbesteden”. De agenda bevat 23 acties op basis van aanbevelingen van een groep aanbestedende diensten en ondernemers.

Maatschappelijke waarde

Dossier: Column Soort:
In artikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet is opgenomen dat aanbestedende diensten zoveel mogelijk maatschappelijke waarde moeten creëren bij het inzetten van publieke middelen. Maatschappelijke waarde noemt men ook wel “best value for taxpayer’s

Overleg

Dossier: Column Soort:
De rechter draagt de gemeente Tilburg en omliggende gemeenten op om overleg te voeren over tarieven voor specialistische jeugdhulp. Dat overleg moeten zij voeren met zorginstellingen die een bijzondere positie innemen in de lokale zorginfrastructuur.

Aanbestedingsrecht en rechten van cliënten 1

Dossier: Column Soort:
Op 14 juni 2016 ratificeerde Nederland, na 10 jaar, het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag draagt de deelnemende staten op deze rechten te waarborgen. In artikel 3 sub a 1

De “relatie” 1

Dossier: Column Soort:
Afgelopen maandag kwam ik terug van mijn zomervakantie. Volledig uitgerust zetelde ik mij achter mijn laptop. Ik had maar liefst 12(!) aanvragen voor een kort geding in mijn mailbox zitten. Allemaal zorg- en welzijnsinstellingen die 1