Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bedrijven mogen meedenken over Borssele V

Bedrijven mogen via een internetconsultatie mee denken over de aanbesteding van de laatste kavel voor wind op zee bij Borssele. Zij worden hiervoor uitgenodigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit najaar zullen de ideeën worden meegewogen in de tender voor het ‘innovatiekavel’ Borssele V, meldt FluxEnergie.

Borssele V is een proefgebied tussen de al eerder gegunde kavels bij Borssele. Op Borssele V mag maximaal 20 megawatt worden opgesteld. Dat zijn ongeveer drie windmolens. Op de strook kunnen nieuwe soorten turbines, fundaties en installatietechnieken worden getest, meldt PVC. Op deze manier hoopt het rijk het leerproces rond windenergie op zee te versnellen, zodat windparken goedkoper kunnen worden aangelegd.

Opmerkingen en suggesties
Tot en met 1 februari kunnen bedrijven die willen meedenken zich inschrijven. Ze kunnen dan een aanvraag bij de RVO indienen met betrekking tot investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van landelijk netbeheerder TenneT. De RVO neemt opmerkingen en suggesties mee in de aanbesteding.

Dong Energie
De andere windparken werden al eerder gegund. Borssele 1 en 2 wordt gebouwd door het Deense energiebedrijf Dong Energie. Zij kregen deze aanbesteding door veelvuldig in te schrijven op de twee kavels van het windmolenpark. Van de 38 inschrijvingen, waren er 21 afkomstig van Dong. Hiervoor had het energiebedrijf 21 bv’s opgericht. Dat was echter niet in strijd met de regels. De inschrijfregels zijn nu aangepast. Het aantal dochterbedrijven dat zich mag inschrijven wordt voortaan beperkt.

Shell
Borssele 3 en 4 zal worden gebouwd door het consortium bestaande uit Shell, Mitsubishi, Van Oord en Eneco. Het plan van Shell is om een windpark te bouwen voor 5,45 cent per kilowattuur. Dat is exclusief de aansluitingskosten voor TenneT van 1,4 cent per kilowattuur.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres