Magnifying glass Close

Bouw accepteert faalkosten

De Nederlandse bouwsector heeft jaarlijks te maken met 5 miljard euro aan faalkosten. Dat komt voor een groot deel doordat te laag inschrijven op aanbestedingen en teveel risico’s accepteren, waardoor het moeilijk wordt vast te houden aan de planning en het budget. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van ABN Amro.

ABN Amro stelt dat het voor de faalkosten niet uit lijkt te maken of het hoog- of laagconjunctuur is. Tijdens de crisis waren de bouwbedrijven meer gedwongen om laag in te schrijven op aanbestedingen, maar nu de crisis voorbij is geeft de laagste prijs bij aanbestedingen vaak nog steeds de doorslag. Dat leidt tot een hoge tijdsdruk, schaarste aan materieel en een tekort aan goed gekwalificeerd personeel.

Geaccepteerde inefficiëntie
Het rapport van de bank concludeert voorts dat in de bouwsector faalkosten een “geaccepteerde inefficiëntie” zijn geworden. Hoewel 90% van de bouwbedrijven aangeeft zich bewust te zijn van de omvang van de faalkosten, laat een kwart weten dat het terugdringen ervan geen prioriteit heeft.

Langjarige samenwerking
54% van de ondervraagden geeft aan dat faalkosten vooral tot uiting komen tijdens de uitvoeringsfase, terwijl voor 32% de ontwerp- en voorbereidingsfase juist de grote boosdoener is. De respondenten geven voorts aan dat het werken met vast personeel en vaste partners de beste oplossingen zijn om faalkosten te voorkomen. ABN concludeert dan ook dat langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen cruciaal zijn. Deze zaken zijn echter “nog geen gemeengoed in de bouw.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres