Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Groningen onderscheiden voor MVI van energie tot 2024

De gemeente Groningen is landelijk onderscheiden vanwege de maatschappelijke verantwoorde manier van energie-inkopen. In 2024 moeten alle ingekochte energie worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen – in samenwerking met vier andere Groningse gemeenten en de provincie Groningen, zo meldt Groninger Internet Courant.

Met de gezamenlijke inkoop van duurzame energie hebben de vijf gemeenten, de provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsrisico’s de KoopWijsPrijs2019 gewonnen; een initiatief van de Rijksoverheid voor het meest vooruitstrevende project op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Shared Service Center ONS en gemeente Rotterdam en partners behoorden ook tot de genomineerden.

Het winnende project van Groningen – nieuwe capaciteit groene energie – moet groene energie aan alle gebouwen van de gemeente en provincie, bruggen, sluizen en bijvoorbeeld straatlantaarns leveren. Daarnaast levert het een sociale impact op: de ontwikkeling van toekomstige zonne- en windparken biedt extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Deze prijs is een mooie waardering voor onze bijdrage aan de energietransitie. Met dit inkoopcontract moet in 2024 alle energie voor deze partijen worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen”, aldus Bram Qualm, adviseur inkoop bij de gemeente Groningen.

Partner van Aanbestedingscafé

Als inkoper bijdragen aan milieuvriendelijk wc-bezoek

De Rijksoverheid gaat voor een duurzamer Nederland. Daar hoort vanzelfsprekend een milieubewust inkoopbeleid bij, vinden Rozemarijn Everts en Sarah Rose van UBR|HIS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties . En dus pakken zij hun aanbestedingstrajecten duurzaam aan. Zo drogen rijksmedewerkers vanaf volgend jaar hun handen na een toiletbezoek op de meest duurzame manier.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Acht provincies samen over op duurzame energie

Deze week tekenen acht provincies samen met Greenchoice en Vattenfall de nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie, zo meldt Binnenlands Bestuur. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten, waarmee ze een belangrijke stap zetten richting de realisatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd

Sinds 21mei zijn de geactualiseerde landelijke MVI-criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen beschikbaar op mvicriteria.nl. Deze webtool biedt inkopende overheidsorganisaties de mogelijkheid om MVI-criteria op drie verschillende ambitieniveaus te zoeken en selecteren. Zo helpt het publieke inkopers en opdrachtgevers om zo duurzaam mogelijk in te kopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

MVI heeft effect

De overheidsinspanningen om in 2015 en 2016 maatschappelijk verantwoord in te kopen hebben effect gehad. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM heeft daarbij gekeken naar 16 productgroepen en geconcludeerd dat de overheid daarin naar schatting “minstens 5 megaton CO2-equivalent aan broeikasgasemissies en 1,4 megaton CO2-equivalent gecompenseerd” heeft door MVI toe te passen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nederlandse overheid EU-koploper duurzaam inkopen

Binnen de EU gaat de Nederlandse overheid aan kop op het gebied van duurzaam inkopen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019. Ook is volgens de EU Nederland een “voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de circulaire economie.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Helmond zet MVI in bij verwerking textiel

Helmond won een jaar geleden de Koopwijsprijs met haar Actieplan MVI. Inmiddels heeft het de speerpunten uit dat actieplan ook in de praktijk toegepast, onder meer bij de aanbesteding van textielverwerking en -vermarkting. Deze aanbesteding paste uitstekend bij het Actieplan stelt Thea Musters, medewerker inkoop bij de gemeente. “In het actieplan hebben wij vier speerpunten opgenomen: innovatie, social return, circulariteit en klimaatneutraal. Deze punten waren allemaal toepasbaar binnen deze aanbesteding.” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Helmond trekt lessen uit MVI

Helmond won vorig jaar de Koopwijsprijs met haar Actieplan MVI. Nu kijkt het terug en vooruit. Op basis van de lessen die het vorig jaar heeft geleerd, wil de gemeente nu een volgende stap zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarom zal het haar actieplan vernieuwen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijksoverheid investeert in circulaire inkoop

De Rijksoverheid wil via publieke inkoop de transitie naar een circulaire economie een impuls geven. Het heeft daarom in 2019 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor “klimaatneutraal en circulair inkopen.” Ook zal het investeren in impactmeting, informatiebijeenkomsten, en het opzetten van internationale samenwerkingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Groningen kiest voor groene stroom

De provincie Groningen heeft een langdurig energiecontract gesloten waarmee het in Nederland een van de koplopers op het gebied van groene stroom wordt. Alle gebouwen werken sinds 1 januari op duurzame energiebronnen. Datzelfde geldt voor de gebouwen van de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

PIANOo introduceert TCO-tool voor dienstvoertuigen

PIANOo heeft samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit een TCO-tool voor dienstvoertuigen geïntroduceerd. Deze tool moet overheden ondersteunen bij het berekenen van de ‘Total Cost of Ownership’ van elektrische auto’s en ze daarmee helpen bij de overgang naar emissievrij vervoer. De tool is bedoeld voor inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en andere betrokkenen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Staatssecretaris nuanceert kritiek om duurzaam inkopen

“Overheden zeggen duurzaam in te willen kopen, maar in de praktijk stelt dat weinig voor.” Zo berichtte het Financieel Dagblad afgelopen maand. Naar aanleiding daarvan heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een brief aan de Tweede Kamer verstuurd. Daarin geeft zij aan dat er inderdaad nog veel te winnen valt op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), maar benadrukt zij ook dat de overheden de afgelopen tijd niet stil hebben gezeten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten sturen onvoldoende op duurzaamheid vervoersmiddelen

Slechts 8% van de gemeenten voldoet aan de landelijke duurzaamheidscriteria bij het aanbesteden van hun eigen vervoersmiddelen. Veel gemeenten kunnen niet sturen op schoon vervoer, omdat ze onvoldoende eisen stellen. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018

De aanbesteding van een circulair fietspad heeft Zevenaar dit jaar de KoopWijsPrijs opgeleverd. De gemeente kreeg de prijs, een initiatief van de Rijksoverheid in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, uitgereikt tijdens het MVI-Congres in Nijmegen op 3 oktober. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Utrecht stelt te hoge recycle-eisen

Leveranciers van kantoorartikelen aan de gemeente Utrecht haken steeds vaker af, omdat ze niet aan de hoge duurzaamheidseisen kunnen voldoen. De gemeente wil bijvoorbeeld dat ordners en nietmachines uit respectievelijk 100% en 60% recyclebaar materiaal moeten bestaan. Leveranciers die nog meer duurzaamheid kunnen garanderen kunnen rekenen op extra punten en hebben meer kans op een opdracht. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Dat geld, beschikbaar vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord, wordt onder meer gebruikt voor expertondersteuning bij duurzame inkoopvraagstukken. Aanbestedende diensten kunnen hier een beroep op doen wanneer zij een inkooptraject starten of uitvoeren,waarbij ze een wezenlijke grondstoffen- of CO2-besparing kunnen realiseren. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gelderse OV-bedrijven komen aanbestedingsbelofte niet na

Het vervoer dat PlusOV gebruikt in de regio Apeldoorn is niet zo duurzaam als tijdens de aanbesteding werd beloofd. Taxibedrijf Willemsen de Koning beloofde in haar offertes dat 85% van haar busjes op groen gas zouden rijden. In werkelijkheid rijdt momenteel ongeveer de helft van haar voertuigen ‘groen’. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Veel gemeenten nog geen oog voor biobrandstof

In 2007 spraken de Nederlandse gemeenten af om vanaf 2015 alle diensten en producten 100 procent duurzaam in te kopen. Toch blijven bijna alle gemeenten de komende jaren fossiele brandstof gebruiken, blijkt uit een onderzoek van NRC. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Defensie wint prijs voor duurzame aanbesteding textiel

Het KPU-bedrijf van de Defensie Materiaal Organisatie heeft de Europese prijs voor duurzaamheid, Procura + Award, in de wacht gesleept. Het bedrijf kocht op een innovatieve manier bedrijfstextiel in. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ProRail sluit zich aan bij Madaster

ProRail heeft zich aangesloten bij Madaster, een platform dat werkt als een openbare, online bibliotheek van bouwmaterialen. ProRail hoopt zo een positieve invloed te hebben op de circulaire economie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Laatste kaarten voor FIRA shares! 2017

ISO 20400 gaat over het managen van de supply chain, over verantwoordelijke besluiten binnen de inkoop én over het oogsten van kansen voor business development. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) levert ook een aantal voordelen op (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Regio Arnhem-Nijmegen koopt eigen groene stroom in

Zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan vanaf 2018 een deel van de stroom betrekken uit duurzame energiebronnen uit de regio. De gemeenten willen binnen vijf jaar volledig zijn overgeschakeld op lokaal opgewekte groene stroom. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rol verantwoord inkopen overheid onduidelijk

De overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijk verantwoord inkopen, maar het is niet duidelijk of het Rijk bij haar inkoopbeleid rekening houdt met milieuaspecten en of de producten op een eerlijke manier tot stand zijn gekomen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Alliander start aanbesteding circulaire bedrijfskleding

Netwerkbedrijf Alliander is gestart met een Europese aanbesteding voor circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf wil samen met de leveranciers toewerken naar een circulaire kledingketen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Decentrale overheden willen dat nieuwe kabinet investeert in duurzaamheid

Provincies, gemeenten en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard euro in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Utrecht gaat voor circulair beton

De gemeente Utrecht heeft op 16 januari 2017 het convenant ‘Beton in een circulaire economie’ ondertekend. Daarmee wil de gemeente het hergebruikpercentage van beton verhogen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

RIVM bedenkt tools voor MVI

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een aantal tools bedacht om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen met maatschappelijk verantwoord in te kopen. Deze tools kunnen helpen om milieueffecten te duiden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Handtekening voor Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties hebben, op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten leven afspraak niet na

Uit het onderzoek ‘Duurzaam inkopen van vervoer’ van Natuur & Milieu blijkt dat 82 procent van de Nederlandse gemeenten de afspraak om vanaf 2015 100 procent duurzaam in te kopen niet naleeft. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Doelgroepenvervoer vaak niet duurzaam ingekocht

In veel gemeenten in Nederland wordt doelgroepenvervoer niet altijd 100 procent duurzaam ingekocht, terwijl dit wel de afspraak is. Dit schrijft Taxipro.nl op basis van een onderzoek van Natuur & Milieu. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Overheid koopt nog steeds ‘sjoemelstroom’ in

Het Rijk koopt ook dit jaar negentig procent van haar stroom uit traditionele kolen- en gascentrales van energiemaatschappijen Eon en Delta. Deze ‘sjoemelstroom’ wordt met certificaten uit buitenlandse waterkrachtcentrales groen gemaakt. Dat maakt actiegroep WISE bekend op basis van een onderzoek naar de inkoop. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Mobiliteitsinkopen gemeenten zijn niet duurzaam

Weinig gemeenten voldoen aan de afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Driekwart van de mobiliteitsinkopen van gemeenten voldoen namelijk niet aan de minimum duurzaamheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu onder 71 gemeenten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Plan van aanpak voor MVI vertoont hiaten

Het plan van aanpak om overheden duurzamer te laten inkopen is gebrekkig. Dat schrijven een aantal organisaties aan de Tweede Kamer en de verantwoordelijke bewindslieden van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Rijksdienst. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen voor projecten met windturbines

In Denemarken en voor de Franse kust zijn testlocaties aangewezen voor innovatieve concepten voor het opwekken voor windenergie. Frankrijk heeft een aanbesteding opengesteld voor projecten met windturbines. Het land heeft voor de tests drie locaties in de Middellandse Zee en één pilotlocatie in het Franse deel van de Noordzee aangewezen. Voor deze gehele tender is 150 miljoen euro beschikbaar, waarvan een derde in de vorm van subsidies en de rest in leningen.

De testlocaties zijn nodig om nieuwe turbineconcepten, elektronica en andere innovaties in de windsector verder te helpen. Het toetsen van nieuwe concepten, op een grote schaal en voor een langere periode, geeft investeerders het vertrouwen dat innovaties de kosten van windparken op zee daadwerkelijk omlaag brengen. Dat schrijft Duurzaambedrijfsleven.nl.

Proeftuin Leeghwater
Ook in het Nederlandse deel van de Noordzee was ruimte gereserveerd voor vernieuwende ideeën in de offshore windsector. In de ‘Proeftuin Leeghwater’ zouden 50 tot 75 windturbines geplaatst worden, goed voor 300 megawatt. Dit project is echter gestrand op de hoge kosten en doordat bedrijven minder behoefte kregen aan grootschalige proefprojecten.

Kleiner proefpark
Het Nederlandse demonstratieproject zal worden vervangen door een kleiner proefpark, maar dat wordt later aangelegd. In dit nieuwe plan worden kleine innovaties uitgetest in windparken die in 2016 commercieel worden aanbesteed. Het park komt in 2020 in productie.

Partner van Aanbestedingscafé

Inkoopscan maakt duurzaam inkopen overzichtelijker

CE Delft heeft een inkoopscan gemaakt, waardoor gemeenten makkelijker inzicht kunnen krijgen in duurzaam inkopen. De inkoopscan is bedoeld om gemeenten te ondersteunen in het halen van de doelstelling om in 2015 100% duurzaam in te kopen. In praktijk blijkt dit namelijk nog moeizaam te gaan, zo laat een onderzoek van De Groene Zaak zien. Het onderzoek toont aan dat 40% van de beloftes over duurzaamheid niet waargemaakt worden.

CE Delft is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De CEDIS-inkoopscan geeft duidelijk weer hoe groot de ‘carbon footprint’ is, en waar de grootste milieuwinst te behalen is. Gemeenten kunnen basisgegevens aanleveren en vervolgens krijgen ze inzicht in de ‘footprint’ en de voornaamste veroorzakers, zoals bouw, energie of transport. Per categorie kan vervolgens de diepte in worden gegaan.

Goedkoop is duurkoop
Begin dit jaar trokken verschillende maatschappelijke organisaties al aan de bel over de doelstelling van de overheid. De organisaties stelden in hun brief aan de Tweede Kamer dat bij veel overheden de kennis en ervaring ontbreekt om met de EMVI-methode te werken. “Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus”, dat stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW). “Het gevolg is dat overheden inkopen op een lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop.” De coalitie doet een oproep aan het Kabinet om een nieuw programma duurzaam inkopen te ontwikkelen voor de periode tot 2020.

Partner van Aanbestedingscafé

Metropoolregio gaat opnieuw oplaadpalen gunnen

De Metropoolregio Amsterdam gaat opnieuw openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s aanbesteden. Het is een kleinere opdracht dan de vorig jaar ingetrokken klus voor het plaatsen van oplaadpalen. De Metropoolregio zegt dit te doen om zo meer in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt voor oplaadinfrastructuur.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 36 gemeentes, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. De samenwerking moet zorgen voor een uitbreiding van het aantal openbare laadplaatsen in de eigen regio. Het zet nu met de nieuwe aanbestedingsopdracht in op de realisatie van 200 ‘oplaadobjecten’, die binnen een half jaar moeten worden neergezet. Er wordt dus verder niet gespecifieerd hoeveel laadpunten er per object moeten komen; dat kunnen er één of twee worden. Dat schrijft Energeia.nl

Nieuwe ontwikkelingen
De MRA zet nu, met het oog op de toekomst, liever kleinere en kortlopende opdrachten uit. “Die bieden namelijk de mogelijkheid om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt van oplaadinfrastructuur”, zo wordt in een toelichting aangegeven. MRA heeft daarnaast bij deze opdracht verwoord dat er een “eenduidig tarief voor de laaddienst” moet worden gehanteerd, een “all-in fixed price, zonder bijkomende of onverwachte kosten voor het gebruik”.

Ingetrokken gunning
Vorig jaar kwam de MRA in eerste instantie met een aanbesteding voor de plaatsing van 600 laadpalen met elk twee punten, dus 1.200 laadpunten in totaal. Deze opdracht werd voorlopig gegund aan de combinatie Nuon/Heijmans, maar de aanbesteding werd weer ingetrokken nadat Alliander er succesvol bezwaar tegen had gemaakt. “We kwamen er toen achter dat we de aanbesteding iets te strak hadden vormgegeven”, aldus projectleider Frenken in gesprek met Energeia.nl. Nuon zegt vorig jaar er in te hebben berust dat de voorlopige gunning werd ingetrokken. Het bedrijf zal meedoen aan de nieuwe aanbesteding.

 

Partner van Aanbestedingscafé

Meer windmolenparken voor Nederlandse kust mogelijk

Een nieuwe wet die meer windmolenparken voor de Nederlandse kust mogelijk maakt, wordt door de Tweede Kamer aangenomen.[slide] De meerderheid van de Tweede Kamer was voor ‘Wet Windenergie op Zee’ tijdens de plenaire behandeling. Het aannemen van het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de ambitie om voor 2023 het aandeel van de hernieuwbare energieopwekking tot 16% op te voeren te halen is. Voor die deadline dient minstens 4450 megawatt door windmolens op zee te worden opgewekt. De beoogde windparken zullen via een openbare aanbesteding worden gegund.

Een meerderheid van de volksvertegenwoordiging wierp geen obstakels op. Wel plaatsten verschillende fracties kanttekeningen bij het kostenplaatje dat verantwoordelijke minister Henk Kamp van Economische zaken presenteerde. Zo schrijft FD.nl.

12 miljard subsidie
Op basis van deze inschatting van de elektriciteitsprijzen denkt de minister circa 12 miljard euro aan subsidie te moeten verstrekken om de aanleg van de windmolenparken in de periode 2019-2038 te realiseren. Dat is aanmerkelijk minder dan de eerdere inschatting van 18 miljard euro. “De werkelijke subsidiekosten zullen pas na het afronden van alle tenders in 2019 berekend kunnen worden”, zegt Kamp. “Omdat de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs zich moeilijk laat voorspellen.”

Kostenbesparing via Tennet
De aansluiting van de beoogde windparken aan het landelijke elektriciteitsnetwerk wil Kamp geheel gunnen aan het staatsbedrijf Tennet. Hierdoor zouden de kosten circa 3 miljard euro lager uit kunnen vallen. In het Energieakkoord werd er nog van uitgegaan dat elke exploitant zijn eigen aansluiting zou verzorgen en betalen. In de Tweede Kamer waren er nog twijfels over de kostenreductie die stroomtransporteur Tennet kan realiseren.

Vergunningen intrekken
De beoogde windparken, die via een openbare aanbesteding zullen worden gegund, komen in plaats van de vergunningen die eerder waren afgegeven aan Nuon, Eneco, RWE, Dong en Northland. Omdat de vergunningen zijn ingetrokken, trekt Kamp in totaal 7,35 miljoen euro uit om deze bedrijven te compenseren.

Meerdere wetten
Om de nieuwe windparken ook daadwerkelijk aan te kunnen leggen moeten er, naast de Wet Windenergie op Zee, nog meer wetten aangenomen worden. Andere wetten betreffen onder meer de elektriciteitswet Stroom en de Waterwet voor de ruimtelijke inpassing van de locaties op zee, zoals voor het Zeeuwse Borssele en voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust.

Partner van Aanbestedingscafé

APG wil miljoenen investeren in windmolenparken

De grootste pensioenbeheerder van Nederland, APG, wil toch investeren in nieuwe windmolenparken op de Noordzee.[slide] Eerder wees APG dit nog af, omdat de investering te onzeker zou zijn. De pensioenbeheerder overweegt nu enkele honderden miljoenen te steken in windpark Borssele. Hiervoor wordt de aanbesteding in oktober geopend.

In juni 2014 gaf APG nog aan de techniek van offshorewindturbines te jong te vinden en de bijdrage van de overheid te onzeker om aan de rendementseisen van het fonds te voldoen. Afgelopen jaar zijn de financiële risico’s besproken met energiebedrijven en met beleggers die al ervaring hebben met wind op zee. “Daardoor hebben we een beter beeld gekregen van de onzekerheden”, zegt de woordvoerder van APG, Harmen Geers tegen de Volkskrant.

Subsidieregeling
Nederlandse subsidieregels zijn volgens de woordvoerder ook geen spelbreker meer. “Volgens minister Kamp is voor de windparken de komende vijftien jaar 18 miljard euro beschikbaar.”
Windpark Borssele vergt een investering van 2,1 miljard euro, maar levert daarna vrijwel gratis energie op. Volgens eigen regels mag APG hoogstens de helft van een duurzaam project financieren. De meerkosten worden betaald uit de subsidieregeling.

Aanbesteding
Of er ook daadwerkelijk in windpark Borssele geïnvesteerd gaat worden is afhankelijk van een lopend onderzoek en of de betrokken projectontwikkelaar de aanbesteding wel wint. Tot 2019 komen er vijf nieuwe kavels voor windparken, met elk een capaciteit van 700 megawatt. Volgens de aanbestedingsregels mogen ze worden gebouwd door de partij die de overheid de laagste prijs biedt voor de opwekking van één kilowattuur stroom. De kosten moeten in de loop der tijd met 40 procent dalen.

Toenemende druk
APG beheert 359 miljard euro van vijf pensioenfondsen, waaronder het ABP. De organisatie staat onder toenemende druk om het aandeel in duurzame investeringen te vergroten. Voor pensioenfonds ABP heeft het al 1 miljard belegd in hernieuwbare energie.

Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam breidt contract catering Sodexo uit

De gemeente Amsterdam en cateringsbedrijf Sodexo hebben hun samenwerking uitgebreid met 12 locaties. [slide]De twee organisaties zijn een nieuw tweejarig contract aangegaan voor de volledige cateringdienstverlening voor de 18 kantoor- en werflocaties van de gemeente. Voor 6 locaties verzorgde Sodexo al de catering,aldus Facto.

Aan het nieuwe contract is een Europese aanbesteding vooraf gegaan. De offertes zijn beoordeeld door een multidisciplinair beoordelingsteam vanuit de vakgebieden Duurzaamheid, Management en Inkoop.

Invulling MVO
In het cateringcontract met Sodexo wordt op grote schaal invulling gegeven aan Social Return. Daarbij wordt er ook een duurzaam en gezond assortiment gevoerd. Sodexo heeft een plan van aanpak opgesteld om een maximale duurzame inkoop voor cateringproducten en middelen te behalen en afval, derving en milieubelasting te reduceren. Via dit plan groeien de medewerkers van de gemeente Amsterdam mee in de duurzaamheidswens van de gemeente Amsterdam.

Partner van Aanbestedingscafé

Kamer steunt voorstellen duurzame inkoop

De oproep van zes maatschappelijke organisaties om de duurzame inkoop van producten en diensten bij overheden een nieuwe impuls te geven, krijgt veel steun in de Tweede Kamer. [slide]Alleen de VVD-fractie is het niet eens met de voorstellen van de belangenorganisaties. Dit bleek donderdag tijdens een overleg van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA), zo schrijf FD.nl.

In de brief stellen de organisaties dat het op een aantal fronten misgaat. Overheden zouden, volgens de afspraken in 2011, moeten bijdragen aan duurzame economische bedrijvigheid. Maar al vanaf 2012 heeft duurzaamheid een steeds lagere prioriteit. De organisaties dringen aan op een nieuw duurzaam inkoopprogramma en harde afspraken tot 2020.

Geen steun VVD
VVD-woordvoerder Remco Dijkstra keerde zich tegen de meeste voorstellen van de organisaties. Die leiden alleen maar tot een grotere overheid, stelt hij, terwijl de liberalen de overheid juist klein willen houden. SP en PVV waren niet aanwezig bij het overleg.

Voor de zomer antwoord
Mansveld vindt dat het signaal van de ondernemers serieus genomen moet worden en beloofde dat het kabinet voor de zomer antwoordt op de brief. De kabinetsreactie komt mede van minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. De VVD-bewindsman is verantwoordelijk voor de inkoop bij het Rijk.

Partner van Aanbestedingscafé

Overheid laat focus op duurzaamheid verslappen

De overheid houdt zich niet aan de belofte om milieubewust in te kopen. [slide]Vier jaar geleden is de afspraak gemaakt dat het Rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten duurzaamheid voorop zouden stellen bij de inkoop van goederen, diensten en voorzieningen. Hier is nog weinig van terechtgekomen, zo schrijven zes maatschappelijke organisaties aan de Tweede Kamer, aldus Trouw.

De organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW, willen dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma met harde afspraken tot 2020. Komende week debatteert de Kamer over het inkoopbeleid.

Gunnen op laagste prijs
In de brief stellen de organisaties dat het op een aantal fronten mis gaat. Overheden zouden, volgens de afspraken in 2011, moeten bijdragen aan duurzamere economische bedrijvigheid. Maar al vanaf 2012 heeft duurzaamheid een steeds lagere prioriteit. Uit een enquête uit 2013 blijkt dat de aandacht voor duurzaam inkopen bij alle overheden toen met meer dan 40 procent is afgenomen. Volgens de organisaties vallen de overheden terug op de veronderstelling dat de laagste prijs de beste keus is.

‘Goedkoop is duurkoop’
In de Aanbestedingswet van 2012 is vastgelegd dat bij aanbesteden de ‘economisch voordeligste inschrijving’ wordt gehanteerd. Hierbij zou niet alleen de prijs, maar ook kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) doorslaggevend zijn. Bij veel overheden ontbreekt de kennis en ervaring om met deze methode te werken, aldus de brief. “Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus”, dat stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW) volgens de krant. “Het gevolg is dat overheden inkopen op een lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop.“

Partner van Aanbestedingscafé

NS streeft naar duurzame keten

De elektrische treinen van NS rijden sinds begin dit jaar voor 50 procent op windenergie. De doelstelling is om in 2018 voor 100 procent op windenergie te rijden. NS streeft niet alleen naar duurzaamheid in het vervoer, maar in de gehele keten, zo schrijft Duurzaambedrijfsleven.nl.

NS heeft met Eneco het contract getekend voor de levering van windenergie. De helft van de groene stroom voor het treinverkeer is afkomstig van de nieuwe windparken in Nederland. De andere helft komt uit nieuwe parken in België en Scandinavië. De hoeveelheid stroom die NS afneemt, is gelijk aan de hoeveelheid die de windparken opleveren.

Speerpunt bij aanbestedingen
Duurzaamheid is voor NS ook een speerpunt bij aanbestedingen. Niet alleen de duurzame specificaties van het product zijn belangrijk, maar ook het duurzaamheidsbeleid van de toeleveranciers. “Als je slim aanbesteedt, kun je goede afspraken maken. De winst die dat oplevert kun je vervolgens verdelen onder de betrokken partijen. Dat leidt weer tot verdere investeringen”, aldus Michiel van Roozendaal, lid van de directie van NS tegen Duurzaambedrijfsleven.nl.

Partner van Aanbestedingscafé

Tientallen miljoenen voor aanbestedingen duurzaam OV

De overheid is gefocust op duurzaam aanbesteden bij openbaar vervoer (OV). Projecten met bussen die elektrisch rijden schieten als paddenstoelen uit de grond. De overheid heeft als doel om publieke bussen in 2025 volledig emissievrij te laten rijden; dus op elektriciteit. Er zijn tientallen miljoenen aan subsidies beschikbaar gesteld.

De weg naar emissievrij OV is echter nog lang, zo schrijft OVpro.nl. De inzet van zero emissie mag namelijk niet ten koste gaan van de inzet van buslijnen. Daarnaast wil de overheid ook niet méér voor het openbaar vervoer betalen dan nu het geval is. Ook de reiziger is hier niet toe bereid. Als het duurder wordt, gaat de reiziger voortaan met de auto en dan is alle milieuwinst teniet gedaan.

In tien jaar 100% emissievrij
Een bieding van Veolia, om busvervoer in Breda volledig elektrisch te maken, ging niet door vanwege een rekenfout in de beoordeling van de offertes. Ruud van Heugten van de provincie Noord-Brabant stelt in een gesprek met OVpro.nl: “Het busvervoer moet in de volgende aanbesteding in Brabant, dus over een kleine tien jaar, honderd procent emissievrij zijn. Dat was nu nog een brug te ver”. Van Heugten adviseert de overige overheden om vooraf met de OV-branche in gesprek te gaan, om zo te kijken wat er haalbaar is binnen de gestelde kaders.

Veel voor weinig
De hele sector en de overheid is het er wel mee eens dat het openbaarvervoer op lange termijn volledig emissieloos moet zijn. De vraag is in welk tempo dat haalbaar is. Aanbestedingen in het OV betekenen vooralsnog dat er zoveel mogelijk vervoer tegen een zo laag mogelijk bedrag gerealiseerd moet worden.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres