Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Ondernemers aller landen, verenigt u!

Een maand geleden presenteerde de Rijksoverheid weer een rapport over ‘Inkopen met Impact’. Dat is in hetzelfde jaar dat de Belastingdienst het witwasschandaal van ING beloont met een contractverlenging van vijf jaar. Het is ook het jaar dat Shell als 7e grootste CO2-vervuiler ter wereld – die komende jaren maar liefst 35% méér olievaten op wil pompen – een aanbesteding wint voor de levering van waterstof. Mooie woorden dus over duurzaam, sociaal en innovatief inkopen, maar ondertussen zijn het de witwassers en greenwashers die worden beloond.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Hoe groter de voetafdruk, hoe kleiner de portemonnee?

Steeds meer stikstof in de lucht, steeds hetere zomers en steeds langere rijen bij de Voedselbank; in de nabije en verre toekomst staan we alleen in Nederland al voor heel wat uitdagingen. Hoewel we onze individuele verantwoordelijkheden als consument niet moeten onderschatten, ligt de sleutel tot grootschalige verandering bij de markt en de overheid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Minister Kasja Ollongren verhoogt eisen rondom circulair bouwen

Vanaf 2021 worden de eisen rondom circulair bouwen strenger, zo meldt Cobouw. Woningen moeten in 2030 zelfs de helft milieuvriendelijker zijn dan nu. Minister Kasja Ollongren, verantwoordelijk voor bouwzaken, wil daarmee circulariteit in de bouwsector aanjagen, dat in 2050 volledig circulair moet zijn.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Hoofdstad wil snellere verduurzaming wagenpark

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft bekendgemaakt in 2030 vrij te willen zijn van schadelijke uitstoot door verbrandingsmotoren. Moeten personenauto’s en bestelbusjes in 2022 al uitstootvrij rijden, veewagens, spoelwagens en andere grotere voertuigen zullen in 2025 volgen. Het verduurzamen van vuilniswagens blijkt een lastigere klus te zijn, waarvoor de techniek nog in ontwikkeling is. Ze krijgen tot 2030 de tijd om aan deze ontwikkeling te werken, zo meldt Binnenlands Bestuur.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Overijssel zet als eerste organisatie in Nederland SDG-aanbesteding in de markt

Overijssel neemt als eerste organisatie in Nederland Sustainable Development Goals (SDG’s) op in een aanbesteding voor warme en koude drankvoorziening, zo meldt DuurzaamBedrijfsleven. Drankaanbieders werden eerder al uitgedaagd door de provincie Overijssel met haar gemeenten Enschede en Losser op met oplossingen te komen voor een circulaire drankenvoorziening. Er werd volgens de Rapid Circular Contracting (RCC) methode gewerkt, wat innovatiegericht inkopen vanuit circulaire ambities stimuleert, want velen volgden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Circulair aanbesteden vraagt meer dan een keurmerk

“Circulair aanbesteden heeft weinig zin wanneer je als organisatie geen visie hebt op circulariteit. Waarom wil je circulair aanbesteden en wat wil je er mee bereiken? Het werkt niet als je alleen maar met duurzaamheid bezig bent, omdat het een hot topic is.” Zo stelt Floris van Haagen, consultant bij adviesbureau Copper 8, dat inkooporganisaties ondersteunt bij circulaire aanbestedingstrajecten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Universiteit Wageningen past vergaand MVI-groeimodel toe

“Als semioverheidsinstelling zijn we verplicht om duurzaam in te kopen volgens de PIANOo-criteria. Nu zijn er voor veel productgroepen nog geen criteria opgesteld, wat betekent dat je het op papier automatisch ‘duurzaam’ inkoopt. Dit zorgde ervoor dat we jarenlang tussen de 90 en 100 procent duurzaam inkochten, terwijl we er niets aan deden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ProRail gaat aanbestedingsproces structureel verduurzamen

Aannemers die willen werken aan een project van ProRail zullen in de toekomst rekening moeten houden met de Milieu Kosten Indicator (MKI). De spoorbeheerder heeft immers besloten om MKI als gunningsfactor in te zetten. Het wil zo milieubewust gedrag op de markt stimuleren en haar eigen organisatie verduurzamen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Diesel vaak eerder gekozen dan duurzaam alternatief

De gemeente Roosendaal heeft milieu en duurzaamheid centraal staan in het beleidsplan ‘Roosendaal Future Proof’. Hierin staan voornemens voor meer groen, wateropvang, duurzame energie en mobiliteit. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Two Towers bouwt duurzame windmolens

Het consortium Two Towers, bestaande uit Baggeraar Van Oord, Investri Offshore en Green Giraffe, gaat duurzame windmolens op zee installeren. De windmolens gaan langer mee, hebben minder onderhoud nodig en verbeteren het ecosysteem. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Verworpen motie schept nieuwe ideeën in Oosterhout

Ondanks dat de motie over het Cradle-to-Cradle principe is verworpen, gaat duurzaamheid in Oosterhout toch zwaarder wegen bij de gunning en realisering van nieuwe bouwprojecten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat wil eerste circulaire en energieneutrale rijksweg

Rijkswaterstaat en Groningen hebben afgesproken om de N33 Midden volledig energieneutraal en circulair aan te leggen. Aan marktpartijen wordt gevraagd om te helpen, en niet alleen door het leveren van zonnepanelen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Meerderheid gemeenten koopt geen duurzaam wagenpark in

Zeker driekwart van de gemeenten in Nederland koopt zijn vervoer niet duurzaam in. Bij de aanbestedingen voor voertuigen, waaronder ook de voertuigen voor leerlingen- en Wmo-vervoer vallen, hanteert maar 24 procent van de gemeenten duurzaamheidseisen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe biobrandstof geen kans in aanbesteding Groningen

Negen gemeenten, waaronder Groningen, geven alternatieve brandstoffen bij de brandstofaanbesteding geen kans. Waarom is niet duidelijk. Er is namelijk wel een nieuwe biobrandstof waar vanuit de markt positief op gereageerd wordt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Den Helder stelt oude eisen aan aanbesteding

PitPoint, leverancier van onder andere Groengas (CNG) en LNG, is het niet eens met de manier van aanbesteden van Den Helder. De organisatie is van mening dat duurzaam inkopen van doelgroepenvervoer als vanzelfsprekend moet worden beschouwd (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam ontwikkelt instrument voor circulair aanbesteden

Amsterdam is de eerste stad ter wereld die een instrument heeft ontwikkeld waarmee opdrachtgevers circulair bouwen kunnen vastleggen. Het hulpmiddel kan ook worden gebruikt bij een circulaire aanbesteding. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

FIRA biedt handvatten voor duurzame inkoop

De wereld wordt steeds bewuster. Klanten willen meer weten over de herkomst van de producten die ze kopen en media besteden steeds meer aandacht aan duurzaamheid en verantwoord ondernemen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Marktpartijen enthousiast over duurzame aanpak Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zet, door middel van verschillende marktinstrumenten, 100 procent in op duurzaam inkopen. Deze manier van werken werkt, en de markt is er heel enthousiast over. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

50 procent energie in de zorg is in 2019 groen

In 2019 zal ruim 50 procent van het totale energieverbruik in de zorg duurzaam zijn. Intrakoop startte hiervoor twee aanbestedingen en die zijn nu allebei afgerond. De aanbestedingen richtten zich ook op Social Return on Investment. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Overheid invloed op duurzame bedrijfskleding

De overheid kan invloed uitoefenen op de verduurzaming van bedrijfskleding door het inkoopbeleid aan te passen. Ook kan hierdoor het bereik in de keten vergroot worden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenteraad Amsterdam wil grondstoffenbank

Amsterdam zou een ‘grondstoffenbank’ moeten krijgen, zodat bouwafval makkelijker terug in de keten komt. Dit vinden de partijen GroenLinks, D66 en PvdA.  Een meerderheid van de gemeente dringt er daarom op aan dat wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) nog dit jaar het initiatief neemt (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gegund

Greenchoice, Nuon, Engie en Eneco hebben de aanbesteding gewonnen om de Rijksoverheid de komende jaren te voorzien van groene stroom. Het gaat hierbij om ongeveer 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Saoedi-Arabië speelt in op duurzaamheid

Het olierijke Saoedi-Arabië wil minder afhankelijk zijn van olie. Het land start daarom met aanbestedingen voor een duurzaam energieprogramma. Hiervoor wil het land 30 tot 50 miljard dollar in investeren. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Subsidies Belgische windparken verlagen

De windparken in het Belgische deel van de Noordzee moeten het voortaan doen met minder subsidie. De hoeveelheid subsidie die men nu kan krijgen is gebaseerd op de Nederlandse windparken (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam voorloper circulaire economie

De gemeente Amsterdam loopt voor op het gebied van circulaire economie. Het college van B&W heeft 23 projecten vastgesteld waarbij circulariteit het uitgangspunt is.  (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Utrecht koopt groen in

De gemeente Utrecht probeert zoveel mogelijk groen in te kopen. Hier heeft de Utrechtse gemeenteraad eind juni 2016 zelfs een motie voor ingediend. Op dit moment loopt Utrecht landelijk gezien al voorop (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Bedrijven mogen meedenken over Borssele V

Bedrijven mogen via een internetconsultatie mee denken over de aanbesteding van de laatste kavel voor wind op zee bij Borssele. Zij worden hiervoor uitgenodigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NS en ProRail ontvangen groen gas van Essent

NS en ProRail hebben met Essent een overeenkomst afgesloten om 25 procent van het gasgebruik te gaan gebruiken voor het verwarmen van onder andere stationsgebouwen, kantoren en wissels. Essent gaat hiervoor groen gras, gemaakt van biomassa, leveren (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Windpark Zeebrugge twee keer zo duur als Borssele

Van Oord gaat het Norther offshore windpark bij het Belgische Zeebrugge bouwen. Dit windpark wordt ruim twee keer zo duur als het windpark Borssele. De kostprijs voor Zeebrugge is 124 euro per megawattuur (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam richt zich op circulaire economie

De huidige economie is gericht op het verbruiken van spullen: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat aan het eind van zijn levensduur wordt weggegooid. De gemeente Amsterdam wil dit veranderen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat ontvangt prijs voor A6

Rijkswaterstaat heeft met het project A6 Almere Havendreef – Almere Buiten Oost de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award gewonnen. Hun prijs viel in de categorie duurzame aanbestedingsprocedure van het jaar. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaamheid komt niet terug in bouwprojecten overheid

Overheden hebben het vaak over klimaat en duurzaamheid, maar dit komt niet terug in hun bouwprojecten. Bij 84 procent van de aanbestedingen speelt duurzaamheid geen rol (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NS-treinen rijden 1 januari op windenergie

De elektrische treinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden vanaf 1 januari al op windenergie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NS-treinen rijden vóór 2018 op 100% groene stroom

NS en Eneco zijn vorig jaar een 10-jarig partnerschap aangegaan om treinen voor 2018 volledig op groene stroom te laten rijden. Een ambitieuze doelstelling, aangezien NS één van de grootste afnemers van elektriciteit in Nederland is. Het spoorbedrijf gebruikt evenveel elektriciteit als de hele gemeente Amsterdam. Hoe staat het inmiddels met de doelstelling? “De overschakeling naar windenergie gaat sneller dan gedacht. In 1,5 jaar hebben we nu al bijna 75% van de elektriciteit die we verbruiken vergroend”, vertelt Jeroen Wegkamp, CPO van de NS aan AanbestedingsCafe.nl. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaam inkopen binnen het Rijk krijgt vorm

Maatschappelijk verantwoord inkopen krijgt via verschillende initiatieven binnen het Rijk steeds meer vorm. Er is een aanjaagteam aangesteld en er worden verschillende sessies gegeven over de aanpak van zo’n inkoopproces. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Wageningen wil 100% circulair inkopen

De gemeente Wageningen heeft de Green Deal Circulair Inkopen getekend. De gemeente zegt daarbij toe om altijd circulair in te kopen, tenzij het echt niet anders kan. “Duurzaam inkopen heeft bij ons een brede definitie” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Grote gemeenten kopen vaakst duurzaam in

Grote gemeenten zijn het meest ambitieus op het gebied van duurzaam inkopen. Deze gemeenten voeren tevens een betere interne regie op het meenemen van duurzame criteria bij inkoop- en aanbestedingsbeslissingen. (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres