Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten voelen coronacrisis in portemonnee

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Nederlandse gemeenten liquiditeitsproblemen zien ontstaan door de coronacrisis. Sommige gemeenten verwachten dit jaar al niet meer te kunnen voldoen aan financiële verplichtingen. Terwijl inkomsten dalen en kosten stijgen, laat tegemoetkoming door het Rijk op zich wachten.

Gemeenten lopen inkomsten mis door een terugloop aan toerisme. Toeristenbelasting en parkeergelden innen is er niet of nauwelijks bij. Ook zien sommige gemeenten af van het innen van huren of onroerendzaakbelasting (ozb), uit coulance. Een aantal gemeenten zegt zelfs dit jaar niet meer aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zoals Stadskanaal en het Zeeuwse Tholen.

Volgens de gemeenten was de situatie voor de coronacrisis al zorgelijk. Gemeenten kregen toen al hogere kosten voor hun kiezen omdat zij zorgtaken van de nationale overheid moesten overnemen. 

Stijgende kosten
Eerder bleek al dat gemeenten te kampen hebben met oplopende kosten voor de (jeugd)zorg. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riepen gemeenten begin april op om zorgkosten door te blijven betalen, zodat zorginstellingen niet te maken zouden krijgen met liquiditeitsproblemen. Nu lijkt het probleem door te schuiven naar de gemeenten zelf. Ook de grotere inzet van toezicht leidt tot meer kosten, net als het controleren van de aanvragen van ondernemers voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

Het kabinet heeft toegezegd gemeenten te financieel te zullen steunen, maar die toezegging heeft nog geen concrete vorm gekregen. Volgens de VNG zorg dat voor onrust bij veel gemeenten en is daarom nog in gesprek met het Rijk over een compensatieregeling. De PvdA heeft inmiddels kamervragen gesteld over de kwestie.

De provincie Gelderland maakte vandaag bekend 10 miljoen euro te reserveren in een noodfonds voor Gelderse gemeenten die in de problemen dreigen te komen. Naar verwachting zal er nog meer geld nodig zijn voor ondersteuning. Dat volgt in een ‘overbruggingsfase’ en ‘herstelfase’. 

Bron: Volkskrant.nldestentor.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Column: aanbesteden anno 2020: andere dingen te doen

Vijf jaar na de eerste rechtszaak van Urgenda zou het kabinet op 1 april dan eindelijk haar nieuwe klimaatplannen presenteren. Maar vlak voor het weekend deelden ze mee “voorlopig niet met nieuwe maatregelen” te komen om CO2-uitstoot terug te dringen. Want ja, COVID-19 hè. “Veel mensen, ook wij, hebben nu andere dingen te doen”, vond Zijne Onhandigheid Eric Wiebes.

Gelukkig werd ook deze mededeling snel ingetrokken en volgden er toch een aantal maatregelen. Want afgelopen jaren schoven we toch langzaam de goede kant op. In aanbestedingen kwam mondjesmaat meer ruimte voor circulaire maatregelen, sociale ondernemingen kregen meer kans op opdrachten en steeds meer gemeenten durfden het experiment aan. De grote stappen moesten nog komen, maar onder druk van wereldwijde klimaatdemonstraties leken overheden en bedrijven niet veel langer onder die verantwoordelijkheid uit te kunnen komen. Totdat het coronavirus elke krant, talkshow en Facebookdiscussie kaapte.

Het doet gelijk denken aan de financiële crisis van 2008: zodra de schatkist wordt geraakt, is er even geen ruimte voor ideologie. Of, nou ja, niet voor een ‘groene’ ideologie.

Maar is dat niet precies waar we het nu over moeten hebben? De oorzaak van de crisis ligt juist in onze vrije-markt-ideologie: door grootschalige vleesproductie sloeg het virus over, door onze vliegdrang verspreidde het binnen no-time wereldwijd. En net als de crisis in 2008 heeft de vrije markt niet de oplossing voor de problemen die ze zelf veroorzaakte; voor besluiten, maatregelen en financiële middelen kijkt ze naar de overheid.

In deze tijd zien we waar de wereld toe in staat is. Jarenlang schoven we de grote plannen voor ons uit met de hectiek van alledag als excuus. Terwijl we vonden dat de samenleving ‘moest’ doordenderen, is er blijkbaar wel de ruimte om de markt stil te zetten voor het grotere belang.

Voor veel mensen is dit de tijd voor de klussen die je normaal altijd voor je uit blijft schuiven. Er is na deze crisis geen excuus meer voor rommelige garages, overwoekerde tuintjes en ongelakte plinten.

Dat geldt ook voor de politiek en het bedrijfsleven; het is de periode om de plannen te maken die je al jaren voor je uitschuift. Nu deadlines worden opgeschort en aanbestedingen worden uitgesteld, is het aan organisaties en overheden om de impactmogelijkheden binnen aanbestedingen serieus te verkennen. Want veel mensen, ook ministers, hebben nog andere dingen te doen.

Partner van Aanbestedingscafé

Busbouwers en OV brancheverenigingen roepen op tot doorzetten aanbestedingen

Nederlandse fabrikanten van bussen en branchevereniging RAI roepen op nieuwe aanbestedingen voor bussen door te zetten. Kiezen voor het verlengen van bestaande concessies kan tot groot verlies van werkgelegenheid leiden, stellen zij.

Door de coronacrisis is het aantal vervoersbewegingen flink afgenomen. Daardoor komt er minder geld binnen en zijn nieuwe orders essentieel voor busfabrikanten. Branchevereniging RAI en fabrikanten roepen het ministerie van Infrastructuur daarom op aanbestedingen door te zetten, zodat de sector het hoofd boven water kan houden. Een ander argument is het vergroenen van OV-materieel. Door nu niet te kiezen voor nieuwe orders komen duurzamere bussen later op de markt.

Vervoerders
Voor vervoerders zou het juist goed uitkomen de huidige aanbestedingen te verlengen. Dat zou betekenen dat zij geen geld kwijt zijn aan nieuw materieel.

Bovendien is het nog onduidelijk hoe het OV-landschap er na de coronacrisis uit gaat zien. Als meer mensen thuis blijven werken zullen er ook op de lange termijn minder reizigers zijn, en zullen vervoerders moeten rekenen op dalende inkomsten. Met dat onzekere vooruitzicht is het lastig nieuwe orders in de markt te zetten.

Bron: Volkskrant.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Vattenfall ziet af van deelname aanbesteding Nederlands windpark op zee

Energiebedrijf Vattenfall schrijft zich niet in voor de aanbesteding voor het windpark Hollandse Kust Noord. De aanbesteding werd afgelopen donderdag geopend, maar door onzekere economische omstandigheden als gevolg van het coronavirus voelt het Zweedse energiebedrijf zich genoodzaakt af te zien van deelname. Dat is opvallend, want het bedrijf won al twee maal de aanbesteding voor de aanleg van vergelijkbare windparken op zee.

Vattenfall ziet dat er problemen ontstaan in de hele energieketen. Er is minder vraag naar energie vanwege de beperkende coronamaatregelen. Daarnaast voorziet het energiebedrijf dat er betalingsachterstanden zullen ontstaan. Voorlopig houdt Vattenfall zich daarom bezig met bestaande energiecentrales en projecten.

Hollandse Kust Zuid
Eerder won Vattenfall de aanbesteding voor twee andere grote, Nederlandse windparken op zee: Hollandse Kust Zuid I & II en Hollandse Kust Zuid III & IV. Samen met het nieuwe windpark Hollandse Kust Noord en het nog aan te leggen windpark Hollandse Kust West, vormen de windparken een belangrijk instrument voor het behalen van klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord. De windparken Hollandse Kust Zuid I t/m IV leveren energie voor drie miljoen huishoudens.

Welke partijen nog wel in de race zijn voor de lopende aanbesteding van het windpark is nog niet bekend. Het windpark Hollandse Kust Noord moet in 2023 klaar zijn.

Bron: FD.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Vakbond CNV roept op tot pauzeren OV-aanbestedingen

OV-aanbestedingen zouden een jaar moeten worden uitgesteld als het aan vakbond CNV ligt. Vanwege de coronacrisis zou er te weinig tijd en aandacht voor aanbestedingen zijn. De vakbond vreest dat nieuwe contracten vanwege financieel zwaar weer bij OV-bedrijven, te mager uitpakken voor het personeel.

“Wij vinden het in deze crisistijd zeer onverstandig om door te gaan met aanbestedingstrajecten, omdat het slecht zal uitpakken voor reizigers en werknemers”, stelt het CNV. De vakbond roept op tot het uitstellen van nieuwe en lopende aanbestedingen, in elk geval tot volgend jaar. Dat zou rust moeten brengen voor werknemers en de OV-bedrijven in het algemeen. Het CNV is bang er door de coronacrisis te weinig geld voorhanden is om een goede aanbieding voor een concessie. Banenverlies ligt dan volgens de vakbond dan op de loer.

Lopende aanbestedingen
Op dit moment loopt er een aantal aanbestedingen voor concessies, onder andere in Friesland. Gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie Friesland laat weten de aanbesteding te willen heroverwegen. Ze vraagt zich af of dit het juiste moment is voor het doorzetten van de ov-aanbesteding. De aanbesteding voor de OV-concessie voor de periode 2022-2032 loopt juist nu in de provincie. Mogelijkheid tot verlengen van het huidige contract is er niet, tenzij het Rijk of de Europese Unie toestemming verleent.

Bron: Frieschdagblad.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat: we doen er alles aan om bouw door te laten gaan

In een brief aan Bouwend Nederland laat Rijkswaterstaat weten dat lopende projecten en aanbestedingen ondanks het coronavirus gewoon doorgaan. Desnoods moet er op alternatieve wijze worden aanbesteed.

Directeur van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, schrijft in de brief dat Rijkswaterstaat de Nederlandse bouw niet zomaar in de steek laat. Ze erkent dat de bouw het de afgelopen tijd al zwaar heeft gehad, met de stikstof- en Pfascrisis. Nu komt het coronavirus daar nog bovenop.

De brief komt in een reactie op de brancheverenging, die had gevraagd projecten naar voren te halen om bouwbedrijven te steunen. Ze schrijft: “Ons is alles eraan gelegen u te ondersteunen waar mogelijk. Ik zal er alles aan doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om het werk zoveel als verantwoord mogelijk door te laten gaan.”

Alternatief aanbesteden
Wat betreft aanbestedingen roept Blom op om desnoods op alternatieve wijze aan te besteden, vooral in de dialoogfase. Vertraging moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er in de uitvoer van projecten toch vertraging ontstaat zal de hele sector bovendien soepel moeten omgaan met dergelijke omstandigheden. Rijkswaterstaat legt bijvoorbeeld minder snel boetes op bij opgelopen vertragingen.

Bouwend Nederland zelf kijkt alweer vooruit. De verduurzaming van de bouw moet doorgaan, valt te lezen op de website van de brancheorganisatie. “Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan.”

Bron: Cobouw.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Bouw krimpt in laatste kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 ging het slechter met de bouw in Nederland. De eerste drie kwartalen lieten nog groei zien, maar in het laatste kwartaal kromp de bouwsector, meldt BNR Nieuwsradio. Dat is deels te wijten aan de geldende PFAS- en stikstofnormen.

Het bestuur van bouwer VolkerWessels waarschuwde zelfs dat toekomstige winstmarges onder druk staan vanwege het uitblijven van ‘adequate maatregelen met betrekking tot stikstof en PFAS’. Heijmans boekte wel winst, maar zag het aantal tenders in de inframarkt teruglopen.

Andere factoren
Sector econoom Madeline Buijs Bouw en Vastgoed van ABN Amro vertelt bij BNR Nieuwsradio dat de PFAS-normen en de uitspraak van de Raad van State over stikstof echter niet de enige factoren zijn die meespelen. Hoge bouwkosten, capaciteitsbeperkingen bij gemeenten minder gemeenten voor nieuwe woningen spelen ook mee. Ambtenaren zijn huiverig voor het afgeven vergunningen, hoewel die trend al zichtbaar was in 2018, nog voor de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Infrasector kwetsbaar
Buijs denkt dat de grootste problemen in de infrasector zullen ontstaan. Bij de aanleg van wegen moet het gebruik van het object ook meegenomen worden in stikstofberekeningen. Auto’s stoten tijdens de gebruiksfase ook veel stikstof uit, dus infraprojecten zullen naar verwachten een stuk minder eenvoudig doorgang vinden dan bijvoorbeeld woningbouwprojecten.

Bouwprojecten konden lange tijd gewoon nog doorgaan, ook ten tijde van de uitspraak van de Raad van State. Vergunningen waren toen al afgegeven en orderportefeuilles zaten nog vol. Bouwbedrijven beginnen de gevolgen van de strengere PFAS- en stikstofnormen nu langzaam te merken.

Oplopende kosten
Uit een enquête van Bouwend Nederland bleek vorige week dat 71% van de bouwbedrijven te maken heeft met vertragingen en oplopende kosten, ondanks de verruiming van de PFAS-norm in november van vorig jaar. Eerder werd al bekend dat in het laatste kwartaal van 2019 25% meer kleine bouwbedrijven failliet zijn gegaan – vooral eenmanszaken – in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding zorg gemeente Eindhoven: bij te hoge winst moeten de boeken open

De gemeente Eindhoven wil dat zorgaanbieders vanaf een bepaalde winstmarge openheid geven over hun geldstromen, meldt het Eindhovens Dagblad. Zo wil de gemeente voorkomen dat zorgaanbieders te veel winst maken, ten koste van goede zorg.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Eurotunnel is klaar voor Brexit

Het Franse bedrijf Eurotunnel wil een einde maken aan de angst voor eventuele oponthoud op de drukke handelsroute tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ze laten weten klaar te zijn voor de Brexit. Het bedrijf introduceert een tweebaans-systeem voor de 5.000 vrachtwagens die dagelijks de Kanaaltunnel passeren. Het nieuwe systeem, met een groene route en oranje route voor extra controle, stelt de Franse autoriteiten in staat om Britse producten te controleren zonder dat het doorgaand verkeerd hierdoor ontregeld wordt, zo meldt AGF.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Tekorten jeugdzorg beperken functioneren gemeenten

Het bestuurskracht van de Groningse gemeenten neemt af vanwege de grote tekorten op jeugdzorg. Zo stelt René Paas, commissaris van de Koning voor de provincie Groningen, in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hij vindt daarom dat de verdeling van het jeugdzorgbudget “op andere leest geschoeid moet worden, anders blijft de pijn waar die nu ligt.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen scholenbouw steeds duurder

Gemeenten beschikken over steeds minder financiële middelen voor scholenbouw. Aanbestedingen kunnen soms wel 40% duurder uitvallen dan origineel werd ingeschat. Heerlen is de nieuwste gemeente die hier de gevolgen van voelt; het gaat nu 17 miljoen euro lenen om zes scholen te renoveren of van nieuwbouw te voorzien.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Significant neemt APE Public Economics over

APE Public Economics B.V. wordt onderdeel van advies- en onderzoeksbureau Significant. Beide bureaus zijn actief in de top van de Nederlandse onderzoeks- en adviesmarkt. Door de bundeling van krachten ontstaan schaalvoordelen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nederland krijgt miljoenenopdracht voor opslaan onderdelen F-35

Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35-toestellen in Europa opslaan. Het gaat om de opslag, verzending en beheer van reservedelen van ruim vierhonderd F35’s. Circa zeventig Nederlandse bedrijven profiteren hiervan. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

CDA: “Gemeenten moeten facturen sneller betalen”

De gemeente Groningen overschrijdt in 23% van de gevallen de betalingstermijn van 30 dagen. Daarmee staat de gemeente op de 244e plek van het overzicht van gehanteerde betalingstermijnen van 392 gemeenten. De helft van deze gemeenten voldoet niet aan de norm om 90% van de rekeningen binnen dertig dagen af te handelen. Dat blijkt uit onderzoek van Dun&Bradstreet die in opdracht van het ministerie van Economische zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW het betaalgedrag van gemeenten in beeld bracht.

De fractie van het CDA vindt dit betalingsgedrag van de gemeente een slechte zaak. “De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Daarvan mag je toch verwachten dat simpele afspraken zoals het op tijd betalen van facturen worden nagekomen”, stelt de partij. “Zeker in tijden van voorzichtig herstel is het van belang dat MKB-bedrijven en ZZP’ers op tijd hun geld krijgen overgemaakt. Door te late betalingen komen ondernemers onnodig in de financiële problemen en worden investeringen uitgesteld.” Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, stelt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat wethouders zich niet kunnen houden aan een simpele afspraak als het op tijd betalen van facturen. “Je ziet dat als we dat allemaal 10 dagen eerder zouden doen, dat 16 miljoen zou schelen.”

Oprekken betalingstermijnen
Eerder kaartte CDA en PvdA al aan dat grote bedrijven, die hun leveranciers regelmatig te laat betalen, moeten worden aangepakt. Nu wordt de wettelijke termijn van zestig dagen vaak omzeilt, door het gebruik van de uitzonderingsclausules. Door deze uitzonderingsclausules kunnen betalingstermijnen worden opgerekt tot 90 en soms wel 120 dagen.

Initiatiefnota
Het CDA heeft, in samenwerking met ONL, een initiatiefnota ingediend om late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB tegen te gaan. Bij overschrijding van de wettelijke termijn van 60 dagen, moeten de bedrijven een rente betalen van 8,15%. Het rentevoordeel voor bedrijven om te laat e betalen, verdwijnt op deze manier.

Partner van Aanbestedingscafé

Leveranciers dupe van ‘shutdown’ VS

De overheid zorgt in de Verenigde Staten voor een groot deel van de inkomsten. Liefst 82 procent van de private, beursgenoteerde ondernemingen haalt haar inkomsten uit overheidsopdrachten. De gevolgen van de ‘shutdown’ zijn dan ook goed voelbaar voor leveranciers.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat 350.000 mensen weer aan het werk zetten, dat meldt het Financieele Dagblad. Het gaat hierbij om 90 procent van het totale personeel.

De zet van het ministerie van Defensie is mogelijk doordat een wet dit mogelijk maakt. Deze wet stelt dat als de de veiligheid van het land in het geding komt, de medewerkers weer aan de de slag moeten, ongeacht de sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten door het oplopende begrotingstekort. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer medewerkers verantwoordelijk zijn voor de paraatheid van Amerikaanse militairen. Deze wet pakt gunstig uit voor een aantal leveranciers van de Amerikaanse overheid. Bij bijvoorbeeld vliegtuigbouwer Lockheed Martin kunnen weer mensen aan het werk.

Leveranciers sturen medewerkers met verlof
Niet alleen leveranciers van het ministerie van Defensie worden beïnvloed door de ‘shutdown’. Ook product- en servicegerichte supply chains die andere Amerikaanse overheidsinstanties ondersteunen op het gebied van inkoop worden geraakt. Zo kondigde Boeing, een van de belangrijkste contractanten van de Amerikaanse overheid, aan binnenkort ook mensen met verlof te sturen.

Geen shutdown in Nederland
Vooralsnog is er geen sprake van ‘Amerikaanse toestanden’ in Nederland. Minister Dijsselbloem van Financiële Zaken opende afgelopen week de gesprekken met de oppositie om begrotingsplannen aan te passen, maar hij voorziet geen vergelijkbare problemen als in Amerika. Wel zegt hij tegen de NOS dat het er “niet simpeler op zal worden” als de oppositie zijn voorstellen van tafel veegt. Een volledige ‘shutdown’ zal er ook volgens staatsrechtspecialisten Van Emmerik en Diamant in Nederland niet snel van komen. In extreme omstandigheden mag de overheid volgens hen nog altijd een derde van het bedrag van de begroting van vorig jaar uitgeven.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres