Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Bouwers windmolenpark controleren niet of winning grondstoffen eerlijk verloopt

Dagblad Trouw meldt dat Nederlandse bedrijven die windmolenparken bouwen niet controleren of de winning van grondstoffen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika eerlijk verloopt. Het bouwen van windmolenparken in Nederland kan daardoor zorgen voor milieuschade in de landen waar dat soort grondstoffen gewonnen wordt.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Uiterlijk 1 december nieuwe norm voor vervuilde grond

Net als bij de stikstofproblematiek dreigt de strenge norm voor PFAS, een verzamelterm voor specifieke chemische stoffen in de grond, voor een impasse te zorgen. Het kabinet heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dan ook gevraagd om met spoed te onderzoeken of er een nieuwe landelijke norm kan worden vastgesteld. Deze zou uiterlijk 1 december in moeten gaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Stikstofproblematiek vertraagt inkoopplanning Rijkswaterstaat

Normaliter maakt Rijkswaterstaat elk kwartaal haar inkoopplanning openbaar. De meest recente planning had in oktober al bekend moeten zijn maar deze keer gooit de stikstofproblematiek roet in het eten. Rijkswaterstaat maakte afgelopen week bekend dat de inkoopplanning pas in november openbaar wordt gemaakt. Het is ook voor Rijkswaterstaat nog niet duidelijk welke effecten de uitspraak van de Raad van State heeft op lopende projecten, volgt uit een bericht in Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Uitstoot stikstof vraagt om aangepaste bouwaanbestedingen

Het Adviescollege Stikstofproblematiek pleit in haar rapport ‘Niet alles kan’ voor aangepaste gunnings- en aanbestedingsvoorwaarden in de bouwsector. Zo moeten bedrijven onder meer gestimuleerd worden om emissiearm te bouwen. Volgens het adviescollege, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, zijn deze aanpassingen nodig om de stikstofuitstoot in de bouw te verlagen. 

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres