Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé

Boekrecensie - Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk, editie 2019

Bij het lezen van het woord ‘letterknechterij’ in het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk, editie 2019’ dacht ik serieus dat auteur Theo van der Linden zich met een fantasiewoord in de voetsporen begaf van famueze taalkunstenaars als Drs. P., Van Kooten en De Bie of Youp van ‘t Hek. Het woord ‘letterknechterij’ bestond echter al en werd recentelijk gebruikt door een rechter in een uitspraak bij een rechtszaak over de interpretatie van een stuk tekst uit een aanbestedingsdocument.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Recensie - Handreiking inkoop en aanbesteden

‘Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It is hard to keep things simple.’ Het is een uitspraak van Richard Branson, de oprichter van het Virgin imperium. Een uitspraak die bij uitstek past bij het boek ‘Handreiking Inkoop en Aanbesteden’ van auteur Thomas Philippo. Natuurlijk is de aanbestedingswetgeving gecompliceerd en werken uitspraken van rechters er eveneens niet altijd direct aan mee om het duidelijker, of op zijn minst minder gecompliceerd, te maken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Whitepaper Succesvol implementeren e-aanbesteden  

Met ingang van 1 juli 2017 zijn overheidsinstellingen verplicht hun gehele aanbestedingsprocedure elektronisch te laten verlopen. Niet alleen de publicaties en de communicatie, maar ook de beoordelingen en overige activiteiten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Gedoemanagement

“Wat een gedoe, dat inkopen” heb je als inkoper vast wel eens gehoord in de dagelijkse omgang met je collega’s. Zeker als ze te laat bij je aankloppen met de vraag ‘of je snel iets namens hun wilt inkopen’. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: ICT-leverancier: van vijand naar vriend

ICT inkopen, het is en blijft nog steeds een vak apart met wisselende resultaten. De berichten over mislopende ICT projecten verschijnen met enige regelmaat in de pers. Vaak ligt de focus bij die berichten op het falen van de leveranciers. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Mijn beste team ooit!

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de ietwat schreeuwerige titel van het boek ‘Mijn beste team ooit!’ en al helemaal niet door de Amerikaans klinkende ondertitel ‘In 7 stappen naar GOLDEN LEADERSHIP’. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Prestatieinkoop

Wat zou het leven toch mooi zijn als je slecht presterende leveranciers buiten de deur kunt houden. Als je de leveranciers voor je laat nadenken. Rustig achterover kunt gaan zitten en de risico’s van een project door de leverancier laat inschatten. Het zijn maar een paar van de nieuwe principes die terugkomen in het boek ‘Prestatieinkoop’ van Jeroen van de Rijt en Sicco Santema. Nieuwsgierig geworden naar de compleet andere werkwijze die zij in dit boek onder de aandacht brengen? Je bent waarschijnlijk niet de enige, want het onderwerp van het boek ‘Prestatieinkoop’ is dit jaar ook het thema van de NEVI maar dan onder de naam Best Value Procurement. In dat kader worden er ook verschillende bijeenkomsten in het land georganiseerd.  

Ook wel Best Value Procurement
Prestatieinkoop is niet nieuw. Het is gebaseerd op het Performance Information Procurement System (PIPS) en Performance Information Risk Management System (PIRMS) van Dean Kashiwagi. Hij ontwierp het proces begin negentiger jaren van de vorige eeuw en het is inmiddels meer dan 700 keer in de praktijk getest. In Amerika staat het bekend als Best Value Procurement. 98% van alle geteste projecten is daar succesvol gebleken. Het werd dus tijd voor wat successen over de grens.
 
Handzaam, praktisch en vlot leesbaar

Verantwoordelijk voor de introductie in Nederland zijn Jeroen van de Rijt en Sicco Santema. Zij hebben het werk van Dean Kashiwagi vertaald in een handzaam, praktisch en vlot leesbaar boek met verschillende invalshoeken. Die invalshoeken bieden je de keuze het boek op je eigen manier te lezen.

Ben je meer voor het eenvoudige verhaal in romanvorm, dan kom je terecht bij het eerste deel van het boek. Wil je de achtergronden weten van prestatieinkoop, dan is deel twee voor jou de beste insteek. Deel drie vormt het hart van het boek en geeft een uitgebreide en praktische handleiding over het proces van prestatieinkoop. Verplichte kost dus. In aanvulling hierop tref je in deel zes de werkbladen, checklists en voorbeelden aan die je ook nog eens kunt downloaden van de site www.prestatieinkoop.com. Deel vier beschrijft de praktijk aan de hand van een vijftal cases, waarvan er vier uit Nederland afkomstig zijn (Rijkswaterstaat, IHC Merwede en Ballast Nedam). Tenslotte behandelt deel vijf een van de achterliggende theorieën en is daarmee meer van academische aard. Voor ieder wat wils.

Echte paradigma verandering
Hoewel het managementboek van het vorige jaar al de titel draagt van ‘Inkoop, een nieuw paradigma’ zou dit een veel betere en toepasselijkere titel zijn geweest voor het boek over prestatieinkoop in Nederland. ‘Prestatieinkoop, een nieuw paradigma’ klinkt ook goed. Want hier is wèl sprake van een nieuw paradigma, een compleet andere manier van denken en werken voor inkopers. Jammer alleen dat dit in het begin van het boek wat teveel wordt herhaald, waardoor het woord paradigma je een beetje gaat irriteren. Het boek schopte het dit jaar zelfs tot de longlist voor het managementboek van het jaar en terecht. 

Wie steekt er boven het maaiveld uit
Wat zijn de belangrijkste principes van Prestatieinkoop? Het vinden van leveranciers die expert zijn in hun vakgebied, die hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe doe je dat? Door niet in detail voor te schrijven wat de leverancier gegeven de opdracht moet gaan doen. Nee, in plaats van technisch te specificeren geef je een grove schets van de situatie en het budget waarvoor de levering moet plaatsvinden.

Het budget op voorhand al prijs geven? Ja, binnen de geschetste kaders inclusief budget moeten de leveranciers ieder voor zich op zoek naar vermindering van risico’s voor zowel de opdrachtgever als de leverancier. Daarnaast moeten ze op zoek naar een maximalisering van de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Prestatieinkoop resulteert in de selectie van een dominant goed presterende leverancier, maar niet altijd tegen de laagste prijs. Alleen als geen enkele leverancier boven het maaiveld uitsteekt, kies je de leverancier met de laagste prijs.

Los laten en vertrouwen
Dat betekent nogal wat voor een inkoper, die gewend is een leverancier tot in detail voor te schrijven wat hij moet doen. De inkoper die zichzelf beschouwt als de expert op zijn vakgebied. Hij moet een groot deel van zijn vertrouwde werkwijze loslaten. Vertrouwen op de kennis en kunde van de leveranciers. Zij werken een voorstel uit, waarin veel aandacht voor gezamenlijke minimalisering van risico’s en maximalisering van toegevoegde waarde.

Vertrouwen op een ander betekent ook dat je van inkopers andere competenties vraagt. Competenties waar ze in eerste instantie niet op zijn geselecteerd. Competenties die in de loop van de tijd ook niet zijn ontwikkeld. Terecht besteden de auteurs daar in het boek (nog) niet veel aandacht aan. Wel hoe je die verandering in werkwijze technisch tot stand brengt. Want de techniek van prestatieinkoop is waar het nu om draait. Hoe je de verandering bij de inkopers tot stand gaat brengen komt later wel. Verandermanagement van de bovenste plank en een uitdaging van jewelste voor inkopend Nederland.  

Nu de praktijk
Door het schrijven van dit boek maken de auteurs een begin met de introductie van het onderwerp prestatieinkoop in Nederland. Dat zij daarbij al vier voorbeelden van eigen bodem presenteren is mooi meegenomen en een goed teken. Maar het is pas de start. Na het lezen van het boek ben je nieuwsgierig of het voor alle vakgebieden (even goed) toepasbaar is. Een nieuwsgierigheid die de auteurs ook tot uiting brengen door hun vraag ervaringen op het gebied van prestatieinkoop met hen te delen.

Eindoordeel
Eindelijk weer eens een inkoopboek dat wetenschappelijk onderbouwd èn praktisch toepasbaar is. Ruim vijftien jaar onderzoek en vele praktijkvoorbeelden spreken in dat opzicht duidelijke taal. Terecht ook dat de NEVI dit tot jaarthema heeft gebombardeerd en daar aandacht aan schenkt op alle mogelijke manieren. Het geeft je het gevoel dat prestatieinkoop niet een of andere hype is.

Jammer dat de publiciteit rondom ‘Prestatieinkoop’ pas in de 2e helft van vorig jaar echt op gang kwam. Het boek kreeg eigenlijk minder aandacht dan het verdiende, omdat een ander inkoopboek een groot deel van de publiciteit opeiste. Niet terecht, want dit boek verdient de aanschaf door iedere inkoper in Nederland. En vanzelfsprekend de toepassing van de geschetste werkwijze met behulp van de werkbladen en checklists achter in het boek en op de site www.prestatieinkoop.com.

Door de vele invalshoeken is ‘Prestatieinkoop’ een afwisselend boek geworden, dat zoals de auteurs zelf beloven de diepte ingaat. Het detailniveau is goed te noemen en in begrijpelijke taal uitgewerkt. Een van de vele eyeopeners is dat het stellen van een minimum niveau voor de te leveren prestatie slecht presterende leveranciers de kans biedt tijdens het offerteproces mee te blijven doen met goed presterende leveranciers. Het boek prikkelt je met dit soort uitspraken en daagt je uit er concreet mee aan de slag te gaan.

Beoordeling: *****

Bestellen
Het boek ‘Prestatieinkoop’ direct bestellen.

Meer info

Aanvullende literatuur

Boekgegevens
Auteurs:

Boek, gebonden / 196 blz. / Nederlandstalig
Graphicom International / 1e druk / 2009
EAN: 9789077951118

bestel die boek via www.managementboek.nl

Meer informatie over prestatie-inkoop? klik hier.

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Verbaal Meesterschap

Wie wil dat niet? Dat je gehoord wordt bij een presentatie. Dat er echt naar je geluisterd wordt in een vergadering. Dat de mensen voor wie je spreekt aan je lippen hangen. Niet voor een paar minuten, maar voor uren. Remco Claassen, auteur van het boek ‘Verbaal Meesterschap’, flikt dat zelf keer op keer. Begenadigd spreker en performer als hij is. Scoort bij elke training die hij verzorgt ruim boven de 9. Een bizar goede score. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, beschrijft hij open en eerlijk in dit boek. Een uniek boek omdat het gaat over zijn eigen wijze van communiceren. Een wijze die hij deelt met de lezer die daar voor open staat.

Hij schrijft zoals hij spreekt
Als je Remco Claassen nog nooit hebt zien spreken, zal zijn schrijfstijl je in het begin enigszins bijzonder overkomen. Remco schrijft namelijk zoals hij spreekt. Helder, no nonsense en met veel concrete voorbeelden. Dat zal voor sommige mensen wennen zijn. Daarom misschien een vreemde tip aan het begin van een boekrecensie. Bekijk eerst eens een van de vele video’s op het internet waarin hij optreedt. Begin daarna pas aan het boek. Het vergemakkelijkt het gewenningsproces en je weet gelijk wat je tot nu toe hebt gemist aan de spreker Remco Claassen.

Herhaling is de kracht van de boodschap
Wat verder ook bijzonder is aan dit boek, zijn de samenvattingen aan het eind van ieder hoofdstuk. Natuurlijk, ieder gerespecteerd managementboek heeft een vorm van samenvatting per hoofdstuk. Zo ook dit boek en redelijk uitgebreid. Na de samenvatting volgt echter in ieder hoofdstuk een hele korte samenvatting van de vorige hoofdstukken. In gedachte het adagium ‘de kracht van communicatie zit in de herhaling’ lees je aan het eind van ieder hoofdstuk weer wat Remco Claassen eerder heeft geschreven. Tot de boodschap op de een of andere wonderlijke manier tussen je oren zit. Geen toeval dat dit ook een van de technieken is die in dit boek wordt uitgewerkt.

Iets gaan doen, iets gaan laten of iets nooit meer vergeten
Communicatie in het zakelijk leven moet resultaat opleveren. Anders hoef je er niet aan te beginnen. Natuurlijk zijn er mensen die alleen maar communiceren om het communiceren zelf. Zogezegd de ruimte en de tijd vol kletsen zonder dat dit enig resultaat oplevert. Als jij ook zo’n communicator bent, zal dit boek waarschijnlijk niet aan je besteed zijn. Of misschien juist wel.

Communicatie moet als doel hebben dat degene met wie je communiceert iets gaat doen, iets gaat laten of iets nooit meer vergeten. Simpeler kan Remco Claassen het niet vertellen en dat doet hij ook niet. Tot ‘vervelens’ toe herhaalt hij deze simpele boodschap en geeft je de gereedschappen om de drie genoemde doelstellingen te realiseren.

Menselijke valkuilen
Zoals iedereen weet is goed communiceren een kunst op zich. Waarom het de ene keer goed gaat en de andere keer niet? De meeste mensen weten het niet eens. In het eerste deel van het boek legt Remco Claassen uit hoe dat komt. Hij beschrijft uitgebreid vier ingebakken valkuilen die wij mensen hebben en waar we heel vaak in tuimelen.

Het aha-gevoel overvalt je vanaf hoofdstuk 1 als hij begint te strooien met op het eerste gezicht vreemde begrippen als de hyperbutler en de rode bloemkool. Wees niet bang. Remco legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit waar de valkuilen vandaan komen en hoe je er weer uit kunt kruipen. Geloof het of niet, de bloemkool krijgt voor iedere lezer vanaf nu een geheel andere betekenis dan groente. Al was het alleen maar door het toevoegsel rood.

Stap voor stap op weg naar spreken met impact
Met het eerste deel legt Remco Claasen het fundament voor een betere communicatie in tweede deel. De uitwerking vindt plaats in acht hoofdstukken die ieder voor zich een ander onderwerp van verbaal meesterschap behandelen. Denk nu niet na het lezen van het vijfde hoofdstuk dat je er al bent en aan de slag kunt. Nee, je hebt echt alle acht hoofdstukken nodig om de impact op je publiek te krijgen die je wenst.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Wat zou de wereld zijn zonder een lach. Remco Claassen verwerkt de grappen naadloos en vakkundig in zijn schrijf- en presentatiestijl En ja, ook humor is een van de technieken die je kunt gebruiken om mensen blijvend te boeien. Wees echter niet bang dat je je eerst moet ontwikkelen tot een cabaratier of moppentapper van het niveau Youp van ’t Hek.

Als performer wordt Remco Claassen zelf omschreven als een kruising tussen Dr. Stephen R. Covey en cabaretier Hans Teeuwen. Het zijn toch niet de minst uiteenlopende publiekstrekkers. Pas er dus voor op als je zijn boek in het openbaar gaat lezen want die cabareteske annekedotes (zoals hij ze zelf noemt) komen keer op keer terug. Het kan zo maar gebeuren dat je regelmatig spontaan in de lach schiet bij de grappige maar wel reële voorbeelden.

Eindoordeel
‘Verbaal Meesterschap’ zal je intrigeren als je van nature al interesse hebt voor het onderwerp communicatie. Bij het lezen krab je je regelmatig achter je oren wanneer uiteen wordt gezet waarom iets niet werkt in de communicatie tussen jou en je publiek (ook al is dat maar één persoon). Waarom ben ik daar zelf niet achter gekomen?, vraag je je soms af. Hou dan één ding voor ogen, je bent de enige niet.

‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough’ zei Albert Einstein ooit. Remco Claassen beheerst de kunst van het simplisme tot in de perfectie. Hij weet waarover hij het heeft en heeft er niet voor niets uitgebreid onderzoek naar gedaan. Je hoort het hem allemaal zeggen en nog mooier, je ziet het hem doen op YouTube. Zo gezegd, een multimediale aanpak die de roep versterkt om een e-Book versie uit te geven.

Wel nog één welgemeend advies tot slot. Probeer niet alle stappen uit het boek in één keer toe te passen. Leren doe je met vallen en opstaan en met kleine stappen. Het boek bestaat niet voor niets uit twaalf verschillende en elkaar aanvullende hoofdstukken.

Beoordeling: *****

Aanvullende literatuur

Boekgegevens
Auteur:
Remco Claassen is een warme, positief provocerende en ontwapenende spreker, trainer en auteur die zich richt op de (verdere) ontwikkeling van talent op het gebied van leiderschap en effectiviteit. Na een oorspronkelijke start als ingenieur in de informatica branche kwam hij via sales management en personal development management ‘bij toeval’ terecht in trainersland.

Daarna kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling. Onder andere zijn presentaties in het voorprogramma van internationale topsprekers als Stephen Covey, Tom Peters en Robert Cialdini hebben hem op de kaart gezet. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is auteur van de best-sellers ‘IK’ en ‘WIJ’  die een doorbraak worden genoemd in menselijk meesterschap. Bij Focus Conferences en DenkProducties is hij al 6 jaar op rij de best beoordeelde trainer.

Boek, Gebonden / 317 blz. / Nederlandstalig
Unieboek Het Spectrum / 1e druk, 2011
EAN: 9789049103927

Trailer training ‘Verbaal Meesterschap’ http://goo.gl/AbTzP

Mini cursus ‘Aandacht pakken’ http://goo.gl/w3sd3

Mini cursus ‘Aandacht vasthouden’ http://goo.gl/pDXSd

Bestel dit boek via Managementboek.nl

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Verdraaide organisaties

Waarom kopen we in? Omdat we producten of diensten nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Toch maken we ook bij het inkopen de zaken soms ingewikkelder dan noodzakelijk is. We vergeten wat de oorspronkelijke bedoeling was van het inkopen. In het boek ‘Verdraaide organisaties’ dat Wouter Hart in samenwerking met Marius Buiting heeft geschreven wordt het raadsel opgelost waarom we af en toe de weg kwijt raken en hoe we die weer terug kunnen vinden.

Systeemwereld, leefwereld en de bedoeling
Het boek trapt af met een anekdote uit het schaatsen waarmee de auteurs treffend weergeven hoe we steeds verder van de werkelijkheid af raken. Hoe we ons dagelijks leven (de leefwereld) waarin we ons werk doen steeds meer beheersbaar proberen te maken door regels en procedures toe te voegen (de systeemwereld). Daardoor denken we niet meer na en vergeten we de kern van de zaak waarvoor we werken (de bedoeling). We weten niet meer wat de oorsprong is van onze organisatie.

De gedachte achter het model
Het (organisatie)model dat Wouter Hart en Marius Buiting hiervoor gebruiken gaat uit van drie cirkels. Het hart van het model wordt gevormd door de bedoeling, de eerste cirkel. Daarom heen bevindt zich de leefwereld, de tweede cirkel. Het geheel wordt afgerond door de systeemwereld die weer om de leefwereld heen ligt, de derde cirkel. Bij veel organisaties ligt de focus op de systeemwereld. De gedachte hierachter is dat als we de systeemwereld helemaal in orde maken, de mensen in de leefwereld ‘vanzelf’ de goede dingen gaan doen. Ze bereiken dan tenslotte waarvoor de organisatie is opgericht, de bedoeling.

Van binnen naar buiten organiseren in plaats van buiten naar binnen
In de praktijk blijkt echter dat de meest succesvolle organisaties precies andersom denken. Ze beginnen met de bedoeling en ondersteunen die richting hun medewerkers met een aantal principes voor klantgericht denken en werken. Denken vanuit het klantperspectief, vergroten van eigenaarschap bij de klant en organiseren samen met de klant. Het zijn deze simpele principes die het mogelijk maken dat medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Ter completering richten die succesrijke organisaties een systeemwereld in die ondersteunend is en blijft. Deze manier van organiseren leidt tot een hogere klantwaardering, een grotere medewerkerstevredenheid en veel betere financiële resultaten.

Inkopen is geen raketwetenschap
Als we deze organisatiefilosofie projecteren op de inkoopprofessie zien we een zelfde verbeteringspotentieel. Een bedrijf of organisatie heeft behoefte aan producten of diensten voor haar bedrijfsvoering. Die producten of diensten moeten ingekocht worden bij leveranciers. In sommige gevallen zelf gemaakt of zelf uitgevoerd als het diensten betreft. Dat is de leefwereld vanuit inkoopperspectief. Moeilijker kan het niet zijn, inkopen is geen raketwetenschap. Toch verzinnen we als inkopers steeds meer regels en procedures om ervoor te zorgen dat onze collega’s zich voegen naar het inkoopbeleid. Aangevuld voor wat betreft de overheidsinkopers door af en toe vrij ingewikkelde aanbestedingswetgeving. Onze collega’s zullen en moeten zich hier aan houden. De systeemwereld wordt ook voor inkopers steeds belangrijker en overvleugelt hun leefwereld.

Eindoordeel
Het boek ‘Verdraaide organisaties’ kun je qua insteek vergelijken met het boek ‘Begin met het waarom’ van Simon Sinek. Wouter Hart refereert daar ook aan en vermeld dat het boek in dezelfde periode is geschreven. De voorbeelden die je in het boek aantreft zijn zo duidelijk en schrijnend dat het te genant voor woorden is, dat mensen hun systeemwereld leidend laten zijn boven hun leefwereld en bedoeling van hun organisatie. Terug naar de basis zal voor veel inkopers in de private sector al een hele uitdaging zijn, voor inkopers in de publieke sector lijkt het een mission impossible. Toch is dit mooi verzorgde boek ook voor hen een aanrader om zich weer bewust te worden waarom ze doen wat ze doen.

Beoordeling

Aanvullende literatuur en informatie

Boekgegevens
Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Wouter vertelt aan de hand van alledaagse anekdotes in welke patronen we in veel organisaties tere cht zijn gekomen. En hoe dat leidt tot veel bureaucratie en weinig klantgerichtheid. Daar tegenover laat hij zien hoe we door een andere bril naar organiseren kunnen kijken en hoe bepalend dat perspectief is voor wat we in organisaties doen.

Marius Buiting is directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ) en bovendien ruim 25 jaar als adviseur werkzaam op het terrein van kwaliteit van zorg – onder meer bij het CBO en als president van de European Society for Quality in Healthcare (ESQH). Daarnaast heeft hij diverse maatschappelijke functies. Hij is onder andere lid van Provinciale Staten van de provincie Utrecht, lid van het Nationaal Bestuur van De Zonnebloem en voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid. Marius is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Nederlandstalig | Gebonden, 159 blz.
Vakmedianet | 1e druk, 2012 | EAN: 9789013105735

Bestellen
Verdraaide organisaties’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl. Klik hier om het boek of klik hier om het e-book te bestellen.

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Handboek ICT-contracten

Inkopers worstelen nog wel eens met het uitwerken van ICT-contracten. Dat is niet voor niets en de inkopers staan daarin niet alleen. Hoewel ICT-contracten juridisch gezien niet anders zijn dan andere contracten, komt er toch iets meer bij kijken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: De cirkels rond

Contractmanagement staat als vakgebied nog in de kinderschoenen. Qua ontwikkeling is het bij wijze van spreken net uit de luiers en de toekomst ligt helemaal open. Wat dat betreft zijn er parallellen met het inkoopvak te trekken, waarbij de ontwikkeling volgens dezelfde lijnen verloopt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Ontwikkelingen in het inkoopvak

Laat je niet op het verkeerde been zetten. Het boek ‘Ontwikkelingen in het inkoopvak’ van auteur Arjan van Weele is wel nieuw, maar bevat geen nieuw gepubliceerd werk. Het is een bundeling van de meest relevante artikelen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Best Value stroomt

De Best Value aanpak kent in Nederland duidelijke voor- en tegenstanders. Auteurs Jeroen van de Rijt, Sicco Santema en Wiebe Witteveen behoren absoluut tot de eerste groep. Ze dragen hun boodschap op basis van veel kennis en enthousiasme uit via hun inmiddels derde boek ‘Best Value stroomt’ (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: De klantenfluisteraar

Inkopers kennen twee soorten klanten: interne klanten (ook wel collega’s genoemd) en externe klanten (van hun bedrijf of organisatie). De interne klanten bepalen het succes van de inkoopafdeling en de externe klanten het succes van het bedrijf of de organisatie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Boekrecensie: Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk

Met afstand het leukste en meest interessante boek over (Europees) aanbesteden dat tot nu toe verschenen is. Dat is helemaal van toepassing op het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’ van auteur Theo van der Linden. De titel van het boek wijst niet direct in die richting, maar laat je als lezer niet misleiden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Duurzaam inkopen: nu doen!

De tijd dat duurzaam kopieerpapier de kleur had van toiletpapier ligt ver achter ons. Duurzaam inkopen is allang geen hype meer en de kinderschoenen ontgroeid. Van milieubewust inkopen midden jaren 90 vorige eeuw zijn we in de 21e eeuw aangeland bij maatschappelijk verantwoord inkopen. In het boek ‘Duurzaam inkopen: nu doen!’ schetst Jacques Reijniers samen met een aantal co-auteurs een beeld van wat er bij duurzaam inkopen nu allemaal komt kijken, welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke voortgang we daarbij boeken..

Duurzame managementliteratuur
Als je bij www.managementboek.nl bekijkt hoeveel boektitels er inmiddels verschenen zijn waarin het woord ‘duurzaam’ voorkomt, kom je uit op het respectabele aantal van 52 stuks. Zoek je vervolgens op de woorden ‘inkoop’ en ‘duurzaam’, dan blijf je steken op het schamele aantal van één boektitel. Dat ene boek is het boek ‘Duurzaam inkopen: nu doen’ waarmee Jacques Reijniers een leemte vult in de Nederlandse inkoopliteratuur. Een boek geheel gewijd aan het onderwerp duurzaam inkopen, dat is precies waar inkopend Nederland op zat te wachten.

Weinig aandacht
Met recht zaten te wachten, want het onderwerp duurzaam inkopen kwam er ook in de algemene inkoopliteratuur tot nu toe bekaaid vanaf. In boeken als ‘Inkoop, een nieuw paradigma’, ‘Professioneel inkopen’ en ‘Inkoop’ komt het onderwerp duurzaamheid slechts spaarzaam aan de orde met her en der een verwijzing of een voorbeeld. Nee, één compleet boek over duurzaam inkopen ontbrak tot nu toe en dat alleen zou al een reden moeten zijn om dit boek aan te schaffen

Samen ben je niet alleen
Jacques Reijniers voerde net als bij het boek ‘Inkoper innoveer!’ de redactie. Naast dat hijzelf ook een inhoudelijke bijdrage leverde (deel I), nodigde hij een aantal co-auteurs uit om hun visie over duurzaam inkopen aan het papier toe te vertrouwen. Het resultaat daarvan vormt het hart van het boek (deel II) en geeft een goed inzicht in de stand van de zaken en de aanwezige mogelijkheden op het gebied van duurzaam inkopen. Het is tegelijkertijd ook de grote zwakte van het boek. Door de verschillende visies ontbreekt een overzichtelijke structuur waarin alle aspecten die met duurzaam inkopen te maken hebben een logische plek hebben. Het kost derhalve wat tijd als je bepaalde onderwerpen wilt terugvinden.

Veel praktische voorbeelden
Wat het boek naast de visies vooral biedt zijn verwijzingen naar andere literatuur en internetsites en een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden. In deel II, maar met name in deel III. Het deel met de columns uit het blad P+, waarin Jacques Reijniers de vragen van lezers beantwoordt. Voorbeelden van alledaagse zaken waar mensen in de praktijk tegen aan lopen als zij duurzaam inkopen in de praktijk willen brengen. Het maakt het boek toegankelijk en illustreert tegelijk de worstelingen van inkopend Nederland.

Eindoordeel
Ja, het boek was nog beter geweest als het die noodzakelijke structuur en daarbij behorend ontwikkelingsmodel had gehad. De praktische voorbeelden, de lijsten met aandachtspunten, de talloze verwijzingen en de hoeveelheid nuttige informatie maken dat iedere inkoper dit boek in zijn boekenkast moet hebben staan. Ook al is duurzaam inkopen een gedeelde verantwoordelijkheid binnen iedere organisatie, het biedt de inkoper kansen de organisatiedoelstellingen op dit gebied samen met zijn interne klanten en de leveranciers te realiseren.

Beoordeling: ****
Aanvullende literatuur
  • Cradle to Cradle, William McDonough, Michael Braungart
  • De toekomst is groen, Thomas L. Friedman
  • De kracht van duurzaam veranderen,  Anne-Marie Rakhorst
  • Duurzaam denken doen, Jan Jonker
  • Duurzaam @ the speed of passion, Leen Zevenbergen
Boekgegevens
Auteur:
Jacques Reijniers is Hoogleraar Inkoopmanagement (NEVI-leerstoel) aan Nyenrode Business University en directeur van Apollo Consultancy B.V. Zijn focusgebieden zijn inkoop/logistiek, project- en realisatiemanagement en interim management.
Ingenaaid / 138 blz. / Nederlandstalig
Van Gorcum / 1e druk, 2012
EAN: 9789023249337
Bestellen
‘Duurzaam inkopen: nu doen!’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl en uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.
Meer managementboeken
Klik hier voor de managementboeken in uw vakgebied.
De collectie wordt dagelijks aangevuld met de nieuwste titels.
Partner van Aanbestedingscafé

Recensie: Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012

Het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet is in concept al klaar voor beoordeling en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat deze nieuwe aanbestedingswet in 2016 zal worden goedgekeurd. Inderdaad, dat is de verwachting, maar de totstandkoming van de vorige Aanbestedingswet ligt iedereen binnen de overheid nog vers in het geheugen. We moeten in ieder geval nog minimaal één jaar door met de huidige Aanbestedingswet 2012. Het bezit van het boek Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 van de auteurs Gijs Verberne en Jitske Weber vormt dan geen overbodige luxe.

Aanbestedingsfouten breed uitgemeten in de pers
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal rechtszaken als gevolg van fout lopende aanbestedingen de afgelopen jaren is toegenomen. Hoewel het relatief gezien nog steeds om een minimaal percentage gaat (minder dan 1%), vallen de mislopende aanbestedingen natuurlijk wel op. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld werden we via de pers uitgebreid geconfronteerd met fout lopende aanbestedingen van onder andere de NS (Fyra), Nationale Politie (auto’s, portofoons), Ministerie van Defensie (ERP) en Provincie Limburg (concessie spoorwegvervoer). Geen wonder, want over een goedlopende aanbesteding valt niet zoveel te schrijven. Het zijn de uitzonderingen op de regel die het publiceren waard zijn.

Juridisering vraagt om nadere uitleg
De vicieuze cirkel die de aanbestedende diensten en de leveranciers in aanbestedingsland hebben gecreëerd heeft geleid tot een juridisering van het aanbesteden en daarmee ook van het inkopen. Een ontwikkeling die onwenselijk is voor zowel de aanbestedende diensten als de leveranciers, want de kosten van een gemiddelde aanbestedingsprocedure en het aantal rechtszaken lopen inmiddels aardig op. Dit ondanks het instellen van de Commissie van Aanbestedingsexperts in april 2012, die bedoeld was om het aantal rechtszaken te verminderen. Een nadere uitleg van de Aanbestedingswet 2012 is nog altijd noodzakelijk en het boek Tekst & Toelichting Aanbestedingswet voorziet daarmee in deze behoefte.

Omvangrijk en volledig
Het boek telt ruim 500 pagina’s en heeft de ondertitel Editie 2013 omdat de aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking is getreden. Voordat je begint te zuchten, die pagina’s moet je niet achter elkaar uit lezen. Dit omvangrijke en zeer volledige boek is duidelijk bedoeld als naslagwerk en bestaat uit vier delen. Deel 1 een algemeen deel, waarin de in de wet gebruikte definities zijn opgenomen en drie soorten procedures worden beschreven: de meervoudig onderhandse aanbesteding, de nationale aanbesteding en de Europese aanbesteding. Deel 2 is vergelijkbaar met het vervallen Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en Deel 3 met het vervallen Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). In Deel 4 zijn onder meer de vervallen Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) en overgangsrecht opgenomen.

Achter de hand hebben voor de toegevoegde waarde
Waar de toegevoegde waarde met name in zit, zijn de toelichtingen per artikel van de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit, de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden, het instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts en de Regeling modellen eigen verklaring. Daarnaast bevat het verwijzingen naar de Gids Proportionaliteit en andere relevante richtlijnen. Voor de niet-juridisch geschoolden onder ons is het niet gemakkelijk leesbaar, maar wel handig om achter de hand te hebben. Voor het geval dat je bij een aanbesteding tegen iets aanloopt, waarvan je afvraagt wat je ermee aan moet.

Wat verder nog handig is
Bij de Nederlandse wetgeving wordt soms een transponeringstabel gebruikt om aan te geven welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen. Soms worden de artikelen van een wet hernummerd en dan kan zo`n transponeringstabel handig zijn. Het boek ‘Tekst & Toelichting Aanbestedingswet bevat deze transponeringstabellen voor de oude aanbestedingswetten Richtlijn 2004/17/EC, Richtlijn 2004 2004/18/EC, en Richtlijn 2007/66 naar de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast bevat het ook de integrale tekst van de Gids Proportionaliteit die een steeds belangrijkere rol begint te krijgen.

Eindoordeel
Zoals gezegd is het boek moeilijker te doorgronden voor mensen die juridisch taalgebruik niet elke dag gewend zijn te lezen. Dat hoeft je er als niet-jurist niet van te weerhouden dit boek aan te schaffen. Integendeel, het boek geeft de originele wetteksten weer, maar nog belangrijker een toelichting op en interpretatie van alle artikelen uit die wet. Met name die toelichtingen bepalen de (toegevoegde) waarde van dit boek. Op basis van deze argumenten is het een aanrader om als overheidsinkoper dit boek aan te schaffen. Het is geen overbodige luxe in de hedendaagse jungle van het Europees aanbesteden.

Beoordeling

Aanvullende literatuur en informatie

Boekgegevens
Auteurs:

Nederlandstalig | Paperback, 504 blz.
Sdu juridisch | 1e druk, 2013 | EAN: 9789012578479

Bestellen
‘Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012′ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl. Klik hier om het boek te bestellen.

 

Partner van Aanbestedingscafé

Win een inkoopboek!

De wekelijkse nieuwsbrief van AanbestedingsCafe biedt een overzicht van het laatste aanbestedingsnieuws, belangrijke agendapunten, columns en de laatst geplaatste vacatures.[slide]

 

Onder alle inschrijvers die zich tussen 19 november en 2 december inschrijven verloten we de volgende boeken:

 

 

Dus schrijf je snel in!

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres