Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Experts vrezen voor overvloed ov-aanbestedingen

In 2024 loopt een groot aantal noodconcessies af. Omdat er de komende jaren veel ov-aanbestedingen plaats zullen vinden, kan dat leiden tot problemen bij decentrale overheden. Zij lopen het risico dat aanbieders minder interessante concessies links laten liggen, stellen ov-experts.

“Bij een te groot aantal aanbestedingen lopen overheden de kans dat concessies met een lagere kostendekkingsgraad, minder ontwikkelmogelijkheden of grotere risico’s minder succesvol worden dan anderen”, stelt Henk Meurs, bijzonder hoogleraar Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de Radboud Universiteit. Daarom werken decentrale overheden aan een aangepaste aanbestedingskalender. Dat moet leiden tot een beperkt aantal aanbestedingen per jaar, zegt Nico van Paridon, adjunct-directeur van de Vervoerregio Amsterdam. “Als we hier niets aan doen, moeten vervoerders straks kiezen op welke concessies ze wel en niet gaan bieden – met alle ellende van dien. Zij krijgen met overbelasting van de biedingscapaciteit te maken en dat betekent een strijd tussen decentrale overheden.”

Langere concessies

Naast een groot aantal aankomende aanbestedingen, zien de ov-experts nog meer uitdagingen voor de sector. Concessies worden steeds langer, waardoor nieuwe ov-bedrijven zich niet of nauwelijks kunnen inschrijven. Bij aanbestedingen wordt vaak om jarenlange ervaring gevraagd, en moeten vervoerders flink investeren in elektrisch vervoer. Ook timmeren overheden aanbestedingen nog te vaak dicht, waardoor ov-bedrijven verbetermogelijkheden niet door kunnen voeren.

Daar staat tegenover dat er ook veel positieve veranderingen zichtbaar zijn geworden. Vervoerders en overheden zijn de afgelopen jaren beter gaan samenwerken, er is meer vertrouwen ontstaan tussen partijen en het inkoopproces is geprofessionaliseerd. Sinds de introductie van marktwerking binnen het ov is de sector bovendien veel efficiënter gaan werken.

Bron: ov-magazine.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Groningen wil waterstoftreinen aanbesteden voor zomer 2022

De provincie Groningen wil voor de start van de zomer van 2022 vier waterstoftreinen hebben aanbesteed. Als dat lukt, kunnen de waterstoftreinen in 2025 gaan rijden op regionale lijnen. Groningen is de eerste provincie die overstapt op waterstoftreinen.

Er is 52 miljoen euro nodig om de aankoop van de vier treinen te financieren. Daarvan moet 10 tot 15 miljoen euro van de Nederlandse overheid komen. 5,8 miljoen is toegezegd door de Europese Unie. De provincie moet dan wel 20 miljoen euro lenen bij de Europese Investeringsbank. Daarnaast stelt de overheid 12 miljoen euro beschikbaar voor een waterstoftankstation.

Het is de bedoeling dat de waterstoftreinen onder meer op de lijn richting Stadskanaal en op de Wunderline richting Duitsland gaan rijden. In 2020 werden proeven uitgevoerd, waaruit bleek dat de waterstoftreinen een goede vervanger zijn voor de huidige dieseltreinen. Ze zijn zuiniger en 50% stiller.

Eigenaarschap

Er lopen gesprekken met vervoerder Arriva, die momenteel het regionale treinvervoer in Groningen verzorgt. Arriva wordt hoogstwaarschijnlijk eigenaar van de nieuwe waterstoftreinen. Als een ander bedrijf het vervoer in de toekomst op de Groningse lijnen gaat verzorgen, zal deze ook de waterstoftreinen overnemen.

Bron: GIC.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Arriva laat concessie liggen vanwege onbetrouwbare Chinese bussen

Vervoerder Arriva dingt niet meer naar de concessie IJssel-Vechtstreek. Arriva wil de 259 elektrische bussen van Keolis niet overnemen vanwege aanhoudende technische problemen. Arriva kan te weinig concurreren met andere inschrijvers als de vervoerder de eigen inkoop niet mag regelen.

De bussen die vervoerder Keolis aanschafte voor de vorige aanbesteding, kampen regelmatig met technische problemen. In december stonden er nog zestig bussen te wachten op reparatie. CEO Anne Hettinga stelt dat Arriva zelf wil bepalen met welk materieel de vervoerder rijdt. “We hebben er serieus naar gekeken, maar de verplichte overname van het Chinese materieel – inclusief alle contracten voor garantie, service en onderhoud – maakt dat voor ons onmogelijk. Daar hebben we geen zin in”, zegt hij. De coronapandemie speelt volgens Arriva geen rol bij de keuze af te zien van inschrijving.

Volgens Hettinga kan Arriva onvoldoende het verschil maken als het bedrijf niet zelf contracten kan afsluiten. “Daar kun je bij een aanbesteding een fors verschil op maken, daar ligt voor een deel de power van een groot bedrijf als Arriva. Die commerciële speelruimte is er nu niet.”

Noodconcessie

De inschrijving voor de concessie IJssel-Vechtstreek sloot op 15 december 2021. De nieuwe aanbesteding volgt op de noodconcessie die ingesteld werd nadat bleek dat Keolis had gefraudeerd bij de laatste aanbesteding in 2020. Tot de nieuwe concessie is vergeven, verzorgt Keolis het vervoer op de noodconcessie. De winnaar van de concessie mag het busvervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland de komende dertien jaar gaan verzorgen. De overname van de door Keolis ingekochte bussen is onderdeel van de aanbesteding.

Bron: De Stentor

Partner van Aanbestedingscafé:

Bodemprocedure gestart om open aanbesteding hoofdrailnet

Afgelopen week dagvaardden concurrenten van de NS het ministerie van Infrastructuur omwille van de aanbesteding van het Nederlandse hoofdrailnet. Het hoofdrailnet is de afgelopen decennia onderhands gegund aan de NS en het ministerie is voornemens dat weer te doen, vanaf 2025. NS-concurrenten willen dat het hoofdrailnet voortaan echter openbaar wordt aanbesteed.  

Vervoerders Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Connexxion worden in de zaak vertegenwoordigd door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). De FMN stelt dat een openbare aanbesteding de reiziger ten goede komt en wijst daarbij naar diverse treinlijnen in de regio, zoals de Valleilijn. Die kwamen weer ‘tot bloei’ nadat een concurrent van NS het vervoer ging verzorgen, aldus de FMN. Bovendien overtreedt de Staat volgens de FMN de Europese aanbestedingsregels. Stientje van Veldhoven, destijds nog staatssecretaris van Infrastructuur, stelde vorig jaar dat een openbare aanbesteding te complex zou zijn.

Tot 2023 is het nog mogelijk het hoofdrailnet onderhands te gunnen binnen de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Na 26 december 2023 mogen alleen nog lijnen die geen enkele andere vervoerder wil exploiteren onderhands gegund worden. Volgens de FMN omzeilt het ministerie de aankomende regelgeving opzettelijk.

Dwangsom

Eind 2020 stelde de rechter bij de uitspraak in een kort geding dat de bezwaren van FMN ‘niet onaannemelijk’ waren. De rechter oordeelde ook dat het ministerie in gesprek moest gaan met de Europese Commissie. Het is tot op heden niet duidelijk of het ministerie dat heeft gedaan, ook al bepaalde de rechtbank van Amsterdam in april nog dat het ministerie uiterlijk in juni openheid van zaken moest geven, op last van een dwangsom van vijftig euro per dag. De totale dwangsom is inmiddels opgelopen tot 16.000 euro.

Uitspraak volgt mogelijk pas over een jaar.

Bron: NRC.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Keolis betaalt 2,9 miljoen euro aan provincies na fraude

Vervoerder Keolis betaalt de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gezamenlijk 2,9 miljoen euro. Het bedrag vormt een vergoeding voor gemaakte kosten na de fraude bij de aanbesteding voor de concessie IJssel-Vechtstreek, in 2019.

Na het constateren van de fraude, waarbij Keolis geheime afspraken maakte met busleverancier BYD uit China, moesten de provincies een alternatief vinden voor het busvervoer in de regio. De provincies Gelderland en Overijssel gingen over op een noodconcessie, waarbij Keolis het busvervoer alsnog mocht verzorgen. In Lelystad werd het contract met Arriva verlengd, in de regio ging de provincie ook over op een noodconcessie.

Eind dit jaar lopen de noodconcessies af en start de nieuwe aanbesteding voor de vervoersregio. De nieuwe concessie moet in 2022 ingaan.

Bron: Omroep Flevoland

Partner van Aanbestedingscafé:

Populariteit Amsterdamse concessie gekelderd door corona

De Vervoersregio Amsterdam is allerminst zeker dat er zich voldoende partijen melden voor de Europese aanbesteding van de ov-concessie voor het ov tussen Amsterdam, Zaandstad en Purmerend. Door de coronacrisis zijn vervoerders minder geneigd zich in te schrijven op de eens zo populaire concessie.

De coronacrisis zorgde voor teruglopende reizigersaantallen en grote onzekerheid. Vervoerders leden daardoor grote verliezen. Als gevolg daarvan zijn buitenlandse aandeelhouders niet langer enthousiast over het inschrijven op Nederlandse ov-aanbestedingen. De Vervoersregio Amsterdam houdt ondanks toegezegde garanties rekening met geen of weinig inschrijvingen. Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Waterstaat, waarschuwde staatsecretaris Van Veldhoven dit jaar al voor de afgenomen animo. “Buitenlandse aandeelhouders overwegen niet meer in de Nederlandse ov-markt te investeren”, schreef hij. Als gevolg daarvan neemt het aantal inschrijving en dus ook de concurrentie af. “Toekomstige aanbestedingen staan onder druk”, voorspelde hij.

Proeftuin
De concessie Zaanstreek-Waterland is de eerste grote concessie die na de coronacrisis wordt aanbesteed. Het traject is daarom een ‘proeftuin’ voor nieuwe Europese ov-aanbestedingen. Veel ov-aanbestedingen werden tot nu toe opgeschort omdat aanbestedende diensten vervoerders te weinig zekerheid konden bieden.

Bron: Parool.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

NS hoeft boete Limburgse ov-aanbesteding definitief niet te betalen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de NS vrijgesproken van machtsmisbruik bij de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg, in 2014. NS hoeft daardoor de eerder opgelegde boete van 41 miljoen euro, definitief niet te betalen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legde de NS de boete in 2017 op omdat de NS haar machtspositie zou hebben misbruikt. De NS won de aanbesteding met dochter Abellio maar zou gebruik hebben gemaakt van vertrouwelijke informatie over concurrent Veolia. Abellio huurde Veolia-directeur De Beer via een geheime constructie. De Beer verstrekte informatie over Veolia aan Abellio. Daarnaast deed de NS een verlieslatend bod. Volgens de ACM konden andere aanbieders daarom geen kans meer maakten op het winnen van de aanbesteding.

Eerder oordeelde de rechtbank van Rotterdam al dat de NS de boete niet hoefde te betalen. De ACM ging daartegen in beroep. De ACM kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de CBb.

Bron: NOS.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Overijssel wil concessie IJssel-Vecht jaar uitstellen

De Overijsselse Provinciale Staten willen dat de provincie samen met Flevoland en Gelderland in gesprek gaan over het opschuiven van de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht. De provincie vreest dat er door de coronacrisis te veel onzekerheid is rondom de aanbesteding.

De aanbesteding moet eind 2021 starten, waarna de concessie in december 2022 start. Tot die tijd loopt er een noodconcessie, nadat bleek dat Keolis had gefraudeerd bij de vorige aanbesteding. De provincie Overijssel wil eerst meer duidelijkheid over de reizigersaantallen tijdens en na de coronacrisis. In de conceptversie van het Plan van Eisen voor de aanbesteding is hier al rekening mee gehouden. De concessie moet een ‘ademende concessie’ worden, met ruimte voor flexibiliteit.

Als de aanbesteding inderdaad wordt opgeschoven zou de noodconcessie langer duren dan 24 maanden. Het is overigens de vraag of dat gebeurt. De Provinciale Staten van Flevoland verwierpen eerder nog een motie waarin werd opgeroepen de aanbesteding uit te stellen.

Bron: OVpro.nl

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres