Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Grossmann! Wat nu?

Grossmann staat onder druk. Er zijn nu al vier rechters geweest die expliciet gezegd gezegd hebben dat het Grossmann-verweer niet van toepassing was. Wat betekent dat voor de praktijk? Laat ik eerst eens een beknopt overzicht van Grossmann geven.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Infradam terecht uitgesloten van aanbesteding Amsterdam

Nadat de gemeente Amsterdam een aanbesteding voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat in de markt zette, kwam Infradam als winnaar uit de bus. Vanwege het verleden van het gww-bedrijf besloot de gemeente echter om Infradam uit te sluiten van de aanbesteding. De rechter heeft nu Amsterdam in het gelijk gesteld.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ProRail gunt onderhoudscontract te voorbarig

Bij de aanbesteding van een onderhoudscontract weigerde ProRail de inschrijving van VolkerRail, omdat de aannemer tegen een abnormaal lage prijs zou hebben ingeschreven. Laatstgenoemde spande daarop een kort geding aan en is nu door de voorzieningsrechter in het gelijk gesteld. De rechter oordeelt dat ProRail de opdracht te voorbarig heeft gegund aan Asset Rail, zo meldt branchemedium SpoorPro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ProRail moet aanbesteding sensoren intrekken

ProRail moet een aanbesteding voor twee nieuwe typen sensoren opnieuw in de markt moet zetten. Strukton had een kort geding aangespannen, omdat het vond dat de opdracht onterecht aan VolkerRail was gegund. De voorzieningenrechter heeft de aannemer nu (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Huawei klaagt VS aan

Huawei is een rechtszaak begonnen tegen de Amerikaanse staat. Aanleiding daarvoor is het besluit van de Amerikaanse overheid om federale organisaties te verbieden producten en diensten van de Chinese telecomreus in te kopen. Volgens het bedrijf zelf is dit verbod ongrondwettelijk.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Transferium verliest kort geding

Jeugdzorginstelling Transferium heeft haar rechtszaak tegen de 18 gemeenten in zorgregio Noord-Holland-Noord verloren. Daardoor gaat de gunning voor het verlenen van jeugdzorg in de regio definitief naar Horizon. Deze aanbieder komt uit Rotterdam, maar heeft verzekerd dat de kwetsbare jongeren niet naar Zuid-Holland hoeven verhuizen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding Carmel kan doorgaan

Distributeurs Iddink en TLN hebben hun kort geding tegen het Carmelcollege verloren. Dat betekent dat de scholenkoepel haar onconventionele aanbesteding kan doorzetten. Carmel wil digitale lesmaterialen rechtstreeks inkopen bij de uitgevers en zo distributeurs als tussenpartij passeren. Ook wil het niet meer het gehele materiaal in een keer inkopen, maar het per vak opknippen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten betreuren kort geding zorgaanbieder Parlan

Nadat zorgregio Noord-Holland-Noord een aanbesteding voor gesloten jeugdzorg gunde aan het Zuid-Hollandse Horizon, stapte zorgaanbieder Parlan naar de rechter. De aanbieder vreest, samen met de ouders, dat een deel van de kwetsbare jongeren hierdoor naar Zuid-Holland zal moeten verhuizen. In een reactie hebben de gemeenten laten weten dat ze het kort geding betreuren, omdat het de verhoudingen op scherp stelt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kort geding om aanbesteding Carmelcollege

Schoolboekenleveranciers Iddink en The Learning Network (TLN) zijn in de rechtbank in Den Haag een kort geding begonnen tegen het Carmelcollege. Zij kunnen zich niet vinden in het besluit van de scholenkoepel om lesmateriaal op een nieuwe manier aan te besteden. De scholenkoepel wil onder meer niet het gehele materiaal in een pakket inkopen, maar het per vak opknippen in specifieke lesmethodes. De leveranciers voelen zich hierdoor buitenspel gezet. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

VDL Groep vangt bot bij rechter

De VDL Group heeft een kort geding tegen het ministerie van Defensie verloren. Het Financieel Dagblad (FD) bericht dat het Eindhovense bedrijf naar de rechter was gestapt nadat het naast een order voor de levering van 1400 mobiele containers greep. De aanbesteding werd gewonnen door het Britse Marshall Aerospace, dat volgens het Brabantse concern “onvoldoende rekening hield met de gestelde eisen aan de shelters.” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter Zegt: Zijn levertijden in de inschrijving irreëel en manipulatief?

De gemeenten Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rozendaal hebben een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd met betrekking tot de levering van trapliften. Meerdere partijen schrijven zich in, waaronder de eiser in deze zaak en een andere inschrijver. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: definitieve gunning ondanks lopend kort geding

Op 12 mei 2017 hebben de gemeenten een vooraankondiging van de Europese openbare aanbesteding ‘Openbare aanbesteding INK012 ambulante Wmo en Jeugdhulp 2018-2021’ gepubliceerd. Iedere inschrijver die voldoende scoort op de gunningscriteria en aan de overige vereisten voldoet, komt in aanmerking voor een raamovereenkomst. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter Zegt: Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend belang?

In 2010 houdt Stichting Eindhoven Marketing (SEM) een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de exploitatie van buitenreclame op het grondgebied van Eindhoven. De opdracht wordt onder andere gegund aan JCDecaux voor perceel 4 voor de periode 1 mei 2011 – 30 april 2021. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

VUmc wint ook in hoger beroep zaak prijsplafonds

VUmc heeft in hoger beroep een rechtszaak over een aanbesteding voor implanteerbare defibrillators gewonnen. Medtronic stapte naar de rechter, omdat het vond dat het academisch ziekenhuis niet zowel een plafondprijs als de hoogste kwaliteit defibrillators kon eisen. De rechter oordeelde echter dat deze combinatie transparant en objectief is, (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Moet het strooizout ook zonder heraanbesteding worden afgenomen?

Rijkswaterstaat heeft in april 2017 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van wegenzout, opgedeeld in twee percelen. Volgens de eisen van de aanbesteding moest het te leveren zout voldoen aan een bepaalde korrelverdeling. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Het belang van correct inschrijven namens iemand anders

Stichting Bezinn is een zorgorganisatie die als verantwoordelijke partij de gezamenlijke inkooptrajecten doet voor haar trajectuitvoerders, de Zorgboeren. Stichting Bezinn levert zelf geen zorg, de 120 door Bezinn ondersteunde Zorgboerderijen wel. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Abusievelijke inschrijving onder verkeerde naam kan hersteld worden

In deze zaak moet het Hof oordelen over de vraag of CZ Zorgverzekeraar heeft moeten toelaten dat, na de sluiting van de inschrijvingstermijn, de inschrijving door HVP Zorg B.V. voor een overeenkomst wijkverpleging 2015 zou worden vervangen door een inschrijving van Stichting HVP. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: geen ernstige integriteitsschending en level playing field

In de laatste zaak gaat het om een geschil tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Siemens versus Beckman Coulter. Het UMCU heeft een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de aanschaf van een nieuwe laboratoriumstraat (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: tenderbeslissing herzien

De Staat heeft in deze zaak een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd ten behoeve van een opdracht tot het verzorgen van het technisch onderhoud van de ambassade in Bejing. Er wordt een tender uitgeschreven waar meerdere partijen aan deelnemen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Deze zaak is een kortgedingprocedure tussen een aantal gemeenten uit Twente en Randstad. Centraal staat een Europese aanbesteding, uitgeschreven door genoemde gemeenten in 2012, die bestaat uit de inhuur van uitzendkrachten en payrollmedewerkers. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Onduidelijkheden in de aanbestedingsprocedure, ze komen met regelmaat voor.

In deze zaak is de Gemeente Den Haag een aanbestedingsprocedure gestart voor de uitgifte van grond in erfpacht voor nieuwbouw van een bedrijvengebouw. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Vijf ambtenaren en ex-medewerker Pon veroordeeld voor fraude dienstauto’s

Vijf ambtenaren en een voormalig manager van auto-importeur Pon zijn veroordeeld in de fraudezaak van dienstauto’s. de straffen variëren van taakstraffen tot een gevangenisstraf van één jaar voor hoofdverdachte Jacques H. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Motiveringsverplichting Staat

Het CJIB heeft op TenderNed de huidige Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd conform het Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten als bedoeld in artikel 2.38 Aw. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht?

Voor een concessie voor energievoorziening heeft een gemeente geen aanbestedingsprocedure gevolgd. Eteck is het hier niet mee eens en vordert dat het de gemeente verboden wordt om de Opdracht aan DNWG (voorlopig) te gunnen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Nakoming gesloten overeenkomst

Stichting Keender heeft in een niet openbare aanbestedingsprocedure twee partijen, waaronder [A], uitgenodigd om een inschrijving te doen aan de hand van een vraagspecificatie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Heeft de gemeente ten onrechte geweigerd informatie te verschaffen?

In een Europese aanbesteding komt partij A voor 2 percelen voor gunning in aanmerking. Partij B verzoekt om inzage te geven in de door partij A ingediende bewijsstukken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Contact in strijd met het aanbestedingsdocument: uitsluiting van de procedure?

De gemeente Boxmeer heeft een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de digitalisering van de planning- en controlecyclus. De gemeente Boxmeer is voornemens de overeenkomst te gunnen aan Pepperflow. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: ongeldige inschrijving van combinatie

Het is mogelijk om met meerdere partijen tezamen in te schrijven op een opdracht. Naar aanleiding van een uitnodiging van Rijkswaterstaat hebben twee partijen ingeschreven op de opdracht, Antea en de Combinatie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Eneco zat fout bij aanbesteding windpark

Eneco heeft fouten gemaakt tijdens de aanbestedingsprocedure van onderhoudswerk aan windpark Prinses Amalia in 2013. Het energiebedrijf moet staalbedrijf Tecmacon daarvoor schadeloos stellen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank op 13 december bepaald,  (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Alle verdachten vrijgesproken van fraude NS

Alle zes verdachten van fraude bij de OV-aanbesteding in Limburg zijn door de rechtbank vrijgesproken van de verdenkingen. Ook het bedrijf NS is vrijgesproken. Het vonnis is een grote nederlaag voor het Openbaar Ministerie (OM) (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Zijn voorgeschreven inkooptarieven zorginkoop redelijk?

Zijn de door de gemeente voorgeschreven inkooptarieven voor zorginkoop redelijk? Het is een vraag waar de rechter zich de afgelopen periode meermaals over heeft gebogen. De volgende drie uitspraken zijn de moeite waard om nader te bestuderen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Advocaat De Beer: Ov-fraude NS is geen strafrechtelijke zaak

De zaak over de aanbestedingsfraude in Limburg heeft veel aandacht in de media gekregen. Volgens de advocaat van voormalig Veolia-directeur René de Beer zou dat nooit gebeurd zijn als NS hier niks mee te maken had gehad. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Onderlinge afspraken tijdens Friese aanbesteding mocht

Zelfs als de taxibedrijven VMNN en Taxi Dorenbos tijdens de aanbesteding onderling afspraken hadden gemaakt, kunnen ze gewoon hun deel krijgen van het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Dat zeiden gemeenten uit Noordoost-Friesland (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

De Beer verdedigt zich in Limburg-zaak

René de Beer, voormalig Veolia-directeur en verdacht van het lekken van vertrouwelijke documenten aan de NS bij de aanbesteding in Limburg, staat vandaag terecht. De Beer wordt samen met vier andere oud-directeuren van de NS en NS-dochterbedrijven verdacht (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Tilburg hanteert te lage tarieven jeugdhulp

Opnieuw heeft een GGZ-instelling een kort geding aangespannen tegen een gemeente. Dit keer is het GGZ Breburg, een gespecialiseerde kliniek voor jongeren met zware psychische problemen. Zij spanden een kort geding aan tegen Tilburg (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Terechte gunning aanbesteding Blankenburgtunnel

De aanbesteding van de bouw van de Blankenburgtunnel hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De bouwers BAM en VolkerWessels en baggeraar Boskalis waren het niet eens met de gunning en spande een kort geding aan. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter eens met gunningsbesluit Rijkswaterstaat

Tebezo heeft ook volgens de rechter het contract voor het onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Holland gewonnen. Volgens de verliezende partij Van Oord zou opdrachtgever Rijkswaterstaat bouwers geen gelijke kansen bieden (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Geschiktheidseisen, onjuiste beoordeling, gebreken en Grossman-verweer

In een aanbestedingsprocedure is Gemeente Rotterdam voornemens de opdracht aan Trevvel te gunnen. RMC heeft, als verliezende inschrijver, onder meer gevorderd de gunningsbeslissing in te trekken en heeft een reeks van gronden aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijk wint conflict aanbesteding kantoormeubilair

De rijksoverheid heeft geen fout gemaakt met de Europese aanbesteding van duurzaam geproduceerd kantoormeubilair. Dat concludeert de rechtbank Den Haag na een kort geding, aangespannen door Drentea Kantoormeubelen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Speciale-sector bedrijf: beroep op 3.25 Aw

Cure is een gemeenschappelijke regeling, waarin verschillende gemeenten zijn verenigd. Cure is 100% eigendom van deze gemeenten. In 2016 is Cure een samenwerking aangegaan met DONG en ten behoeve van de door hen gewenste samenwerking hebben Cure en DONG een Joint Venture opgericht. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gunning Blankenburgverbinding mogelijk niet eerlijk

Rijkswaterstaat heeft volgens de bouwers BAM, VolkersWessels, Boskalis en TBI Holdings verscheidende fouten gemaakt bij de aanbesteding van de Blankenburgverbinding. Volgens de bouwers is het project ten onrechte voorlopig gegund aan het consortium BAAK. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Schadevergoeding vanwege publiceren vertrouwelijke informatie?

Gemeenten hebben een aanbesteding georganiseerd voor vervoerswerkzaamheden. ZCN was op dat moment de dienstverlener en contracterende partij voor dit vervoer. Het contract was met de provincie Noord¬-Holland gesloten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Strijd met plicht om een openbare aanbestedingsprocedure te volgen?

Na een openbare aanbesteding is GOM een overeenkomst aangegaan. De overeenkomst is met ingang van 1 december 2014 voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van 2 maanden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Rechtsverwerking en strijd met artikel 2.57, 2.54 lid 1 en/of 2.130 Aw?

In een aanbestedingsprocedure gepubliceerd door WUR wordt de opdracht niet aan Eiseres gegund en is de winnende inschrijving gedaan door Asito. Eiseres wendt zich daarop tot de voorzieningenrechter (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Compensatieplicht voor de provincie vanwege afname vervoersvolume?

Naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure heeft de Provincie een callcenterovereenkomst gesloten met RVC met een looptijd van drie jaar. Het gaat in deze zaak om de vraag of de Provincie tekortschiet in de nakoming van haar verplichting tot overleg over compensatie als bedoeld in het bestek. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Kan-bepaling voor meerdere uitleg vatbaar

In aanbesteding aangekondigd door de gemeente is de inschrijving van Bouma ongeldig verklaard met als reden dat onder de minimumtarieven is ingeschreven. Bouma is van mening dat de gemeente haar ten onrechte heeft uitgesloten. De gemeente voert verweer. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Bezwaar tegen motivering en beoordeling gunning

In een aanbestedingsprocedure heeft het CJIB bericht aan de diverse vennootschappen/combinaties, waaruit [eiseressen] bestaat, dat de eindscore van de inschrijving van [eiseressen] niet hoog genoeg was om in aanmerking te komen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard

In een Europese aanbesteding van de AIVD is de inschrijving van Protinus als eerste in de rangorde geëindigd en is de AIVD voornemens de opdracht aan Protinus te gunnen. De AIVD besluit naderhand echter de inschrijving van Protinus als ongeldig terzijde te leggen en te gunnen aan Comparex. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Aanbesteder aansprakelijk voor door opdrachtnemer gestelde schade?

In een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft de Provincie vier percelen gegund aan appellante. Nadat appellante was gestart met de uitvoering van de opdracht, is gebleken dat de in de praktijk gerealiseerde vervoersvolumes sterk achterbleven bij de prognoses. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Uitleg aanbestedingsstukken en raamovereenkomst

In een Europese aanbesteding heeft de UvA perceel 5 aan JBM gegund en is er een Raamovereenkomst tot stand gekomen. JBM vordert in deze procedure van de UvA schadevergoeding wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de uit hoofde van de Raamovereenkomst op de UvA rustende verbintenissen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Deurwaarders verliezen aanbestedingsstrijd met CJIB

Gerechtsdeurwaarders vrezen fors omzetverlies, doordat de overheid minder kantoren in gaat schakelen voor zijn incasso’s. Afgelopen maandag ondertekende het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) contracten met 34 deurwaarderskantoren (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Grote ruzie bij aanbesteding rijksmeubilair

De nieuwe bureaus, stoelen, tafels en kasten van rijksambtenaren moeten voldoen aan de hoogste milieueisen. Dit was te lezen in de aanbesteding van Rijkswaterstaat, welke nu is uitgelopen op een enorme ruzie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Geen boete voor ex-topmannen NS

De voormalige NS-bestuurders Timo Huges en Engelhardt Robbe krijgen geen boete voor hun betrokkenheid bij de aanbestedingsfraude in Limburg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daar namelijk niet genoeg bewijs voor kunnen verzamelen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

CJIB alweer voor de rechter gesleept

CJIB, het grootste incassokantoor van de overheid, is door deurwaarderskantoren opnieuw voor de rechter gesleept. Ze vinden dat CJIB tijdens de, inmiddels al drie jaar durende, aanbesteding de fout in is gegaan. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Schoonmaakbedrijven slepen Staat voor de rechter

Negen schoonmaakbedrijven slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Zij vinden dat zij als private partijen mee moeten kunnen dingen naar opdrachten van het Rijk. De rijksoverheid besloot in 2015 om de schoonmaak van zijn gebouwen in te besteden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechtszaak Politie versus Microsoft roept vragen op

Ook inkoop kent zijn wonderlijke verhalen, waarbij je in de lach schiet en denkt bij jezelf: “Dit kan niet waar zijn”. Twee weken geleden kwam er zo’n situatie in de publiciteit over het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) die via een rechtszaak circa € 3 miljoen terugvordert van Microsoft voor niet geleverde software licenties. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding jeugdzorg disproportioneel

De voorwaarden die de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem stelden aan instellingen voor het leveren van jeugdzorg zijn ‘disproportioneel’. Dit oordeelt het gerechtshof afgelopen dinsdag in Den Haag. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Concessie hoofdrailnet en HSL terecht gegund aan NS

De concessie van het hoofdrailnet (waaronder HSL-Zuid) is terecht onderhands gegund aan de Nationale Spoorwegen (NS). Dat bepaalt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak die de regionale vervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia hebben aangespannen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Bewijslast conflict bij aanbestedende dienst

Wanneer een inschrijver naar de rechter stapt, moet de aanbestedende dienst bewijslast aanleveren dat de aanbesteding eerlijk is verlopen. Dit is de uitspraak van het Europese Hof over een zaak uit Litouwen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Tennet is in een juridisch geschil verwikkeld

Tennet is in een juridisch geschil verwikkeld rond de aanbesteding van de twee transformatorstations voor de Borssele-windparken. Vanaf een transformatorstation wordt windenergie naar het land getransporteerd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Politie betaalde bijna 3 miljoen euro te veel aan Microsoft

De politie heeft in 2008 per ongeluk bijna 3 miljoen euro te veel betaald aan Microsoft. Het gaat hierbij om het softwarepakket Office dat helemaal niet gebruikt is. De administratieblunder werd pas opgemerkt toen het bedrag al was overgemaakt aan Microsoft. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Miljardenclaim tegen Petrobras door corruptieschandaal

Het corruptieschandaal van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras krijgt een vervolg. De Nederlandse Stichting Petrobras Compensation Foundation start namelijk vandaag een zaak bij de rechtbank Rotterdam. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Risico proof of concept ligt bij inschrijver

Bij een definitieve gunning hoeven ondernemers meestal niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk in staat zijn de opdracht volgens de gestelde eisen uit te voeren. Als de aanbesteder dit wel wil weten (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding OV Haarlem definitief

De aanbesteding van het verzorgen van het openbaar vervoer in Haarlem – IJmond is, na twee jaar vertraging, definitief aan Connexxion gegund. De concessie zal in september van start gaan en heeft een duur van tien jaar. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Munckhof mag van de rechter Nachtmobiel uitvoeren

De Amsterdamse stadsvervoerder GVB heeft de aanbesteding over het nachtelijk vervoer van zijn personeel gegund aan Munckhof. De partij die als tweede eindigde maakte bezwaar tegen die uitkomst (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NS ontkent fraude bij Limburgse aanbesteding

De NS heeft de oud-directeur van Veolia niet omgekocht ten tijde van de Limburgse aanbesteding. Dat melden de advocaten voor de rechtbank in Den Bosch bij aanvang van het strafproces tegen NS, voormalig president-directeur Timo Huges en vijf andere betrokkenen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Zorgaanbieder begint vóór inschrijving rechtszaak

“Nog voordat de aanbesteding voor thuiszorg goed en wel op dreef was, werd er al een kort geding tegen ons aangespannen”, vertelt Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopstrateeg en contractmanager sociaal domein bij Regio Gooi en Vechtstreek. De zorgaanbieder was het niet eens met de vaste prijs voor de zorg en trok daarom vóór de nota van inlichtingen al aan de bel.

Regio Gooi en Vechtstreek contracteert iedere zorgaanbieder die aan de minimumeisen voldoet. De gemeente heeft daarnaast de prijs vastgezet. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

RET teruggefloten om onrechtmatige overeenkomst

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET mag een onderhands gesloten concessieovereenkomst met buitenreclame-exploitant Exterion niet uitvoeren. De overeenkomst, die in maart dit jaar gesloten is, zou 1 januari 2017 ingaan. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het RET nog lukt om voor het einde van het jaar een aanbestedingsprocedure af te ronden. Daardoor zullen Rotterdamse trams en abri’s in de eerste maanden van het nieuwe jaar reclameloos blijven en zal het vervoersbedrijf veel inkomsten mislopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Twee gemeenten besteden Jeugdzorg disproportioneel aan

De rechter heeft Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem op de vingers getikt, vanwege het disproportioneel aanbesteden van jeugdzorg. Eén van de verwijten luidt dat de gemeenten alle financiële risico’s willen afwentelen op de zorginstellingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Syntus verliest rechtszaak over gunning busvervoer

Vervoersbedrijf Syntus heeft geen gelijk gekregen in zijn beroep tegen de aanbesteding van het busvervoer in de regio Haarlem-IJmond. Dat maakt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bekend. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ProRail verklaarde inschrijving Strukton Rail terecht ongeldig

De inschrijving van Strukton Rail op de aanbesteding van een onderhoudsgebied in Limburg is terecht ongeldig verklaard door ProRail. Dit oordeelde de rechter op basis van een kort geding dat door Strukton Rail was aangespannen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

OM vervolgt NS om aanbesteding OV Limburg

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat spoorbedrijf NS en meerdere voormalige toplieden van NS en zusterbedrijven vervolgen voor de omstreden aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

CBb: NS overtrad Spoorwegwet niet

Spoorvervoerder Veolia trekt aan het kortste eind bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak waarin de vervoerder NS ‘tegenwerking’ verweet. Voor de aanbesteding van het treinverkeer in Limburg vroeg Veolia NS om treinstellen in gebruik te mogen nemen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Terechte uitsluiting van aanbesteding Regiotaxi

De inschrijving van Connexxion Taxi Services is terecht ongeldig verklaard. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de vervoerder had aangespannen tegen de veertien Twentse gemeenten die samenwerken in de Regiotaxi Twente. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Onrechtmatig handelende specialist moet half miljoen betalen

ICT specialist Peter J. mag 490.000 euro schadevergoeding betalen aan de Drechtsteden. De rechter heeft bepaald dat de man bij een aanbesteding van computerservers onrechtmatig heeft gehandeld. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Intrekken aanbesteding bij vermoeden concurrentievervalsing

In aanbestedingen mag de inschrijver vaak niemand anders dan de aangewezen contactpersoon benaderen voor informatie over de tender. Als hij dit wel doet, volgt mogelijk een uitsluiting van deelname aan de aanbesteding (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Siemens naar de rechter vanwege aanbesteding intercity’s

Siemens spant een kort geding aan tegen NS. Hiermee wil het bedrijf de gunning van de bouw van de Intercity Next Generation aan de Franse treinbouwer Alstom tegenhouden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

KPN uitgesloten vanwege verzwegen ACM-boetes

De Belastingdienst heeft de gunning aan KPN voor de aanbesteding Lancat2015 ingetrokken, omdat het ICT-bedrijf bij de inschrijving niet meldde dat het was beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Douwe Egberts verliest rechtszaak om mega-aanbesteding

Douwe Egberts heeft de rechtszaak tegen het UWV verloren. Het UWV is bezig met een gecombineerde aanbesteding van alle facilitaire diensten voor een periode van acht jaar. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ICT-bedrijven vechten aanbesteding aan vanwege prijsschieten

Twee ICT-partijen willen de voorlopige gunning van de eerste Rijksoverheid Aanbesteding Datacentermiddelen (ROAD2016) tegenhouden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Behandel bezwaren marktpartijen serieus

Aanbestedende diensten die onvoldoende doen met bezwaren van afgewezen marktpartijen, kunnen alsnog een schadevergoeding verwachten. Dat blijkt uit een rechtszaak over de aanbesteding van wegwerpkaarten door het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Amsterdam. (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres