Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheid huurt steeds meer consultancy in

Overheden huren steeds vaker consultants in. Dat doen zij vaak via een aanbesteding. TenderNed bracht de aanbestedingsmarkt voor consultancy in kaart.

De definitie van consultancy blijkt vloeibaar. In het onderzoek is consultancy in drie categorieën ingedeeld, waarbij de laatste categorie in drie subcategorieën is verdeeld. Op die manier is de mate van invloed gespecificeerd.

  1. Advies- en consultancydiensten
  2. Implementatiediensten
  3. Inhuur van personeel
    a. Strategisch personeel
    b. Managementpersoneel
    c. Overig personeel

Stijging

Consultancy blijkt vaak via openbare (56%) en niet-openbare (38%) aanbestedingen te worden ingehuurd. Onderhandse procedures zijn in de analyse niet meegenomen. Het gaat in 89% van de aanbestedingen om het leveren van diensten.

Het aantal consultancy-aanbestedingen was tot 2020 stabiel. Daarna steeg het in alle categorieën met 17% in 2021 en 36% in 2022. Het lijkt erop dat het aantal consultancy-aanbestedingen ook dit jaar zal stijgen. Opvallend is dat de consultancy-aanbestedingen vaak niet via een DAS verlopen.

De meeste aanbestedingen worden gedaan door gemeenten (45%). Zij zijn samen met publiekrechtelijke instellingen dan ook verantwoordelijk voor de stijging in consultancy-aanbestedingen. Gemeenten tekenen voor maar liefst 60% van de stijging.

Meer strategisch personeel

Uitgesplitst in categorieën valt op dat de inhuur van personeel steeds vaker draait om strategisch personeel. In 2 jaar tijd verdrievoudigde de inhuur van deze categorie. In percentages is managementpersoneel met 15% de grootste categorie ingehuurd personeel.

Gunningswaarde

Over de gunningswaarde van aanbestedingen doet TenderNed geen uitspraken. Het is bekend dat de definitieve gunningswaarde vaak niet goed wordt ingevuld.

Bron: TenderNed

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten kijken kritischer naar leveranciers

Gemeenten kijken steeds strenger naar de financiële gezondheid van leveranciers. Van 2013 tot 2014 verdubbelde het aantal opgevraagde kredietrapporten door lokale besturen. Daarnaast steeg ook het aantal gemeentes dat beroep doet op deze rapporten. Dat stelt Graydon, een bedrijfsinformatiespecialist die zelf ook kredietwaardigheidrapporten opstelt.

Door de decentralisatie zijn het vooral de gezondheids- en welzijnsinstellingen, waarover financiële informatie wordt opgevraagd. “Sinds 1 januari 2015 zijn belangrijke taken in het sociale domein van het Rijk overgeheveld naar de lokale besturen. Door dit decentralisatieproces staan gemeentes voor een grote uitdaging”, aldus Charlotte van Dorp, Senior Accountmanager bij Graydon. “Ze worden verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van contracten met dienstverleners uit de gezondheidszorg. Deze uitdaging maakt het belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd zakendoen. Welke aanbieders zijn er op de markt en welke aanbieders kunnen de continuïteit van de zorg het beste waarborgen? Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk op zoek gaan naar die financiële informatie.”

Gevarenzone
Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat veel bedrijven uit de gezondheidszorg zich in de gevarenzone bevinden. In de hele sector gezondheidszorg en welzijn is een vijfde van de ondernemingen niet financieel gezond. In de deelsectoren ‘verpleeghuizen’ en ‘welzijnswerk voor ouderen’, gaat het zelfs om 36% en 35% van de bedrijven.

Openheid van zaken
“Het is belangrijk dat zowel de gemeentes, als hun zakenpartners, weten waar ze aan toe zijn. De lokale besturen moeten zeker zijn dat ze een contract afsluiten met een financieel gezonde partij. Enkel zo kunnen ze de continuïteit van de zorg waarborgen. De leveranciers moeten op hun beurt weten wat voor de gemeenten belangrijk is bij de aanbesteding. Aan welke financiële condities moeten ze voldoen om zich als een betrouwbare partner te positioneren? Door openheid van zaken te creëren rond de financiële gezondheid en de aanbestedingscondities, kan een langetermijnrelatie worden opgebouwd tussen gemeenten en leveranciers”, aldus Van Dorp.

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe gunningsmethode beperkt risico’s

Een nieuwe gunningsmethodiek, die is toegepast bij de aanbesteding van de nieuwbouw voor het IJsselcollege medio 2014, heeft geleid tot een dubbele gunning. De methodiek is erop gericht dat de inschrijfkosten voor de deelnemende architecten worden beperkt, en dat de opdrachtgever in staat is een weloverwogen keuze te maken. De aanbesteding heeft inmiddels navolging gekregen door het IJburg College 2. Adviesbureau en ontwikkelaar van de methodiek HEVO is ervan overtuigd dat de nieuwe gunningsmethodiek voordelen heeft voor alle betrokken partijen.

“HEVO begeleidt veel architectenselecties voor onderwijshuisvesting en we vragen voortdurend feedback van deelnemende architecten om het selectieproces te verbeteren”, zegt Peter Huys, senior projectleider bij HEVO tegen Architectuur Lokaal. “We krijgen steevast van architecten te horen dat zo’n EU aanbesteding ontzettend veel werk is. Hoewel we doorgaans om visiepresentatie vragen, presenteren architecten toch complete ontwerpen. Ik begrijp dat wel. Als architect loop je het risico dat wanneer je de richtlijnen voor een visiepresentatie strikt naleeft, de concurrenten wel met uitgewerkte ontwerpen op de proppen komen. Dan heb je het nakijken.”

Oplopende inschrijfkosten
Door direct uitgewerkte ontwerpen te presenteren, lopen de inschrijfkosten enorm op voor de deelnemende bureaus. “Slechts één bureau kan de opdracht krijgen, de rest blijft met aanzienlijke kosten zitten”, vervolgt Huys. “HEVO is van mening dat het anders moet. Daarom hebben we de het IJsselcollege voorgesteld om het selectieproces anders in te richten. We hebben wat nieuwe elementen in de vertrouwde selectiemethodiek geïntroduceerd. De nieuwigheden zitten voornamelijk in de gunningsfase en het vervolgtraject.”

Inspanningen beperken
“Om de inschrijfkosten te beperken, vroegen we om een visiepresentatie, in plaats van een uitgewerkt schetsontwerp. We hebben duidelijk aangegeven wat er verwacht werd, om de inspanningen van inschrijvers te beperken. De leidraad stelde expliciet dat het op straffe van uitsluiting absoluut niet toegestaan was ontwerpen, maquettes en of zeer uitgebreide visiepresentaties te presenteren. De inschrijvers hebben zich goed aan de instructies gehouden. De presentaties gingen niet te ver en waren goed vergelijkbaar qua diepgang”, aldus Huys.

Informele presentaties
Bij de aanbesteding vonden de presentaties plaats in een workshopachtige context, wat zorgde voor een ontspannen sfeer. “De inschrijvingsessie vond plaats op het kantoor van het betreffende bureau”, vertelt Huys. “De beoordelingscommissie kwam op bezoek en werd eerst rondgeleid. Deze aanpak neemt veel onrust weg. Architecten beschikken over eigen middelen en kunnen presenteren in een vertrouwde omgeving. Dat maakt de presentatie wat informeler. De meeste presentaties hadden al een workshopachtig karakter, zodat de commissie zich al een goed beeld kon vormen van de verdere samenwerking.”

Vast honorarium
Ook bevat de gunningmethodiek van HEVO een vast marktconform honorarium. “Architecten ervaren momenteel een sterke prijsdruk en voelen zich gedwongen scherp op prijs te concurreren. Dat zet druk op de procedure. Wanneer partijen gaan prijsduiken, wordt de prijs al snel het doorslaggevende criterium, terwijl de opdrachtgever meestal de beste oplossing binnen budget ambieert. De laagste bieding pakt lang niet altijd uit als de goedkoopste”, stelt Huys.

Dubbele gunning
Aan de hand de vooraf bekendgemaakte gunningscriteria selecteerde de beoordelingscommissie op basis van de inschrijvingssessies twee bureaus: RoosRos Architecten en DP6 Architectuurstudio. “Beide kregen ze een betaalde opdracht om in een interactief ontwerpproces een structuurontwerp uit te werken, vergezeld van een kostenraming, waaruit moest blijken dat het ontwerpvoorstel haalbaar is binnen budget. Op basis van de ontwerppresentaties is RoosRos geselecteerd voor de vervolgopdracht om het structuurontwerp verder uit te werken. Voor het structuurontwerp boden we een vergoeding van € 10.000. Dat is zeker niet 100% kostendekkend, maar geeft in ieder geval een bepaalde tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Onvergoede ontwerpinspanningen worden beperkt en de samenwerking tijdens het interactieve ontwerpproces met twee verschillende bureaus stelt de opdrachtgever in staat om een weloverwogen keuze te maken voor de uiteindelijke projectarchitect”, concludeert Huys.

Partner van Aanbestedingscafé:

Ex-topman KLM: “luchthaven Lelystad is overbodig”

De 200 miljoen euro die Schiphol in Lelystad Airport wil pompen kan beter besteed worden in de verbetering van de infrastructuur rondom Schiphol. Dat stelt voormalig KLM-topman Peter Hartman tegen Luchtvaartnieuws. Hartman pleit onder meer voor drastische verbetering van de infrastructuur met superieure spoor- en eventueel tramverbindingen.

“Zolang het treinen-netwerk nog slecht functioneert, er herhaaldelijk tunnel-problemen bestaan, met alle overlast van dien voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen, moeten alle kaarten op een ‘state of the art’ nationale luchthaven worden gezet, in plaats van het exporteren van geluid naar een voorlopig nog overbodige luchthaven Lelystad.”

Bakens verzetten
De topman stelt verder dat Schiphol zelf ook de bakens zal moeten verzetten. “De recente stroomstoring toonde aan dat de luchthaven, die prad gaat op het predikaat ‘preferred airport in Europe’, niet beschikte over deugdelijke back-upsystemen.”

Partner van Aanbestedingscafé:

BAM krijgt contract van 125 miljoen van ZMC

Bouwbedrijf BAM neemt naast de bouw, ook de schoonmaak van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) voor zijn rekening. BAM heeft een contract ter waarde van 125 miljoen euro gekregen voor de exploitatie van het nieuwe ZMC gedurende een periode van 25 jaar. Dit contract volgt uit een eerder afgesloten overeenkomst voor ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het gebouw.

Volgens de overeenkomst gaat BAM onderhoud, beheer, schoonmaakdiensten en de energielevering verzorgen. Het ZMC heeft met het bouwbedrijf prestatieafspraken gemaakt. Een woordvoerder van BAM geeft aan dat het steeds vaker voorkomt dat bouwers ook de schoonmaak, energievoorziening en beheer van de receptie verzorgen. “We hebben die competenties niet zelf in huis. We besteden dat uit.”

Focus op kernactiviteiten
Dit past volgens RTL Nieuws bij de trend, waarbij ziekenhuizen zich focussen op de kernactiviteiten en hun risico verlagen. Daarbij besteden ze alles uit wat niet tot deze kernactiviteiten hoort. Door de bouwer medeverantwoordelijk te maken voor de beschikbaarheid van het ziekenhuis, moeten de kosten worden gedrukt.

Risico’s te eenzijdig
Het overnemen van de werkzaamheden betekent ook dat het betreffende personeel overgaat naar BAM. Dit is volgens BAM en ZMC afgestemd met de ondernemingsraad en de vakbonden. Critici stellen dat risico’s te eenzijdig bij bouwers worden neergelegd. Als zij verkeerde inschattingen maken, draaien bouwers op voor onverwachte kosten, zo meldt FD.nl.

Het ziekenhuis wordt naar verwachting eind 2016 in gebruik genomen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Uitbreiding Lelystad Airport officieel

Luchthaven Lelystad, eigendom van moedermaatschappij Schiphol, mag officieel uitbreiden van het kabinet. Het is de bedoeling dat Lelystad en Eindhoven een flink deel van het vakantievliegverkeer van Schiphol over gaan nemen. Lelystad Airport neemt uiteindelijk circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen over.

Wilma Mansveld, staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu geeft aan dat zij zelf niet lang over het besluit heeft hoeven nadenken. “Willen we Schiphol de toegangspoort naar Europa laten zijn en de luchthaven houden op het niveau waar hij nu staat? Dan zullen we groei mogelijk moeten maken voor zijn hub-functie”, aldus Mansveld tegenover FD.nl. De driehoek Eindhoven-Lelystad-Schiphol zorgt volgens de staatssecretaris voor de optimale situatie in Nederland, waarbij alle vluchten afgehandeld kunnen worden.

Groei faciliteren
Mansveld verwacht dat er niet meer vliegvelden nodig zijn. “Ik verwacht dat de driehoek Eindhoven-Lelystad- Schiphol de groei kan faciliteren die wij voorzien. Voor het overige is het aan bestaande regionale luchthavens Maastricht, Groningen en Rotterdam-The Hague Airport om te bepalen welke groeimogelijkheden zij willen nastreven.”

Geen aanmeldingen
Er hebben zich, volgens de president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol, nog geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de luchthaven Lelystad gemeld. “Ik verwacht dat dit pas over een aantal jaren het geval zal zijn, als de luchthaven operationeel wordt”, aldus Nijhuis.

Aanbesteding
Ondanks dat het besluit van Mansveld vandaag pas bekend werd, is de eerste fase van de aanbesteding al afgerond. Dit betreft het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen voor het publiek. De tweede fase zal naar verwachting in de zomer van 2015 op de markt komen en betreft de bouw van een terminal en de dienstverlening.

Partner van Aanbestedingscafé:

Provincie Gelderland wil ICT outsourcen

De provincie Gelderland gaat bijna alle ICT-diensten outsourcen. Alleen de geografische tak blijft bespaard. Van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A) blijft de regieorganisatie over. Dit jaar zal de reorganisatie starten, waarbij er 34 tot 40 arbeidsplaatsen worden geschrapt. De marktpartijen die de ICT-diensten gaan overnemen worden via aanbestedingstrajecten geselecteerd. Het is nog niet duidelijk of het personeel door de winnende partijen wordt overgenomen.

Uit de sourcingstrategie-documenten van de gemeente blijkt dat de aanbesteding van infrastructuur, werkplek en servicedesk in de tweede helft van 2015 start. De overdracht van diensten aan de geselecteerde leveranciers zal in de loop van 2016 plaatsvinden. De aanbesteding van technisch applicatiebeheer en applicatieonderhoud start in de loop van 2016. De overdracht zal in de tweede helft van 2017 plaatsvinden. Het gehele outsourcingstraject duurt vier jaar. De ICT-kosten zouden in 2018 moeten dalen van zeven miljoen euro, naar vijf miljoen euro, zo schrijft Computable.

Interne en externe ontwikkelingen
Interne en externe ontwikkelingen zijn volgens de provincie aanleiding om na te denken over het anders organiseren en outsourcen van informatiedienstverlening. In de sourcingstrategie-documenten worden ontwikkelingen genoemd, zoals het nieuwe werken in combinatie met ‘bring your own device’, een toenemende roep om digitale dienstverlening en krimpende budget. Dat vraagt om een kleine, schaalbare en innovatieve I&A afdeling, aldus de provincie.

Flexibele schil
De directie van de provincie geeft aan het niet nodig te vinden om voor alle taken eigen mensen in dienst te houden. De bedoeling is dat de provincie meer gaat werken met een flexibele schil van medewerkers en bedrijven. Sinds 2009 is het aantal ambtenaren al gedaald van 1.297 naar 1.131 vorig jaar. Een woordvoerster wijst erop dat de provincie al veel taken, die vroeger door eigen personeel werden uitgevoerd, niet zelf meer doet.

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek ProRail naar eigen aanbestedingen

De raad van commissarissen van ProRail stelt een onderzoek in naar de aanbesteding van vier onderhoudscontracten. [slide]Kritische geluiden over het aanbestedingsproces binnen ProRail zelf zijn hiervoor de aanleiding. Accountant PwC gaat binnen dit onderzoek na of de wet is overtreden bij de aanbestedingen. De toenmalige directie zou de interne waarschuwingen hierover naast zich neer hebben gelegd, stelt RTL Z.

Het gaat om de aanbesteding van ‘prestatiegerichte onderhoudscontracten’ voor het spoor in de regio’s Gelre2, Wadden, Den Haag en Twente. Het verhelpen van storingen op het spoor is gegund aan Asset Rail, Strukton Rail, BAM en Volker Rail. ProRail zou volgens RTL Z echter de Aanbestedingswet en Mededingingswet hebben overtreden door de vier aannemers, die het onderhoud al uitvoerden, opnieuw voor tien jaar in te huren. De concurrerende aannemers kregen hierdoor geen kans om de opdracht binnen te slepen.

Geen andere partijen
ProRail spreekt tegen dat er bedrijven zijn buitengesloten. Woordvoerster van ProRail Elles in ’t Hout zegt tegen NOS dat het om een specialistische markt gaat en er simpelweg niet meer dan vier spooraannemers zijn. Bij de aanbestedingen hebben zich volgens ProRail geen ander partijen gemeld. Toch besluit de spoorbeheerder de zaak te gaan onderzoeken. “Er wordt momenteel door PwC onderzocht of deze aanbesteding goed tot stand is gekomen en of deze qua wet- en regelgeving op het gebied van mededinging goed in elkaar zit”, licht In ’t Hout toe.

Overgang
In een verklaring schrijft ProRail dat het vergeven van opdrachten in een overgang verkeert. “Uit het oogpunt van bedrijfszekerheid en continuïteit kunnen we niet in één klap van onderhands gunnen naar openbaar aanbesteden gaan”, aldus de spoorbeheerder.

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbesteding Lelystad Airport is begonnen

Lelystad Airport is al begonnen met de aanbesteding voor de uitbreiding van de luchthaven. Dit terwijl staatssecretaris Wilma Mansveld nog groen licht moet geven voor het Luchthavenbesluit.[slide] De aanbesteding, die op 16 februari gesloten is, gaat om het grootste deel van de 90 miljoen euro kostende uitbreiding. Deze moet Schiphol gaan ontlasten van vakantiereizigers. Dat schrijft FD.nl.

De eerste fase betreft het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen voor het publiek. Deze fase kost rond de 58 miljoen euro. Mansveld neemt naar verwachting in april een besluit over de uitbreiding. Daarna gaat Lelystad pas over tot de daadwerkelijke gunning.

Tweede fase
Lelystad Airport is eigendom van Schiphol, net als de regionale luchthaven Eindhoven. In de tweede fase van de uitbreiding worden de bouw van een terminal en de dienstverlening aanbesteed. De tender van de dienstverlening zal naar verwachting in de zomer van 2015 op de markt komen en de aanbesteding van de bouw van de terminal begin 2016.

Plafond vluchten
Vanuit de markt is er voldoende vraag om Schiphol in 2020 te laten doorgroeien naar 580.000 vluchten. Dit willen milieuorganisaties en omwonenden echter niet. Om de passagiersgroei toch te kunnen accommoderen, moet Lelystad vluchten over gaan nemen. Zonder de uitbreiding van Lelystad dreigt Schiphol sneller aan het plafond van 500.000 vluchten te komen, dan is afgesproken met de milieuorganisaties en omwonenden.

6,7 miljoen passagiers
Lelystad Airport moet de Twin Airport van Schiphol worden. De bedoeling is dat Lelystad in de aanvangfase circa 10.000 vluchten en 1,5 miljoen passagiers gaat verwerken. In de eindfase moet Lelystad Airport circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen hebben, met 6,7 miljoen passagiers. Dit is naar verwachting in het jaar 2043.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link