Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Circulaire economie vereist ander inkoopgedrag

“Een circulaire economie vereist ander inkoopgedrag van de overheid”, stelt Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en Henk Kamp, minister van Economische Zaken in een uitgebreide Kamerbrief over het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kabinet wil meer aandacht voor milieuprestaties en maatschappelijke kosten tijdens en na de levensduur van een product. Het kabinet wil hier een impuls aan geven door als overheid circulair in te kopen.

Dijksma en Kamp beogen hiermee nieuwe markten voor duurzame en circulaire producten en diensten te creëren of te vergroten. Het doel is om in 2020 10 procent circulair in te kopen. “Bij het geven van een impuls aan circulair inkopen, kunnen we gebruik maken van de kennis en ervaring die de afgelopen jaren zijn opgebouwd bij het programma Innovatiegericht inkopen. Overigens kan, naast de publieke sector, uiteraard ook de private sector op dit vlak het goede voorbeeld geven”, stellen Dijksma en Kamp voor.

Als concreet voorbeeld wordt het innovatief aanbesteden in afvalcontracten genoemd. “Hierdoor kunnen sorteer- en verwerkingssystemen op een hoger peil worden gebracht. Zo zijn in 2015 met succes sorteerbedrijven uitgedaagd om, in plaats van 50 procent, tot 90 procent kunststoffen te sorteren.” Het kabinet gaat gemeenten en afvalinzamelaars stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres