Magnifying glass Close

Europese regels geen boosdoener sociaal domein

Het kabinet geeft een verkeerd beeld door te stellen dat gemeenten moeten aanbesteden bij de keuze voor een zorgaanbieder. Dat stelt emeritus hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen tegenover Gemeente.ni, naar aanleiding van een kamerbrief van minister Hugo de Jonge. Telgen, tegenwoordig verbonden aan de Public Procurement Research Centre, benadrukt dat bij 90% van de gemeentelijke zorginkoop niet aanbesteed hoeft te worden.

Het PPRC heeft vorig jaar de contracten binnen de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzocht. Daaruit bleek dat gemeenten in 90% van de gevallen contracteren volgens de open house methodiek. Dat betekent dat cliënten zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen. De aanbestedingsplicht geldt slechts wanneer de gemeente zelf de zorgaanbieders kiest.

Vreemd
Volgens Telgen zijn zowel het Tweede Kamer als het kabinet bekend met dit onderzoek. Hij benadrukt dat het ministerie van VWS zelfs indirect opdrachtgever was. Hij vindt het dan ook vreemd dat de politiek de Europese regels vaak als struikelblok afschildert, en dat bijvoorbeeld GroenLinks en SGP een wetsvoorstel hebben ingediend om de aanbestedingsplicht in het sociaal domein te schrappen.

Regeldruk
De politieke kritiek op de aanbestedingsplicht wordt vaak gekoppeld aan de regeldruk in het sociaal domein. Verplicht aanbesteden zou voor hoge administratieve lasten zorgen en samenwerking bemoeilijken. Ook dat is een onjuiste gedachte, geeft Telgen aan. Hij stelt dat de Europese aanbestedingsrichtlijn Nederland toestaat, en mogelijk zelfs verplicht, om haar eigen regels te maken. Volgens hem is daar niet voor gekozen.

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres