Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

De leergang aanbestedingsrecht voor juristen geeft een volledig en actueel overzicht van alle juridische en praktische facetten van het aanbestedingsrecht. Naast een stevige theoretische basis, waarbij o.a. aandacht wordt geschonken aan de Europeesrechtelijke, civielrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van het aanbesteden, is er ook steeds voldoende aandacht voor vragen uit de praktijk. De juridische achtergrond en de invalshoek van de deelnemers is divers, en geeft een verdere verdieping aan de discussie met de docenten die overigens allen toonaangevend zijn op hun terrein. Ook de nieuwe aanbestedingswet wordt uitgebreid behandeld.

Partner van Aanbestedingscafé:

Training Voorraadbeheer

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain

Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

 

Doel van de 3-daagse training Voorraadbeheer + follow-up sessie op de werkplek

Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.
 

Resultaat van de training Voorraadbeheer

Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.

 

Voor wie is de training Voorraadbeheer bedoeld?

U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.

Meer informatie?
Bezoek voor meer informatie onze website of neem contact op via: [email protected] en 040 – 246 0220. 

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennis-sessie Duurzaam inkopen door aanbestedende diensten - i.s.m. MVO Nederland

Duurzaam inkopen is momenteel volop in de aandacht. Het wordt door Europa en nationale overheid gestimuleerd en overheidsinstanties hebben hierin een voorbeeldfunctie voor inkopend Nederland. Zowel de aanbestedende diensten alsook bedrijven worstelen echter nog met duurzaam aankopen. Aanbesteden is als instrument een uitstekend middel om duurzame inkoop te bevorderen en te realiseren. Maar hoe pas je dit concreet toe in je dagelijkse inkooppraktijk? Om hier antwoord op te geven organiseert De Aanbestedingsacademie op dinsdag 17 september de kennis-sessie Duurzaam inkopen door aanbestedende diensten. Deze kennis-sessie geeft zowel juridisch als vanuit praktisch oogpunt handvatten voor duurzaam inkopen en aanbesteden. Juridische kaders Aan het toepassen van duurzaamheidsaspecten binnen een aanbesteding zitten nogal wat juridische haken en ogen – zo blijkt ook o.a. uit het befaamde ‘koffie-arrest’ rondom een aanbesteding van koffie door de Provincie Noord-Holland. De workshop geeft inzicht in de juridische kaders voor het gebruik van duurzaamheidoverwegingen in publieke aanbestedingen, voornamelijk in het licht van de nieuwe Aanbestedingswet, de verwachte EU richtlijnen voor publieke aanbestedingen en recente jurisprudentie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van de rol van de aanbestedende dienst bij het creëren van economische en maatschappelijke waarde vanuit een breed duurzaamheidsperspectief en vanuit een Total Cost of Ownership-gedachte. Kansen en praktische leermomenten Vanuit MVO Nederland zal antwoord gegeven worden op de vraag welke kansen er voor aanbestedende diensten liggen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Er zullen diverse voorbeelden (best practices) vanuit de praktijk worden aangereikt, zowel vanuit de facilitaire hoek als vanuit de bouwsector, GWW en de zorg. Trainers De kennis-sessie wordt gegeven door Stephan Corvers en Ramona Apostol van Corvers Procurement Services en Shirley Justice (projectmanager duurzaam leveren aan de overheid) van MVO Nederland. Meer informatie op www.aanbestedingsacademie.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Van Kostenbewusteloosheid naar Waardebewustzijn

Dit is één van de hoofdthema’s tijdens de College Tour Purchasing op 17 september door Prof. Dr. Arjan van Weele Prof. Dr. Arjan van Weele organiseert op dinsdag 17 september 2013 in samenwerking met de Inkoopvereniging NEVI de eerste College Tour Purchasing in Nederland met als titel ‘Van Kostenbewusteloosheid naar Waardebewustzijn’. De tour is bedoeld voor inkoopprofessionals. Prof. Dr. Arjan van Weele is een bekende persoonlijkheid in de inkoopwereld. Als geen ander weet hij wetenschap, bedrijfsleven, theorie en praktijk met elkaar te verbinden. In 1990 gaf van Weele zijn intreerede met de titel ‘Ligt bij Inkoop de Eerste Winst?’. Van Weele toonde toen op overtuigende wijze aan dat dit inderdaad het geval was bij bedrijven. Maar hoe zit dat in 2013? Van Weele gaat de discussie aan aan de hand van 3 actuele cases. Inhoud Tour Tijdens de College Tour Purchasing laat Van Weele zien dat de professionalisering van inkoop, zowel voor- als ook nadelen kent. Hij belicht deze aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en case studies. Case 1: De FYRA: Hoe een hogesnelheidstrein op een zijspoor werd gezet Case 2: Case Dockwise: Uitbesteding van bedrijfskritische diensten Case 3: Case Nespresso: Over waardecreatie en het belang van duurzaam inkopen Van Weele zoekt de discussie op met de deelnemers om de oplossingen te verkennen. Sociale media zullen worden ingezet bij het inventariseren van de verschillende oplossingen en ideeen van de deelnemers voor en tijdens het congres. Datum: Dinsdag 17 september 2013 van 09:00 uur tot 18:00 uur Locatie: Landgoed De Horst te Driebergen Kosten: Inschrijvingen voor 10 juli 2013: € 345,-. Na 10 juli: € 395,- Aanmelden: Via het aanmeldingsformulier op www.collegetourpurchasing.nl Informatie: www.collegetourpurchasing.nl Quotes van Prof. Dr. Arjan van Weele: “Inkoop en aanbesteding in een multi-stakeholder omgeving vereisen een goede procurement governance. Met het handboek Inkoop en de aanbestedingswet in de hand kom je er niet’’. Alternatief: ‘Niets is practischer dan goede theorie, mits de theorie aan de praktijk is ontleend’

Partner van Aanbestedingscafé:

Een blik in de spiegel van de coach

zit u nog op de juiste inkoopplek?

In de afgelopen jaren is vanuit vele hoeken binnen inkoop de behoefte aan talentmanagement uitgesproken. Veel inkopers kiezen voor ontwikkeltrajecten die zijn gericht op het vergaren van nieuwe kennis, waarbij met name het IQ wordt aangesproken. Maar hoeveel aandacht heeft u de afgelopen tijd eigenlijk aan uw spirituele intelligentie (SQ) besteed? Deze Intelligentie gaat om het verbindende denken. Het vermogen om ons handelen in een ruimere context te plaatsen. Het is juist deze intelligentie die groei en ontwikkeling van mensen aandrijft.

En dat is precies wat nodig is om bewuste stappen te kunnen zetten in uw inkooploopbaan. The spirit to move!

“U hoeft geen probleem te hebben alvorens een coach in te schakelen. Juist niet! Het zijn vaak ambitieuze mensen die zichzelf onder ogen durven te komen. Een coach kan helpen het inzicht te vergroten in uw drijfveren. De verschillende methodieken vergroten het bewustzijn, waardoor u beter in staat bent uw loopbaandoelen te formuleren en de juiste keuzes te maken”

Tijdens deze dynamische avond staan u en uw loopbaan centraal.  Samen met de andere deelnemers  werkt u met verschillende coachende werkvormen gericht op:

Deelnemersprofiel
De workshop is geschikt voor inkopers op elk niveau die het inzicht in hun professionele ontwikkelkansen wensen te vergroten.

Programma
17.30– 18.00 uur               Ontvangst en broodje
18.00 – 22.00 uur               Workshop

Kosten: € 125,- (excl. BTW) Hierbij zijn inbegrepen de kosten van koffie, thee, frisdrank en broodjes. Schrijf u tijdig in want vol = vol ( Max 20 personen per groep)

Locatie: InQuest, Stadhouderslaan 7, Den Haag

Datum 18 september 2013

>>> inschrijven kunt u hier (klik)

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden voor u (of uw medewerkers) te bespreken, neem contact op met Marc Brugman, Directeur InQuest [email protected] (06-34566059)

PRESENTATOR workshop

Trainer en coach van deze workshop is Els Ruiter. Gedurende haar loopbaan groeide het besef dat zakelijk succes grotendeels afhankelijk is van een goede dialoog; met jezelf en met anderen. Vanuit verschillende functies heeft zij zich daarom gericht op de groeimogelijkheden van professionals. Voor NEVI ontwikkelde zij de leerlijn Persoonlijke Effectiviteit op het niveau van Professional, Expert en Manager. Zij verzorgt zowel individuele (loopbaan)coaching als groepstrainingen op gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit gebaseerd op het geloof in de mogelijkheid van ieder mens om te groeien. Daarbij is zij in staat een sfeer neer te zetten waarin mensen zich veilig genoeg voelen om hun eigen sterktes en zwaktes onder ogen te zien, zodat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes nemen, en hun doelen kunnen realiseren. Woorden die kenmerkend zijn voor haar aanpak: enthousiast, confronterend, betrokken, intuïtief, gestructureerd, doel- en resultaatgericht

Meer informatie: [email protected] of 070-3029040

 

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

De leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gaat zowel in op het geldende Europese aanbestedingsrecht als op de relevante nationale wet-en regelgeving, met inbegrip van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat gebeurt door aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten zien hoe de geldende regels moeten worden begrepen en toegepast én door te laten zien welke veranderingen er in dat verband als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet zullen optreden.

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeentelijk Inkoop Platform

Twee thema’s komen aan de orde tijdens de GIP-bijeenkomst:

1. Actuele jurisprudentie door aanbestedingsadvocaat mr. Tony van Wijk. Met name de laatste uitspraken onder het oude regime en de eerste uitspraken onder het nieuwe regime van het aanbestedingsrecht worden aangekaart.

2. Bestuurlijk aanbesteden versie 2.0 door mr. drs. Tim Robbe. De methodiek van het bestuurlijk aanbesteden is inmiddels doorontwikkeld en sinds kort is er een versie 2.0. Met name deze doorontwikkeling van het bestuurlijk aanbesteden zal tijdens de bijeenkomst worden toegelicht.

Partner van Aanbestedingscafé:

De nieuwe Aanbestedingswet: ervaringen, kansen en knelpunten

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet geldt voor zowel (semi)overheidsorganisaties als nutsbedrijven (speciale sector) die bouw-, leverings- en dienstverleningsopdrachten aanbesteden. Het nieuwe aanbestedingsregime betekent onder meer dat opdrachten in beginsel niet meer mogen worden samengevoegd, eisen, voorwaarden en criteria proportioneel moeten zijn en afwijkingen van de Gids Proportionaliteit goed gemotiveerd moeten zijn.

Wat zijn de eerste ervaringen met de Aanbestedingswet? Worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd? En hoe ontwikkelt zich de klachtafhandeling onder de Aanbestedingswet?

Tijdens deze kennis-sessie worden op praktische wijze de belangrijkste aspecten van de nieuwe Aanbestedingswet behandeld. Aan de hand van een combinatie van theorie en praktijkcasussen wordt u wegwijs gemaakt in de materie. Er zal veel ruimte zijn voor discussie om onderlinge leermomenten en vraagstukken uit de praktijk met elkaar te delen.

De Kennis-sessie wordt gegeven door mr. Chantal Bartels en mr. Leopold Sueters van Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten. Beiden gedegen vakspecialisten en ervaren trainers.

Meer informatie op www.aanbestedingsacademie.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Solids 2013

Het enige gespecialiseerde ontmoetingsmoment voor de bulk- en stortgoedbranche in Nederland is SOLIDS. De tweejaarlijks terugkerende vakbeurs verenigt inkopers én leveranciers die zijn gespecialiseerd in de productie en verwerking van poeders, granulaten en bulkgoed.

Oplossingen kunnen worden gedemonstreerd en worden verkocht aan het volledige spectrum van solids-ingenieurs en beslissingsnemers. het werkterrein loopt uiteen van voeding en drank, tabak, menvoeders, chemie, metaal, plastics en rubber, mineralen, bouwmaterialen, landbouw, meststoffen en farmaceutica.

SOLIDS: Een uitgelezen mogelijkheid om uw laatste technologieën en innovaties te presenteren. Bent u juist op zoek naar de laastste oplossingen voor uw probleem? Dan zal een bezoek aan SOLIDS uw beste tijdsinvestering van het komende jaar zijn. SOLIDS zal gelijktijdig plaatsvinden met PUMPS & VALVES, de vakbeurs voor technologie & innovatie in industriële pompen, kleppen en afsluiters.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/SOLIDS-NL

Partner van Aanbestedingscafé:

Pumps & Valves

PUMPS & VALVES is de meest toonaangevende vakbeurs op het vlak van pompinstallaties en proces componenten voor de Nederlandse procesindustrie. Zijn pompen en kleppen bij andere vakbeurzen slechts een onderdeel van het totale beursconcept, PUMPS & VALVES richt zich uitsluitend op deze sector en is het uitgelezen platform voor een brachespecifieke update.

Leveranciers die actief zijn op het gebied van industriële pompen, (regel)kleppen, afsluiters, filters & filtratie, processing apparatuur (o.a. mengers en roerders), leidingen & pijpleidingen en diensten voor industrie, overheid & pijpleidingbeheerders mogen hier dan ook niet ontbreken. Naast deze deelnemers zijn er ook spelers op het gebied van waterbehandeling aanwezig.

PUMPS & VALVES zal gelijktijdig plaatsvinden met SOLIDS 2013. Naast elkaar maar toch beide met behoud van eigen identiteit. Voor alle technieken binnen de sector, zowel vast als vloeibaar, is er voor toeleveranciers de gelegenheid zichzelf te presenteren.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/PUMPS-NL

Partner van Aanbestedingscafé:

Best Value Business Congres

Vraag je je ook wel eens af waarom je de dingen doet, zoals je ze doet?  Jezelf weer verder kan ontwikkelen binnen je eigen vakgebied? 

 
Hoe kun je als inkoop en verkoop professional de innovatiekracht van bedrijven versterken? Hoe meet je performance en verhoog je de efficiency binnen je organisatie? 
 
Je hoort het tijdens het Best Value Business model congres op 9 oktober 2013, locatie Artis in Amsterdam.
 
Het Best Value Business model congres is hèt congres voor alle professionals die vanuit hun rol betrokken zijn bij Opdrachtgever / Opdrachtnemer relaties.  
 
In één dag bespreken we de nieuwste ontwikkelingen rondom Best Value. Je wordt bijgepraat over innovatief inkopen en verkopen via diverse sprekers waaronder Prof. Dr. Dean Kashiwagi en Prof. Willem Verbeke.
 
Laat je ook inspireren en meld je aan op www.aanmelder.nl/buyersunited of
 
Tip een vriend of relatie.
 
Partner van Aanbestedingscafé:

CIPS Annual Conference 2013

If you are looking for practical advice that will help you develop your job, your organisation and your career, come to the CIPS Conference on 10 October at Kings Place, London. Learn the skills and techniques to turn supply chain threats into opportunities, understand the latest professional trends, and prepare your career to meet the challenges of the future.
 
Get an insight from top procurement professionals on how they are dealing with their procurement and supply chain challenges. Plus hear how entrepreneur Gerald Ratner turned his business demise into a learning curve which resulted in another hugely successful business.
 
All of this is on the programme for the event at Kings Place in central London.
 
Also, you will be able to hear from experts in categories including facilities, office supplies and professional services on how to make the most of these big spend areas.
Attend the CIPS Annual Conference to:
 
 
Come to the CIPS Annual Conference on 10 October and play your part in building the profession of the future.
 
Book your place today!
www.cipsannualconference.com
Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk B

Deze 6-daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Training InkoopMarketing

Deze 3-daagse training wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
7/11, 14/11, 21/11

Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Dag van het Elektronisch Aanbesteden

2e editie Dag van het Elektronisch aanbesteden 
Kennis opdoen en bijblijven

Op 7 november 2013 is de 2e editie van de Dag van het Elektronisch Aanbesteden in Houten. Bedoeld voor inkopers die op de hoogte willen blijven en nieuwe kennis willen opdoen over deze snel groeiende manier van inkopen en aanbesteden.

De ontwikkelingen op het gebied van elektronisch aanbesteden en nieuwe wetgeving volgen elkaar in rap tempo op. Logisch, als je bedenkt dat nagenoeg alle aanbestedingsprocedures binnen een paar jaar volledig gedigitaliseerd zullen zijn.

Op de Dag van het Elektronisch Aanbesteden is het hoofdthema digitaal inkopen in al haar facetten. Denk aan praktijkvoorbeelden, veranderende europese wet- en regelgeving, interessante workshops maar ook demo’s van de beschikbare systemen.  En, we krijgen een inkijkje over hoe alle digitale hulpmiddelen ons leven over 10 jaar er uit laat zien en wat we kunnen verwachten op het gebied van elektronisch aanbesteden.

De ruim 250 deelnemers aan de 1e editie van de Dag van het Elektronisch Aanbesteden in 2012, waardeerden het congres met een 8,2.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op:www.dagvanhetelektronischaanbesteden.nl.

De Dag van het Elektonisch Aanbesteden is een initiatief van 4 marktpartijen in aanbestedingssoftware. Negometrix, Aanbestedingskalender.nl, Projectned en CTM Solustion.

Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop InkoopScan

Deze workshop wordt gehouden van 10:00 tot 17:00.
De prijs voor deze workshop is € 749,- excl. BTW
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Cursus Voorraadbeheer

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain

Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.
 
Doel van de training
Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.
 
Resultaat 
Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.
 
Voor wie is de training bedoeld?
U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op onze website. Of neem contact op via [email protected] of via 040 246 0220. 
Partner van Aanbestedingscafé:

Banenruil Live Experience

“Wat voor mensen zouden dat nu zijn die zich hebben geregistreerd?”
“Het zou mooi zijn als je dat zou kunnen zien op de site.” Om aan deze wensen tegemoet te komen organiseren we op 12 november de eerste Banenruil Live Experience.

Programma:

Ontvangst vanaf 10.30 uur met koffie en een broodje.

11.00 uur Max Boodie over Banenruil.nl
11.15 uur Harry Weststeijn over arbeidvoorwaarden
11.45 uur Break 1
12.00 uur Peter Verbaas over de ruileconomie
12.30 uur Het Banenruilplein
13.30 uur Afsluiting
13.45 uur Broodje (voor onderweg?)

Aanmelden voor dit event kan via deze link

Partner van Aanbestedingscafé:

Voorraadbeheer

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain

Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

Doel van de 3-daagse training Voorraadbeheer + follow-up sessie op de werkplek

Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.

Resultaat van de training Voorraadbeheer

Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.

Voor wie is de training Voorraadbeheer bedoeld?

U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.

Voor meer informatie klik hier!

Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop Contractmanagement

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Empack Zwolle 2013

EMPACK Zwolle spitst zich als regionale verpakkingsbeurs, zowel op het vlak van exposanten als bezoekers, toe op de provincies Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Friesland. Hiermee onderscheidt deze vakbeurs zich van de jaarlijkse editie van EMPACK ‘s-Hertogenbosch, die in het voorjaar plaatsvindt.

Net als de voorgaande jaren wordt met de parallelle organisatie van FOODTECH Zwolle 2013 ingespeeld op de wisselwerking tussen de verpakkings- en voedingsmiddelensector, zodat de bezoeker een totaaloverzicht krijgt van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van voeding en verpakking.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/EMPACKZwolle-NL

Partner van Aanbestedingscafé:

Foodtech Zwolle 2013

Speciaal gericht op de Noord- en Oost Nederlandse markt is er de vakbeurs FOODTECH Zwolle. Deze regionale vakbeurs spitst zich toe op de producerende en verwerkende voedingsmiddelenindustrie. Beslissingsbevoegde professionals treffen exposanten onder andere op het gebied van procestechnologie, meet-, analyse- & inspectieapparatuur, IT & automatisering, kwaliteit, bouw en inrichting, hygiëne en klimaatbeheersing.

FOODTECH Zwolle wordt gelijktijdig georganiseerd met EMPACK Zwolle, waardoor er wordt ingespreeld op de wisselwerking tussen de verpakkings- en voedingsmiddelensector. Een uitstekende combinatie die voor beide vakbeurzen als versterkende factor fungeert. Naast het exposanten aanbod is er voor de bezoekers een sterk inhoudelijk programma waar praktische tips en oplossingen worden aangereikt.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.easyFairs.com/FOODTECHZwolle-NL

Partner van Aanbestedingscafé:

Lean Procurement

Studiedag Lean Procurement

Komt uw inkoop wel toe aan wat uw klant werkelijk wenst? Baart het u zorgen dat leveranciers niet doen wat goed is voor u en uw klanten? Ontdek dat inkoop slimmer kan én hoe uw leverancier meer gaat presteren.

Met Lean Procurement leert u om verspilling uit uw inkoop te halen en te doen wat echt waardevol is. U bereikt meer met minder! Zodat u de juiste ‘snaar’ bij uw leverancier raakt en innovatie in de keten vanzelfsprekend wordt.

Programma Studiedag Lean procurement:

• Inleiding en basisprincipes van Lean Procurement;

• Leren zien wat uw klant zegt…;

• Inrichten (resultaatgerichte) ketensamenwerking;

• Lean Procurement; garantie op borging van kwaliteit.

Geïnteresseerd geraakt? Kijk dan op www.covalis.nl of bel Covalis Bv Tom van de Ven 013- 7620042 of 06-11344112.

Partner van Aanbestedingscafé:

Succes met facilitaire prestatie-inkoop

Tijdens het Facto Magazine middagcongres wordt uw kennis in één middag bijgespijkerd over facilitaire prestatie-inkoop.Ontdek wat nu eigenlijk de werkelijke toegevoegde waarde is van een leverancier. En leer hoe u het beste uit uw leverancier kunt halen. Meer informatie....

Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop Aanbesteden van Leerlingenvervoer

Workshop Aanbesteden van leerlingenvervoer

Het aanbesteden van leerlingenvervoer lijkt op het eerste gezicht geen complexe aangelegenheid. Toch wordt er met regelmaat door afgewezen inschrijvers geprocedeerd over de uitkomst van een aanbestedingsprocedure en kent het in de praktijk een aantal haken en ogen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Fouten en onzorgvuldigheden kunnen namelijk in het aanbestedingsproces langdurige en soms vergaande gevolgen voor de uitvoering en de kosten van het vervoer.

Tijdens de workshop Aanbesteden van leerlingenvervoer leert u niet alleen op welke manier u bij de aanbesteding van leerlingenvervoer aan de regelgeving van de nieuwe Aanbestedingswet kunt voldoen. De workshop voorziet u daarnaast volop van praktische informatie en do’s en dont’s over hoe de aanbesteding zo in te richten dat u het aanbestedingsproces op een vlotte en efficiënte manier kunt doorlopen en bovendien in de uitvoeringsfase een efficiëntieslag en kostenbesparing kunt realiseren.
De workshop wordt georganiseerd door de Aanbestedingsacademie op 19 november 2013 en vindt plaats in het NBC congrescentrum te Nieuwegein. De workshop is bedoeld voor medewerkers van aanbestedende diensten die zich met het aanbesteden van leerlingenvervoer bezighouden (o.a. beleidsmedewerkers, inkopers en juridisch medewerkers) en wordt gegeven door Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten en adviesorganisatie 12-21.

Meer informatie over deze workshop vindt u op de site www.aanbestedingsacademie.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:

College Tour Purchasing

Wat kunnen we leren van 30 jaar inkoopgeschiedenis om zo meer winst te maken de komende 10 jaar?

Prof. Dr. Arjan van Weele organiseert op woensdag 20 november 2013 in samenwerking met de Inkoopvereniging NEVI de eerste College Tour Purchasing in Nederland met als titel ‘Van Kostenbewusteloosheid naar Waardebewustzijn’.

De tour is bedoeld voor inkoopprofessionals. Prof. Dr. Arjan van Weele is een bekende persoonlijkheid in de inkoopwereld. Als geen ander weet hij wetenschap, bedrijfsleven, theorie en praktijk met elkaar te verbinden. 

In 1990 gaf van Weele zijn intreerede met de titel ‘Ligt bij Inkoop de Eerste Winst?’. Van Weele toonde toen op overtuigende wijze aan dat dit inderdaad het geval was bij bedrijven. Maar hoe zit dat in 2013? Van Weele gaat de discussie aan aan de hand van 3 actuele cases.

Inhoud Tour
Tijdens de College Tour Purchasing laat Van Weele zien dat de professionalisering van inkoop, zowel voor- als  ook nadelen kent. Hij belicht deze aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en case studies.         
Case 1: De FYRA: Hoe een hogesnelheidstrein op een zijspoor werd gezet
Case 2: Case Dockwise: Uitbesteding van bedrijfskritische diensten
Case 3: Case Nespresso: Over waardecreatie en het belang van duurzaam inkopen 

Van Weele zoekt de discussie op met de deelnemers om de oplossingen te verkennen. Sociale media zullen worden ingezet bij het inventariseren van de verschillende oplossingen en ideeen van de deelnemers voor en tijdens het congres.

Datum:              Woensdag 20 november 2013 van 09:00 uur tot 18:00 uur 
Locatie:             Landgoed De Horst te Driebergen
Kosten:              € 395,- Met meerdere collega’s 15% korting per persoon.
Aanmelden:       Via het aanmeldingsformulier op 
                          www.collegetourpurchasing.nl
Informatie:        www.collegetourpurchasing.nl 

Quotes van Prof. Dr. Arjan van Weele:
“Inkoop en aanbesteding in een multi-stakeholder omgeving vereisen een goede procurement governance.  Met het handboek Inkoop en de aanbestedingswet in de hand kom je er niet’’.

Alternatief: ‘Niets is practischer dan goede theorie, mits de theorie aan de praktijk is ontleend’

Partner van Aanbestedingscafé:

Impact van maatschappelijke ontwikkelingen op inkoop en zorg

Voormalig staatssecretaris VWS en hoofd inkoop UMCU belichten ieder vanuit hun eigen perspectief hoe inkoop in een zorginstelling dient te anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg.

Mevrouw Veldhuijzen van Zanten was van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte I. Zij gaat in op hoe de gezondheidszorg zich de laatste jaren heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen zij in de toekomst voorziet. Verder komt aan de orde komt welke impact dit op zorginstellingen heeft en hoe zij op deze veranderingen zouden moeten acteren. Meer specifiek behandelt zij ook welke verantwoordelijkheid en toegevoegde waarde inkoop hierbij kan hebben.

De heer Schrijnemakers is hoofd inkoop van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Hij gaat in op de dagelijkse inkooppraktijk binnen een van de grootste publieke zorginstellingen van ons land en laat zien hoe actuele landelijke ontwikkelingen de inkoopfunctie beïnvloeden.

Programma:
17.30 uur Ontvangst met broodjes
18.30 uur Welkom door de voorzitter NEVI Kring Noordwest, Marleen Baars en de voorzitter NEVI Zorg, Hans Bax
18.50 uur Marlies Veldhuijzen van Zanten: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidzorg’
19.45 uur Paul Schrijnemakers: ‘Inkoop in een academisch ziekenhuis’.
20.30 uur Netwerkborrel

Locatie: UMCU te Utrecht

Aanmelden via: https://www.nevi.nl/events/nevi-kringbijeenkomsten?onid=101488

Partner van Aanbestedingscafé:

Packaging Innovations 2013

PACKAGING INNOVATIONS, een event waar creativiteit, branding en marketing samen komen, vindt eind november voor de derde maal plaats in Nederland. Verpakking is de beslissende factor op het point of sale, het design en ontwerp hiervan moet de boodschap in het schap dus overbrengen. PACKAGING INNOVATIONS gaat in op vorm, materiaal & design van verpakking.

Op dit event krijgt de bezoeker antwoord op de vraag: welke oplossingen met betrekking tot acties voortkomend uit wetgeving zijn er? Hoe kan ik door middel van innovaties kosten reduceren? Welke volledig afbreekbare en bijzondere materialen zijn er op de markt? Hoe maak ik mijn verpakking intelligent? Wat zorgt vervoor dat de consument mijn verpakking in het schap kiest?

PACKAGING INNOVATIONS heeft laten zien dat zowel marketing als verpakkingskundige samen kunnen komen om de laatste trends en onwikkelingen te beleven. Be inspired!

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Leverancierscoaching

Studiedag Leverancierscoaching (vervolg op Lean Procurement)

Komt uw inkoop wel toe aan wat uw klant werkelijk wenst? Baart het u zorgen dat leveranciers niet doen wat goed is voor u en uw klanten? Ontdek dat inkoop slimmer kan én hoe uw leverancier meer gaat presteren.

Met Lean Procurement leert u om verspilling uit uw inkoop te halen en te doen wat echt waardevol is. U bereikt meer met minder! Zodat u de juiste ‘snaar’ bij uw leverancier raakten innovatie in de keten vanzelfsprekend wordt.

Programma Studiedag Leverancierscoaching:

• Zet uw leveranciers aan tot proces- en productinnovatie;

• Het inrichten van ontwikkelmodel leveranciers;

• Het (meetbaar) coachen van uw leveranciers.

Kijk op www.covalis.nl voor meer informatie over de studiedagen of bel Tom van de Ven 013-7620042 of 06-11344112.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeentelijk inkoop platform

Na een voorbereiding van ongeveer 10 jaar is per 1 april 2013 de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Op hetzelfde moment ook nog het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de klachtenregeling. Daarnaast nog de facultatieve Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten.

Inmiddels hebben gemeenten iets meer dan een half jaar ervaring met deze nieuwe wet- en regelgeving. Deze ervaringen, zowel van gemeenten als inschrijvende partijen, komen aan de orde tijdens de vervolgbijeenkomst van het Gemeentelijk Inkoop Platform op donderdag 28 november a.s. in Utrecht.
Invulling van de bijeenkomst:

Uiteraard zijn de VNG en PIANOo ook uitgenodigd en leveren wellicht ook nog een bijdrage.

Programma bijeenkomst:
Datum: donderdag 28 november 2013
Plaats:  Het Vechthuis te Utrecht
Tijd:

14.00 – 17.30 uur overleg (mededelingen, thema, rondvraag)
17.30 – 18.15 uur aperitief
18.15 – 20.00 uur diner

Kosten GIP bijeenkomst 28 november 2013:
€ 299,- (excl. BTW) per persoon.
2e en volgende persoon € 269,- (excl. BTW) per persoon.

Partner van Aanbestedingscafé:

Contractmanagement: Grip op Resultaat

Contractmanagement: Grip op Resultaat

Contractmanagement wordt steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken de waarde van contractmanagement. Er ontstaat behoefte om behaald onderhandelingsresultaat daadwerkelijk in de praktijk verzilveren; om inzicht te hebben in uitgaven en daarmee cashflow te managen of nieuwe vraag te sturen; om te weten welke verplichtingen, kansen en risico’s er eigenlijk zijn; om proactief het nakomen van afspraken te managen en niet in het minst om contracten te laten aansluiten op actualiteit en veranderingen. Kortom: Grip voor u en uw stakeholders!

Onze training: ‘Grip op resultaat’ helpt u bij het realiseren van uw contractmanagement doelstellingen en verbeteren van uw resultaat. Wij bieden u inzicht in hoe u met contractmanagement meer grip krijgt op contractinhoud, afspraken, processen enerzijds maar ook op omgeving en veranderingen hierin.

“Grip op resultaat” is de vervolgtraining die u de mogelijkheid biedt om met uw eigen cases in de hand en vanuit uw eigen context contractmanagement verder te professionaliseren, performance te verbeteren.

We verwachten van u dat u de basisprincipes van de workshops van Cécile van Velsen kent: Wat is Contract beheer, Contract management en Leveranciersmanagement? Wat is de rol binnen een organisatie en welke definities horen hier bij?

In vijf stappen naar performance:

De 5 stappen van contractmanagement zijn ook in deze training leidend:
1. Inventarisatie en analyse
2. Structuur
3. Classificatie en Implementatie
4. Monitoring en Evaluatie
5. Professionalisering

De focus zal liggen op verdieping per stap en vertaling naar de praktijk. Weten ‘WAT’ de stappen inhouden is nog geen garantie voor resultaat. De combinatie met ‘HOE’ u de theorie vertaalt naar uw eigen case en context, zorgt voor uw resultaat en succes met contractmanagement, waarde voor uw stakeholders. Werkelijk grip dus!

We gaan ook aan de slag met het krachtenveld waar je als contractmanager mee te maken hebt. Welke stakeholders zijn er? Waar loop je tegenaan? Wat is de belangen dynamiek en welke invloed wil en kun jij daarop hebben?

Moderators:
Cécile van Velsen C.M.vanVelsen Contractmanagement Advies en Training Expert CM
Karin Andela Procurement Coach van Value by People. Beiden bevlogen 10.000+ experts!

Trainingsdatum: 13 december 2013 (inschrijven tot 6 december 2013)

Tijd: 9.30 – 17.00

Kosten: € 595,- (excl. BTW) p.p. (incl. Lunch, borrel en parkeren)

Locatie: Tafel van Tricht in Tricht (bij Geldermalsen)

Voor meer informatie en inschrijven: ce[email protected] || tel: 06 23 80 55 51 || www.cmvanvelsen.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Gratis praktijkbijeenkomst Nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe aanbestedingsregels vragen om bewust handelen. Nu de nieuwe aanbestedingswet een poosje in werking is, komen ook de eerste leerervaringen aan het licht. De eerste ervaringen geven inzicht in hoe de nieuwe regels ingezet kunnen worden. Daarom organiseert BouwregieNetwerk Nederland en praktijkseminar waarbij sprekers van Commissie van AanbestedingsexpertsRoyal HaskoningDHVAT Osborne Legal en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers op donderdagmiddag 23 januari in Utrecht u adviseren over deze nieuwe aanbestedingswet.

Naast ervaringsuitwisseling zullen praktisch hanteerbare aandachtspunten centraal staan tijdens de bijeenkomst. Na afloop van het seminar weet u hoe u bewust om kan gaan met de nieuwe aanbestedingswet. 

Informatie over dit seminar:

Datum
Donderdag 23 januari 2013
Tijd
13:30 – 17:00 uur
Locatie
Utrecht, nabij Utrecht CS
Doelgroep
Publieke (overheid en semi-overheid) opdrachtgevers.
Kosten
Kosteloos voor bovenstaande doelgroep, anderen betalen €295,-

Klik hier voor meer informatie

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk A

Deze 7-daagse leergang “Tactische” InkoopPraktijk (A) wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
28/1, 4/2, 11/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3

Prijs: € 4.543 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop inkoop van flexibele arbeid voor overheidsorganisaties

Organisaties moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen die zowel vanuit regelgeving als conjunctuurschommelingen ontstaan. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een steeds belangrijker deel bevindt zich in de flexibele schil. Tegelijkertijd is er een constante druk op de budgetten. Inkopers en HR-professionals kunnen door meer inzicht te verkrijgen over inhuur, de kosten van ingeleend personeel duurzaam verlagen, met behoud van kwaliteit.

Met deze workshop krijgt u in één middag inzicht in de achtergronden van inleen, visies op inleenstrategie, de transparante opbouw van inleentarieven en relevante inleenrisico´s. Voor u als professioneel (HR) Inkoper is inzicht in de tariefopbouw en doelstellingen van uw leverancier van tijdelijk personeel noodzakelijk. De nieuwe inzichten geven u de mogelijkheid om samen met uw leveranciers kostenverlagende verbeteringen te identificeren en door te voeren.

Inhoud workshop:

De workshop wordt gegeven door twee, in hun vakgebied, ervaren moderatoren.

Moderators:    
Bertrand Prinsen, managing partner bij Labor Redimo
Wim Nieland, directeur publiek bij inkoopadviesbureau Aeves

Data:              
De workshop wordt gegeven op twee verschillende data:

Dinsdag 28 januari 2014
Donderdag 6 maart 2014

Programma:    
12.00 – 12.45 uur lunch
12.45 – 17.15 uur workshop
17.15 – 18.00 uur borrel

Kosten:            
€ 295,- (excl. btw) p.p. (incl. lunch en borrel).

Locatie:          
Aeves, Brinklaan 34 Bussum.

Doelgroep:      
Senior inkopers, contractmanagers en HR-professionals uit de publieke sector.

Inschrijven:      
Inschrijven voor de workshop kan door een e-mail te sturen naar [email protected]
met uw naw-gegevens, factuuradres en eventueel uw inkoopordernummer. U
ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging.

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contractmanagement

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
30/1, 6/2, 13/2, 6/3, 13/3, 20/3

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeentelijk inkoop platform

Thema: Gebruik en beoordeling van EMVI-criteria
(inclusief presentatie EMVI-criteriabibliotheek) 
gepresenteerd door dr. Fredo Schotanus en het CROW.

Partner van Aanbestedingscafé:

5e Nationale Contractmanagement Conferentie

Op dinsdag 11 februari 2014 vindt de 5e Nationale Contractmanagement Conferentie plaats. Deze eerste lustrum uitvoering van de succesvolle conferentie gaat dieper in op de activiteiten waar de contractmanager dagelijks zijn tijd aan besteed. In zes workshops die ieder twee keer gehouden zullen worden behandelen specialisten in hun vakgebied de contractmanagement activiteiten waar iedere contractmanager mee te maken heeft: prestatiemonitoring en -management, relatiemanagement, financiën, contract beheer, pricing en issue en risicomanagement.

Meer informatie treft u aan: http://www.cmpartners.nl/agenda
telefonisch: 0852 10 05 31, per mail: [email protected]

Partner van Aanbestedingscafé:

Postacademische opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014/ doorgang gegarandeerd

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische. Aan de hand van casuistiek en praktijk.

www.jpao.nl/ opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop inkoop van flexibele arbeid voor overheidsorganisaties

Organisaties moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen die zowel vanuit regelgeving als conjunctuurschommelingen ontstaan. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een steeds belangrijker deel bevindt zich in de flexibele schil. Tegelijkertijd is er een constante druk op de budgetten. Inkopers en HR-professionals kunnen door meer inzicht te verkrijgen over inhuur, de kosten van ingeleend personeel duurzaam verlagen, met behoud van kwaliteit.

Met deze workshop krijgt u in één middag inzicht in de achtergronden van inleen, visies op inleenstrategie, de transparante opbouw van inleentarieven en relevante inleenrisico´s. Voor u als professioneel (HR) Inkoper is inzicht in de tariefopbouw en doelstellingen van uw leverancier van tijdelijk personeel noodzakelijk. De nieuwe inzichten geven u de mogelijkheid om samen met uw leveranciers kostenverlagende verbeteringen te identificeren en door te voeren.

Inhoud workshop:

De workshop wordt gegeven door twee, in hun vakgebied, ervaren moderatoren.

Moderators:    
Bertrand Prinsen, managing partner bij Labor Redimo
Wim Nieland, directeur publiek bij inkoopadviesbureau Aeves

Data:               
De workshop wordt gegeven op twee verschillende data:

Dinsdag 28 januari 2014
Donderdag 6 maart 2014

Programma:    
12.00 – 12.45 uur lunch
12.45 – 17.15 uur workshop
17.15 – 18.00 uur borrel

Kosten:            
€ 295,- (excl. btw) p.p. (incl. lunch en borrel).

Locatie:           
Aeves, Brinklaan 34 Bussum.

Doelgroep:      
Senior inkopers, contractmanagers en HR-professionals uit de publieke sector.

Inschrijven:      
Inschrijven voor de workshop kan door een e-mail te sturen naar [email protected]
met uw naw-gegevens, factuuradres en eventueel uw inkoopordernummer. U
ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging.

Partner van Aanbestedingscafé:

Training Contractmanagement "Grip op Resultaat"

Contractmanagement: Grip op Resultaat

Contractmanagement wordt steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken de waarde van contractmanagement. Er ontstaat behoefte om behaald onderhandelingsresultaat daadwerkelijk in de praktijk verzilveren; om inzicht te hebben in uitgaven en daarmee cashflow te managen of nieuwe vraag te sturen; om te weten welke verplichtingen, kansen en risico’s er eigenlijk zijn; om proactief het nakomen van afspraken te managen en niet in het minst om contracten te laten aansluiten op actualiteit en veranderingen. Kortom: Grip voor u en uw stakeholders!

De Training: ‘Grip op resultaat’ helpt u bij het realiseren van uw contractmanagement doelstellingen en verbeteren van uw resultaat. Wij bieden u inzicht in hoe u met contractmanagement meer grip krijgt op contractinhoud, afspraken, processen enerzijds maar ook op omgeving en veranderingen hierin.

“Grip op resultaat” is de vervolgtraining die u de mogelijkheid biedt om met uw eigen cases in de hand en vanuit uw eigen context contractmanagement verder te professionaliseren, performance te verbeteren.

We verwachten van u dat u de basisprincipes: Wat is Contract beheer, Contract management en Leveranciersmanagement? Wat is de rol binnen een organisatie en welke definities horen hier bij?

In vijf stappen naar Resultaat:

De 5 stappen van contractmanagement zijn ook in deze training leidend:
1. Inventarisatie en analyse
2. Structuur
3. Classificatie en Implementatie
4. Monitoring en Evaluatie
5. Professionalisering en Leveranciersmanagement

De focus zal liggen op verdieping per stap en vertaling naar de praktijk. Weten ‘WAT’ de stappen inhouden is nog geen garantie voor resultaat. De combinatie met ‘HOE’ u de theorie vertaalt naar uw eigen case en context, zorgt voor uw resultaat en succes met contractmanagement, waarde voor uw stakeholders. Werkelijk grip dus!

We gaan ook aan de slag met het krachtenveld waar je als contractmanager mee te maken hebt. Welke stakeholders zijn er? Waar loop je tegenaan? Wat is de belangen dynamiek en welke invloed wil en kun jij daarop hebben? Wat is het doel van het contract en hoe vertaal je dat naar goede KPI’s.

Moderator: Cécile van Velsen C.M.vanVelsen Contractmanagement Advies en Training Expert CM
Zij is een bevlogen 10.000+ expert!

Trainingsdatum: 7 maart 2014 (inschrijven tot 21 februari 2014)

Tijd: 9.30 – 17.00

Kosten: € 595,- (excl. BTW) p.p. (incl. Lunch, borrel en parkeren)

Locatie: (tbd)

Voor meer informatie en inschrijven: ce[email protected] || tel: 06 23 80 55 51 || www.cmvanvelsen.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

postacademische opleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk/ doorgang gegarandeerd

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische. Aan de hand van casuistiek en praktijk.

www.jpao.nl/ opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

cursus Contractmanagement

Steeds meer zaken worden uitbesteed middels langlopende contracten.

Om de ’opbrengsten’ van een afgesloten contract blijvend te maximaliseren is goed contractmanagement vereist. 

In de driedaagse cursus Contractmanagement leert u hoe u contractbeheer opzet, de leverancierprestaties bewaakt en uw leverancier prikkelt tot innovatie en verbetering.  Dus hoe haal ik meer uit mijn leverancierscontracten!

Het opzetten van prestatiecontracten komt ook ruimschoots aan de orde, evenals het werken met Service Level Agreements.

De relatie naar uw eigen situatie gaat u al tijdens de cursus leggen. Daardoor komen kansen en verbetermogelijkheden al direct in beeld

 Deze cursus is niet alleen bestemd voor inkopers, maar ook voor contractmanagers, managers facilitaire zaken en andere personen in Facilitaire en Technische diensten die zelf verantwoordelijk zijn voor het inkopen van goederen en diensten.

Inhoud

 Dag 1

Introductie inkoop- en contractmanagement

            Wat is contractmanagement?

Waarde creatie van inkoop

Het inkoopproces

Hoe het inkoopproces inrichten om te komen tot succesvol

   contractmanagement

Hoe krijg ik grip op geld, risico’s en leveranciersprestaties

Doorzie hoe een leverancier kan bijdragen aan het succes van uw organisatie.

           

Je leert hoe je contractmanagement aanpakt

 

Dag 2

Tips & tricks van de offerte-aanvragen

Het lezen en beoordelen van (leveranciers) contracten

Hoe verkrijg ik naast grip ook groei in mijn leverancierscontracten?

Hoe om te gaan met leveranciers?

Onderhandelen over contracten: Leer welke onderhandelingsmethoden er zijn en hoe ze je het beste bij je doel brengen

           

Je leert zien hoe het spel van inkoop en verkoop werkt en hoe je je doelen bereikt

 

Dag 3

Hoe zorg ik er voor dat een leverancier zijn best blijft doen?

            Hoe leidt dat tot continue verbetering?

Hoe hou ik een vinger aan de pols en hoe krijg ik tijd vrij voor de echt belangrijke zaken?

Hoe stel ik een contract op?

Hoe maak ik een contract resultaatgericht? Welke elementen gebruik ik in de SLA (service level agreement)?

Hoe bepaal ik de risico’s en hoe dek ik ze af?

De onderwerpen worden ondersteund met praktische voorbeelden uit je eigen werk, zodat er tijdens de cursus al kansen in beeld komen

Partner van Aanbestedingscafé:

Voorraadbeheer training

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain
Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

 
Doel van de training
Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.
 
Resultaat 
Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.
 
Voor wie is de training bedoeld?
U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op onze website. Of neem contact op via [email protected] of via 040 246 0220. 
Partner van Aanbestedingscafé:

Workshop adviesvaardigheden voor inkopers van overheidsorganisaties

Inkopers zitten zelf zelden echt aan de knoppen; zij ondersteunen eerder budgethouders bij hun inkooptrajecten. Trajecten die veelal zeer complex zijn: met veel betrokken personen die verschillende belangen hebben. Dat maakt de functie van inkoper een veelzijdige die verschillende competenties vraagt. In aanvulling op inhoudelijke vakkennis zijn goede adviesvaardigheden cruciaal om succesvol te zijn. Immers, als inkoper heb je geen formele macht om beslissingen af te dwingen. Je wilt echter wel invloed uitoefenen op de besluitvorming.

De workshop Adviesvaardigheden is gericht op het leren effectief beïnvloeden van je gesprekspartners. Van nature heeft iedereen een voorkeursstijl waarmee men te werk gaat. Maar wat als die niet werkt? Stijlflexibiliteit in de breedte (verschillende stijlen kunnen beheersen) en in de diepte (toepassen van geavanceerdere gesprekstechnieken binnen een stijl) dragen sterk bij aan je persoonlijke effectiviteit. Dat is geen kwestie van ‘een trucje’ leren. Het is belangrijker zicht te hebben op die vaardigheden die werken in verschillende situaties en die dan ook goed te kunnen toepassen.

 

Inhoud workshop:
Tijdens de workshop bieden we praktische handvatten om je stijlflexibiliteit te vergroten, ondersteund met korte oefeningen en toepassingstips. Aan de orde komen:

De workshop wordt gegeven door twee, op hun vakgebied, ervaren moderatoren:

Moderatoren:  
Maurits Verweij, Eigenaar MM Organisatieadvies en Realisatie
Wim Nieland, directeur Publiek bij inkoopadviesbureau Aeves

Datum:            
dinsdag 18 maart 2014

Programma:    
12.00 – 12.45 uur lunch
12.45 – 17.15 uur workshop
17.15 – 18.00 uur borrel

Kosten:          
€295,- (excl. BTW) p.p. (incl. Lunch en borrel)

Doelgroep:      
inkoopmanagers, inkoop-teamleiders en (senior-)inkopers uit de publieke sector

Inschrijven:      
Stuur een e-mail naar [email protected] met uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en eventueel een inkoopordernummer. U ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging van deelname.

Partner van Aanbestedingscafé:

Basiscursus inkoop voor lokale overheden

Tijdens deze 4-daagse cursus wordt de elementaire kennis voor de inkoopfunctie (zowel theoretisch, maar zeker ook praktisch) behandeld.

Partner van Aanbestedingscafé:

postacademische opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Training InkoopMarketing

Deze 3-daagse training wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
27/3, 3/4, 10/4

Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Training Inkoop Marketing

Deze 3-daagse training wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums: 27/3, 3/4, 10/4
Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

InkoopPraktijk B

Deze 6-daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums: 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 6/5, 13/5
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk B

Deze 6-daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 6/5, 13/5

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Opleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Seminar Externe Inhuur

Met veel plezier organiseren wij voor de 6e keer ons seminar waarbij de inhuur van externen centraal staat. Ook dit jaar presenteren interessante en enthousiaste gastsprekers over actuele onderwerpen die er toe doen. Het seminar is tevens een goede gelegenheid om te discussiëren over actuele en praktijkgerichte onderwerpen. De gepresenteerde “best practices” zijn in de praktijk eenvoudig toepasbaar.

Doelgroep
Dit seminar is interessant voor inkoop en HR professionals die zich bezighouden met de inhuur van extern personeel. Het seminar is niet toegankelijk voor leveranciers van tijdelijk personeel zoals uitzend-en detacheringorganisaties.

Deelname
Om de kwaliteit van deelnemers te waarborgen, is deelname aan dit seminar op basis van ‘invitation only’. Geen uitnodiging ontvangen maar wel interesse voor dit seminar?! Neem dan contact met ons op via [email protected] .

Meer informatie over de onderwerpen, gastsprekers, etc.: http://www.harveynash.com/nl/seminar2014/

Partner van Aanbestedingscafé:

Opleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Best Practice ICT

U weet als geen ander dat het ICT landschap snel veranderd. Aan de ene kant interne klanten die steeds hogere eisen stellen in verband met de technologische ontwikkelingen én aan de andere kant de druk op budgetten en kosten die steeds verder toenemen. Het één sluit het ander echter niet uit.

De mate waarin outsourcing van uw ICT-diensten voordelen oplevert, verschilt per organisatie. Tijdens de interactieve Best Practice geeft Het NIC u inzichten of outsourcen in uw specifieke situatie een efficiënte en effectieve oplossing kan zijn. In onze Best Practice bespreken

(gast)sprekers de afwegingen die u kunt maken om de best passende ICT-partner te contracteren. Dit aan de hand van de thema’s ‘Outsourcen of zelf doen’ en ’Innovatief of traditioneel aanbesteden‘. Daarnaast lichten we enkele praktijkvoorbeelden toe.

Meld u hier direct aan voor de gratis kennissessie!

Datum 15 april 2014
Tijd:  09.30-13.00 uur (inclusief lunch)
Plaats:  Niekée, Oranjelaan 300, Roermond Onderdeel van Stg. Onderwijs Midden-Limburg

Let op: er is een maximum gesteld van 40 deelnemers, dus wees er snel bij.

Het doel dat Het NIC nastreeft is om zo veel mogelijk kennis te delen met haar relaties en uitwisseling van inzichten én ervaringen tussen haar relaties onderling. Vandaar dat deelname aan de Best Practice geheel kosteloos is.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 15 april en wensen u alvast een informatieve bijeenkomst toe.

Partner van Aanbestedingscafé:

Categoriemanagement voor overheidsorganisaties

In de publieke sector omarmde de Rijksoverheid als eerste het idee van categoriemanagement. Veel andere (semi-)publieke organisaties, zoals de UMC’s en Politie implementeren dit gedachtegoed inmiddels ook. En niet zonder reden!

In de kern draait categoriemanagement om het intelligent indelen van inkooppakketten in logische segmenten. Vervolgens stellen inkopers en interne klanten of budgethouders samen Strategische Plannen op voor dat specifieke inkoopsegment. De inkoper begeleidt de klant bij de tactische aanbestedingen van dat segment en bij de ontwikkeling van een strategische visie op het inkopen / aanbesteden ervan.

De belangrijkste uitdaging voor de inkoper is het managen van de samenwerking met deze interne klant of budgethouder; een collega. Het komt vaak voor dat deze klant denkt bijvoorbeeld de gehele ICT-dienstverlening in te kopen, terwijl Inkoop weet dat deze productgroep uiteenvalt in hardware, software, softwarelicenties en inhuur van ICT Consultants, met ieder hun eigen en verschillende leveranciersmarkten. Hoe stellen inkoper en klant dan samen een goed Strategisch Plan op?

Inhoud workshop:
De workshop Categoriemanagement voor overheidsorganisaties van Aeves biedt praktische handvatten om categoriemanagement te hanteren en intern te verkopen. We richten ons daarbij specifiek op het effectief beïnvloeden van de interne klant of budgethouder. Wat komt hierbij kijken? Wat moet je zelf beheersen en op tafel leggen? Wat vraag je van de andere stakeholders? En waarom zouden ze überhaupt met je willen meewerken?

Aan de orde komen:

De workshop wordt gegeven door twee, op hun vakgebied, ervaren moderatoren: 

Moderatoren:   Alexander Arsath Ro’is, eigenaar MMI Arsath Rois Procurement Consultancy
Wim Nieland, directeur Publiek bij inkoopadviesbureau Aeves 

Datum:             dinsdag 15 april 2014 

Programma:    12.00 – 12.45 uur lunch

                        12.45 – 17.15 uur workshop

                        17.15 – 18.00 uur 

Kosten:            € 295,- (excl. BTW) p.p. (incl. lunch en borrel) 

Locatie:            Aeves, Brinklaan 34, Bussum 

Doelgroep:       Inkoopmanagers, inkoop-teamleiders, inkopers contractmanager en

categoriemanagers uit de publieke sector. 

Inschrijven:      Stuur een e-mail naar [email protected] met uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en eventueel een inkoopordernummer. U ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging van deelname.

Partner van Aanbestedingscafé:

InkoopPraktijk A

Deze 7-daagse leergang “Tactische” InkoopPraktijk (A) wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums:17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6
Prijs: € 4.543 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk A

Deze 7-daagse leergang “Tactische” InkoopPraktijk (A) wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6

Prijs: € 4.543 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Training interne adviesvaardigheden (voor inkoopadviseurs)

Er komt nogal wat kijken bij het geven van advies. Gevraagd of ongevraagd advies, het gaat om de manier waarop, wanneer en hoe hiermee omgegaan wordt.
Deze 1-daagse cursus is uiterst praktisch, morgen toepasbaar, confronterend, opbouwend, met humor en altijd met respect.

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennisbijeenkomst Adjust over optimalisatie transport inkoop

Inkoopadviesbureau Adjust (www.adjust.nl) organiseert in samenwerking met software firma SciQuest op donderdag 17 april 2014 een interactieve kennisbijeenkomst over optimalisatie van transport inkoop.

Tijdens de bijeenkomst zal een unieke transport inkoop optimalisatie applicatie worden getoond die zelfs bedrijven die altijd veel aandacht hebben besteed aan inkoop van transport nog nieuwe mogelijkheden geeft. Wij laten u niet alleen de theorie, maar ook de praktijk zien.

Voor meer informatie, zie http://www.adjust.nl/events/transport/

Partner van Aanbestedingscafé:

Meervoudig onderhandse aanbestedingen

Bij de meest gehanteerde aanbestedingsprocedure in Nederland, de meervourid onderhandse aanbesteding, dienen aannemers/leveranciers uitgenodigd te worden op basis van objectieve criteria.

Veel gemeenten zijn bezig om systemen te ontwikkelen om dit keuzevraagstuk nader uit te werken. Belangrijk aspect hierbij is de Past Performance ofwel de prestaties uit het verleden. Tegenwoordig worden ook tussentijdse metingen gehouden in de vorm van een Present Performance. Reden om een nadere term te gebruiken namelijk Prestatiemeten. 

Het juridisch kader wordt neergezet door gastspreker mr. Tom van Helmond (aanbestedingsadvocaat). De praktijk wordt gepresenteerd door vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de gemeente Apeldoorn. 

Voor meer informatie www.winadvies.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:

Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs

Een goede aanbesteding met oog voor de juiste voorwaarden leidt tot een betere prijs en een betere kwaliteit van producten en diensten.

Speciaal voor inkopers in het onderwijs organiseert Pro Mereor jaarlijks in het voor- en najaar de interactieve tweedaagse workshop ‘Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs’.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op 7 en 15 mei 2014. Tevens op 4 en 13 november 2014.

Inhoud

Tijdens de workshop leert u aan de hand van een concrete onderwijscasus omgaan met actuele inkoopmethodes, inkooptools en van toepassing zijnde aanbestedingsregelgeving. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning, om zo veel mogelijk inkooprendement te behalen.

De workshop heeft een interactief karakter; u gaat samen aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Tevens treden gastsprekers op uit het onderwijs, zij delen graag hun praktische ervaringen met u over inkopen en aanbesteden.

Doelstellingen
•Verkrijgen van inzicht in het inkoop- en aanbestedingproces;
•Onderkennen van risico’s en valkuilen;
•Opdoen van ervaring bij het opstellen van (formele) documenten;
•Oefenen met praktijksituaties.

Inschrijven
•Eerstvolgende cursus: 7 en 15 mei 2014
•Van € 995,- ex. btw voor € 795,- ex. btw
•Beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur

Schrijf u in via http://www.pro-mereor.nl/diensten/Inkooptrainingen/slim-inkopen-en-aanbesteden-in-het-onderwijs.html

Partner van Aanbestedingscafé:

Opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014/ doorgang gegarandeerd

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl /  opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Training onderhandelen

Onderhandelen wordt als lastig of zelfs als vervelend ervaren. Het tegendeel kan waar zijn, want met een goede voorbereiding en een beetje lef wordt deze vaardigheid eigen gemaakt aan de hand van vele tips en tricks.

Door veel te oefenen is het onderhandelen aan het einde van de dag een uitdaging die men met plezier aangaat.

Partner van Aanbestedingscafé:

Contractmanagement, hoe heurt 't eigenlijk?

Op 15 mei 2014 organiseren wij van NEVI Facilitaire Inkoop een themamiddag over contractmanagement. In elke organisatie zijn contracten afgesloten, die FM dient te managen. Maar is het wel altijd duidelijk, hoe dat moet?

Meer informatie en inschrijven via onze site

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contract Management

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums: 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contractmanagement

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Protocol Ontwerpersselecties gemeente Rotterdam

Krijgt u hoofdpijn van EU architectenselecties? Ligt uw locatieontwikkeling stil of zit u met leegstaand vastgoed in uw maag? Wilt u een duurzaam project, maar weet u niet goed hoe u dit kunt uitvragen? Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal organiseert een drietal bijeenkomsten onder de noemer De Opdrachtgeversschool over actuele, succesvolle strategieën voor aanbestedingen en ontwikkelcompetities, waarin deze en nog veel meer vragen beantwoord worden. De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor publieke opdrachtgevers, maar adviseurs, ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars zijn ook van harte welkom.

Het programma van deze bijeenkomst stelt het Protocol Ontwerpersselecties van de gemeente Rotterdam centraal. Veel opdrachtgevers worstelen met wet- en revelgeving bij (EU) architectenselecties. De gemeente Rotterdam laat zien dat goed aanbesteden helemaal niet zo moeilijk is. Met het Ontwerpersprotocol Ontwerpersselecties heeft zij een eenvoudig en succesvol instrument in handen. Tijdens de bijeenkomst worden de opzet en de ervaringen door betrokkenen bij het protocol toegelicht. Tevens zullen recent aanbestede projecten in Rotterdam bezocht worden.

Deelname
Elk van de leergangen staat open voor 20 tot 40 deelnemers.
De kosten bedragen € 145,00 p.p. per bijeenkomst incl. excursie per bus, documentatie, lunch en netwerkborrel.

Voor deelname aan meerdere leergangen geldt een korting: deelname aan twee leergangen kost € 275,00 en deelname aan drie leergangen kost € 410,00. De kortingen gelden uitsluitend bij gelijktijdige aanmelding voor meerdere bijeenkomsten. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 75,00 per leergang. Er worden maximaal drie studenten toegelaten bij een leergang, volgens het principe: wie het eerst komt. Genoemde bedragen zijn excl. 21% btw.

Meer informatie en aanmelden: http://bit.ly/1jDVGA6 

Partner van Aanbestedingscafé:

InleenTafel, Kennisnetwerk voor InleenProfessionals

Via de InleenTafel brengt Labor Redimo professionals bij elkaar in kleine groepen om ervaringen te delen, te leren van elkaars aanpak en zo een bijdrage aan het Professionaliseren van Inleen in Nederland te leveren.

Bijeenkomsten van de InleenTafel worden vier keer per jaar georganiseerd.
Deelname aan de InleenTafel is uitsluitend voorbehouden aan professionals die zijn verbonden aan inlenende organisaties en hoofdzakelijk werkzaam in de disciplines HR, Inkoop of op het snijvlak van deze twee, bij inleendesks.

Deelnemers van de InleenTafel hebben toegang tot de gesloten netwerkgroep op LinkedIn en ontvangen 10% korting op de Opleidingen van Labor Redimo.

Deelname geschiedt op basis van een persoonlijke uitnodiging. Nieuwe deelnemers kunnen worden voorgedragen door deelnemers van InleenTafel.

Wil u uw interesse kenbaar maken om lid te worden van de InleenTafel? Vul dan het interesseformulier op onze site in.

Partner van Aanbestedingscafé:

Professioneel inkopen in het onderwijs, voor directieleden en bestuurders.

Specifiek voor directieleden en bestuurders organiseren wij jaarlijks in het voor- en najaar een middagbijeenkomst over professionalisering van de inkoopfunctie in het onderwijs.

U krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van inkoop, de mate van professionaliteit van de inkoopfunctie en mogelijke ontwikkelrichtingen. Hoe kunt u starten met professionalisering en hoe blijft u in control?

Eerstvolgende sessie op 22 mei 2014. Tevens op 19 november 2014.

Onderwerpen

•Recht- en doelmatigheid
•Controle op de inkoopfunctie
•Integriteit en inkoopethiek

In één middag is uw kennis up-to-date en weet u wat uw organisatie nodig heeft.

Inschrijven
•Tijd: 13.30 tot 17.30 uur
•Prijs: € 495 excl. btw.

Ga naar http://www.pro-mereor.nl/diensten/Inkooptrainingen/workshop-schoolbestuur.html

Partner van Aanbestedingscafé:

opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014 / doorgang gegarandeerd

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Ontwikkelcompetities Nieuwe Stijl gemeente Leeuwarden

Krijgt u hoofdpijn van EU architectenselecties? Ligt uw locatieontwikkeling stil of zit u met leegstaand vastgoed in uw maag? Wilt u een duurzaam project, maar weet u niet goed hoe u dit kunt uitvragen? Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal organiseert een drietal bijeenkomsten onder de noemer De Opdrachtgeversschool over actuele, succesvolle strategieën voor aanbestedingen en ontwikkelcompetities, waarin deze en nog veel meer vragen beantwoord worden. De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor publieke opdrachtgevers, maar adviseurs, ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars zijn ook van harte welkom.

Het programma van deze bijeenkomst stelt de ervaringen van de gemeente Leeuwarden met vernieuwende vormen van kleinschalige gebiedsontwikkeling centraal. Op veel uitleglocaties ligt de gebiedsontwikkeling nagenoeg stil. Opdrachtgevers zitten met leegstaand en overtollig vastgoed in hun maag. De gemeente Leeuwarden experimenteert met nieuwe vormen van kleinschalige gebiedsontwikkeling. En met succes! Tijdens de bijeenkomst worden de opzet van en ervaringen met de verfrissende Friese aanpak door betrokkenen toegelicht. Tevens zullen recent aanbestede projecten in Leeuwarden bezocht worden.
Klik hier voor het volledige programma.

Deelname
Elk van de leergangen staat open voor 20 tot 40 deelnemers.
De kosten bedragen € 145,00 p.p. per bijeenkomst incl. excursie per bus, documentatie, lunch en netwerkborrel.
Voor deelname aan meerdere leergangen geldt een korting: deelname aan twee leergangen kost € 275,00 en deelname aan drie leergangen kost € 410,00. De kortingen gelden uitsluitend bij gelijktijdige aanmelding voor meerdere bijeenkomsten. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 75,00 per leergang. Er worden maximaal drie studenten toegelaten bij een leergang, volgens het principe: wie het eerst komt. Genoemde bedragen zijn excl. 21% btw.
Registratie via Architectuur Lokaal

Partner van Aanbestedingscafé:

Opleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014 / doorgang gegarandeerd

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

 

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

NEVI-PIANOo congres 2014

Het 2e NEVI-PIANOo congres op 5 juni draait om al wat inkoop in de publieke sector buitengewoon maakt. Veranderende regelgeving, politieke keuzes, nieuw beleid. Wat zijn de grote uitdagingen die op de overheidsinkoper afkomen? Hoe gaat u daarmee om? Inkopers uit de publieke sector laten zien hoe zij op een creatieve en slimme manier inspelen op het complexe werkveld. Het NEVI-PIANOo congres biedt praktische handvatten en volop ruimte voor discussie en gesprekken met experts en vakgenoten.

Meer informatie en aanmelden op de congressite.

Partner van Aanbestedingscafé:

Training InkoopMarketing

Deze 3-daagse training wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
12/6, 19/6, 24/6

Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk 2014

Normaliter hebben inkopers geen juridische achtergrond. De ‘denkwijze’ van de inkoper leidt tot een aanbestedingsprocedure die andere doelen nastreeft dan die van bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend.

Deze opleiding streeft er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkoop-technische.

www.jpao.nl / opleidingen en leergangen

Partner van Aanbestedingscafé:

Inspiratiedag maatschappelijk, verantwoord en duurzaam inkopen

Binnen het thema Maatschappelijk, Duurzaam en Verantwoord Ondernemen is een cruciale rol weggelegd voor inkooporganisaties en aanbestedende diensten. Kom naar de CSR inspiratiedag en laat u inspireren door Marga Hoek, Bernard Wientjes, Prins Carlos de Bourbon de Parme en multinational Philips. Hoe kun je duurzaamheid inbedden in bedrijfsprocessen en hoe vertaal je toegevoegde waarde in economische waarde? Meld u aan via de link: www.rockwool.nl/csr2014

Partner van Aanbestedingscafé:

NEVI Inkoopdag over ‘Ken uw keten!’

Heeft u de regie over uw toeleveringsketen? Kom naar de NEVI Inkoopdag ‘ken uw keten!’ op 24 juni

Inkoop heeft de regie over de toeleveringsketen en speelt daardoor een cruciale rol. Veel organisaties zijn soms tot wel 80% van hun omzet afhankelijk geworden van het succesvol managen van de supply chain via inkoop. Inkoop zal kennis moeten hebben over alle mogelijke kansen en risico’s om deze te kunnen vertalen in integrale contract- en leverancierscoördinatie. Organisaties die via inkoop hun ketenrisico’s actief en integraal managen presteren namelijk financieel beter!

De NEVI Inkoopdag 2014 belooft een boeiende dag te worden met inspirerende topsprekers! Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel is 24 juni uw dagvoorzitter. In de ochtend zijn Vivienne van Eijkelenborg, CEO Difrax, en Martijn Lofvers, redacteur Supply Chain Magazine, aan het woord over hun toeleveringsketen. De dag wordt afgesloten door Thomas Rau, Turntoo Architect.

Ook dit jaar hebben we een dagvullend programma neergezet met een gevarieerd aanbod aan workshops:

Dus wacht niet te lang met inschrijven want voor de workshops geldt vol = vol.

Kijk op www.nevi-inkoopdag.nl en meld u nu aan!

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Duurzaam Aanbesteden

Krijgt u hoofdpijn van EU architectenselecties? Ligt uw locatieontwikkeling stil of zit u met leegstaand vastgoed in uw maag? Wilt u een duurzaam project, maar weet u niet goed hoe u dit kunt uitvragen? Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal organiseert een drietal bijeenkomsten onder de noemer De Opdrachtgeversschool over actuele, succesvolle strategieën voor aanbestedingen en ontwikkelcompetities, waarin deze en nog veel meer vragen beantwoord worden. De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor publieke opdrachtgevers, maar adviseurs, ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars zijn ook van harte welkom.

Het programma van deze bijeenkomst is geheel gewijd aan het thema duurzaam aanbesteden. Duurzaamheid is hot,maar het is tegelijkertijd een containerbegrip. Wat maakt een project of opdrachtnemer duurzaam en hoe moet u dat vertalen naar een aanbesteding? Tijdens de bijeenkomst wordt het KOMPAS naar Duurzaamheid gepresenteerd dat de TU Delft in opdracht van Architectuur Lokaal ontwikkeld heeft. Experts gaan dieper in op de aandachtspunten voor duurzaam aanbesteden. De bijeenkomst vindt plaats in het gloednieuwe gebouw van de Faculteit Educatie van de HAN, het meest duurzame onderwijsgebouw in Nederland. Een rondleiding en toelichting op het bouwproject vormen onderdeel van het programma.
Klik hier voor het volledige programma.

Deelname
Elk van de leergangen staat open voor 20 tot 40 deelnemers.
De kosten bedragen € 145,00 p.p. per bijeenkomst incl. excursie per bus, documentatie, lunch en netwerkborrel.

Voor deelname aan meerdere leergangen geldt een korting: deelname aan twee leergangen kost € 275,00 en deelname aan drie leergangen kost € 410,00. De kortingen gelden uitsluitend bij gelijktijdige aanmelding voor meerdere bijeenkomsten. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 75,00 per leergang. Er worden maximaal drie studenten toegelaten bij een leergang, volgens het principe: wie het eerst komt. Genoemde bedragen zijn excl. 21% btw.
Registratie via Architectuur Lokaal

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennis sessie Best Value

Best Value Procurement (BVP), of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop” is een inkoopmethodiek die is ontwikkeld in de Verenigde Staten door dr. Dean Kashiwagi. Inkopen op basis van BVP betekent dat de aanbestedende dienst op zoek is naar een expert die kwaliteit en meerwaarde levert. De aanbestedende dienst geeft daarbij een maximumprijs aan (de plafondprijs) die hij over heeft voor de kwaliteit.

Binnen de care sector (GGZ en V&V) is sinds eind 2011 Stichting Lentis met deze Inkoop methodiek actief aan het inkopen. De afgelopen 2½ jaar zijn er vijf aanbestedingen middels BVP uitgevoerd met verrassende resultaten. Hogere kwaliteit, betere service en ook nog eens lagere kosten. Gemiddeld 25% lager dan begroot.

De afdeling Inkoop levert op deze manier een significante bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen en taakstellingen van de organisatie.

Dit heeft geleid tot het samenstellen van een Best Value kernteam binnen Stg. Lentis.

Om de opgedane kennis en ervaring te delen met andere (Zorg) instellingen gaat het Best value kernteam kennissessie organiseren.

De deelname aan deze sessie zijn gratis.

Voor het uitgebreide programma en om u aan te melden kunt u naar de website van de afdeling Inkoop van Lentis via onderstaande link:

http://www.lentis.nl/inkoop/best-value-binnen-lentis/

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contract Management

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt gehouden van 10:00 tot 18:00:
Vervolgdatums: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contractmanagement

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk A

Deze 7-daagse leergang “Tactische” InkoopPraktijk (A) wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 30/10

Prijs: € 4.543 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkopers op de golfbaan

Op maandag 15 september 2014 gaat opnieuw het inkoopgolfevent “Inkopers op de golfbaan” van start. De locatie dit jaar is wederom “het Rijk van Nijmegen”, Postweg 17, 6561 AC Groesbeek, een prachtig gelegen heuvelachtige golfbaan met 45 holes.

Bent u als inkoopprofessional ook wel eens op zoek naar een mogelijkheid om op een informele manier met een collega in gesprek te gaan? Op maandag 15 september september kan dat realiteit worden want dan organiseert InQuest ism Marc Brugman en Hans Weusthof voor de 4e keer de Inkopers-Golfdag. Iedereen die een relatie heeft tot het vak ‘inkopen’ is van harte welkom.

Gebaseerd op de reacties en de ervaringen van 2013 hebben wij wederom de prachtige Golfbaan “Het Rijk van Nijmegen” bereid gevonden om ons te ontvangen. Deze baan kenmerkt zicht door 45 volwaardige holes in een schitterende omgeving. Oude bomenlanen, uitdagende waste area’s en verrassende blinde holes bepalen het karakter. Op de Groesbeekse baan wordt u met stevige hoogteverschillen uitgedaagd maar kunt u ook genieten van schitterende vergezichten tot ver in Duitsland. De Nijmeegse kant is prachtig, volgroeid en licht glooiend. De ruim 75 strategisch geplaatste bunkers vormen een sportieve uitdaging. Zowel in de baan als in het gezellige clubhuis van Het Rijk van Nijmegen worden Kwaliteit en Gastvriendelijkheid met een hoofdletter geschreven.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het inmiddels grootse inkoop-golf netwerk van Nederland. U kunt wederom kiezen uit:

U kunt zich tot uiterlijk maandag 25 augustus aanmelden (vol=vol). Daarna is deelname niet altijd meer mogelijk. ( Nb ook al kunt u nog niet golfen, dit is een unieke mogelijkheid om het spel te leren ontdekken)

Deelnamekosten: De deelnamekosten bedragen € 85,- Voor het golftoernooi geldt de inschrijving in volgorde van aanmelding (maximaal 72).

Aanmelding en Keuze activiteit: Bij uw aanmelding graag duidelijk uw KEUZE aangeven in het opmerkingenveld:

NB: Heeft u geen ervaring met Golf, juist dan is dit een uniek event om dit met uw collegea te ontdekken! ( verdeling ervaren, onervaren is 60/40)

Waarom dit jaar (opnieuw) deelnemen?
Dé business bijeenkomst voor iedereen met een relatie tot het vak ‘inkopen’
Voor alle inkopers uit de private als publieke sector, ervaren maar ook onervaren golfers.
Dé plaats om moderne inkopers op informele wijze te ontmoeten!
De binding van het golfspel levert altijd snel leuke contacten op. Je voelt je snel thuis!
Deelname alleen, maar ook met de hele inkoopafdeling of business collega’s.

Partner van Aanbestedingscafé:

Seminar Verkoop, Inkoop & Logistiek, steeds meer een samenwerkingspartner

Voor de vierde keer bieden wij u een uniek seminar voor in- en verkopend Nederland in de gezondheidszorg.

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen op inkoop/verkoop of logistiek gebied? Wilt u kennis opdoen en delen met uw branchegenoten?
Dan bent u donderdag 18 september a.s. van harte welkom in het GelreDome in Arnhem waar uw vakgenoten hun ervaringen met u delen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde
Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie
Nieuwe logistieke concepten
Uniforme barcodering
Een unieke samenwerking die Duitse inkoopcondities bereikbaar maakt voor Nederland.
Zorg van de toekomst

Voor meer informatie en inschrijven: www.smeetsadviesgroep.eu

Partner van Aanbestedingscafé:

Verkoop, Inkoop & Logistiek, steeds meer een samenwerkingspartner

Op donderdag 18 september organiseren wij voor de vierde keer een seminar over samenwerking tussen Verkoop, Inkoop & Logistiek in de gezondheidszorg.

Met onderwerpen als het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie, nieuwe Logistieke concepten, uniforme data uitwisseling tussen instellingen en leveranciers, Intrakoop en Prospitalia, die elkaar hebben gevonden en samen verder optrekken, een instellingsinkoper uit Duitsland en een blik in de toekomst van de zorg, wordt het weer een gevarieerd programma.

De sprekers zijn Theo Mennen, directeur Maasziekenhuis Pantein, Melbert Visscher, commercieel directeur CB-Logistics, Esther Peelen, projectmanager Healthcare GS1 samen met Justin Bitter, Hoofd Ok CSA Bernhoven en Voorzitter van de Dutch GS1 focus group tracebility, Frank Kaptein, bestuurder Intrakoop, samen met Bradley Gould CEO Prospitalia een Duitse instellingsinkoper en Tony Bosma, trendwatcher Extendlimits.nl. Zie voor meer informatie en inschrijven www.smeetsadviesgroep.eu

Partner van Aanbestedingscafé:

De nieuwe Europese Richtlijn: Ruimte voor meer kwaliteit en best value for money. Bent u er klaar voor?

NEVI Kring Zuid organiseert op 25 september een bijeenkomst over de nieuwe Europese Richtlijnen. Voor leden uiteraard gratis toegankelijk.

Meer informatie een aanmelden via https://www.nevi.nl/events/nevi-kri/14zn09/de-nieuwe-europese-richtlijn

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennissessie Food Commodity Procurement & Risk Management

Op vrijdag 26 september organiseert Supply Value een kennissessie over food commodity procurement & risk management. Bent u een inkoop- of supply chain professional? Bent u betrokken bij het managen van risico’s in de supply chain? En heeft u bijvoorbeeld te maken met hevige prijsschommelingen bij het inkopen van uw grondstoffen? Dan is deze kennissessie zeker geschikt voor u!

Naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en diverse inkoopprofessionals, worden trends en best practices met betrekking tot het inkopen van grondstoffen voor voedsel gepresenteerd. Ontmoet bovendien inkopers en supply chain managers uit verschillende voedselbranches en wissel ervaringen uit!

 

Programma

14.30 – 15.00 Ontvangst

15.00 – 17.30 Presentatie

                     – Opening en introductie door Menno van Drunen (Partner, Supply Value)

                     – Food commodity procurement & risk management door Laurens Mosselman (Trainee, Supply Value)

                     – Global commodity trade door Janwillem Fröling (Voormalig operationeel directeur Azië, Van Luin Food Group)

17.30 – 18.30 Borrel

 

Schrijf u nu in via deze link: 

http://www.supplyvalue.nl/kennissessie-food-commodity-risk-management/

 

Supply Value ziet u graag op 26 september

Partner van Aanbestedingscafé:

YPP Conference on Co-creation

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is successHenry Ford inspiring us to Co-create

After three successful conferences, Young Purchasing Professionals (YPP) is proud to announce the topic of this year’s 4 th conference : Co-creation

Increasingly, we as procurement professionals are faced with the job to create value for our business. In today’s environment it is clear that we will not bring sustainable value just by bargain hunting and negotiating prices with our suppliers. One way of looking further, even further than creating value, is Co-creation , a process in which value is created not only for the buyer, but for all parties involved. The success stories of Co-creation speak for themselves, Philips and Douwe Egberts, Heineken and Krups. These companies created a new product by combining their knowledge and expertise, they added value by Co-creating. It sounds great, but how do we achieve Co-creation? What are the driving/key factors? What is needed to facilitate Co-creation and what should we keep in mind when trying to set this up?

Join us on the 3rd of October to learn more about Co-creation, get inspired by professionals on the topic of Co-creation. Amongst others CPO Tim Tolhurst (DSM), Johan Keerberg (FC) and Daniela Weitmann (NIKE)and see what Co-creation can bring to you in your work ( or private) environment!

This conference is set up for young purchasing professionals upto the age of 35. Registration fee is only 20€ , for more information and registration visit our site

http://www.youngpurchasing.com/event/ypp-conference-2014-co-creation or send us and email at [email protected]

Partner van Aanbestedingscafé:

Nevi CPD 2e Lustrumfeest “Inkoop power, dat ben je zelf”, Personal Alignment

CPD bestaat 10 jaar. Tijd voor het 2de Lustrumcongres “Inkoop power, dat ben je zelf”.
CPD heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de senior inkoopprofessionals. Tijdens het 2de Lustrumcongres gaan we het hebben over personal alignment: welke mindsetting helpt je om purchasing & supply management binnen je eigen organisatie te ontwikkelen en op de kaart te zetten! Onze gastsprekers staan garant voor nieuwe inzichten en “bakken” inspiratie.
Wij vieren het 2de lustrum van CPD op de prachtige locatie van Kasteel Ophemert en sluiten af met een walking diner. Iedere deelnemer ontvangt natuurlijk na afloop het 2de lustrumboek als aandenken, maar vooral om niet alleen te luisteren maar vooral te gaan doen.
Spreker Jaspar Roos:
Alignment?
Wat kunt u er mee? Van de meeste technologietrends zult u wel op de hoogte zijn als u de krant leest. De straat gebruik ik om beide kanten van het verhaal te begrijpen. Dat waar trends elkaar bevechten, bijvoorbeeld rondom big data en privacy, trekt mijn interesse. In tegenstellingen ontstaan namelijk nieuwe verbindingen voor innovatie. Met personal alignment streef je naar congruentie en authenticiteit. Het gaat er niet alleen om “wat” je doet, maar ook om “hoe” je het doet en de wijze waarop anderen zich hiermee verbinden.
Zie ook fimpje met oproep van Jaspar Roos op de Nevi CPD website.
Spreker Remco Claassen:
Inkoop is HART werken!
Wat is het geheim achter langdurig en wederzijds voordelig zaken doen? Hoe groot is de impact van authenticiteit op het gunningsproces? Welke leiderschapswetten liggen aan de basis van de meest succesvolle inkopers? Steeds meer beroepsgroepen komen erachter, soms de door schade en schande, dat enkel vakkennis en kunde niet meer toereikend zijn voor effectief zakendoen. Advocaten, medici, bankiers en zelfs een enkele notaris ontdekken de kracht en noodzaak van ’soft-skills’. Ware professionals in de 21e eeuw gebruiken zowel hoofd als hart in hun werk- én privéleven.
CPD-ers zijn geen bonnenmeppers, zij verstaan de kunst van het manipu-Helpen!
Raak alvast geïnspireerd door dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nHrEfSAyozs

Aanmelden via Nevi https://www.nevi.nl/events/nevi-cpd/14cpd10/nevi-cpd-lustrumfeest-personal-alignment

Partner van Aanbestedingscafé:

Training InkoopMarketing

Deze 3-daagse training wordt op de volgende data gehouden van 10:00 tot 18:00:
29/10, 5/11, 12/11

Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Training Inkoop Marketing

Deze 3-daagse training wordt gehouden van 10:00 tot 18:00:
Vervolgdatums: 29/10, 5/11, 12/11
Prijs: € 1.947 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs

Een goede aanbesteding met oog voor de juiste voorwaarden leidt tot een betere prijs en een betere kwaliteit van producten en diensten.

Speciaal voor inkopers in het onderwijs organiseert Pro Mereor jaarlijks in het voor- en najaar de interactieve tweedaagse workshop ‘Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs’.

Inhoud

Tijdens de workshop leert u aan de hand van een concrete onderwijscasus omgaan met actuele inkoopmethodes, inkooptools en van toepassing zijnde aanbestedingsregelgeving. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning, om zo veel mogelijk inkooprendement te behalen.

De workshop heeft een interactief karakter; u gaat samen aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Tevens treden gastsprekers op uit het onderwijs, zij delen graag hun praktische ervaringen met u over inkopen en aanbesteden.

Doelstellingen
•Verkrijgen van inzicht in het inkoop- en aanbestedingproces;
•Onderkennen van risico’s en valkuilen;
•Opdoen van ervaring bij het opstellen van (formele) documenten;
•Oefenen met praktijksituaties.

Inschrijven
•4 en 13 november 2014
•Van € 995,- ex. btw voor € 795,- ex. btw
•Beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur

Schrijf u in via http://www.pro-mereor.nl/diensten/Inkooptrainingen/slim-inkopen-en-aanbesteden-in-het-onderwijs.html

Partner van Aanbestedingscafé:

Voorraadbeheer training

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain
Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen? Hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen? Welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken? Hoe kan ik de voorraad reduceren? Heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

 
Doel van de training
Het doel van de training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.
 
Resultaat 
Na de 3-daagse training Voorraadbeheer heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.
 
Voor wie is de training bedoeld?
U houdt u als planner of voorraadbeheerder bezig met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector. U bent bekend met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op onze website. Of neem contact op via [email protected] of via 040 246 0220. 
Partner van Aanbestedingscafé:

International Supply Management Congress 2014

Dit congres vindt plaats op 11 november van 09:15 tot 17:00. 
Prijs: € 395,00 (Excl. VAT)
De lunch en de drankjes zijn inclusief.

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang InkoopPraktijk B

Deze 6-daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk (B) wordt op de volgende data gehouden van
10:00 tot 18:00:
11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 30/10

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

InkoopPraktijk B

Deze 6-daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk (B) wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums: 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 30/10
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contractmanagement

6-Daagse leergang “Strategische” InkoopPraktijk

Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad); IPB als vervolg op IPA: € 2.843 (excl. BTW, excl. iPad)
Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Leergang Contract Management

Deze 6-daagse leergang Contractmanagement wordt gehouden van 10:00 tot 18:00
Vervolgdatums: 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12
Prijs: € 3.894 (excl. BTW, incl. iPad)
Max deelnemers: 12 personen

Schrijf je nu in: Inschrijven

Partner van Aanbestedingscafé:

Facto middagcongres 'Succes met aanbesteden'

Het Facto middagcongres geeft u in één middag inzicht in twee aanbestedingstrajecten (ING: schoonmaak en AFM: catering) én een update over de juridische ontwikkelingen rondom (facilitaire) aanbestedingen. 
In een setting met opdrachtgevers, adviesbureaus en betrokken experts worden de aanbestedingstrajecten gedeeld met u. Na afloop kunt u netwerken met collega-professionals en experts op het gebied van aanbesteden.

Bekijk hier het programma 

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkoopprofessionalisering in het onderwijs, voor directieleden en bestuurders

Specifiek voor directieleden en bestuurders organiseren wij jaarlijks in het voor- en najaar een middagbijeenkomst over professionalisering van de inkoopfunctie in het onderwijs.

U krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van inkoop, de mate van professionaliteit van de inkoopfunctie en mogelijke ontwikkelrichtingen. Hoe kunt u starten met professionalisering en hoe blijft u in control?

Op 19 november 2014.

Onderwerpen

•Recht- en doelmatigheid
•Controle op de inkoopfunctie
•Integriteit en inkoopethiek

In één middag is uw kennis up-to-date en weet u wat uw organisatie nodig heeft.

Inschrijven
•Tijd: 13.30 tot 17.30 uur
•Prijs: € 495 excl. btw.

Ga naar http://www.pro-mereor.nl/diensten/Inkooptrainingen/workshop-schoolbestuur.html

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link