Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Basiscursus Europees Aanbesteden

12 mei 2015
Location
Baarn

 De ideale cursus voor zowel aanbestedende diensten als bedrijven om alle wijzigingen in één dag te horen!

Wetgeving
Kunt u er nog wijs uit? Een Europese richtlijn, Aanbestedingswet, een Gids Proportionaliteit, een ARW 2012, een Aanbestedingsbesluit, Een klachtenregeling. Wij vertellen precies waar u in de praktijk mee te maken heeft

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk verplicht aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures die verplicht zijn.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen.

Raamovereenkomsten
Soms weet een aanbestedende dienst vooraf niet exact hoe groot een opdracht gaat worden. Bijvoorbeeld bij de inhuur van consultants gedurende een jaar. Dat kan prima aanbesteed worden met een raamovereenkomst. Maar waar moet die aan voldoen?

Publikatie van aanbestedingen
Tenderned? TED? Aanbestedingskalender? Wij vertellen u precies hoe het zit en waar u aanbestedingen kunt vinden.

Clusteren of samenvoegen van opdrachten
Vanuit MKB-standpunt is het verbod op clusteren een goed idee. Maar is het ook haalbaar? Wanneer hoeft het niet?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Grensoverschrijdend belang
We kijken naar de Europese jurisprudentie hierover waardoor alles een stuk duidelijker wordt.

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er komt een nieuwe Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er komen twee verplichte ‘eigen verklaringen’. Het is dus afgelopen met al die verschillende verklaringen.

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? Een interessant thema.

Omzeteisen
Een omzet-eis mag alleen na een zwaarwegende motivering gevraagd worden. Wat is dat bijvoobeeld?

Referenties
Het gaat in 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Inzicht in de rekenmodellen. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies
Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

EMVI en duurzaamheid
Duurzaamheid is sterk onderbelicht in de nieuwe Aanbestedingswet. Wat is er wel geregeld?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn
De Alcatel-termijn wordt verlengd van 15 tot 20 dagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? 

Motiveringsplicht
Waar heeft een bedrijf recht op wanneer er niet aan hem gegund wordt? 

Klachtenregeling en Commissie van experts
Wat staat er exact in de klachtenregeling? Hoe verhoudt zich dat met de Alcatel-termijn? 

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 17.00 uur
Prijs € 395,- *excl. BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap
en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden [email protected]

 

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link