Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: SEM Online COVID-19, en nu?

De COVID-19 pandemie heeft enorme impact op onze economie, voor zowel inkoop als verkoop. Hoe draagt aanbesteden bij aan een gezonde samenleving?

Door COVID-19 hebben aanbestedende diensten zorgen over het op juiste wijze betrekken van de markt en zoeken leveranciers naarstig naar kansen om zichzelf overeind te houden. Maar hoe realiseren we nu de beste win/win situaties? Wat vraagt dat zowel aan beleid als in de praktijk voor inkoop en verkoop?

In een gratis online webinar bundelen SMA, Nevi, Tender People en Cinfield de krachten van inkoop en verkoop om gezamenlijke dilemma’s op te lossen. Lever suggesties of stel nu je vragen aan een expertpanel waarin zowel ‘inkoop’ als ‘verkoop’ vertegenwoordigd is.

Wanneer? 
Vrijdag 3 april, van 11:00 tot 12:00 uur

Doelgroep?
Inkoopmanagers, inkopers, contract- en leveranciersmanagers, salesmanagement, commercieel professionals, tendermanagement en ondernemers.

Hoe?
Online webinar waarin iedereen vragen kan stellen aan een expertpanel. Panel bestaat uit:

 1. Walter Engelhart, advocaat/partner (Van Benthem en Keulen)
 2. Yvette Naaijkens, regiomanager / Tendermanager van het Jaar (Heijmans)
 3. Sander de Schepper, portfoliomanager (Gemeente Utrecht)
 4. Gijs Derks, CCO / Commercieel directeur van het Jaar (Renewi)
 5. Norman Martijnse, categoriemanager IV (Politie Nederland)
 6. Ludo Huisman, partner (Tender People)
 7. Rick Uringa, directeur (Cinfield)

Waarom?
Omdat je van elkaar wil leren welke kansen er zijn om het beste uit aanbestedingen en contracten te halen in deze COVID-tijd.

Thema’s
U krijgt antwoord op vragen rondom de volgende beleidsmatige én praktische thema’s:

 1. Overheidssteun is goed maar aanbesteden is beter. Wat kunnen we nu doen?
 2. Hoe borgen we het gesprek tussen vraag en aanbod?
 3. Praktische uitdagingen lossen we samen op
 4. Wat leren we hier nu uit voor de toekomst (zonder COVID-19)?

Graag tot 3 april!

Partner van Aanbestedingscafé:

Nevi Meetup: Handreiking Inkoop publieke sector

Gratis online mini-webinar (11.00-12.00). Tijdens deze coronacrisis is er bij veel aanbestedende diensten, maar zeker ook bij de markt/sector, behoefte aan een generieke uitleg en duidelijkheid hoe met deze crisissituatie om te gaan, inclusief concrete richtlijnen. Daar gaan we in deze Nevi online Meetup op in.

Webinar – 22 April 2020 11:00 – 12:00
Tijdens dit event komt het volgende aan bod:

Binnen de huidige aanbestedingsregels is al wel veel ruimte om bijvoorbeeld termijnen van aanbestedingen uit te stellen, contracten tijdelijk te verlengen of om andere afspraken te maken met leveranciers: bestaande leveranciers of aanvullend te contracteren leveranciers. Dit vereist echter wel professionele inkopers/opdrachtgevers die innovatief en creatief de uitdaging te lijf gaan. Het is immers maatwerk om per contract of (komende) aanbesteding samen met marktpartijen te kijken welke contractuele afspraken de meest optimale oplossing bieden voor beide partijen.

Er is bij veel aanbestedende diensten, maar zeker ook bij de markt/sector behoefte aan een generieke uitleg en duidelijkheid hoe hiermee in deze situatie om te gaan, inclusief concrete richtlijnen. Daarom is de Handreiking Inkoop in de publieke sector tijdens een crisis opgesteld.

Deze handreiking is een dynamisch document die verschillende initiatieven en maatregelen samenvat met verwijzingen naar de betreffende websites. En is bedoeld om Inkoop in de publieke sector in deze crisis een handvat te bieden.

De handreiking is hier te vinden.

Programma

11.00 Welkom, uitleg regels

11.05 Inhoudelijk verhaal d.m.v. slides (+/- 20-45 min),

11.40 Vragen stellen door deelnemers (+/- 10-20 min),

11.50 Oproep voor aanvullingen

11.55 Afronding, verbinding naar inhoudelijke kennis en online communities

Sprekers

Karin van IJsselmuide is Manager Maatschappelijke Programma’s bij Nevi. Zij is de samensteller en vertelt over de totstandkoming van de Handreiking Inkoop in de publieke sector tijdens een crisis.

Ton van Geijlswijk is Netwerkmanager bij Nevi en faciliteert de interactieve dialoog tussen jou als deelnemer en Karin als inhoudelijke expert.

Praktische informatie

De Meetup zal plaatsvinden via Microsoft Teams. Nevi Meetup zijn kleine online events via Microsoft Teams. Het maximale aantal deelnemers is 20. Vol is vol. Een dag voor de meetup ontvang je een email met daarin de link naar de online omgeving. Tip: Kopieer de link naar het event in een internetbrowser (bijv. Chrome of Edge) buiten je werkomgeving (bijv. Citrix)! Meer informatie over hoe je kunt deelnemen (ook zonder office 365-account) aan Microsoft Teams vind je hier.

Partner van Aanbestedingscafé:

Online Training Leveranciersprestatiemeting

In deze online training leer je hoe je leveranciersprestaties (vendor rating) kunt meten, beoordelen, interpreteren én verbeteren.

Na deze training heb je

Wat houdt een leveranciersprestatiemeting in?

Vendor rating of prestatiemeting is het meten en beoordelen van prestaties van leveranciers op basis van vooraf vastgestelde criteria. Hiermee houd je goede grip op het inkoopproces. De beoordeling van de leverancier is breder dan alleen het vaststellen van de geleverde prestatie. Het beoordelen van de leverancier doe je gedurende het gehele inkoopproces. Het is in feite het beoordelen van de mogelijkheden van een leverancier om aan de inkoopbehoeftes van de inkoper te voldoen. Dat kan prospectief zijn, dat wil zeggen: er wordt vooraf vastgesteld of een leverancier geschikt is tot leveren. De beoordeling kan echter ook retrospectief zijn, dat wil zeggen: er wordt achteraf vastgesteld of de geleverde prestatie voldoet aan de totale specificatie – zowel technisch als kwalitatief, logistiek, enzovoorts.

Waarom een training Leveranciersprestatiemeting?

Het continue meten van leveranciersprestaties is essentieel om vast te stellen of aan alle eisen en verwachtingen wordt voldaan om vervolgens de prestaties te vergroten. Met goede vendor rating kun je prioriteiten stellen en gericht communiceren met je leveranciers. Tijdens de praktische training Leveranciersprestatiemeting leer je exact waarop je moet letten.

Voor wie is de training Leveranciersprestatiemeting geschikt?

Deze praktische training heeft Nevi ontwikkeld voor inkopers op tactisch niveau. Ook voor contractmanagers, leveranciersmanagers en service level managers is deze training bijzonder geschikt. Heb je de opleiding Nevi 1 of Nevi 2 afgerond, dan is dat een voordeel.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

Werkvormen
Theorie, praktijk, discussies en cases wisselen elkaar af om je handvatten en praktische tips te geven. Je gaat vooral in op je eigen praktijk.

Trainingsduur
2 sessies

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar 'Succesvol aanbesteden in het Sociaal Domein en de Zorgsector'

Online kennissessie over aanbesteden in de zorg- en welzijnsdomeinen. De kennissessie is interessant voor: directeuren, managers, juristen, beleidsmedewerkers en financials in het sociaal domein.

Sikko Bakker heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg en het sociaal domein. Hij is een ervaren aanbestedingsstrateeg en verbinder pur sang. Werkzaam bij de VNG als strateeg Wonen en Zorg. Maatschappelijke impact creëren is zijn motto.

Inhoud van de kennissessie:

Het sociaal en zorgdomein krijgen toenemend te maken met meerjarige aanbestedingen die de verhoudingen tussen kwaliteit en prijscomponenten op scherp zetten.

 • Hoe leg je hierbij op de juiste wijze prioriteiten en hoe “lees” je de opdrachtgever of opdrachtnemer om de strategie van jouw organisatie in kaart te brengen en succesvolle verbeteracties te starten?
 • Hoe ga je op een slimme manier om met deze aanbestedingen en wat komt er allemaal aan bod om tot het beste resultaat te komen?

Met deze webinar over aanbesteden krijg je diverse tips en manieren aangereikt om een aanbesteding succesvol te organiseren.

De analyse van de aanvraag en het maken van strategische keuzes voor de aanbieding zullen met deze nieuwe basiskennis efficiënter en kostenverlagend verlopen.

We bespreken ook een aantal goede voorbeelden en wat cruciale gunningsfactoren zijn om als organisatie of gemeente te excelleren tijdens een aanbestedingsproces. Wie winnen er, wie verliezen er en welke factoren en fasen zijn hierin doorslaggevend?

Na deze korte webinar volgt in september 2020 een vervolgbijeenkomst van een hele dag. Afhankelijk van de corona-maatregelen zal deze online of live plaatsvinden. Wie zich binnen twee dagen na het webinar inschrijft voor de vervolgsessie ontvangt de kosten van het webinar terug als korting.

De kosten voor de webinar bedragen € 45,00 voor leden van het TenderGilde Netwerk en €79,00,- voor niet-leden. Tarieven zijn excl. 21% btw. Klik voor informatie over het lidmaatschap hier.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en deelnamelink.

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: 'Inschrijven als samenwerkingsverband'

Online kennissessie waarin alle vormen van samenwerken bij aanbestedingen en de impact daarvan aan bod komen. De kennissessie is interessant voor: directeuren, managers, tender- en salesmanagers, bidmanagers.

Door: Inge van Laarhoven
Inge van Laarhoven is aanbestedingsjurist en oprichter en directeur van TenderSucces. Het winnen van aanbestedingen is haar passie en ze is dan ook graag een creatieve sparringspartner voor bedrijven. Bovendien zet ze zich in voor een beter aanbestedingsklimaat, door bedrijven en aanbestedende diensten met elkaar in contact te brengen

Inhoud van de kennissessie:

Samenwerken in aanbestedingen; het kan de kansen op een gunning verhogen en soms ook noodzakelijk zijn om aan de eisen te voldoen. Maar het levert vaak hoofdbrekens op bij het invullen en indienen van alle aanbestedingsdocumenten.

 • Wanneer is er nu precies sprake van een samenwerkingsverband, beroep op derde of onderaanneming?
 • Wie moet de Uniforme Europese Aanbestedingsverklaring (UEA) invullen en ondertekenen? En waar moet ik iets invullen?
 • In welke situaties mag ik een beroep doen op een derde en hoef ik dan zelf niet aan de eisen te voldoen?
 • Hoe zit het met moeder- dochter- en zusterbedrijven die worden ingezet om te voldoen aan eisen of een deel van de opdracht uit te voeren?
 • Wat zijn de kansen en valkuilen bij samenwerking, welke impact heeft het bijvoorbeeld op aansprakelijkheid ten aanzien van de gegunde overeenkomst?

Deze en vele andere vragen komen aan bod. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van praktijkcases. Het webinar duurt van 10.00 – 12.30 uur

De kosten voor de kennissessie bedragen € 45,00 voor leden van het TenderGilde Netwerk en €79,00 voor niet-leden. Tarieven zijn excl. 21% btw. Klik voor informatie over het lidmaatschap hier.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en deelnamelink.

Partner van Aanbestedingscafé:

Training Meervoudig en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden

N.B. Deze training is ook online te volgen als de coronamaatregelen nog van kracht zijn op deze datum.

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging!

Na deze training heb je

Wat is het verschil tussen meervoudig en enkelvoudig onderhands aanbesteden?

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden gun je de opdracht aan één partij die op basis van objectieve criteria is geselecteerd. Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodig je als aanbestedende dienst een aantal gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een beschrijvend document of bestek. Relatief kleine opdrachten waarvoor aanbestedingsprocedures plaatsvinden, dienen echter ook te voldoen aan de Aanbestedingswet.

Waarom een training Meervoudig en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden?

Meervoudig en enkelvoudig onderhands aanbesteden conform de Aanbestedingswet is een forse uitdaging. Proportionaliteit, clusteren, percelen, EMVI, motivering, klachtenloket en TenderNed hebben gevolgen voor de werkwijzen en processen van professionals die aanbesteden. De training Meervoudig en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden geeft je praktische handvatten om te komen tot de beste keuze van een leverancier, zonder verstrikt te raken in juridische problematiek.

Voor wie is de training Meervoudig en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden geschikt?

Deze training is voor iedereen die te maken heeft met meervoudig en enkelvoudig onderhands aanbesteden.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Werkvormen
Tijdens deze training wisselen theorie, praktijk, discussie en cases elkaar af. Zo krijg je in een gevarieerde setting tal van structuren, handvatten en praktische tips aangereikt. Voorafgaand aan de training ontvang je ter voorbereiding vraagstukken, cases en/of artikelen.

Tijdsduur
1 dag

Locatie
Zoetermeer

Partner van Aanbestedingscafé:

Succesvol aanbesteden in het Sociaal Domein en de Zorgsector

Binnen het Sociaal- en Zorgdomein zijn aanbestedingen niet meer weg te denken. Aanbestedingen zetten vaak de verhoudingen tussen kwaliteit en prijscomponenten op scherp.

Met deze intensieve eendaagse cursus over aanbesteden binnen het Sociaal Domein en de Zorgsector krijg je waardevolle tips, inzicht in de vele uitdagingen en reiken we je effectieve werkwijzen en nieuwe inzichten aan om een aanbesteding succesvol te organiseren.

Het analyseren van de aanvraag en het maken van de juiste strategische keuzes voor je inschrijving op de aanbiedingen werkt met de nieuw aangeleerde basiskennis efficiënter, plezieriger en kostenverlagend.

We bespreken ook een aantal praktijk voorbeelden en wat cruciale gunningsfactoren zijn om te excelleren tijdens een aanbestedingsproces.

Wie winnen er op landelijk niveau en wat is op lokaal niveau een kans of juist een risico? Welke factoren na gunning van de opdracht de kans op een meerjarig vervolgcontract vergroten. En…. welke fasen en tactieken zijn hierin doorslaggevend?

Voor wie
Directieleden van zorg en welzijnsorganisaties, Tendermedewerkers, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, accounthouders sociaal domein van gemeenten en maatschappelijk ondernemers en een ieder die inschrijft op (subsidie)aanbestedingen binnen het Social Domein en de Zorgsector.

Door: Sikko Bakker
Sikko Bakker heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg en het sociaal domein. Hij is een ervaren aanbestedingsstrateeg en verbinder pur sang en heeft tal van organisaties begeleid naar een succesvol contract. Werkzaam bij de VNG als strateeg Wonen en Zorg en als strategisch kwartiermaker in Regio Alkmaar. Maatschappelijke impact creëren is zijn motto.

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennissessie 'Actuele aanbestedingsjurisprudentie'

De Kennissessie Actuele aanbestedingsjurisprudentie is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze, in de vorm van een quiz, behandelt Theo van der Linden de belangrijkste rechtszaken van het afgelopen half jaar. De deelnemers krijgen een reader mee met de zaken die er behandeld zijn. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 

Je gaat naar huis met flink opgefriste kennis van het aanbestedingsrecht.

Het programma:

9:30 – 10:00 uur ontvangst met koffie/thee  
10:00 – 11:00 uur start workshop  
11:00 – 11:15 uur pauze met drankje  
11:15 – 12:30 uur vervolg workshop  
12:30 – 13:00 uur afsluiten met broodbuffet

De kosten voor de kennissessie bedragen €93,75 voor leden van het TenderGilde Netwerk en €125,- voor niet-leden. Tarieven zijn excl. 21% btw. 

Schrijf je hier in

Partner van Aanbestedingscafé:

Kennissessie Samenwerken bij Aanbestedingen

Inge van Laarhoven zorgt er deze ochtend voor dat alle vormen van samenwerken bij aanbestedingen en de impact daarvan aan bod komen.

Inhoud van de kennissessie
Samenwerken in aanbestedingen; het kan de kansen op een gunning verhogen en soms ook noodzakelijk zijn om aan de eisen te voldoen. Maar het levert vaak hoofdbrekens op bij het invullen en indienen van alle aanbestedingsdocumenten.

Deze en vele andere vragen komen aan bod. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van praktijkcases. 

Voor wie: directeuren, managers, tender- en salesmanagers, bidmanagers.

De kennissessie vindt plaats in de omgeving van Zaanstad. Exacte locatie volgt.

Partner van Aanbestedingscafé:

Webchallenge: Het slimste inkoopteam

Pub gesloten? Nieuwjaarsrecepties gemist? Dan organiseren wij vanuit Nevi Zuid een online webchallenge. Inkopers kunnen hier hun kennis op het gebied van inkoop, aanbesteding en contractmanagement op een leuke en spannende manier testen. Daag jezelf uit, ervaar waar jouw team staat en ‘last but not least – leer van de webchallenge!

Over dit event: 

In navolging op de inmiddels succesvolle Web challenge ‘De Slimste Inkoper’ organiseert Nevi Zuid in samenwerking met tonii community de eerste editie van ‘Het Slimste Inkoopteam’! 

Welke organisatie heeft het slimste inkoopteam? Test je kennis op gebied van inkoop, aanbesteding en contractmanagement. Ieder deelnemend team bestaat uit minimaal 2 personen en vertegenwoordigt één organisatie.

Redenen om mee te doen aan dit evenement: 

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: Hoe kan ik mijn aanbesteding sneller publiceren?

Na meerdere succesvolle trajecten bij diverse organisaties waarbij we in 10 dagen tijd de publicatie van een aanbesteding realiseren krijgen we uit verschillende hoeken de vraag hoe we dit doen. Hoe werkt deze aanpak, waar moet ik op letten, wat zijn de risico’s, en kan dit wel bij mijn organisatie? Deze en vele andere vragen zullen wij beantwoorden in onze Webinars over aanbesteden in 10 dagen. Met ruim de aandacht voor vragen, cases en andere tips en tricks.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

CTM Lite: Gratis digitaal aanbesteden via CTM

Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande in de markt van het elektronisch aanbesteden. Om hierop in te spelen heeft CTM een Lite module ontwikkeld. Dit betekent gratis digitaal aanbesteden, voor onderhandse en Europese openbare trajecten, tot 3 gebruikers.

In deze webinar leggen wij uit wat de aanleiding was voor het ontwikkelen van dit product, laten we zien hoe het werkt en geven we best practices en tips mee­.

Partner van Aanbestedingscafé:

Highlights aanbestedingsjurisprudentie 2020

De aanbestedingsjurisprudentie in 2020 wordt aan de hand van cijfers en grafieken toegelicht tijdens dit webinar om zo een kort beeld te geven van afgelopen jaar. Ook is er daarbij aandacht voor de meest in het oog springende jurisprudentie van 2020. Tijdens dit webinar krijg je meer inzicht in de leerpunten uit de verschenen jurisprudentie. 

Over dit Event

Dit webinar schetst enerzijds kort een beeld van de aanbestedingsjurisprudentie in 2020 aan de hand van cijfers en grafieken. Gekeken wordt of er vanuit de cijfers rond de rechtszaken trends en ontwikkelingen te zien zijn. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de meest in het oog springende jurisprudentie van 2020. Opmerkelijk dit afgelopen jaar was het aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie rondom het onderwerp horizontale samenwerking.

Tijdens het webinar zal dieper ingegaan worden op de leerpunten uit de verschenen jurisprudentie rondom dit onderwerp. Daarmee geeft het webinar o.a. inzicht in de vraag welke (verruimde) mogelijkheden aanbestedende diensten hebben om horizontale samenwerking (als uitzondering op de aanbestedingsplicht) toe te passen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens dit webinar:

Dit webinar wordt geleid door Matty van Sloten, Business manager Corvers en Carolien Jobse, aanbestedingsjurist CHvV via Corvers. 

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: De slimste inkoper

Tonii community introduceert de webchallenge: De slimste inkoper!. In samenwerking met Nevi Zuidwest organiseren we in het seizoen 20/21 vier afleveringen van deze challenge. Voorafgaand aan de challenge spreekt Pieter van Dam over onderhandel technieken die zorgen dat jij de regie krijgt over je onderhandeling. 

We starten dit webinar met de presentatie van Pieter van Dam waar hij ingaat op FBI-technieken die zorgen dat jij de regie krijgt over je onderhandeling. Laat je niet gijzelen door je leverancier! Hoe krijg je als onderhandelaar razendsnel grip op een onderhandeling zodat jij aan het stuur zit en jij het gesprek in de juiste richting kan bewegen? 

Pieter van Dam heeft meer dan twintig jaar inkoopervaring, binnen diverse branches maar met name binnen de bouw en binnen de grondstoffenmarkt. Hij onderhandelt dagelijks over grote belangen. De laatste jaren heeft hij zich veel verdiept in verschillende onderhandeling- en beïnvloedingstechnieken en geeft daar ook les in. Niet alleen de theoretische kant daarvan maar ook de zachtere kant zoals de psychologie er achter. 

Na de presentatie van Pieter van Dam gaan we door met de Tonii community webchallenge. Test je kennis op gebied van inkoop, aanbesteding en contractmanagement.

Programma

 
15:00 uur Aanvang webinar
15:05 uur Start presentatie door Pieter van Dam “Laat je niet gijzelen door je leverancier”
15:45 uur  Afronding, tijd voor vragen
Aansluitend Korte pauze
16:00 uur Start tonii webchallenge: de slimste inkoper!
17:00 uur Einde programma

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: Contractmanagement trust unravelled

Wat is de beste balans tussen samenwerken op basis van contractuele en relationele sturing. Welk doel willen partijen eigenlijk bereiken met het contract? Met welke elementen worden contracten opgesteld en welke formule zorgt vervolgens voor de beste prestatie? Laat je inspireren tijdens deze mooie reis naar een verbeterde samenwerking. 

Over dit Event

Je wordt eerst bewust van de complexe rol in de functie van contractmanager (als directeur, manager, inkoper, verkoper, adviseur, techneut, etc.). Vanuit die positie begrijp je dat je met je eigen houding en gedrag het succes bepaalt van de samenwerking en daarmee de prestaties die voortvloeien uit de samenwerking. Hoe dat precies werkt, wordt uitgelegd aan de hand van pakkende voorbeelden van een aantal historische voorbeelden. Er worden diverse modellen aangereikt die je kan gebruiken om tot inzicht te komen van de samenwerking en in gezamenlijkheid met je counterpart de vertrouwensrelatie te verbeteren.

Alf Smolders promoveerde in 2019 op de vraag: “Welke factoren van vertrouwen beïnvloeden het effect in de relatie tussen organisaties in een gereguleerde inkoopomgeving?” Tijdens dit webinar deelt hij graag zijn kennis over dit onderwerp.

Tijdens dit webinar leer je meer over de volgende onderwerpen:
•    De complexiteit van contractrelaties begrijpen
•    Inzicht in het effect van contractuele en relationele managementstijlen
•    Begrijpen dat contractuele en relationele managementstijlen complementair zijn aan elkaar
•    Weten hoe het vertrouwensniveau van contractuele relaties gemeten wordt en dat daaruit interventies gedaan kunnen worden om het vertrouwensniveau te verhogen tot een betere en plezierige samenwerking
•    Weten op welke wijze het gedachtegoed van Trust Unravelled kan worden toegepast in het contractmanagement, maar ook op welke wijze dit kan worden toegepast bij (Europese) aanbestedingen

Programma

 
15:25 uur Aanvang webinar
15:30 uur Start presentatie Alf Smolders, gebiedsmanager Projectportfolio ProRail
16:30 uur Afronding presentatie, tijd voor vragen
17:00 uur Einde webinar

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: Contract- en Leveranciersmanagement

Contractbeheer binnen handbereik
Alle contracten binnen uw organisatie veilig centraal digitaal beschikbaar. Met de contractbeheer-tool van CTM bent u nooit meer te laat met verlengen, heeft u grip op uw budgetten en is de actuele status en prestatie per contract inzichtelijk. Informatie uit uw inkooptraject wordt automatisch meegenomen naar uw contracten. Tijdens de webinar laten we zien hoe u uw contractdoelstellingen geautomatiseerd kunt behalen.

Contractmanagement met KPI-metingen en preferred suppliers
Slim contractmanagement stimuleert een goede inkoop. Met welke leveranciers deed u zaken? Wat waren de contractvoorwaarden in het verleden? Wat zijn de meest actuele bedrijfsgegevens? Hoe presteren de leveranciers op een contract? Met CTM heeft u deze gegevens inzichtelijk en legt u eenvoudig en snel een preferred suppliers-bestand aan. Zo koopt u steeds beter in, bij de juiste partij, tegen de beste condities. Met CTM contractmanagement heeft u alles online bij de hand.

Presentatie door Marijn de Leeuw.  Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar: One-way-working bij Eekels TBI uit Kolham

Eekels TBI uit Kolham is al ruim 110 jaar succesvol in de Marine & Offshore en Industrie & Infra met de one-way-working inkoopsystematiek. In dit webinar krijg je een kijkje in de keuken van Eekels/TBI en hun werkwijze op het gebied van inkoop en hun one-way-working inkoopsystematiek. 
 

Eekels TBI uit Kolham is al ruim 110 jaar succesvol in de Marine & Offshore en Industrie & Infra met de one-way-working inkoopsystematiek. In dit webinar krijg je een kijkje in de keuken van Eekels/TBI en hun werkwijze op het gebied van inkoop en hun one-way-working inkoopsystematiek. 

In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Programma

De spreker is  Erik van den Bergh – Senior projectinkoper – Eekels.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres