Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

OMSCHRIJVING

24
03

Elektronisch Aanbesteden

Datum24-03
Aanvang13:30
LocatieConferentiecentrum Drakenburg
AdresDokter Albert Schweitzerweg 1
3744 MG
Baarn
iCaliCal


Op 1 juli 2017 wordt het verplicht om Europese aanbestedingen elektronisch te laten plaatsvinden. Voor inkoopsamenwerkingen ligt die datum zelfs nog eerder. De cursus die wij hierover organiseren vertellen wij wat er juridisch wel en niet mag. We kijken naar de onderliggende Richtlijn 2014/24 en kijken wat er overgenomen is in de Nederlandse Aanbestedingswet 2016.
Daarbij komen opvallende zaken aan het licht. Is er bijvoorbeeld een verschil tussen een vraagje per email over de termijn en een vraag over de inhoud van de aanbesteding? En blijft mondelinge communicatie wel toegestaan? Een belangrijke vraag omdat we zien dat ook presentaties toegestaan worden als gunningscriterium.
En hoe wordt elektronisch aanbesteden toegepast bij bijv. de niet-openbare en onderhandelingsprocedure ? En wanneer is een digitale handtekening rechtsgeldig? Veel aandacht ook voor het dynamisch aankoopsysteem dat kan gaan dienen als basis voor de vele marktplaatsen.
Ook kleine praktische zaken komen aan de orde. Hoe zit het met het moment van inschrijven? Mag een inschrijver tot het laatste moment wachten met uploaden? En wat dan als Tenderned ‘plat ligt’?
In de cursus Elektronisch aanbesteden nemen we tenslotte ook de meest recente jurisprudentie over dit onderwerp mee.
De cursus wordt gegeven door Antoinette Vriend en/of Gert Walhof, beiden erkende specialisten op dit onderwerp.

Aanmelden : vdlc@bart.nl