Magnifying glass Close

Gemeentelijk Inkoop Platform

28 november 2019
Location
Utrecht

Gemeentelijk Inkoop Platform - 28 november 2019 in Utrecht

Belangrijkste jurisprudentie civiele rechter / Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts / Ontwikkelingen wet- en regelgeving aanbesteden

 

Ook in 2019 hebben weer diverse aanbestedingskwesties geleid tot rechtszaken. Hoewel iedere rechtszaak ziet op een specifiek probleem, zijn er lessen te leren uit de uitspraken van de rechter. Daarnaast zijn er klachten voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). De klachten en het advies van de CvA leiden tot nader inzicht in de dagelijkse praktijken van gemeentelijke inkoop. 

 

Jaarlijks worden zowel de jurisprudentie als de adviezen behandeld tijdens een interactieve bijeenkomst van het GIP. Aan de orde komen in ieder geval:

  • Duurzaamheidsaspecten wellicht discriminerend?
  • Aanbesteding broker voor inhuur derden
  • De status van het ARW2016
  • Meer actuele zaken en adviezen
  • Gastspreker: Tony van Wijk - Aanbestedingsadvocaat bij Dirkzwager legal & tax

 

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst, graag vóór 25 november 2019. 

 

 

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres