Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

GIP: Beter aanbesteden vanuit meerdere perspectieven

31 maart 2022
Location
Utrecht

Het aanbesteden wordt grotendeels omgeven door wet- en regelgeving (Aanbestedingswet, Aanbestedingsbesluit, Gids Proportionaliteit, ARW 2016, Klachtafhandeling etc.). In hoeverre dit een waarborg is voor professíoneel aanbesteden is de vraag. Daarom zijn er tal van andere instrumenten om de kwaliteit van het gemeentelijk aanbesteden verder te ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst van het GIP op 27 januari 2022 wordt onder meer aandacht
besteed aan de volgende aspecten:

1. Vervolgproject Beter Aanbesteden
Het project Beter Aanbesteden, enkele jaren geleden opgezet, zit momenteel in de vervolgfase. Er zijn míddelen vrijgemaakt (1,5 miljoen per jaar) om het programma
verder vorm te geven. Tijdens de GlP-bijeenkomst zal Niels van Ommen, projectleider Beter Aanbesteden, een toelichting geven op de vervolgacties die vanuit het project opgezet (gaan) worden. Pafticipatie, ook vanuit de gemeentelijke overheid, is zeer gewenst bij dit vervolg.

2. Kenniskring Aanbesteden
Vanuit diverse (grotere) inschrijvende marktpaftijen is enige jaren geleden de Kenniskring Aanbesteden opgericht met onder meer als doelstelling om kennis en visies op relevante aanbestedingsissues verder te ontwikkelen en te delen. De Kenniskring Aanbesteden is hiermee een belangrijke gesprekspartner voor  onderzoekers, beleidsmakers, politici, maar zeker ook voor overheidsinkopers. Tijdens het jubileumcongres in het kader van het 20-jarig bestaan van het GIP ís reeds een korte presentatie gegeven/ die volgens de deelnemers “smaakte naar meer”. Daarom wordt tijdens de GlP-bijeenkomst van januari een nadere presentatie gegeven in ieder geval door Michel Goossen, één van de oprichters van de Kenniskring Aanbesteden. Tal van interessante aspecten, mede op basis van wetenschappelijke onderzoeken, zullen aan de orde komen. Verrassend aspect is bijvoorbeeld het onderzoek naar welke offerte als beste beoordeeld wordt. Ook de visie over de invulling van SROI (social return) komt aan de orde.

3. Ontwikkelingen vanuit de VNG
Ook vanuit de VNG zijn ontwikkelingen op gebied van inkoop en aanbesteden te melden Belangrijkste ontwikkelingen zijn een onderzoek naar een model van gemeentelijke inkoopvolwassenheid alsmede een inventarisatie naar een VNG-inkoopforum. Door mr. Colette Gonsalves (juriste van de VNG en onder meer belast met Inkoop en aanbesteden) zullen de ontwikkelingen vanuit de VNG nader worden toegelicht.

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres