Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

29 oktober 2018
Location
Amsterdam

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT – wat leert u?

In de publieke sector spelen momenteel diverse vraagstukken die een relatie met inkoop hebben, zoals de nieuwe aanbestedingswet, contract management en Best Value Procurement (BVP).

Prestatie inkoop (Best Value Procurement) wordt steeds meer toegepast in de publieke sector. In deze actuele 5-daagse opleiding leert u daarom deze inkoopmethodiek toe te passen bij aanbestedingen. Daarnaast is contract management een van de speerpunten in deze opleiding. Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring die beide uitgebreid aan de orde zullen komen. Ook uw huidige uitbestedingspatroon wordt onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke factoren voor het welslagen van uw uitbestedingsstrategie.

Veel organisaties in de publieke sector zijn bezig om de transitie naar de cloud te maken. Het uitbesteden van IT en/of de cloud infrastructuur bij een externe partner zou een goede stap kunnen zijn. Cloud outsourcing is daarom ook een punt van aandacht in deze actuele opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – hot topics

In de actuele opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT voor publieke organisaties worden tal van hot topics behandeld, zoals:

 • Hercontracteren: openbreken of doorgaan op dezelfde voet?
 • Regie en controle op uitbestedingscontracten
 • Exit strategieën bij uitbestedingscontracten
 • IT uitbestedingscontracten slim inrichten met ruimte voor innovatie en flexibiliteit
 • Valkuilen en aandachtspunten bij de transitie naar een nieuwe (cloud) leverancier
 • Regiemodellen bij de verschuiving van single vendor naar multi vendor contractering
 • De inkoopmethode Best Value Procurement (BVP)
 • Actuele inzichten voor een effectieve aanbesteding
 • De nieuwe Europese privacyregels
 • De resultaten van de commissie Elias
 • Cloud outsourcing
 • Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving en vormen
 • Praktijkvoorbeelden en tal van tips en tricks

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld voor IT managers, inkopers, contract managers, adviseurs inkoop en aanbesteden, business development managers, vendor managers, service managers, source managers, functioneel beheerders, informatiemanagers en managers en medewerkers van demand organisaties.

PE-punten

De opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is NBA gecertificeerd en geeft recht op 30 PE-punten.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – niveau

De lesstof van de 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector wordt behandeld op HBO(+) niveau.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van IMF Academy of neem contact op via [email protected] / 040 246 0220.

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link