Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT

11 januari 2016
Location
Amersfoort

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT – wat leert u?

In de publieke sector spelen momenteel diverse vraagstukken die een relatie met inkoop hebben, zoals de nieuwe aanbestedingswet, contract management en Best Value Procurement (BVP). 

Prestatie inkoop (Best Value Procurement) wordt steeds meer toegepast in de publieke sector. In deze actuele 5-daagse opleiding leert u daarom deze inkoopmethodiek toe te passen bij aanbestedingen. Daarnaast is contract management een van de speerpunten in deze opleiding. Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring die beiden uitgebreid aan de orde zullen komen. Ook uw huidige uitbestedingspatroon wordt onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke factoren voor het welslagen van uw uitbestedingsstrategie. 

Veel organisaties in de publieke sector zijn bezig om de transitie naar de cloud te maken. Het uitbesteden van IT en/of de cloud infrastructuur bij een externe partner zou een goede stap kunnen zijn. Cloud outsourcing is daarom ook een punt van aandacht in deze actuele opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – hot topics

In de actuele opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT voor publieke organisaties worden tal van hot topics behandeld, zoals:

 • Hercontracteren: openbreken of doorgaan op dezelfde voet?

 • Regie en controle op uitbestedingscontracten

 • Exit strategieën bij uitbestedingscontracten

 • IT uitbestedingscontracten slim inrichten met ruimte voor innovatie en flexibiliteit

 • Valkuilen en aandachtspunten bij de transitie naar een nieuwe (cloud) leverancier

 • Regiemodellen bij de verschuiving van single vendor naar multi vendor contractering

 • De inkoopmethode Best Value Procurement (BVP)

 • Actuele inzichten voor een effectieve aanbesteding

 • De nieuwe Europese privacyregels

 • De resultaten van de commissie Elias

 • Cloud outsourcing

 • Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving en vormen

 • Praktijkvoorbeelden en tal van tips en tricks

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld voor IT managers, inkopers, contract managers, adviseurs inkoop en aanbesteden, business development managers, vendor managers, service managers, source managers, functioneel beheerders, informatiemanagers en managers en medewerkers van demand organisaties.

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres