Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'

26 januari 2018

MIDDAGSYMPOSIUM VRIJDAG 26 JANUARI 2018, 13.00-17.30 UUR

De inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten en de gunning van concessies is de afgelopen decennia in toenemende mate gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Mede in het licht van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 en ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994) wordt inmiddels ook ten aanzien van andere schaarse rechten (zoals vergunningen en subsidies, maar ook (grond)eigendoms- en gebruiksrechten) nagedacht over de eventuele relevantie van het aanbestedingsrecht voor de verdeling door de overheid van andere schaarse rechten.

Naar aanleiding van deze recente ontwikkeling – die zich ook elders in de Europese Unie voordoet – organiseert het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) op donderdagmiddag 25 en vrijdagochtend 26 januari 2018 een besloten internationale expert meeting. Aansluitend organiseert de VU Law Academy in samenwerking met het CPC een openbaar symposium op vrijdagmiddag 26 januari 2018 van 13.00 tot 17.30 uur.

Inhoud
De vraag die tijdens dit middagsymposium centraal staat is: in hoeverre moet de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht? Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen:

  • Doelstellingen en inrichting van een verdelingsproces: in hoeverre is de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies feitelijk bezien (on)vergelijkbaar met de competitieve verdeling van andere schaarse rechten?
  • In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten competitieruimte te creëren?
  • Hoe dienen de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit te worden geoperationaliseerd in het kader van het ontwerp en de uitvoering van andere verdelingsprocedures?
  • Hoe zou een coherent systeem van rechtsbescherming er uit kunnen zien?
  • (Hoe) moet er de komende jaren regie worden gevoerd op dit terrein?

Sprekers
Het middagsymposium zal worden ingeleid met een keynote van professor Sue Arrowsmith, verbonden aan de Universiteit van Nottingham (onder voorbehoud). Andere sprekers die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd, zijn:

  • Frank van Ommeren (hoogleraar staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Chris Jansen (hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts)
  • Rob Widdershoven (hoogleraar Europees bestuursrecht Universiteit Utrecht en staatraad advocaat-generaal
  • Johan Wolswinkel (universitair hoofddocent Tilburg Law School)

Programma
Het middagsymposium (vrijdag 26 januari 2018) start om 13.00 uur met een lunch en de gelegenheid tot een ‘meet & greet’ met o.a. professor Sue Arrowsmith en andere buitenlandse experts die hebben deelgenomen aan de internationale expert meeting die plaatsvindt voorafgaande aan het openbare middagsymposium. Het inhoudelijke programma start om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur, waarna een borrel zal worden geserveerd.

Kosten en inschrijving
De kosten voor deelname aan het middagsymposium bedragen € 275,-.
Ga hier naar het online aanmeldingsformulier.

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link