Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Jurisprudentie Europees Hof van Justitie

20 mei 2015
Location
Baarn

Programma cursus Hof van Justitie Europese Unie

Uit het korte overzichtje hieronder blijkt wel hoe groot de invloed van uitspraken van het hof van Justitie van de Europese Unie op de praktijk van het aanbesteden is. Onderstaande arresten worden in ieder geval behandeld:

Fabricom-arrest:
Mag een bedrijf dat belast is geweest met het onderzoek, de proeven, de studie of de ontwikkeling van werken, leveringen of diensten daarom uitgesloten worden van deelname?

Commissie/Nederland (koffie):
Is het aanduiden van een milieukeurmark toegestaan?

Franse elektriciteitsarrest:
Wanneer mag een opdracht voor een werk worden opgesplitst in meerdere losse onderdelen?

Pressetext-arrest:
Bij wat voor soort wijzigingen in een lopende overeenkomst hoeft een aanbestedende dienst niet opnieuw aan te besteden?

Wall AG arrest:
Is de vervanging van een onderaannemer een reden om een overeenkomst op te zeggen?

Spaanse universiteit arrest:
Wanneer leidt dwingende spoed tot een een onderhandelingsprocedure? Wanneer leidt het tot een versnelde procedure?

Commissie/Italië arrest:
In welke gevallen kun je zeggen dat je niet hoeft aan te besteden omdat maar één leverancier kan leveren wat je nodig hebt?

Commissie/Nederland (koffie):
Mag een kleine wijziging van de gunningscriteria of de specificaties gewoon via de nota van inlichtingen bekend gemaakt worden?

Commissie/Griekenland-arrest:
Mogen selectiecriteria ook gebruikt worden bij de gunning?

Holst Italia-arrest:
Siemens Österreich-arrest:
Ballast Nedam I-arrest:
Mag een bedrijf zich bij inschrijving beroepen op de economische of technische bekwaamheid van een derde?

Universale Bau-arrest:
Moet een aanbestedende dienst de selectiecriteria en hun weging in de aankondiging bekend maken?

Siac-arrest:
Hoe moeten de gunningscriteria geformuleerd zijn? Wat is volgens het hof de definitie van goed geformuleerde gunningscriteria?

Wienstrom-arrest:
Als er een gunningscriterium geschrapt wordt, en alle inschrijvers zouden het ermee eens zijn, moet dat dan toch leiden tot intrekking van de aanbesteding?

Lianakis-arrest:
Wanneer moeten de gunningscriteria/subcriteria worden vastgesteld en bekendgemaakt.

Storebaelt arrest:
Moet een inschrijving waarin de inschrijver voorwaarden stelt altijd worden uitgesloten?

SAG arrest:
Manova arrest:
Is een aanbestedende dienst verplicht om een inschrijver de kans te geven een kleine fout te herstellen?

Transporoute-arrest:
Moet een aanbestedende dienst een onderzoek doen voordat hij een abnormaal lage inschrijving afwijst of mag hij dat doen?

Impresa Lombardini-arrest:
Hoe stel je vast dat een inschrijving abnormaal laag is? (afwijking Van gemiddelde prijs?)

Grossmann-arrest:
Mag een partij die niet heeft ingeschreven achteraf een geding aanhangig maken?

Cursusleider Theo van der Linden
Aanvang 13.30 uur
Einde 17.00 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 295,- (excl BTW, incl uitgebreide cursusmap en een ‘inlooplunch’)

Aanmelden : [email protected]

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link