Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Masterclass Aanbestedingsrecht: Gefaseerd aanbesteden m.b.v. het twee-fasen-proces

17 september 2020
Location
Amsterdam

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de aanbestedingsrechtelijke aspecten van het twee-fasen-proces problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van een aanbestedingsprocedure op basis van het twee-fasen-proces.

Meer in het bijzonder kunnen zij antwoord geven op de volgende vragen:

•    Wat houdt het twee-fasen-proces feitelijk in?
•    Welke fasen kunnen worden onderscheiden en wat doen de aanbestedende dienst en de (winnende) inschrijver(s) gedurende die fasen precies?
•    Wat wordt voorafgaand aan de eerste fase eigenlijk aanbesteed en wat is de grondslag van de inschrijvingen? Hoe verhoudt zich een en ander tot de grenzen die het aanbestedingsrecht stelt?
•    Waarover contracteren de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver? En waarover contracteren zij niet? Zijn hier vanuit het aanbestedingsrecht bezien problemen te verwachten?
•    Hoe wordt aan het einde van de eerste fase de prijs voor de tweede fase – de bouwfase – bepaald? Wat is hier aanbestedingsrechtelijk wel en niet toegestaan?
•    Indien overeenstemming over die prijs wordt bereikt, sluiten partijen dat een tweede overeenkomst? Of vindt er een voortzetting plaats van de eerste – en enige? – overeenkomst die tot stand is gekomen na de aanbesteding die aan de eerste fase vooraf ging? Maar als partijen een tweede overeenkomst sluiten, had die dan niet opnieuw moeten worden aanbesteed?
•    Wat gebeurt er indien partijen géén overeenstemming over de prijs voor de bouwfase bereiken en de aanbestedende dienst de bouwfase aan een andere onderneming wenst te gunnen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En wat vindt het aanbestedingsrecht daarvan?

De masterclass wordt geleid door Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en Mr. Sophie Prent, docent en onderzoeker verbonden aan het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor wie?

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze masterclass op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy. Deze masterclass is ook toegankelijk voor inkoopprofessionals met een niet-juridische achtergrond.

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres