Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Masterclass aanbestedingsrecht I

17 mei 2017
Location
Amsterdam

Inkopen in het sociaal domein in aanbestedingsrechtelijk perspectief.
In deze masterclass wordt ingegaan op de aanbestedingsrechtelijke aspecten van inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Na het volgen van deze masterclass kunt u deze thema’s problematiseren en doorgronden. Op basis hiervan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van inkoop- en aanbestedingsprocedures in het sociaal domein.

Meer in het bijzonder kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat maakt inkoop en aanbesteding van goederen en diensten in het sociaal domein vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief bijzonder in vergelijking met de inkoop en aanbesteding van reguliere overheidsopdrachten met betrekking tot de levering van goederen en diensten?
  • Onder welke voorwaarden kunnen goederen en diensten in het sociaal domein worden ingekocht, zonder dat een aanbesteding in concurrentie behoeft plaats te vinden? Hoe dient het inkoopproces in een dergelijk geval dan te worden ingericht? Welke beslissingen zal een aanbestedende dienst in dat inkoopproces moeten nemen en wat zijn de belangrijkste juridische randvoorwaarden die hij bij het nemen van die beslissingen in acht zal moeten nemen?
  • Wanneer wordt gekozen voor de inkoop van goederen en diensten in het sociaal domein door middel van een aanbesteding in concurrentie, hoe dient het inkoop- en aanbestedingsproces alsmede de toe te passen aanbestedingsprocedure in een dergelijk geval dan te worden ingericht? Welke (selectie)beslissingen zal een aanbestedende dienst gedurende het aanbestedingsproces en de aanbestedingsprocedure moeten nemen en wat zijn de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden die hij bij het nemen van die beslissingen in acht zal moeten nemen?
  • Voor zover de hiervoor bedoelde beslissingen aanbestedingsrechtelijk of anderszins juridisch problematisch zijn, hoe zou daar eventueel aan kunnen worden tegemoetgekomen?
  • Wat betekenen de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen voor de inkoop en aanbesteding van goederen en diensten in het sociaal domein met behulp van de methode van ‘bestuurlijk aanbesteden’?

Programma
13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
14.30-17.00 uur: College
17.00-17.30 uur: Borrel

Wilt u meer informatie over deze masterclass of wilt u zich aanmelden hiervoor? Ga dan naar de website.

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link