Online Cursus Gebiedsontwikkeling na Didam - Stand van zaken nu

18 september 2024

In deze online cursus worden de essentie en reikwijdte van het Didam-arrest geduid en wordt uitgebreid ingegaan op rechtspraak die sindsdien is verschenen en waarin naar dit arrest wordt verwezen. Tijdens deze cursus wordt ook ingegaan op de relatie tot aanbesteding en staatssteun bij gebiedsontwikkeling.

Het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 heeft veel stof doen opwaaien met betrekking tot de vormgeving van gebiedsontwikkeling. Sindsdien tekent zich in de jurisprudentie een beeld af van met name de grenzen van de verplichting tot het houden van een openbare selectieprocedure voorafgaand aan een vervreemding door overheden.

Voor wie

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Programma

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Datum, tijd en locatie

Datum: 18 september 2024
Tijd: 10.00 - 12.15 uur
Locatie: Online, real-time en interactief

Meer informatie en aanmelden

Online Cursus Gebiedsontwikkeling na Didam – de stand van zaken nu

Informatie over event

Ook interessant

Nieuwe aanbesteding busvervoer Zeeland

Nieuwe aanbesteding busvervoer Zeeland

SROI: het doel voorbij op weg naar betere invulling

SROI: het doel voorbij op weg naar betere invulling

Tunnelproject Zuidasdok ingekrompen net voor afronding aanbesteding

Tunnelproject Zuidasdok ingekrompen net voor afronding aanbesteding