Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Online Studiemiddag: Duurzaam Aanbesteden

24 november 2020
Location

Overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke realisatie van CO2-reductiedoelstellingen. Overheden en speciale-sectorbedrijven kopen jaarlijks voor miljarden euro’s in en veel opdrachten worden geplaatst in sectoren waar een substantiële CO2-reductie kan worden behaald. De Aanbestedingswet 2012 bevat diverse mogelijkheden en verplichtingen om duurzaamheidsdoelstellingen in aanbestedingen te integreren. Tegelijkertijd ervaren inschrijvers en aanbesteders nogal wat juridische uitdagingen bij het doorlopen van een aanbesteding voor een circulair of duurzaam project. Er komen bijvoorbeeld vragen op over de manier waarop circulariteit of duurzaamheid moet worden gedefinieerd, welke minimumeisen hieraan kunnen worden gesteld, hoe duurzaamheidsaspecten kwalitatief op meerwaarde kunnen worden beoordeeld en hoe de levenscycluskosten van een product of werk een rol kunnen spelen bij de gunningscriteria.

In de bijeenkomst komen al deze onderwerpen aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan innovatieve aanbestedingsprocedures en contractvoorwaarden, met meer ruimte voor klimaataspecten. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen uit de Europese Unie, zoals de Green Deal.

Deze bijeenkomst is interessant voor zowel inschrijvers als aanbesteders die hiermee worstelen en die de kansen om zich binnen aanbestedingen op duurzaamheid en circulariteit te onderscheiden beter willen benutten.

Geschikt voor academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren.

Onder leiding van mr. dr. W.A. Janssen, Universitair Docent & Onderzoeker, Centre for Public Procurement, Universiteit Utrecht en mr. J.W.A. Meesters, advocaat bij DLA Piper

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres