Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Online Studieochtend Recente ontwikkelingen rechtsbescherming

24 maart 2022

Rechtsbescherming is een hot item dat zich in de afgelopen jaren vaak heeft laten gelden in het aanbestedingsrecht. Ook komende tijd zijn er grote ontwikkelingen te verwachten. Zowel voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers liggen er belangrijke wijzigingen in het verschiet.

Denk daarbij aan de voorstellen in de twee brieven die staatssecretaris Keijzer op 12 februari jl. stuurde aan de Tweede Kamer, deze kunnen flinke gevolgen hebben voor de rechtsbescherming in aanbestedingsprocedures. De voorstellen aanpassingen betreffen niet alleen aanpassingen ten aanzien van rechtsverwerking, klachten, een verzwaarde motivering, maar ook voor wat betreft de uitbreiding van de gronden voor vernietiging.

In een interactieve online bijeenkomst praten we u bij over de achtergronden, de te verwachten ontwikkelingen en discussiëren we over de mogelijke gevolgen daarvan.

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres