Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

OMSCHRIJVING

22
04

IT (out)sourcing in de publieke sector

Datum22-04
Aanvang00:00
LocatieAmersfoort
AdresDicht bij het station

Amersfoort
iCaliCal


IT (out)sourcing in de publieke sector – inhoud training

In de unieke 5-daagse training IT (out)sourcing in de publieke sector begeleiden wij u op strategisch niveau (opstellen (out)sourcingsstrategie 2.0), op tactisch niveau (aanbestedingen) en op operationeel niveau (contractmanagement en regievoering). 

In de training worden uw huidige outsourcingspatronen onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke succesfactoren voor het welslagen van uw sourcingsstrategie. Behoud van de regie en controle over de verschillende contracten en leveranciers is dan ook een belangrijk aandachtspunt in deze training. Daarnaast komt Best Value Procurement uitgebreid aan de orde evenals tips en trics voor een effectieve aanbesteding. 

Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring. Contractmanagement is dan ook één van de speerpunten in deze training. Ook juridische aandachtspunten bij nieuwe sourcingtrends als IaaS, PaaS, SaaS en Cloud Computing zullen behandeld worden. Daarnaast staat het waardedenken centraal. Op welke wijze krijgt u de meeste toegevoegde waarde van uw leveranciers?