Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Post-hbo Aanbesteden voor speciale-sectorbedrijven

27 mei 2021
Location
Utrecht

In korte tijd ga je jouw aanwezige kennis en ervaring binnen specialesectorbedrijven verder versterken. Zowel in de breedte als in de diepte. Je leert van casussen van collega’s en uit jouw eigen praktijk.

Voor wie

De post-hbo opleiding Aanbesteden voor specialesectorbedrijven is bestemd voor ervaren inkoopfunctionarissen, budgethouders en adviseurs. Om te worden toegelaten tot de opleiding dien je ten minste te beschikken over hbo werk- en denkniveau. Je bent werkzaam binnen een speciale-sectorbedrijf, je hebt basiskennis van het aanbestedingsrecht en hebt ervaring met het uitvoeren van aanbestedingstrajecten.

Resultaat

De kracht van de opleiding is directe aansluiting bij jouw dagelijkse praktijk van inkopen en aanbesteden. Samen met docenten zullen wet- en regelgeving, jurisprudentie, grijze gebieden, grenzen en interpretatie van het aanbestedingsvak elkaar treffen. Onze docenten gaan met je in gesprek om jouw aanwezige kennis en ervaring verder te verbreden en verdiepen.

Na afloop van de opleiding:

  • Heb je kennis van het begrippenkader en de werkingssfeer voor Speciale-sectorbedrijven;
  • kun je onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de bronnen van aanbestedingsrecht als basis gebruiken voor je werk;
  • kun je de betekenis, consequenties en onderlinge samenhang van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht vertalen naar jouw praktijk;
  • heb je inzicht in de toepasbaarheid van de Aanbestedingswet;
  • kun je invulling geven aan alle onderwerpen rondom precontractuele- en contractuele
    verhoudingen;
  • ken je de toepassingsmodelijkheden van alle aanbestedingsprocedures in de praktijk;
  • heb je verdieping en verbreding van jouw kennis over de specificatie-, selectie- en gunningfase;
  • kun je een weloverwogen keuze maken tussen de verschillende beoordelingsmethodieken.

Deze opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten, een examen en een diploma-uitreiking.

 
Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres