Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Studiemiddag: Doorwerking van het aanbestedingsrecht in de contractfase

29 maart 2022
Location
Utrecht

Een aanbesteding is niets meer dan een (gereguleerde) precontractuele fase met als doel de meest geschikte aanbieding voor een opdracht te kunnen aanvaarden. Overheidsaanbestedingen kennen echter hun eigen wet- en regelgeving, jurisprudentie en dynamiek. Niet zelden ontstaat tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht onduidelijkheid over de wijze waarop partijen de inhoud van hun overeenkomst interpreteren. Dat leidt tot geschillen.

Deze bijeenkomst belicht aan de hand van actuele jurisprudentie, literatuur en concrete praktijkvoorbeelden op welke wijze de precontractuele fase de uitvoering van een opdracht ongewenst beïnvloedt. Hierbij wordt ook ingegaan op de wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht (de precontractuele redelijkheid en billijkheid) tijdens de aanbestedingsprocedure zelf.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op diverse, veel voorkomende, geschilpunten, zoals de gevolgen tijdens de uitvoering van het niet voldoen aan onderzoeks-, informatie- en waarschuwingsverplichtingen in de inlichtingenfase, uitleg van aanbestedingsstukken in de contractfase, interpretatiemethoden van bestekken en vraagspecificaties, doorwerking van EMVI-criteria tijdens de uitvoering en de gevolgen van het verlengen of verstrijken van gestanddoeningstermijnen.

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres