Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Studiemiddag Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van mogelijkheden naar verplichtingen

22 maart 2022
Location
Utrecht

In het laatste decennium zijn aanbestedingen een steeds grotere rol gaan spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen uit de EU Green Deal of de Parijs Akkoorden. Ook de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, aanbestedende diensten en marktpartijen zien en erkennen het potentieel van de aanbesteding als instrument om bij te dragen aan een duurzame wereld. De praktijk laat echter zien dat duurzaamheid toch nog vaak een marginale rol speelt in Nederlandse aanbestedingen.

Deze vaststelling heeft gevolgen voor de rol van zowel het Europees als het nationaal aanbestedingsrecht. Het leidt tot een – tot nu toe onderbelichtte – discussie over de toekomstbestendigheid van dit rechtsgebied. Welke rol kan het aanbestedingsrecht spelen in het licht van klimaatverandering? En: welke rol zou het moeten spelen?

In het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht ‘Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: van Mogelijkheden naar Verplichtingen’ dat in februari 2021 verscheen werden de vragen en ontwikkelingen beschreven, onderzocht, geduid, en kritisch tegen het licht gehouden.
In deze bijeenkomst, die voortvloeit uit het themanummer, wordt de veranderende maatschappelijke context waarin het aanbestedingsrecht zich bevindt en de daarmee gepaarde (veranderende) rol van dit rechtsgebied aan de hand van een aantal thema’s, die ook aan de orde komen in de verschillende artikelen in het themanummer, bediscussieerd: duurzaam specificeren, levenscycluskosten, open en concrete aanbestedingsrechtelijke verplichtingen, uitsluitingsgronden en abnormaal lage inschrijvingen.

Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres