Themasessie Leernetwerk AI Beeldherkenning: Delen van data, AI en informatie

17 september 2024

Het Leernetwerk AI Beeldherkenning organiseert meerdere sessies over thema's die volgen uit de marktvisie van de Buyer Group AI Beeldherkenning met drones, waarvan het leernetwerk de opvolger is. De themasessie van 17 september 2024 gaat over het delen van data, AI en informatie.

Overheden kunnen AI (kunstmatige intelligentie) gebruiken om beeldmateriaal te analyseren en waardevolle informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld met drones. Dit biedt steeds meer mogelijkheden. De marktvisie van de Buyer Group AI Beeldherkenning geeft inzicht aan de hand van 4 thema’s. 

Voor wie

Het Leernetwerk AI Beeldherkenning is er voor publieke organisaties die concreet aan de slag willen met het inzetten van AI beeldherkenning, zoals via drones. 

Onderwerp themasessie

De sessie van 17 september 2024 gaat in op het thema delen van data, AI en informatie. Inhoud themasessie:

  • een use-case van een deelnemer passend bij het thema
  • een expert over het specifieke thema
  • met elkaar in gesprek om inzichten en standpunten te bespreken

Je kunt je ook aanmelden voor de andere sessie die plaatsvindt op:

Doel themasessie

Het doel van de leernetwerk sessie is het ingaan op het thema uit de marktvisie om te verdiepen op de specifieke onderwerpen die vallen binnen het thema. Om zo nieuwe kennis op te doen en beknopt uit te werken als verrijking op de marktvisie. 

Wilt u meer weten over het thema? De marktvisie behandelt in hoofdstuk 3 per thema relevante aandachtspunten.  

Programma

  • Opening
  • Introductie Leernetwerk AI Beeldherkenning en thema delen data, AI en informatie
  • Use-case
  • Expert visie
  • Discussie
  • Afsluiting

Datum, locatie en kosten

Datum: dinsdag 17 september 2024 van 13:00 tot 15:00 uur.
Locatie: digitaal in MS Teams.
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden leernetwerk

Interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de pagina Leernetwerk AI beeldherkenning

Informatie over event

Ook interessant

Nieuwe aanbesteding busvervoer Zeeland

Nieuwe aanbesteding busvervoer Zeeland

SROI: het doel voorbij op weg naar betere invulling

SROI: het doel voorbij op weg naar betere invulling

Tunnelproject Zuidasdok ingekrompen net voor afronding aanbesteding

Tunnelproject Zuidasdok ingekrompen net voor afronding aanbesteding