Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Experimentele aanbesteding renovatie Nijkerkerbrug

Rijkswaterstaat is met een experimentele aanbesteding gestart voor de renovatie van de Nijkerkerbrug, genaamd DOEN. Met het project DOEN onderzoekt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen op welke manier er beter met elkaar samengewerkt kan worden. Minder regels en betere samenwerking moeten leiden tot minimale verspilling van tijd en geld.

Ook in de voorbereidingsfase van de aanbesteding heeft het projectteam van DOEN zoveel mogelijk samengewerkt met de markt. Zo is het inkoopplan met input van marktpartijen en in samenwerking met brancheverenigingen tot stand gekomen. Er is voor gekozen om prijs geen criterium voor de selectie te laten zijn, maar dat de wederzijdse samenwerking wordt beoordeeld door een externe partij. Het contract wordt in samenspraak met de markt geschreven en samen worden de scope, prijs en risico’s vastgesteld.

Renovatie Nijkerkerbrug
Project Doen renoveert de Nijkerkerbrug en daarbij wordt beoogd om maximale waarde te creëren voor de klant, namelijk de belastingbetaler. Rijkswaterstaat krijgt in dit project een faciliterende rol en zorgt dat de klant krijgt wat hij nodig heeft voor een nette prijs.

Noodzaak samenwerking
Rijkswaterstaat stelt in zijn magazine dat alle partijen het eens zijn over de noodzaak van nieuwe vormen van samenwerking. Een belangrijke reden: de uitdijende regeldruk in veel projecten. Bij tegenslagen worden er nieuwe regels ingesteld om die situaties in het vervolg te voorkomen. Dit is onwenselijk, stelt Rijkswaterstaat. De regels stapelen zich op en de standaardcontracten worden dikker. Tijdens de uitvoering ligt de focus steeds meer op het contract, wat ten koste gaat van het gesprek over de inhoud.

Terug naar de essentie
Rijkswaterstaat verwacht met DOEN terug te gaan naar de essentie. De partijen gaan alleen afspraken maken die bijdragen aan het projectresultaat en die uitlegbaar en zinvol zijn. Elke regel moet een oplossing voor een probleem zijn. Verspilling door juridisch getouwtrek en overbodige regels moet door het project voortaan voorkomen worden.

Procedure
Marktpartijen kunnen zich tot 4 mei inschrijven. De selectie van de gegadigden zal plaatsvinden op basis van de ingediende visiedocumenten, met hun blik op samenwerkingen. Op 2 juni start de selectiefase met de selectie van gegadigden door een beoordeling op samenwerking door een onafhankelijke partij. 11 juli zijn vervolgens de dialooggesprekken en pre-award. Er wordt één partij geselecteerd op de mate waarin die in staat is de klantwaarde te doorgronden, mede beoordeeld door de klant zelf. 7 oktober start de gunningsfase. Met de laatste gegadigde wordt een start gemaakt met de engineering, wordt de prijs bepaald en het gunningsontwerp, mogelijk met aanpassingen door de klant. 1 maart 2017 is vervolgens de definitieve gunning.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link