Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
12
16
Samira Huibregtse
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Samira Huibregtse
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Functioneel specificeren: een positief gevolg van de crisis

Functioneel specificeren: een positief gevolg van de crisis

De crisis was voor de bouw een lastige periode, maar heeft ook een aantal positieve gevolgen gehad. Er was ruimte voor innovaties en nieuwe ideeën. Er wordt ook wel gesproken over disrupties binnen het bouwproces. Een van die disrupties die de bouw op dit moment doormaakt, is de verschuiving van traditioneel specificeren naar functioneel specificeren.

In het rapport van Mosa staat dat er de afgelopen 15 jaar veel is geëxperimenteerd met nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De opdrachtgever maakte steeds meer gebruik van een Programma van Eisen (PvE) waarbij het ontwerp, de uitvoering en soms zelfs gebruiks- en beheerfase steeds vaker samen in een geïntegreerde contractvorm vallen. Het kan dan voorkomen dat bouwbedrijven het bouwwerk en de diensten leveren tegen een prestatie-gerelateerde beloning voor een bepaalde periode.

Prestatiebestek
Deze manier van werken lijkt al erg op functioneel specificeren. Functioneel specificeren maakt gebruik van een prestatiebestek. De vraag die hierbij beantwoord moet worden is bijvoorbeeld: ‘Waar moet het gebouw in voorzien?’ in plaats van ‘Hoe moet het gebouw eruitzien?’. Het is bij functioneel specificeren de bedoeling dat de opdrachtnemer invulling geeft aan de opdracht. Op basis van het ontwerp worden een aantal prestatiespecificaties opgesteld. Door middel van technische specificaties wordt hier invulling aan gegeven. Op die manier wordt er direct getoetst of de prestatie-eisen op basis van het ontwerp worden gehaald.

Energielabel B
Een voorbeeld dat in het rapport wordt aangehaald is het bouwen van een huis. De opdrachtgever wil een energiezuinig huis met een energielabel B. Dit is een prestatie-eis. De opdrachtnemer kiest dan op basis van zijn eigen technische kennis en praktijkervaringen wat de beste combinatie van producten zijn, zolang het maar aan de eis, het energielabel B, voldoet.

Voordelen
Functioneel specificeren heeft een aantal voordelen. Zo maakt de methode het doel van het te bouwen of renoveren gebouw duidelijk. Het is eenduidig. Opdrachtgevers moeten daarom goed nadenken over wat ze precies willen en opdrachtnemers worden uitgedaagd om out-of-the-box te denken om dat doel te behalen.

Een ander voordeel dat in het rapport wordt genoemd, is dat functioneel specificeren op lange termijn kan zorgen voor minder kosten. De budgetten van corporaties zijn gekrompen doordat corporaties te maken hebben met veel verschillende maatregelen. Daarom moet er scherp worden ingekocht, waarbij de focus ligt op Total Cost of Ownership (TCO). De uitvoerende partijen kunnen hierop inspelen door oplossingen met een lage TCO te bieden.

Daarnaast biedt functioneel specificeren ook kansen voor langdurige samenwerkingsverbanden. Als een opdrachtnemer de wens van een opdrachtgever goed kent, is het logisch dat er nog een keer wordt samengewerkt. Er kan dan namelijk efficiënter worden gewerkt.

Nadelen
Functioneel specificeren biedt veel kansen voor integrale opgaves. Dat is een opgave waarbij één partij een bouwproces van ontwerp tot beheer regelt. Dit kan ook nadelig werken. Als zo’n partij alleen wordt ingehuurd voor de uitvoering bestaat de kans dat TCO verloren gaat en men alleen maar gaat kijken naar de laagste prijs.

Als er sprake is van een integrale opgave, dan heb je ook te maken met een langetermijncontract. In dat contract worden prestatieafspraken opgenomen op het moment dat het wordt afgesloten. Over, bijvoorbeeld, 10 jaar kan het zijn dat er eigenlijk andere prestaties gewenst zijn. Daardoor kunnen er kosten voor meerwerk ontstaan.

Oplossingen
Gelukkig zijn er nog wel oplossingen voor deze nadelen. Een langetermijnvisie op functioneel specificeren is bijvoorbeeld belangrijk om te zorgen dat de Total Cost of Ownership niet verloren gaat. Om te zorgen dat er zelfs over 10 jaar de juiste prestaties zijn, kan je tijdens het opstellen van het prestatiecontract een clausule op nemen. Daarnaast heeft de opdrachtgever een belangrijke rol in het laten slagen van de samenwerking. Hij moet bereid zijn om een redelijke prijs te bieden voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer.
Uiteindelijk is het bij functioneel specificeren belangrijk dat datgene wat gespecificeerd wordt helder en eenduidig is. Om die specificaties op te stellen, moet je dus scherp blijven.

Samira Huibregtse
Door Samira Huibregtse
Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.