Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
11
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Geen oplossing tekorten sociaal domein voor 2021

Geen oplossing tekorten sociaal domein voor 2021

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft in een brief aan de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten dat in 2019 meer geld zal vrijkomen voor het sociaal domein. Tegelijkertijd maakt zij ook duidelijk dat de nieuwe verdeling van middelen pas in 2021 zal plaatsvinden. Dat pas dan een oplossing in zicht is voor de tekorten in het sociaal domein, is volgens het VNG een groot probleem. 

Volgens Gemeente.nu vreest het VNG dat de kabinetsreactie gemeenten die het diepst in het rood gaan weinig zal helpen. Daarom pleit zij, samen met onder meer Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland, voor “een budget voor de volumegroei 2019 en een voorziening vanuit het Rijk om ernstige tekorten op te vangen voor de jaren 2018, 2019 en 2020.”

Knelpunten
In haar brief geeft Ollongren aan dat het kabinet beseft dat gemeenten in een korte tijd veel verantwoordelijkheid op zich hebben moeten nemen en dat het hun zorgen over de tekorten in het sociaal domein serieus neemt. Ook geeft zij aan dat er in 2019 meer geld zal vrijkomen doordat “de integratie-uitkering Sociaal Domein 2019 wordt overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds.” Ze benadrukt wel dat pas in 2021 een nieuwe verdeling van middelen bepaald zal worden, waarbij de knelpunten die de afgelopen maanden in kaart zijn gebracht zullen worden aangepakt.

Jeugdhulp
De VNG geeft aan dat de reactie van de minister een belangrijke stap naar een ander gesprek is, maar vindt wel dat in elk geval voor de jeugdhulp al in het voorjaar een oplossing moet komen. De organisatie wijst er op dat op het gebied van jeugdzorg en Wmo de gemeenten al een gezamenlijk tekort van 488 miljoen euro hebben.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.