Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
06
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Gemeenten positief over partnerselectie

Gemeenten positief over partnerselectie

Bij het aanbesteden van een gebiedsontwikkeling hebben meer gemeenten een voorkeur voor het selecteren van een vaste samenwerkingspartner dan voor een conventionele gunning. Dat blijkt uit een onderzoek van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met USP Marketing & Consultancy.

De enquete toont dat 33% van de gemeenten partnerselectie verkiest boven een conventionele gunning op basis van een uitgewerkt plan, terwijl 21% het daar oneens mee is. 46% van de ondervraagde gemeentes is neutraal. Ontwikkelaars zijn nog positiever over partnerselectie. 60% van de ondervraagden geeft de voorkeur aan deze aanpak, terwijl 30% neutraal is.

Kennisgebrek

Uit het onderzoek blijkt voorts dat ontwikkelaars vinden dat gemeenten onvoldoende kennis in huis hebben om een aanbesteding van een gebiedsontwikkeling tot een goed einde te brengen. Bovendien vinden zij dat gemeenten te snel toevlucht zoeken tot het aanbestedingsinstrument. Zelf geven de gemeenten in meerderheid aan dat zij wel over voldoende kennis beschikken.

Suboptimaal

Volgens Roger Kersten, partner bij Akro Consult, zijn de resultaten van de enquête niet verrassend, zeker wat de positieve visie op partnerconsultatie betref. Hij stelt dat wanneer bij aanbestedingen van complexe projecten, met zowel private als publieke belangen, de kaders vooraf bepaald worden, dit vaak tot suboptimale resultaten leidt.

Innovatie

Bij partnerselectie zijn de doelen vooraf bekend. Kersten stelt dat daardoor “gezocht kan worden naar de juiste type partij bij de opgave die zich daaraan ook committeert. Door de planvorming samen op te pakken krijg je de ‘best of both worlds’ en bevorder je innovatie.”

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.