Magnifying glass Close

Handboek inschrijven op aanbestedingen

 Binnen het MKB worstelen leveranciers vaak met de complexiteit van het Europees aanbesteden. Toch is er slechts weinig – in gewone mensen taal geschreven – literatuur beschikbaar om het MKB wegwijs te maken in de aanbestedingswetgeving en de daaruit voortvloeiende regels. Het gevolg is veel gemopper en inefficiënte inspanningen vanuit de leveranciers zonder zichtbare resultaten. Met het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ vult Octavia Siertsema die leemte voor een deel in, naast het al eerder geschreven boek ‘Succesvol inschrijven op aanbestedingen’ van Jessica van der Burg.

Niet alleen voor leveranciers
Hoewel het boek in eerste instantie bedoeld is voor leveranciers die meer resultaat willen zien van hun inspanningen bij de inschrijving op aanbestedingen, is het boek ook voor inkopers interessant genoeg om aan te schaffen. Door het lezen van het boek worden inkopers gedwongen op een andere manier naar hun eigen aanbestedingsprocedures en -documenten te kijken. Daardoor zouden inkopers in staat moeten zijn de procedures en bijbehorende documenten in lijn te brengen met het kennis- en begripsniveau van de leveranciers.

Overzichtelijk en niet te dik handboek
Handboeken hebben nogal eens de neiging omvangrijk en onoverzichtelijk te zijn. Daar is bij het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ van Octavia Siertsema geen sprake van. Aan de hand van de volgorde van het aanbestedingsproces worden de verschillende stappen in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld. Daarmee is het boek bij uitstek geschikt voor medewerkers die deelnemen aan aanbestedingsprojecten. Omdat zij niet dagelijks te maken hebben met de aanbestedingswetgeving, is het voor hen handig om een naslagwerk met de meest gangbare vragen achter de hand te hebben.

U vraagt, wij draaien
Octavia Siertsema heeft er voor gekozen om de verschillende onderwerpen te behandelen aan de hand van vragen. Dat klinkt heel logisch en dat is het ook. Niet alleen leveranciers, maar ook projectgroepleden bij een aanbestedende dienst zijn niet altijd bekend met de wet en de aanvullende regels. En mensen die iets niet weten, stellen daarover als het goed is vragen. Het boek leest mede daardoor gemakkelijk weg en is zelfs voor de grootste leken onder ons goed te begrijpen.

Inkoop aan de verkoop
Inkopers geven over het algemeen niet snel iets weg aan de leveranciers waar zij zaken mee doen, of aan hun collega’s met wie zij de aanbestedingsprojecten uitvoeren. Daar kan met dit boek wel eens verandering in komen, omdat het zich bij uitstek leent als ‘relatiegeschenk’. Bijkomend voordeel van het weggeven van dit boek is dat het onderling begrip tussen leveranciers en aanbestedende diensten kan verbeteren. Verder kunnen aanbestedingsprojecten efficiënter en daardoor met minder kosten worden uitgevoerd als iedereen op de hoogte is van de (on)mogelijkheden van het aanbestedingsproces.

Eindoordeel
Voor mensen die weinig tot niets afweten van het Europees aanbesteden is het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ een aanrader. Laat je als geïnteresseerde lezer niet afschrikken door het woord ‘Handboek’ in de titel. Het boek telt slechts 186 pagina’s, met in de bijlagen een aantal modellen en voorbeeldvragen. Het is daardoor een compact en lezenswaardig naslagwerk geworden. Octavia Siertsema levert met dit boek een meer dan nuttige bijdrage aan het efficiënter en gemakkelijker laten verlopen van aanbestedingsprocessen en -projecten.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:    *
  • Praktisch nut:       *****
  • Toegankelijkheid: *****

Aanvullende literatuur en informatie

  • Succesvol inschrijven op aanbestedingen – Jessica van der Burg
  • Inschrijven op een (Europese) aanbesteding, kans of crime – Paul Jacobs 
  • Succesvolle offertes – Ron Plattel
  • De meestgestelde vragen over ICT-aanbestedingen – Maarten van Bommel, Wiebe Robbemond, Ewoud van Veen
  • Offertes schrijven die scoren – Mariët Hermans

Boekgegevens
Auteur:
Octavia Siertsema is in het dagelijks leven inkoper, bidmanager en trainer. Ze heeft jarenlange ervaring als inkoper in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Daarnaast is zij werkzaam als trainer en coach bij inschrijftrajecten.

Bestellen
‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl. Klik hier om het boek te bestellen.

 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres