Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Ik heb veel meer begrip gekregen voor rechters”

Onlangs verscheen het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’, samengesteld en geredigeerd door aanbestedingsdeskundige Theo van der Linden. Het boek wordt elk half jaar aangepast aan de nieuwste jurisprudentie. Aanbestedende diensten en bedrijven kunnen kiezen uit een handzame pocket-editie en een mooie gebonden uitgave. We praten met Theo van der Linden over dit boek.

Waarom heb je er in dit digitale tijdperk voor gekozen om de informatie in boekvorm te publiceren?
Omdat ik nog steeds heilig geloof in het boek als informatiemedium. Dit boek heeft een hele uitgebreide inhoudsopgave, waarin je precies naar onderwerp kunt zien wat er behandeld wordt. Bij digitale ontsluiting zoek je op zoektermen, waarbij je vaak veel te veel vindplaatsen vindt. Bovendien leest een boek gewoon veel prettiger en deze uitgave is ook gewoon een erg aardig leesboek.

Hoe kan dat dan, het is toch hele taaie stof?
Dat is het nu juist niet! Aanbesteden is een commercieel proces. Een partij heeft iets nodig, een andere partij wil iets verkopen. Privé mag je dat volledig op gevoel doen maar als je namens de overheid inkoopt, moet je je houden aan overigens heel redelijke uitgangspunten (transparantie, objectieve beoordeling, niet discrimineren). Maar die uitgangspunten, hoe redelijk ook, leiden soms tot ruzie. En dan komt de rechter eraan te pas.

Waarom heb je dit boek gemaakt?
Ik maak al acht jaar voor mijn klanten samenvattingen van alle rechtszaken over aanbestedingen en ik geef al twintig jaar les over dit onderwerp. Bovendien selecteer ik al jaren elk jaar de belangrijkste zaken voor de door VdLC georganiseerde jurisprudentiemarathon. Ik heb zeker niet de arrogantie om te denken dat ik altijd gelijk heb met mijn commentaar. Het gaat in dit boek ook niet om mijn mening. Het boek helpt om snel te weten hoe bepaalde rechters over een onderwerp denken.

Doen rechters in Nederland het goed?
Ja, dat vind ik wel. Het aardige van het maken van een dergelijk boek is, dat je probeert een lijn te ontdekken in de meer dan 1000 uitspraken die er in de afgelopen zes jaar gepubliceerd zijn over aanbesteden. En bij sommige onderwerpen ontdek je verbanden die je op het eerste gezocht miste.

Geef eens een voorbeeld?
Nou ik heb bijvoorbeeld zo’n 25 zaken over het herstel van kleine fouten naast elkaar gezet. Dat geeft toch een bepaald inzicht in wat een aanbestedende dienst nu wel of niet mag laten herstellen. En voor mij was het ook heel leerzaam om te lezen wat rechters vinden van het achteraf toelichten of aanvullen van de gunningsbeslissing.

We hoeven ons dus geen zorgen te maken over de kwaliteit van de rechtspraak?
Ik heb niet de kwalificaties om daarover te oordelen, maar door het maken van dit boek heb ik wel meer begrip gekregen voor de problemen van rechters. Ongeveer acht jaar geleden waren er op jaarbasis zo’n 40 rechtszaken over (Europese) aanbestedingen. Nu worden er jaarlijks meer dan 200 op rechtspraak.nl gepubliceerd, en er zijn ook nog zaken die niet gepubliceerd worden. Ik denk dat het heel moeilijk voor rechters is om in die enorme berg informatie structuur te ontdekken. Dat in ogenschouw nemend vind ik dat rechters over het algemeen goed werk doen.

Toch ben je ook kritisch. Ik las in je boek dat jij schrijft dat de rechtbank Amsterdam het ‘helemaal bont maakt’ in een zaak over het samenvoegen van opdrachten door het UWV.
Ja, ik vind dat een arrogant vonnis. Het is volstrekt duidelijk wat de wetgever met artikel 1.5 bedoeld heeft, en dat is dat opdrachten niet samengevoegd mogen worden, zodat het MKB in kan blijven schrijven. Ik vind dat persoonlijk ook een volslagen onzinnig artikel, maar het is wel democratisch tot stand gekomen, zelfs door een amendement van de Tweede Kamer. Als je dat als rechter volstrekt negeert, dan plaats je je boven de wet en dat stoort me

Het boek heet ‘aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’. Waarom die titel?
Wat ik gedaan heb is een inhoudelijke selectie gemaakt van de zaken die in de praktijk het meeste voorkomen en waarvan ik denk dat de mensen die dagelijks met aanbestedingen te maken hebben het meeste profijt hebben. Bovendien probeer ik in mijn commentaren concrete aanbevelingen te geven over hoe je met bepaalde jurisprudentie om moet gaan. Het is beslist geen juridisch handboek.

Tot slot, waarom is het boek niet in de boekhandel te koop?
Omdat het niet gaat om één boek maar om een intekening, je neemt eigenlijk een abonnement op een twee keer per jaar verschijnend overzicht van de aanbestedingsjurisprudentie. Bovendien wilde ik het simpel houden. Op de website van mijn bedrijf www.aanbesteding.nl kun je de inhoudsopgave inzien en een hoofdstuk lezen, en je bestelt gewoon met een mailtje.

Vanaf nu verkrijgbaar bij uitgeverij VdLC publishers/consultants : ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’. Ter kennismaking voor slechts € 25,- (ex btw en verzendkosten) Bestellen op [email protected]Meer informatie op www.aanbesteding.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres