Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Informatiestandaarden I-Sociaal Domein verplicht gesteld

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel die de administratiedruk voor Wmo- en jeugdzorginstellingen moet verlichten. De nieuwe wet dwingt gemeenten en zorgaanbieders het berichtenverkeer rond financiële verantwoording en facturatie te standaardiseren. Daarvoor moeten ze gebruik maken van het I-Sociaal Domein programma.

Met de nieuwe wet wordt het voor zorginstellingen makkelijker om met meerdere gemeenten samen te werken. Zij hoeven immers niet meer verschillende contracten en verantwoordingsformulieren in te vullen. Alles kan via één format geregeld worden.

Samenwerking
Binnenlands Bestuur stelt voorts dat de nieuwe wet de minister van VWS de mogelijkheid geeft om gemeenten te dwingen samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dat zou nodig kunnen zijn wanneer gebrekkige (regionale) samenwerking ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit van specialistische zorg.

Administratielast
De nieuwe wet moet gezien worden in het kader van het programma Ontregel de Zorg. Minister Hugo de Jonge wil hiermee samen met gemeenten en zorgaanbieders de administratiedruk in het sociaal domein verlagen. Zo moet er meer ruimte voor daadwerkelijke zorg en ondersteuning komen.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres