Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
01
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Wetgeving
Soort:

Informatiestandaarden I-Sociaal Domein verplicht gesteld

Informatiestandaarden I-Sociaal Domein verplicht gesteld

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel die de administratiedruk voor Wmo- en jeugdzorginstellingen moet verlichten. De nieuwe wet dwingt gemeenten en zorgaanbieders het berichtenverkeer rond financiële verantwoording en facturatie te standaardiseren. Daarvoor moeten ze gebruik maken van het I-Sociaal Domein programma.

Met de nieuwe wet wordt het voor zorginstellingen makkelijker om met meerdere gemeenten samen te werken. Zij hoeven immers niet meer verschillende contracten en verantwoordingsformulieren in te vullen. Alles kan via één format geregeld worden.

Samenwerking
Binnenlands Bestuur stelt voorts dat de nieuwe wet de minister van VWS de mogelijkheid geeft om gemeenten te dwingen samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dat zou nodig kunnen zijn wanneer gebrekkige (regionale) samenwerking ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit van specialistische zorg.

Administratielast
De nieuwe wet moet gezien worden in het kader van het programma Ontregel de Zorg. Minister Hugo de Jonge wil hiermee samen met gemeenten en zorgaanbieders de administratiedruk in het sociaal domein verlagen. Zo moet er meer ruimte voor daadwerkelijke zorg en ondersteuning komen.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.