Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
06
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Dat geld, beschikbaar vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord, wordt onder meer gebruikt voor expertondersteuning bij duurzame inkoopvraagstukken. Aanbestedende diensten kunnen hier een beroep op doen wanneer zij een inkooptraject starten of uitvoeren,waarbij ze een wezenlijke grondstoffen- of CO2-besparing kunnen realiseren.

De ondersteuning is vooral bedoeld voor aanbesteders die duurzaam willen zijn, maar onvoldoende kennis of ervaring hebben met bijvoorbeeld circulair of klimaatneutraal inkopen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal per vraagstuk bekijken hoe zij het beste kan helpen. Er kan bijvoorbeeld steun verleend worden bij de voorbereiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingsmethodiek, of het concretiseren van een Life Cycle Analysis.

Effectmeting

In samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgen de aanbestedende diensten ook expertondersteuning bij de effectmeting van hun projecten. Daarbij wordt vooral gekeken naar vermeden CO2-emissies en vermeden grondstofgebruik. Dat gebeurt in samenwerking met de uitvoerders, zodat deze na 2018 hier zelf mee verder kunnen.

Samenwerkingsverbanden

Projecten van overheden en publieksrechtelijke organisaties komen in aanmerking voor de expertondersteuning. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met duurzame inkoopambities kunnen echter meedoen. Het kabinet verwacht dat dit jaar ongeveer 100 inkoopprojecten expertondersteuning krijgen.

Wilt u meer informatie over expertondersteuning bij circulair en klimaatneutraal inkopen? Dan kunt u terecht bij PIANOo Klimaatenveloppe. U kunt hier ook de voorwaarden voor deelname vinden.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.