Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp scherpt Wet Markt en Overheid aan

Minister Henk Kamp van Economische zaken gaat de Wet Markt en Overheid aanscherpen. De huidige wet geeft overheidspartijen de vrijheid om commerciële activiteiten uit te voeren met de reden dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. Een evaluatie in opdracht van Kamp toont aan dat 75 procent van de overheden van deze uitzondering gebruikmaakt. Van gemeenten is dit zelfs 90 procent.

De Wet Markt en Overheid heeft als doel om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en het bedrijfsleven te creëren. Daartoe legt de wet gedragsregels op aan overheden en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. De wet kent echter verschillende uitzonderingen, waaronder de algemeen belanguitzondering, waardoor de gedragsregels niet van toepassing zijn, indien een overheid besluit dat een economische activiteit een algemeen belang dient.

Oneerlijke concurrentie
Uit de evaluatie blijkt dat een derde van de ondernemers enige mate van concurrentie ondervindt van economische activiteiten door overheden. Van deze ondernemers geeft de helft aan deze concurrentie als zeer oneerlijk te zien. Overheden hanteren volgens de ondervraagden te lage tarieven of bevoordelen hun eigen overheidsbedrijf. Overheden erkennen dit probleem echter niet. Ze ontvangen namelijk naar eigen zeggen bijna geen klachten over ongelijke concurrentie.

Initiatiefnota
Kamp concludeert uit de evaluatie dat ongelijke concurrentie tussen overheden en ondernemers nog steeds aandacht vraagt. Toch ziet de minister de initiatiefnota van Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) niet als de gewenste oplossing. In de initiatiefnota wordt een verbodsstelsel met een tenzij-bepaling voorgesteld. Dit betekent dat overheden pas economische activiteiten mogen verrichten nadat is aangetoond dat dit noodzakelijk en proportioneel is. Dit vindt Kamp echter moeilijk te operationaliseren criteria. Dat kan volgens hem leiden tot onduidelijkheid bij overheden en het bedrijfsleven, wat tot discussies en juridische procedures kan leiden. Verder maakt dit het onnodig lastig voor overheden om economische activiteiten te verrichten.

Uitzondering aanscherpen
Kamp stelt zelf voor om de algemeen belanguitzondering aan te scherpen. Hierbij denk hij aan specifieke motiveringsvereisten en meer inspraak voor ondernemers vooraf. Overheden worden zo verplicht de voor- en nadelen van een algemeen belangbesluit zorgvuldig af te wegen. Het huidige stelsel blijft op deze manier wel in tact. Overheden blijven vrij om economische activiteiten te verrichten zonder extra lasten. Daarnaast houden overheden de mogelijkheid om bij het uitvoeren van hun publieke taak een economische activiteit beneden de kostprijs te verrichten door na een zorgvuldige afweging de algemeen belanguitzondering in te roepen.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres