Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
05
17
Arthur van Heeswijck
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Arthur van Heeswijck
Dossier: Column
Soort:

Let op: oude Gedragsverklaring Aanbesteden na 1 juli 2017 niet langer geldig!

Om de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving soepel te laten verlopen bevatten wetten vaak overgangsrecht. Dit geldt ook voor de Aanbestedingswet 2012, die per 1 juli 2016 ingrijpend is gewijzigd. Zo bepaalt artikel 4.33 van de Aanbestedingswet - kort samengevat - dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures die voor inwerkingtreding van de gewijzigde wet al zijn gestart. En op grond van artikel 4.35 van de Aanbestedingswet treedt een belangrijk deel van de regels dat betrekking heeft op elektronisch aanbesteden pas op 1 juli 2017 in werking. Maar bent u ook bekend met het overgangsrecht voor de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)?

Door middel van een GVA toont een ondernemer aan dat op hem geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn (althans een aantal daarvan). Op grond van artikel 2.89 lid 2 van de Aanbestedingswet mag een GVA op het tijdstip van aanmelding of inschrijving niet ouder zijn dan twee jaren. Deze regel is niet gewijzigd, maar op grond van artikel 4.36 van de Aanbestedingswet mag een GVA die vóór 1 juli 2016 is afgegeven tot één jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet worden gebruikt, tot 1 juli 2017 dus.

Deze regel van overgangsrecht houdt verband met de inhoudelijke wijzigingen van de regels voor het uitsluiten van ondernemers van deelname aan een aanbestedingsprocedure. Zo is aan de dwingende uitsluitingsgronden een aantal gronden toegevoegd. Ook de terugkijkperiode is aangepast (voor dwingende uitsluitingsgronden van 4 naar 5 jaar). Verder bepaalt de Aanbestedingswet nu uitdrukkelijk dat een ondernemer ook kan worden uitgesloten, als een uitsluitingsgrond van toepassing is op een van zijn bestuurders, toezichthouders (bijv. lid van RvC) of beslissingsbevoegden (art. 2.86 lid 3). Deze wijzigingen hebben invloed op de toetsing van een aanvraag van een GVA. Die toetsing is omvangrijker geworden. De Nederlandse wetgever wilde een stormloop aan aanvragen van GVA’s voorkomen. Mede daarom heeft hij bepaald dat GVA’s die voor 1 juli 2016 zijn afgegeven vanaf dat moment nog één jaar kunnen worden gebruikt.

Ondernemers die na 1 juli 2016 nog geen nieuwe GVA hebben aangevraagd, doen er gelet op het voorgaande verstandig aan dit alsnog op korte termijn te doen. De behandeling van een aanvraag van een GVA kan namelijk acht weken duren, soms zelfs langer. Ondernemers zullen bovendien ook daarna alert moeten blijven op wijzigingen in de organisatie. Zijn er bijvoorbeeld personen tot het bestuur of de raad van commissarissen toegetreden? Dan is het aanvragen van een nieuwe GVA noodzakelijk.

Inkopers zullen op hun beurt alert moet zijn bij het controleren van bewijsstukken. Zij zullen onder meer moeten nagaan of alle personen die als bestuurders die in het handelsregister zijn vermeld, ook in de GVA van de betreffende ondernemer voorkomen.

Arthur van Heeswijck
Door Arthur van Heeswijck
Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Door te adviseren en procederen helpt hij overheden en bedrijven problemen bij aanbesteden te voorkomen en zo nodig op te lossen. In 2014 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp rechtsbescherming bij aanbestedingen.

Reacties:

  • Susan Schutjes | 10-05-2017 om 10:47

    Geachte heer Van Heeswijck,
    Deze melding blijkt bij Dienst Justis zelf niet bekend, zo bleek toen ik hen vanmorgen belde. Op hun website staat bovendien nog gewoon dat de GVA 2 jaar geldig is. Ik heb voor ons bedrijf in april 2016 een GVA aangevraagd en ontvangen. Moet ik nu een nieuwe aanvragen?

    • Anoniem | 10-05-2017 om 18:43

      Mogelijk is Jusitis niet op de hoogte van het overgangsrecht met betrekking tot de GVA. Daar hebben ondernemers niets aan. Een ieder wordt namelijk geacht de wet te kennen. Ik raad ondernemers die nog in bezit zijn van een GVA die vóór 1 juli 2016 is verstrekt, daarom zeker aan een nieuwe GVA aan te vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.