Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Maar ik had toch een rode auto besteld?"

Ik heb altijd een zekere tegenzin gevoeld bij aanbestedende diensten die gewoon keihard stellen: “onze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing, als je die niet wilt accepteren dan doe je maar niet mee.” [slide]

Ik kon me de frustratie van het bedrijfsleven goed voorstellen. Zeker omdat die inkoopvoorwaarden meestal alle verantwoordelijkheid bij de bedrijven leggen en geen enkele bij de aanbestedende dienst. (Er is een anekdote over een advocatenkantoor dat de inkoopvoorwaarden voor een aanbestedende dienst moest opstellen en vervolgens weigerde om deze voorwaarden zelf te accepteren omdat ze onredelijk waren…).

En onlangs was er een rechtszaak over het feit dat een gemeente in de voorwaarden onbeperkte aansprakelijkheid had geëist bij een contract voor multifunctionele kopieerapparaten. (“stel je voor dat ze ontploffen of in brand vliegen en dat daardoor het gemeentehuis afbrandt”).

Vorige week overkwam mij iets waardoor ik echter wel weer wat meer begrip heb voor gemeenten die dat doen.

Mijn lease-contract was afgelopen en ik moest een nieuwe overeenkomst voor een auto afsluiten. Tijdens de onderhandelingen was iets mij niet duidelijk en ik werd door de leasemaatschappij verwezen naar hun leveringsvoorwaarden, tevens branchevoorwaarden. Ik vroeg of ze me die wilden mailen en die ik heb ik maar eens doorgelezen. Er is toch nog geen nieuwe tekst voor de Aanbestedingswet dus ik heb wel wat tijd over. Bij het doorlezen (19 pagina’s!) stuitte ik op de volgende passage:

“6.4 Indien de auto niet conform de overeengekomen specificaties leverbaar is of blijkt te zijn, zal een auto ter beschikking worden gesteld waarvan de specificaties zoveel mogelijk overeenkomen met die van de overeengekomen auto. Indien door een andere oorzaak dan in de vorige zin vermeld, de uitvoering of de uitrusting van de auto op enkele ondergeschikte punten afwijkt van de overeengekomen uitvoering of uitrusting, treedt de afgeleverde auto eveneens in de plaats van de oorspronkelijk overeengekomen auto. Een eventuele meer- of minderprijs wordt in de leaseprijs aan lessee doorberekend. Voornoemde wijziging vormt geen reden voor lessee om het betreffende leasecontract als ontbonden te beschouwen.”

Hier staat: “Wij mogen jou een andere auto leveren dan je besteld hebt, een eventuele meerprijs zullen we aan je doorberekenen en je kunt niet van het contract af als wij dit doen”.

“Maar ik had toch een rode auto besteld?”

“Niet zo zeuren meneer Van der Linden, dat noemen wij een ondergeschikt puntje, hij rijdt toch?”

“Ja, maar ik had helemaal geen navigatiesysteem gevraagd.”

“Wees nu maar blij, kunt u lekker overal de weg vinden.”

“En dit is toch helemaal geen Peugeot 208?”

“Nee, dat klopt, de Peugeot was niet conform de overeengekomen specificaties leverbaar en dan mogen wij u een andere auto leveren.”.

Natuurlijk zal het allemaal zo’n vaart niet lopen, maar vindt u het heel erg dat ik hoop dat inkopers bij een aanbestedende dienst ervoor zorgen dat ons belastinggeld zo goed mogelijk wordt uitgegeven en dat ze zo goed mogelijk opkomen voor onze belangen?.

Mag ik voorzichtig de stelling poneren dat leveranciers het ook wel een beetje aan zichzelf te wijten hebben als aanbestedende diensten hun eigen inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren?

De Gids Proportionaliteit gaf als oplossing dat als branchevoorwaarden paritair zijn vastgesteld (dus door beide partijen) dat deze voorwaarden dan van toepassing moeten worden verklaard (voorbeeld: UAV-GC). Dat lijkt mij helemaal geen slecht idee: iedereen weer eens om de tafel om te kijken of er ook voorwaarden te bedenken zijn die voor beide kanten redelijk zijn.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres