Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Aantal zoekresultaten: 77
Pagina: 1 van 4
07
12
Transferium verliest kort geding

Transferium verliest kort geding

Jeugdzorginstelling Transferium heeft haar rechtszaak tegen de 18 gemeenten in zorgregio Noord-Holland-Noord verloren. Daardoor gaat de gunning voor het verlenen van jeugdzorg in de regio definitief naar Horizon. Deze aanbieder komt uit Rotterdam, maar heeft

29
11
Aanbesteding Carmel kan doorgaan

Aanbesteding Carmel kan doorgaan

Distributeurs Iddink en TLN hebben hun kort geding tegen het Carmelcollege verloren. Dat betekent dat de scholenkoepel haar onconventionele aanbesteding kan doorzetten. Carmel wil digitale lesmaterialen rechtstreeks inkopen bij de uitgevers en zo distributeurs als

26
11
Gemeenten betreuren kort geding zorgaanbieder Parlan

Gemeenten betreuren kort geding zorgaanbieder Parlan

Nadat zorgregio Noord-Holland-Noord een aanbesteding voor gesloten jeugdzorg gunde aan het Zuid-Hollandse Horizon, stapte zorgaanbieder Parlan naar de rechter. De aanbieder vreest, samen met de ouders, dat een deel van de kwetsbare jongeren hierdoor naar

06
11
Kort geding om aanbesteding Carmelcollege

Kort geding om aanbesteding Carmelcollege

Schoolboekenleveranciers Iddink en The Learning Network (TLN) zijn in de rechtbank in Den Haag een kort geding begonnen tegen het Carmelcollege. Zij kunnen zich niet vinden in het besluit van de scholenkoepel om lesmateriaal op

07
09
VDL Groep vangt bot bij rechter

VDL Groep vangt bot bij rechter

De VDL Group heeft een kort geding tegen het ministerie van Defensie verloren. Het Financieel Dagblad (FD) bericht dat het Eindhovense bedrijf naar de rechter was gestapt nadat het naast een order voor de levering

22
08
Rechter Zegt: Zijn levertijden in de inschrijving irreëel en manipulatief?

Rechter Zegt: Zijn levertijden in de inschrijving irreëel en manipulatief?

De gemeenten Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rozendaal hebben een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd met betrekking tot de levering van trapliften. Meerdere partijen schrijven zich in, waaronder de eiser in deze zaak en een andere

30
07
Rechter zegt: definitieve gunning ondanks lopend kort geding

Rechter zegt: definitieve gunning ondanks lopend kort geding

Op 12 mei 2017 hebben de gemeenten een vooraankondiging van de Europese openbare aanbesteding ‘Openbare aanbesteding INK012 ambulante Wmo en Jeugdhulp 2018-2021’ gepubliceerd. Iedere inschrijver die voldoende scoort op de gunningscriteria en aan de overige

17
07
Rechter Zegt: Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend belang?

Rechter Zegt: Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend belang?

In 2010 houdt Stichting Eindhoven Marketing (SEM) een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de exploitatie van buitenreclame op het grondgebied van Eindhoven. De opdracht wordt onder andere gegund aan JCDecaux voor perceel 4 voor de periode

09
07
VUmc wint ook in hoger beroep zaak prijsplafonds

VUmc wint ook in hoger beroep zaak prijsplafonds

VUmc heeft in hoger beroep een rechtszaak over een aanbesteding voor implanteerbare defibrillators gewonnen. Medtronic stapte naar de rechter, omdat het vond dat het academisch ziekenhuis niet zowel een plafondprijs als de hoogste kwaliteit defibrillators

04
07
Rechter zegt: Moet het strooizout ook zonder heraanbesteding worden afgenomen?

Rechter zegt: Moet het strooizout ook zonder heraanbesteding worden afgenomen?

Rijkswaterstaat heeft in april 2017 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van wegenzout, opgedeeld in twee percelen. Volgens de eisen van de aanbesteding moest het te leveren zout voldoen aan een bepaalde korrelverdeling.

26
06
Rechter zegt: Het belang van correct inschrijven namens iemand anders

Rechter zegt: Het belang van correct inschrijven namens iemand anders

Stichting Bezinn is een zorgorganisatie die als verantwoordelijke partij de gezamenlijke inkooptrajecten doet voor haar trajectuitvoerders, de Zorgboeren. Stichting Bezinn levert zelf geen zorg, de 120 door Bezinn ondersteunde Zorgboerderijen wel.

13
06
Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘.

30
05
Rechter zegt: Abusievelijke inschrijving onder verkeerde naam kan hersteld worden

Rechter zegt: Abusievelijke inschrijving onder verkeerde naam kan hersteld worden

In deze zaak moet het Hof oordelen over de vraag of CZ Zorgverzekeraar heeft moeten toelaten dat, na de sluiting van de inschrijvingstermijn, de inschrijving door HVP Zorg B.V. voor een overeenkomst wijkverpleging 2015 zou

22
03
Rechter zegt: geen ernstige integriteitsschending en level playing field

Rechter zegt: geen ernstige integriteitsschending en level playing field

In de laatste zaak gaat het om een geschil tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Siemens versus Beckman Coulter. Het UMCU heeft een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de aanschaf van een nieuwe laboratoriumstraat

16
03
Rechter zegt: tenderbeslissing herzien

Rechter zegt: tenderbeslissing herzien

De Staat heeft in deze zaak een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd ten behoeve van een opdracht tot het verzorgen van het technisch onderhoud van de ambassade in Bejing. Er wordt een tender uitgeschreven waar meerdere

13
03
Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Rechter zegt: Verplichting oud opdrachtnemer tot migreren naar volgende opdrachtgever

Deze zaak is een kortgedingprocedure tussen een aantal gemeenten uit Twente en Randstad. Centraal staat een Europese aanbesteding, uitgeschreven door genoemde gemeenten in 2012, die bestaat uit de inhuur van uitzendkrachten en payrollmedewerkers.

06
03
Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Rechter zegt: Niet voldaan aan eisen: ongeldige inschrijving

Onduidelijkheden in de aanbestedingsprocedure, ze komen met regelmaat voor. In deze zaak is de Gemeente Den Haag een aanbestedingsprocedure gestart voor de uitgifte van grond in erfpacht voor nieuwbouw van een bedrijvengebouw.

23
02
Vijf ambtenaren en ex-medewerker Pon veroordeeld voor fraude dienstauto’s

Vijf ambtenaren en ex-medewerker Pon veroordeeld voor fraude dienstauto’s

Vijf ambtenaren en een voormalig manager van auto-importeur Pon zijn veroordeeld in de fraudezaak van dienstauto’s. de straffen variëren van taakstraffen tot een gevangenisstraf van één jaar voor hoofdverdachte Jacques H.

22
02
Rechter zegt: Motiveringsverplichting Staat

Rechter zegt: Motiveringsverplichting Staat

Het CJIB heeft op TenderNed de huidige Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd conform het Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten als bedoeld in artikel 2.38 Aw.

15
02
Rechter zegt: Is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht?

Rechter zegt: Is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht?

Voor een concessie voor energievoorziening heeft een gemeente geen aanbestedingsprocedure gevolgd. Eteck is het hier niet mee eens en vordert dat het de gemeente verboden wordt om de Opdracht aan DNWG (voorlopig) te gunnen.

Aantal zoekresultaten: 77
Pagina: 1 van 4