Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

De Jonge bepleit opnieuw afschaffing Europese aanbesteding voor zorg

Afgelopen week sprak minister Hugo de Jonge met verschillende Europarlementariërs over de verplichte Europese aanbesteding voor de zorg. Hij pleit er al langer voor die verplichte aanbesteding af te schaffen, omdat deze volgens hem vooral voor tijdrovende procedures zorgen en weinig bijdragen aan kwaliteit van de zorg.

De minister wil bij de Europese Commissie aandringen op een evaluatie en herziening van de aanbestedingsrichtlijn die sinds 2016 van kracht is. De Jonge wil het liefst terug naar de regels zoals die voor 2016 golden voor de inkoop van zorg.

Volgens De Jonge is het niet logisch te denken dat buitenlandse partijen in Nederland zorg gaan verlenen. Bovendien is het voor zorgaanbieders lastig continuïteit te waarborgen met het huidige systeem en echt te investeren. Elke zorgaanbieder weet dat contracten vroeg of laat weer aflopen.

De minister verzocht de Europese Commissie in maart 2019 al om de regels voor aanbesteding van gemeentelijke zorg te veranderen. In november van dat jaar maakte De Jonge bekend dat aanbestedingsregels voor de Wmo en Jeugdzorg alvast versoepeld worden.

Partner van Aanbestedingscafé

Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang aanbestedingsregels

Het Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang de geldende aanbestedingsregels voor overheidsinstanties. De toezichthouder vroeg tientallen keren te weinig offertes op bij opdrachten met een waarde van meer dan 50.000 euro, blijkt uit onderzoek van NRC.

Het Commissariaat van de Media heeft een toezichthoudersfunctie en controleert of publieke omroepen ontvangen geld rechtmatig besteden. Net als alle andere overheidsorganisaties is de toezichthouder verplicht om minstens drie offertes aan te vragen bij partijen als er een opdracht van boven de 50.000 euro verstrekt moet worden. Dat heeft het orgaan de afgelopen vijf jaar enkele tientallen keren nagelaten.

Alleen als een overheidsorganisatie kan verantwoorden waarom men van de procedure af moet wijken, is dit toegestaan. Het Commissariaat geeft toe dat die motivatie meer dan eens ontbreekt.

Er is inmiddels een intern onderzoek ingesteld en regels en procedures zijn aangescherpt. Om meer grip te krijgen op de inhuur van externe krachten is bovendien een compliance officer aangesteld.

Partner van Aanbestedingscafé

Pilot rechtsbijstand: Raad voor Rechtsbijstand ontweek bewust verplichte aanbesteding

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) bewust een verplichte aanbesteding ontweek in een pilot voor een nieuwe organisatie van rechtsbijstand. Verzekeraar Achmea kreeg consumentenzaken toegewezen die anders naar een advocaat zouden gaan. Het aantal verwachte zaken werd bewust naar beneden bijgesteld zodat er geen verplichte aanbesteding nodig was.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming startte de pilot om te onderzoeken of de door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand voordeliger en sneller verleend kon worden. Normaal gesproken kan een consument via de Raad voor Rechtsbijstand een beroep doen op een advocaat. Dekker wilde zien of die taken deels overgenomen konden worden door juridisch medewerkers, verbonden aan rechtsbijstandsverzekeraars.

Voorkeur voor Achmea
Volgens NRC ontweek de RvR de verplichte aanbesteding bewust omdat de Raad niet wilde dat andere verzekeraars mee zouden dingen. ‘De overheidsinstanties werken zeer nauw samen met de verzekeraar. Om te zorgen dat ze met Achmea in zee konden gaan, zijn zelfs aanbestedingsregels ontweken. Andere verzekeraars maakten geen kans’, schrijft de krant.

Verlaging aantal zaken
Om te zorgen dat Achmea werd uitgekozen voor de pilot, schakelde de RvR een adviesbureau op het gebied van Europees aanbestedingsrecht in. Dat bureau stelde vast dat de opdracht de aanbestedingsgrens van 750.000 euro dreigde te overschrijden en er dus wel degelijk een verplichte aanbesteding plaats diende te vinden. De RvR bracht op basis van die informatie het aantal zaken met 25% terug, zodat men onder de aanbestedingsgrens bleef.

De RvR laat aan NRC weten dat men voorkeur had voor Achmea omdat er al eerder een proef was uitgevoerd met deze verzekeraar. In die proef deden echter ook twee andere verzekeraars mee.

Consumenten die rechtsbijstand zoeken kunnen overigens nog steeds zelf kiezen of zij een advocaat of hulp van Achmea inschakelen.

Partner van Aanbestedingscafé

Provincie Groningen wil woningen versterken zonder Europese aanbesteding

Omdat er haast is geboden bij het versterken van woningen met aardbevingsschade in de provincie Groningen, wil de provincie dit doen zonder gebruik te hoeven maken van een Europese aanbesteding. Dat wil men vastleggen in het nationale bouwakkoord voor Groningen, schrijft het Dagblad van het Noorden.

De provincie wordt inzake deze plannen gesteund door het Rijk. Het Rijk merkt de situatie in de provincie aan als ‘noodsituatie’, waardoor het volgens het Rijk gerechtvaardigd is buiten de Europese aanbesteding om te gaan. Nadat de NAM zich terugtrok uit de kwestie is het Rijk verantwoordelijk voor het afhandelen van aardbevingsschade. Zes bouwbedrijven, die ruime ervaring hebben met dit soort werkzaamheden, zullen aan de slag gaan met het versterken van woningen.

Leendert van der Laan, statenlid voor de Partij van het Noorden, zet vraagtekens bij de plannen. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als er andere partijen zijn die interesse hebben in de opdrachten, en deze de regeling aanvechten.

Partner van Aanbestedingscafé

Geschil over miljoenenopdracht TenneT naar Raad van Arbitrage

Ondanks pogingen het geschil over het eenzijdig opzeggen van een gesloten contract tussen TenneT en de combinatie Heijmans-Europoles (HEP) met een schikking op te lossen, zal de Raad van Arbitrage zich komende zomer over de zaak buigen. Dat meldt Cobouw.

Bouwcombinatie Heijmans-Europoles won in 2017 de aanbesteding voor het vervangen van 337 hoogspanningsmasten in Zeeland. De opdracht, met een waarde van 250 miljoen euro, was uitgeschreven door TenneT. TenneT zegde in 2018 eenzijdig het contract op omdat het bedrijf niet tevreden was met het ontwerp dat aangeleverd was door HEP. Bovendien zou HEP volgens TenneT de gestelde deadlines niet kunnen halen. HEP houdt vol dat het ontwerp en de planning wel voldoen aan de gestelde eisen.

TenneT bood HEP een regeling aan maar die heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid. Beide partijen hebben al claims ingediend. Heijmans legde vanwege openstaande rekeningen al een claim van 10 miljoen euro neer bij TenneT.

Het komt maar weinig voor dat een partij eenzijdig een contract opzegt zoals TenneT heeft gedaan. In de zomer van 2020 zal de Raad van Arbitrage zich over het geschil buigen.

Partner van Aanbestedingscafé

Staatssecretaris belooft aanbesteding Chinese bussen te onderzoeken

Staatssecretaris Mona Keijzer liet eind december aan De Telegraaf weten dat ze de aanbesteding van Chinese bussen door vervoerder Keolis zal onderzoeken. Het Chinese BYD won de opdracht voor het leveren van 259 elektrische bussen. Daarmee ging de opdracht voorbij aan het Nederlandse VDL, waar VDL zelf en diverse partijen in de Tweede Kamer verbaasd op reageerden.

„De vraag is of hier sprake is van oneerlijke concurrentie. Dat weet ik nog niet”, zegt Keijzer over de kwestie. CDA Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch wil de factor werkgelegenheid voortaan meenemen in aanbestedingen. ‘Je wil innovatie, je wil werkgelegenheid, dan is dit een goed moment om te checken wat hier gaande is’.

Zijn uitspraak is in lijn met het opiniestuk van VDL-topman Wim van der Leegte. Hij waarschuwde de politiek voor de consequenties van de keuze voor Chinese leverancier als BYD. “Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies”, schreef hij op de website van VDL. “Het bestellen van Chinese bussen zal leiden tot structurele consequenties voor de werkgelegenheid in Nederland.”

Amhaouch stelde medio december kamervragen over de aan BYD gegunde busorder van Keolis. Hij vroeg de staatssecretaris onder andere of er sprake was van eerlijke concurrentie en of het mogelijk is een voorkeur uit te spreken voor Europese bedrijven bij dit soort aanbestedingen. Eenzelfde oproep deed de Franse president Macron eerder in 2019 al.

Keijzer heeft vooralsnog laten weten dat ze de kamervragen pas na ‘benodigde afstemming’ kan beantwoorden.

Partner van Aanbestedingscafé

Te weinig aandacht voor MVO in schoonmaakaanbestedingen

Uit een onderzoek van Service Management blijkt dat de schoonmaakbranche vindt dat er te weinig aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij schoonmaakaanbestedingen. Daarnaast laten de ruim 250 deelnemers weten dat zij schoonmaakaanbestedingen regelmatig onduidelijk, niet objectief of eenduidig vinden wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

38% van de ondervraagden vindt dat er in het algemeen te weinig aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij schoonmaakaanbestedingen. Van de respondenten vindt 31% dat er niet naar juiste informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gevraagd, en meer dan de helft vindt dat er met onduidelijke en verschillende criteria wordt gewerkt. Daarnaast stelt Service Management dat de schoonmaakbranche behoefte heeft aan ondersteuning. Regels rondom social return ‘worden gezien als complex’ en lang niet alle bedrijven in de schoonmaakbranche ‘zijn bekend met het fenomeen circulair ondernemen’.

Onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt elk jaar uitgevoerd door Service Management. Het volledige whitepaper is hier te downloaden. 

Partner van Aanbestedingscafé

Fijne feestdagen!

Beste bezoeker,

Het einde van het jaar nadert. We willen je daarom alvast een smakelijke kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen! Wij, en hopelijk jij ook, kunnen terugblikken op een succesvol jaar met voor ons als hoogtepunt: de vernieuwde websites. Proost op nog een jaar met veel nieuws en geweldige carrièrekansen!

We hopen je in het nieuwe decennium weer terug te zien.

Groeten van Aanbestedingscafé, Inkoperscafé en onze partnersPartner van Aanbestedingscafé

Groningen onderscheiden voor MVI van energie tot 2024

De gemeente Groningen is landelijk onderscheiden vanwege de maatschappelijke verantwoorde manier van energie-inkopen. In 2024 moeten alle ingekochte energie worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen – in samenwerking met vier andere Groningse gemeenten en de provincie Groningen, zo meldt Groninger Internet Courant.

Met de gezamenlijke inkoop van duurzame energie hebben de vijf gemeenten, de provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsrisico’s de KoopWijsPrijs2019 gewonnen; een initiatief van de Rijksoverheid voor het meest vooruitstrevende project op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Shared Service Center ONS en gemeente Rotterdam en partners behoorden ook tot de genomineerden.

Het winnende project van Groningen – nieuwe capaciteit groene energie – moet groene energie aan alle gebouwen van de gemeente en provincie, bruggen, sluizen en bijvoorbeeld straatlantaarns leveren. Daarnaast levert het een sociale impact op: de ontwikkeling van toekomstige zonne- en windparken biedt extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Deze prijs is een mooie waardering voor onze bijdrage aan de energietransitie. Met dit inkoopcontract moet in 2024 alle energie voor deze partijen worden opgewekt uit duurzame, lokale energiebronnen”, aldus Bram Qualm, adviseur inkoop bij de gemeente Groningen.

Partner van Aanbestedingscafé

Top 10 best gelezen artikelen

Wederom sluiten we een mooi jaar af, bomvol interessante nieuwsmomenten. Van columns die je aan het denken zetten, tot de invloed van scoringsmethodiek bij aanbestedingen en het gebruik van raamovereenkomsten. Wat vond u dit jaar het meest interessant?

Voordat we het nieuwe decennium ingaan, delen wij graag de top 10 artikelen van het jaar dat we gaan afsluiten met u. Deze artikelen zijn het meest gelezen:

1. De uitvinden van het aanbesteden moet achter slot en grendel!

2. Hoe flexibel is de raamovereenkomst?

3. Scoringsmethodiek beïnvloedt kwaliteit aanbesteding

4. Boekrecensie – Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk, editie 2019

5. “Woningcorporaties moeten aanbesteden”

6. Relatief aanbesteden is brevet van onvermogen

7. Eenzijdige communicatie over Open House en aanbesteden  

8. Sneller en goedkoper aanbesteden met DAS

9. MKB-vriendelijk aanbesteden is een slecht idee

10. Aanbesteden is breikundig vreemd

Partner van Aanbestedingscafé

Keuze voor Chinese busbouwer leidt tot vragen over concurrentie binnen aanbestedingen

Vervoerder Keolis koos bij de aankoop van 259 elektrische bussen voor Chinese busbouwer BYD en niet voor de VDL Groep uit Noord-Brabant. Dat leidde tot ophef en Kamervragen van het CDA. Ook aanbestedingsexperts vragen zich af hoe bedrijven om moeten gaan met Chinese concurrentie binnen aanbestedingen, meldt het Eindhovens Dagblad.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Wereldwijde inkoopportals van overheidsdiensten slachtoffer van phishingaanvallen

Overheidsdiensten en particuliere bedrijven die de inkoopdiensten op specifieke sites gebruiken om kopers en leveranciers te vinden, kunnen het slachtoffer zijn geworden van phishing-campagnes, zo blijkt uit een rapport van cyberbeveiligingsbedrijf Anomali. Wereldwijde inkoopportals waren vervalst om informatie te krijgen over leveranciersrelaties met de overheid of “om een concurrerende bieder te overtreffen”.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Provincie Zeeland halveert aantal jeugdzorgaanbieders

De Provincie Zeeland werkt vanaf 2020 nog maar met honderd jeugdzorgaanbieders in plaats van de huidige tweehonderd organisaties. In de nieuwe aanbesteding kiest de provincie met name voor regionale aanbieders, meldt Omroep Zeeland. Zo zou de zorg beter en sneller georganiseerd kunnen worden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

FlixBus: aanbesteding nachttrein onjuist

Busbedrijf FlixBus vindt dat de aanbesteding van de nachttrein tussen Amsterdam en Wenen oneerlijk is verlopen, meldt Nu.nl. Daarover heeft de Duitse vervoerder een brief geschreven naar minister Cora van Nieuwenhuizen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Overheden starten buyer groups

Volgend jaar willen Rijk, IPO, VNG en UWV in samenwerking met andere publieke opdrachtgever met 13 buyer groups starten. Ze zetten daarmee een volgende stap in het benutten van gezamenlijke inkoopkrachten voor klimaatimpact, zo meldt PIANOo. In buyer groups worden publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren, ondersteund. PIANOo en Rijkswaterstaat ondersteunen de buyer groups in opdracht van de ministeries van BZK en IenW.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Top 10 innovatievriendelijke instrumenten en -inkopers in de publieke sector

PIANOo stelde een top 10 samen van innovatievriendelijke inkoopinstrumenten én -inkopers in de publieke sector. Het inzetten van innovatievriendelijke instrumenten als een marktconsultatie, prijsvraag of innovatiepartnerschap kan het inkopen van innovaties makkelijker maken, zo meldt het expertisecentrum.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Ontzorg bij een aanbesteding en blijf bij de bedoeling

Het afgelopen jaar heeft Pro Mereor de Europese aanbesteding voor het Kunstmuseum voor de beveiligingsdiensten uitgevoerd. Samen met Hans Buurman, Deputy Director van het Kunstmuseum in Den Haag, blikt Pro Mereor hierop terug en bespreken ze het aanbesteden in algemene zin. Inkoopadviseur van Pro Mereor, Arjan Groen, was, in combinatie met de hoofdbeveiliging van het Kunstmuseum, verantwoordelijk voor het procedurele en juridische stuk van de aanbesteding.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet pleit voor uitbreiding EU mededingingsoverzicht

Bedrijven uit derde landen, die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Het kabinet heeft daarom aan de Europese Commissie een uitgebreid en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. De concurrentiekracht van bedrijven en ondernemers binnen de EU wordt hiermee versterkt, zo meldt de Rijksoverheid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

GGZ Nederland slaat alarm over zorginkoop

GGZ Nederland zegt zich ernstige zorgen te maken over de zorginkoop voor komend jaar. Volgens de brancheorganisatie lopen de contractonderhandelingen met veel zorgverzekeraars en gemeenten voor 2020 “uiterst moeizaam.” Medisch Contact bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeentelijke software-aanbesteding voorlopig stopgezet

Door de te grote risico’s stopt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een mega-aanbesteding van GT Software. Het project was bedoeld om met meer dan honderd deelnemende gemeenten software in te kopen tegen scherpe tarieven. In maart 2020 gaan de partijen opnieuw met de plannen rond-de-tafel, zo meldt AG Connect.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Drempelwaarden Europese aanbesteding voor het eerst in tien jaar omlaag

Vanaf 1 januari gelden er nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen. Voor het eerst in tien jaar gaan deze iets omlaag, waardoor bedrijven eerder voor een Europese aanbesteding zullen moeten kiezen, meldt Binnenlands Bestuur.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Foutieve aanbesteding zorgt voor duizenden lege reclameborden op NS-stations

De NS had haar contract voor reclamezuilen op NS-stations openbaar Europees moeten aanbesteden, oordeelde de rechter begin oktober. Hierdoor zien reizigers sinds 1 december lege reclamezuilen op NS-stations in heel het land, melden diverse media.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Handreiking van beleid naar inkoop in de inburgering

Met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het organiseren van het inburgeringsaanbod. De Handreiking van beleid naar inkoop in de inburgering moet hierbij helpen. Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in, zo meldt PIANOo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

TenneT stopt aanbesteding hoogspanningsmasten Zeeland: te weinig inschrijvingen

Afgelopen juni startte netbeheerder TenneT de aanbesteding voor hoogspanningsmasten in de provincie Zeeland (opnieuw) op. Afgelopen week maakte de netbeheerder bekend dat er slechts twee inschrijvingen binnenkwamen. TenneT schort de aanbesteding nu voor de tweede keer op, uit angst voor te hoge kosten, meldt de Provinciaalse Zeeuwse Courant.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Mogelijke belangenverstrengeling bij aanbesteding van 10 miljoen euro Politie

Onderzoek van RTL Nieuws wijst uit dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling bij een aanbesteding van de Politie. Het gaat om een aanbesteding ter waarde van 10 miljoen euro voor de inkoop van eerstehulppakketten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding zorg gemeente Eindhoven: bij te hoge winst moeten de boeken open

De gemeente Eindhoven wil dat zorgaanbieders vanaf een bepaalde winstmarge openheid geven over hun geldstromen, meldt het Eindhovens Dagblad. Zo wil de gemeente voorkomen dat zorgaanbieders te veel winst maken, ten koste van goede zorg.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vijf manieren om innovatie in de publieke sector te verhogen

Inkoopteams moeten meer nadenken over manieren om de innovatie in de publieke sector te verhogen, zo meldt Supply Management. Volgens Malcolm Harbour, voorzitter van de Local Government Assosication Task and Finish Group on Public Procurement of Innovation, is innovatie een onbenut gebied. Hij geeft vijf principes om over na te denken die kunnen helpen de innovatie in de publieke sector te vergroten:

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Stikstofproblematiek treft het openbaar vervoer

De treinreiziger wordt de dupe van de stikstofmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Het kabinet geeft het aanleggen van nieuwe wegen een hogere prioriteit dan het openbaar vervoer. De automobilist is de grote winnaar van de stikstofcrisis, zo meldt NRC Handelsblad.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Strengere controle op gebruik CPV-codes

Vanaf 15 januari 2020 zal TED (Tenders Electronic Daily) streng controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes. Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft een aanbestedende dienst aan waar de opdracht over gaat. Voor zowel nieuwe als reeds lopende aanbestedingen kan dit consequenties hebben, zo meldt PIANOo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Marktpartijen pleiten voor samenwerking bij plaatsen zonnepanelen op treinstations

Marktpartijen willen een samenwerking aangaan bij het plaatsen van zonnepanelen op de treinstations van ProRail. Om tot realisatie te komen, slaan ingenieurs en leveranciers samen met ProRail de handen ineen. Solar Magazine bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bouwers windmolenpark controleren niet of winning grondstoffen eerlijk verloopt

Dagblad Trouw meldt dat Nederlandse bedrijven die windmolenparken bouwen niet controleren of de winning van grondstoffen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika eerlijk verloopt. Het bouwen van windmolenparken in Nederland kan daardoor zorgen voor milieuschade in de landen waar dat soort grondstoffen gewonnen wordt.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

FNV: veiligheid gaat ten koste van prijs bij aanbestedingen

Vakbond FNV wil meer aandacht voor veiligheid op bouwplaatsen, meldt BNR Nieuwsradio. De vakbond stelt dat de nadruk op marktwering en het drukken van kosten leidt tot onveilige situaties en wil dat zowel bouwers als de overheid actie ondernemen. Als grootste opdrachtgever in de bouw zou de overheid meer nadruk moeten leggen op veiligheid bij de aanbesteding van projecten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Daling Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021

De Europese Unie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekendgemaakt, zo meldt Europa Decentraal. Er is een lichte daling van de drempelbedragen te constateren.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Politieagenten pas eind 2020 uitgerust met bodycam

De aanbesteding om alle agenten dit jaar nog over een bodycam te laten beschikken, gaat niet lukken, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van D66 en GroenLinks. In april kondigde de minister aan dat alle agenten dit jaar nog met een bodycam uitgerust zouden zijn. Security bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat: Cultureel erfgoed voortaan meenemen bij aanbestedingen

In de toekomst dient er bij het plannen van aanleg- en beheerprojecten niet alleen rekening te worden gehouden met archeologie. Ook cultureel erfgoed zal meegenomen moeten worden bij aanbestedingen. Zo kan cultureel erfgoed beter beschermd worden en lopen projecten minder snel vertraging op. Hiervoor breidt Rijkswaterstaat de samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed uit.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten een 'zorgpunt' door fouten in jaarrekeningen

Uit een gepubliceerd overzicht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat elf gemeenten zodanig veel fouten in de boekhouding hebben, dat ze al vier jaar geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Volgens Ollongren zijn deze gemeenten een ‘zorgpunt’, zo meldt Binnenlands Bestuur

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe wet moet aanbesteden in Jeugdzorg en WMO eenvoudiger maken

De Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning moet worden aangepast. Zo kunnen gemeenten deze zorg eenvoudiger inkopen. Minister de Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onder de aangepaste wet kunnen gemeenten in sommige gevallen de emvi-verplichting laten vallen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding 100-kilometerborden: ‘als het moet, draaien de printers dag en nacht door’

Met het nieuwe akkoord om de snelheid naar 100 km per uur te verlagen, zijn er duizenden nieuwe verkeersborden nodig. De 130-kilometerborden die nog niet langer dan zeven jaar langs de snelwegen in Nederland hebben gestaan, zijn nu alweer overbodig. De zes officiële leveranciers van verkeersborden in ons land maken zich al op voor de nieuwe klus, zo meldt Trouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Coalitie akkoord over aanpak stikstof: maximumsnelheid naar 100 km

De coalitie is akkoord met een pakket maatregelen om de stikstofproblematiek zo snel mogelijk aan te pakken. Een van de belangrijkste stikstofmaatregel is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Op wegen waar nu een maximumsnelheid van 130 geldt, mag straks alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur zo hard worden gereden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet: Meer gemeentelijke samenwerking bij complexe gevallen jeugdzorg

Het kabinet wil dat gemeenten bij complexe gevallen in de jeugdzorg meer gaan samenwerken, schreven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen bij politie mislukt

Verschillende aanbestedingen bij de Nederlandse politie zijn mislukt of worden voortijdig afgebroken. Op de uitgeschreven aanbesteding voor nieuwe motorkleding volgde geen gunning, terwijl de aanbesteding voor duurzaam kantoormeubilair opnieuw bekeken zal worden. De vrees bestaat dat deze aanbesteding onvoldoende inschrijvende partijen oplevert.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Fouten in Europese aanbestedingen bij gemeenten vaker aanleiding tot uitblijven goedkeurende accountantsverklaring

Bij enkele gemeenten is er voor het vierde jaar op rij geen goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over de jaarrekening. Bij een toenemend deel is dit te wijten aan gemaakte fouten bij Europese aanbestedingen, meldt minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding broodnodige aanpassing N35 stopgezet

Minister Van Nieuwehuizen vindt het niet verantwoord de aanbesteding van autoweg N35 door te zetten en heeft deze daarom stopgezet. De huidige stikstofproblematiek voorkomt dat de aanbesteding van start kan gaan, meldt Cobouw.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aannemer kiest consequent voor huizenmarkt en laat gww-markt links liggen

De ambities van het traject Beter Aanbesteden en de Marktvisie lijken maar niet te landen. De risico’s van de Grond – Water- en Wegenbouwsector zijn te groot, de winstmarges te laag en innovatie is ver te zoeken. Aannemers kiezen consequent voor het bouwen van een woonwijk en laten prestigieuze infra-projecten links liggen, zo meldt Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bijzondere aanbesteding is 'een proeftuin voor aannemers'

Het straat- en asfalteringswerk in Amsterdam is door de gemeente op een bijzondere manier aanbesteed. In plaats van de prijs is de beperking van de uitstoot leidend. Hoe minder emissies, hoe hoger de score. Winnaar van de aanbesteding zal vervolgens samen met de gemeente de plannen verder uitwerken, zo meldt Bouwmachines.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Start bouw Zuidasdok blijft uit door onenigheid over extra kosten

De bouw van het Zuidasdok in Amsterdam gaat voorlopig nog niet van start. Bouwconsortium Zuidplus, dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het project, wil eerst een toezegging van de opdrachtgever dat de berekende extra kosten betaald zullen worden, schrijft Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

'Jeff Bezos zal gunning Microsoft aanvechten'

CNN meldde afgelopen week dat Jeff Bezos, CEO van Amazon, de gunning van het JEDI-project aan Microsoft zal aanvechten. De voorman van Amazon denkt dat de persoonlijke voorkeur van president Trump heeft meegespeeld bij de keuze voor Microsoft.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet investeert half miljard tegen stikstofprobleem

Het kabinet stelt eenmalig 500 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Dat meldt het ministerie van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer, zo schrijft Cobouw. De eenmalige bijdrage, afkomstig uit de begrotingsreserves van het kabinet, moet de stikstofneerslag in natuurgebieden verlagen en de natuur versterken. Hoeveel de provincies gaan investeren om de stikstofproblematiek aan te pakken, moet nog blijken.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen, wat 1 procent minder is dan over 2017. Net als in het jaar daarvoor, waren de niet-goedgekeurde rechtsmatigheidsoordelen met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen. Dat schrijft minister van Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt PIANoo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Afhandeling aanbestedingsklachten aangepakt door staatssecretaris Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaat extra maatregelen nemen om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren, zo meldt VNO-NCW. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd, aangezien ondernemers in september nog aangaven dat de toen aangekondigde maatregelen niets betekende, zolang de klachten over de procedure niet onafhankelijk worden beoordeeld.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Acht provincies samen over op duurzame energie

Deze week tekenen acht provincies samen met Greenchoice en Vattenfall de nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie, zo meldt Binnenlands Bestuur. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten, waarmee ze een belangrijke stap zetten richting de realisatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Uiterlijk 1 december nieuwe norm voor vervuilde grond

Net als bij de stikstofproblematiek dreigt de strenge norm voor PFAS, een verzamelterm voor specifieke chemische stoffen in de grond, voor een impasse te zorgen. Het kabinet heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dan ook gevraagd om met spoed te onderzoeken of er een nieuwe landelijke norm kan worden vastgesteld. Deze zou uiterlijk 1 december in moeten gaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijksbrede inkoop moet voortaan duurzaam, sociaal en innovatief zijn

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben onlangs de nieuwe Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op rechtmatig en efficiënt inkopen, moet de inkoop voortaan ook bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Monika Chao: 'Stop met geïntegreerde contracten'

Rijkswaterstaat moet stoppen met het automatisch aanbesteden van geïntegreerde contracten. Dat stelde hoogleraar Bouwrecht Monika Chao onlangs in haar afscheidsrede: “Het experiment heeft niet gebracht wat ervan werd gehoopt en kan als mislukt worden beschouwd.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Stikstofproblematiek vertraagt inkoopplanning Rijkswaterstaat

Normaliter maakt Rijkswaterstaat elk kwartaal haar inkoopplanning openbaar. De meest recente planning had in oktober al bekend moeten zijn maar deze keer gooit de stikstofproblematiek roet in het eten. Rijkswaterstaat maakte afgelopen week bekend dat de inkoopplanning pas in november openbaar wordt gemaakt. Het is ook voor Rijkswaterstaat nog niet duidelijk welke effecten de uitspraak van de Raad van State heeft op lopende projecten, volgt uit een bericht in Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ING behoudt de Belastingdienst als grote klant, ondanks witwasschandaal

ING mag nog zeker tot en met 2024 het betalingsverkeer van de Belastingdienst blijven verzorgen. Volgens The Post Online verlengt minister Wopke Hoekstra (Financiën) het contract met de bank, dat in 2022 afloopt, met twee jaar. Deze verlening vindt plaats in verband met een aantal verandertrajecten dat de fiscus heeft lopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Meer marktwering op het spoor: ‘Succes van aanbestedingen niet gegarandeerd’

Hoogleraren Bert van Wee en Maarten Janssen stellen in het ESB-dossier Toekomst op de Rails dat de introductie van meer marktwering op het spoor in Nederland vermoedelijk negatief uitpakt voor de reiziger. Het dossier loopt voor op de keuze die Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, moet maken omtrent de ordening van het spoor na 2025, zo meldt OVpro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingskoers nieuwe Europese Commissie waarschijnlijk ongewijzigd

Zoals het er nu naar uitziet, komt de nieuwe Europese Commissie niet met een nieuwe aanbestedingskoers. Dit betoogt Willem A. Janssen,  universitair onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, op Gemeente.nu.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Infrastructuuraanbestedingen ontdekt door buitenlandse bedrijven

Steeds vaker strijden buitenlandse bedrijven mee om infrastructurele opdrachten nu Nederlandse concerns terughouden zijn geworden sinds de crisis. Op het gebied van integriteit bij de aanbesteding vraagt deze ontwikkeling om een extra scherpe blik van Rijkswaterstaat, zo meldt De Volkskrant.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Het Hof: 'NS had openbaar moeten aanbesteden'

Uit een arrest van gerechtshof Arnhem begin deze maand blijkt dat reclamebureau JCDecaux door de Nederlandse Spoorweg (NS) onterecht is buitengesloten bij de aanbesteding van een miljoenencontract. Hoe hoog de schadevergoeding is, dat het reclamebureau hiervoor krijgt, moet nog worden vastgesteld, zo meldt het FD.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Minister Kasja Ollongren verhoogt eisen rondom circulair bouwen

Vanaf 2021 worden de eisen rondom circulair bouwen strenger, zo meldt Cobouw. Woningen moeten in 2030 zelfs de helft milieuvriendelijker zijn dan nu. Minister Kasja Ollongren, verantwoordelijk voor bouwzaken, wil daarmee circulariteit in de bouwsector aanjagen, dat in 2050 volledig circulair moet zijn.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Trias Politica Advies lanceert horecaplatform voor aanbestedingen

Er is een nieuw platform gelanceerd door het public affairsbureau Trias Politica Advies, gericht op ondernemingen en tendermanagers in de horeca die de overheid als klant willen. Het nieuwe platform, TenderXL, moet aanbestedingen eenvoudiger maken door een compleet overzicht te bieden van alle benodigde documenten, beleidsstukken en inkoopvoorwaarden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Actualisatie van Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland en in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd, een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling – van (decentrale) overheden tot de markt, zo meldt Europa decentraal.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaamheid vaak geen criterium bij overheidsaanbestedingen

Uit een onderzoek van Bouwend Nederland, uitgevoerd door Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, blijkt dat duurzaamheid amper een rol speelt wanneer publieke instellingen bouwprojecten aanbesteden. In slechts 26,9% van de gevallen is duurzaamheid bepalend, en vaak in geringe mate. Vooral de laagste prijs is bij de andere gevallen bepalend. Instrumenten om duurzaamheid te wegen, blijkt vaak in aanbestedende diensten te ontbreken, zo meldt het FD.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Hoofdstad wil snellere verduurzaming wagenpark

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft bekendgemaakt in 2030 vrij te willen zijn van schadelijke uitstoot door verbrandingsmotoren. Moeten personenauto’s en bestelbusjes in 2022 al uitstootvrij rijden, veewagens, spoelwagens en andere grotere voertuigen zullen in 2025 volgen. Het verduurzamen van vuilniswagens blijkt een lastigere klus te zijn, waarvoor de techniek nog in ontwikkeling is. Ze krijgen tot 2030 de tijd om aan deze ontwikkeling te werken, zo meldt Binnenlands Bestuur.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Koplopers: 'Verplicht stikstof-neutraal bouwen in aanbestedingen'

Een brede coalitie van grote bouwbedrijven, adviesbureaus en TNO betoogt dat de bouw wel degelijk een bijdrage kan leveren aan het stikstofprobleem. Het kabinet onderhandelt op dit moment over maatregelen die het stikstofprobleem en de bijbehorende bouwstop moeten oplossen, zo meldt Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Trend in stapel-opdrachten gaat onverminderd door

Ondanks het clusterverbod gaat het bundelen van bouwprojecten onverminderd door. Opdrachtgevers negeren massaal de regels om projecten samen te voegen. Meer dan 70 procent van de grijze en groene onderhoudscontracten was geclusterd, maar niet meer altijd ten koste van de kansen voor het MKB. Het is een trend dat onverminderd doorzet, zo blijkt uit de analyse van het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland, vermeld op Cobouw. Vorig jaar waren 486 aanbestedingen geclusterd, wat inmiddels 42 procent van het totaal is.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Limburg moet exclusieve gunningen minderen

De provincie Limburg is koploper in het onderhands uitdelen van betaalde klussen aan oud-politici. NRC Handelsblad en De Limburger hebben samen onderzocht dat tussen 2015 en 2018 46 kleine en grote opdrachten exclusief zijn gegund aan 31 voormalige ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Naar aanleiding van dit onderzoek wil minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dat Limburg meer gaat doen om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Infradam terecht uitgesloten van aanbesteding Amsterdam

Nadat de gemeente Amsterdam een aanbesteding voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat in de markt zette, kwam Infradam als winnaar uit de bus. Vanwege het verleden van het gww-bedrijf besloot de gemeente echter om Infradam uit te sluiten van de aanbesteding. De rechter heeft nu Amsterdam in het gelijk gesteld.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

EU ontvangt ruim 11.000 aanvragen in de nieuwste openbare wifi-aanbesteding

De laatste aanbesteding van de Europese Unie voor de financiering van openbare wifi-netwerken heeft geresulteerd in ruim 11.000 aanvragen, zo maakte de Europese Commissie bekend. In de eerste twee seconden na opening van de aanbesteding meldden meer dan 2.000 gemeenten zich aan. In totaal werden 1.780 subsidie-vouchers met een waarde van in totaal 26,7 miljoen euro toegekend op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Uitstoot stikstof vraagt om aangepaste bouwaanbestedingen

Het Adviescollege Stikstofproblematiek pleit in haar rapport ‘Niet alles kan’ voor aangepaste gunnings- en aanbestedingsvoorwaarden in de bouwsector. Zo moeten bedrijven onder meer gestimuleerd worden om emissiearm te bouwen. Volgens het adviescollege, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, zijn deze aanpassingen nodig om de stikstofuitstoot in de bouw te verlagen. 

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nationale aanpak noodzakelijk voor complexe ICT-problematiek

Alle investeringen in cyberveiligheid ten spijt kunnen hackers anno 2019 nog steeds relatief eenvoudig websites saboteren. Omdat onze maatschappij zo afhankelijk is van de digitale infrastructuur, is de impact groot. De Nederlandse ICT-infrastructuur is kwetsbaar, zo benadrukte Aiko Pras, hoogleraar internet security bij Universiteit Twente, onlangs nog in Binnenlands Bestuur. Hij roept de overheid op om het initiatief te nemen voor een nationale aanpak, volgens hem zeker bij complexere ICT-problemen bittere noodzaak.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Subsidieregelingen sociaal domein leveren weinig op

Gemeenten starten steeds vaker met subsidieregelingen in het sociaal domein, met kostenbesparing als belangrijkste argument. In de praktijk blijkt echter dat de subsidies maar weinig besparing opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Social Finance Matters naar 34 gemeentelijke subsidieregelingen in 2019.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Overijssel zet als eerste organisatie in Nederland SDG-aanbesteding in de markt

Overijssel neemt als eerste organisatie in Nederland Sustainable Development Goals (SDG’s) op in een aanbesteding voor warme en koude drankvoorziening, zo meldt DuurzaamBedrijfsleven. Drankaanbieders werden eerder al uitgedaagd door de provincie Overijssel met haar gemeenten Enschede en Losser op met oplossingen te komen voor een circulaire drankenvoorziening. Er werd volgens de Rapid Circular Contracting (RCC) methode gewerkt, wat innovatiegericht inkopen vanuit circulaire ambities stimuleert, want velen volgden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Schiedam legt nadruk op MVI

De gemeente Schiedam heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd om zo meer nadruk te leggen duurzaamheid, innovatie, sociaal ondernemerschap, diversiteit en lokaliteit. De gemeente wil bovendien de markt meer betrekken bij het zoeken naar oplossingen op deze vlakken. Het B&W heeft het nieuwe inkoopbeleid afgestemd met Vlaardingen en Maassluis, waar eveneens maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staat.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Arnhem wil overheid geen zorgtaken laten uitvoeren

Het Arnhemse college wil de marktwerking niet uit de zorg halen. Het stelt dat de zorg te ingewikkeld is en dat de overheid te weinig inhoudelijke deskundigheid heeft om zorgtaken zelf uit te voeren. Het college concludeert dit naar aanleiding van een onderzoek over de marktwerking bij beschermd wonen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingsklachten slecht afgehandeld klagen ondernemers

MKB Nederland en VNO-NCW zijn boos over de wijze waarop aanbestedingsklachten worden afgehandeld, zo meldt Cobouw Zij stellen dat een grote meerderheid van ondernemers niet eens durven te klagen, omdat ruim 90% van de aanbestedende diensten een eigen klachtenloket heeft. Klagen zou er daardoor toe kunnen leiden dat zij in de toekomst niet aan de bak komen bij aanbestedingen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Eurotunnel is klaar voor Brexit

Het Franse bedrijf Eurotunnel wil een einde maken aan de angst voor eventuele oponthoud op de drukke handelsroute tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ze laten weten klaar te zijn voor de Brexit. Het bedrijf introduceert een tweebaans-systeem voor de 5.000 vrachtwagens die dagelijks de Kanaaltunnel passeren. Het nieuwe systeem, met een groene route en oranje route voor extra controle, stelt de Franse autoriteiten in staat om Britse producten te controleren zonder dat het doorgaand verkeerd hierdoor ontregeld wordt, zo meldt AGF.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten besteden soms onnodig aan

Gebiedsontwikkelingen zijn niet altijd aanbestedingsplichtig. Toch schrijven gemeenten bij het ontwikkelen van gebieden vaak openbare aanbestedingen uit, zonder eerst te kijken naar andere juridische methoden. Zo kan partnerselectie soms een betere oplossing zijn, zo laat Sven Schroots, mede opsteller van de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, weten tegenover branchmedium Stadszaken.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Jeugdzorg wil einde ‘inkoopwaanzin’

Ruim 3000 jeugdzorg-werknemers kwamen vanmiddag naar Den Haag voor een historische staking; de jeugdzorg legt voor het eerst in haar geschiedenis het werk neer. Vakbonden FNV en CNV, die de staking hebben georganiseerd, eisen meer geld om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Ook willen zij een einde aan de “inkoopwaanzin”, het beleid van gemeenten om zo goedkoop mogelijk jeugdzorg in te kopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Schiphol wijst onterecht naar Europa bij aanbesteding beveiliging

Volgende week gaan beveiligers van Schiphol mogelijk staken vanwege onenigheid over de wijze waarop de luchthaven beveiliging aanbesteed. Bij haar zoektocht naar een nieuwe beveiliger de cao particuliere beveiliging niet opnemen in het eisenpakket, omdat dit in strijd zou zijn met de Europese aanbestedingsrecht. In Trouw stelt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht, echter dat Schiphol onterecht Brussel als boosdoener aanwijst.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 5

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ProRail gunt onderhoudscontract te voorbarig

Bij de aanbesteding van een onderhoudscontract weigerde ProRail de inschrijving van VolkerRail, omdat de aannemer tegen een abnormaal lage prijs zou hebben ingeschreven. Laatstgenoemde spande daarop een kort geding aan en is nu door de voorzieningsrechter in het gelijk gesteld. De rechter oordeelt dat ProRail de opdracht te voorbarig heeft gegund aan Asset Rail, zo meldt branchemedium SpoorPro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 4

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 3

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe handreikingen Beter Aanbesteden

Bouwend Nederland presenteert twee handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd aanbesteden – waarmee het invulling geeft aan punt 11 en 12 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden. De handreikingen zijn de uitkomst van een serie gesprekstafels waar, met deelname van leden en medewerkers van Bouwend Nederland, aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek zijn gegaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Discriminerende bedrijven uitgesloten van Amsterdamse aanbestedingen?

De gemeente Amsterdam bedrijven die discrimineren op de arbeidsmarkt uitsluiten van aanbestedingen. Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, doet daarbij een beroep op de Aanbestedingswet die stelt dat inschrijvende partijen uitgesloten kunnen worden wegens een ernstige beroepsfout. Juristen gaan nu onderzoeken of de gemeente op basis van deze bepaling discriminerende bedrijven kan weren.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 2

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuw handboek voor publieke inkopers clouddiensten

Branchevereniging CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) heeft een handboek gepubliceerd die inkopers uit de publieke sector moet ondersteunen bij het aanbesteden van cloud diensten. In het 66 bladzijden dikke handboek delen verschillende spelers uit de Europese cloud markt hun ervaringen en best practices rondom overheidsopdrachten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 1

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Leidse welzijnsorganisaties tegen verplichte aanbesteding

Leiden wil welzijnsprojecten Europees aanbesteden om beter inzicht te krijgen in waar subsidies naar toe gaan. Dat betekent dat welzijnsorganisaties voortaan een duidelijk plan zullen moeten indienen bij de gemeente voor ze in aanmerking komen voor een subsidie. Meerdere welzijnsinstellingen vrezen dat dit zal leiden tot onzekerheid en hebben zich tegen het plan van de gemeente gekeerd.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Negatief Huawei-advies toch naar Tweede Kamer

De AIVD en de MIVD vinden het onwenselijk dat leveranciers van hard- en software uit China in de kern van Nederlandse telecomnetwerken zitten en adviseren om die apparatuur uit de netwerken te halen. Volgens de Volkskrant werd dit advies in februari naar de minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus verzonden, maar heeft hij het op zijn beurt niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de berichtgeving van de krant kreeg de Kamer toch het advies toegestuurd.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijk moet tekorten jeugdzorg Stadskanaal compenseren

Het college in Stadskanaal moet uiterste inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat het Rijk de tekorten in de jeugdzorg van de afgelopen jaren vergoed te krijgen. Een motie met deze boodschap, ingediend door VVD, Gemeentebelangen, PvdA en SP, kreeg steun van de volledig gemeenteraad in de noordelijke stad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra is Stadskanaal niet de eerste gemeente die aan de bel trekt over de jeugdzorg, maar wel de eerste die het zo scherp formuleert.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Wijziging Gids Proportionaliteit

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging van de Gids Proportionaliteit. Die wijziging moet verduidelijken dat “het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is.” Met deze wijziging stelt de staatssecretaris invulling te geven aan een motie van Joba van den Berg (CDA) en Martin Wörsdorfer (VVD).

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

E-facturering verplicht voor Noorse overheidsleveranciers

Noorse leveranciers kunnen voortaan alleen meedoen aan aanbestedingen wanneer ze elektronisch factureren. De Noorse overheid gaat immers voortaal op zowel lokaal als nationaal niveau e-facturen eisen van haar aanbieders. Noorwegen hoopt zo de digitalisering van het land te versnellen en geld te bezuinigen door het factureringsproces te stroomlijnen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Ministerie VWS maakt gebruik van open house

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is geen fan van de open-house methode voor het inkopen van gemeentelijke zorg. Deze maand nog noemde hij deze aanpak in een beschouwing voor de Tweede Kamer ‘principieel kwestieus’, omdat er geen visie achter zou zitten. Tegelijkertijd maakt zijn ministerie zelf echter ook gebruik van open house-trajecten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Zundert overtrad Europese aanbestedingsregels

Twee jaar geleden zocht de gemeente Zundert naar een bedrijf om het beheer en ontmanteling van camping Fort Oranje op haar te nemen. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan Slufter Beheer, zonder daarbij gebruik te maken van een openbare aanbestedingsprocedure. Aangezien daar een bedrag van 2,5 miljoen euro mee was gemoeid, overtrad Zundert met dit besluit de Europese aanbestedingsregels.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Yvette Naaijkens is Tendermanager van het Jaar 2019

Utrecht, 21 juni 2019 – Gisteren is in de Heerlickheid van Ermelo de SMA Tendermanager van het Jaar 2019 verkozen. Winnaar is Yvette Naaijkens, Manager Verwerving Beheer en Exploitatie bij Heijmans, zij werd door een unanieme vakjury gekozen. Met haar strategische, complete en zeer klantgerichte aanpak is Naaijkens succesvol (verwierf het grootste onderhoudscontract ooit op de Nederlandse markt) én draagt zij bij aan de ontwikkeling en professionalisering van het tendermanagement-vak.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bedenkingen bij Twents aanbestedingsbeleid

Samen14, het samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten binnen het sociaal domein, heeft 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Onlangs werd bekend dat 64 daarvan ‘rood’ gekleurd zijn, wat betekent dat er ernstige twijfels zijn over hun integriteit. Volgens minister van VWS Hugo de Jonge zou dit het gevolg kunnen zijn van het Twentse aanbestedingsbeleid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Zorgen over nieuwe beveiligingscontracten Schiphol

In 2020 moet Schiphol nieuwe beveiligingscontracten afsluiten. De luchthaven heeft aangekondigd dat de prijs daarbij leidend zal zijn. Beveiligers vrezen daardoor voor lager loon en minder zekerheid voor de werknemers en roepen in een brandbrief directeur Dick Benschop op om bij de aanbesteding de cao Beveiliging als harde eis op te nemen om in aanmerking te komen voor een contract. De beveiligers hebben zomerse acties aangekondigd wanneer Schiphol deze eis laat varen.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres