Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Opdrachtgevers positiever over opdrachtnemers

Meer opdrachtgevers hebben vertrouwen in aannemers en bestempelen ze als eerlijk. Kennisplatform CROW deed in 2017 onderzoek naar de ‘Grootste Grieven’ van opdrachtnemers en opdrachtnemers. Destijds gaf 17% van de opdrachtgevers aan vertrouwen te hebben in aannemers. In het onderzoek van dit jaar is dat aantal gestegen naar 40%.

In 2017 gaven opdrachtgevers aan CROW aan dat aannemers niet verder kijken dan één project, zich opportunistisch gedragen en vooral sturen op het contract in plaats van op houding en gedrag. Nu vinden ze dat opdrachtnemers steeds beter luisteren; 65% van de opdrachtvers noemt de aannemers waar mee samengewerkt wordt capabel, en stelt dat de samenwerking plezierig is.

Contract sturen
Andersom, zijn opdrachtnemers een stuk minder positief. 80% van de aannemers geeft aan dat opdrachtgevers voornamelijk op contract sturen. Daarnaast is een meerderheid van mening dat ze niet gelijkwaardig behandeld worden en dat opdrachtgevers niet verder kijken dan één project.

Eigen belang
Ten opzichte van 2017 zijn opdrachtnemers positiever over het betalingsgedrag van opdrachtgevers, en vinden ze ook dat deze beter hun afspraken en beloftes nakomen. 66% van de aannemers geeft wel aan dat ze te weinig ruimte krijgen voor maatwerk. En beide partijen vinden dat de ander het eigen belang boven het gemeenschappelijk belang stelt.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres